Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  65/S

Business name: 
Biotika a.s.
  (from: 04/24/1992)
Registered seat: 
566
Slovenská Ľupča 976 13
  (from: 02/29/2000)
Identification number (IČO): 
31 561 900
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
výroba, dovoz a distribúcia účinných látok
  (from: 06/01/2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/01/2016)
výroba kozmetických výrobkov
  (from: 09/14/1993)
obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (from: 09/14/1993)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 09/07/1998)
výroba potravinárskych výrobkov-nápoje, proteinové látky a ich deriváty
  (from: 12/15/2000)
výroba chemických výrobkov-dezinfekčné prostriedky a organické chemikálie
  (from: 12/15/2000)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/10/2012)
výroba a predaj kompostov a organického hnojiva
  (from: 10/28/2003)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 07/11/2006)
výroba veterinárnych liekov
  (from: 06/08/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 06/08/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/14/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/14/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/30/2015)
výroba kŕmnych doplnkových látok a vývoz do tretích krajín
  (from: 04/30/2015)
Výroba humánnych liekov
  (from: 04/01/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/14/2000)
Ing. Jana Červenáková - Member of the Board of Directors
Krivánska 11
Banská Bystrica 974 11
From: 02/18/2022
  (from: 03/03/2022)
Ing. Ján Dzúrik - Member of the Board of Directors
Kordíky 179
Kordíky 976 34
From: 02/18/2022
  (from: 03/03/2022)
Ing. Slavomír Geleta - Member of the Board of Directors
Bučinová 208/9
Malachov 974 05
From: 02/18/2022
  (from: 03/03/2022)
Acting in the name of the company: 
Zastupovanie spoločnosti navonok: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva alebo dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/08/2007)
Capital: 
23 233 000 EUR Paid up: 23 233 000 EUR
  (from: 08/08/2015)
Shares: 
Number of shares: 700000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 08/08/2015)
Supervisory board: 
Ing. Jozefína Gregová
Horná Mičiná 219
Horná Mičiná 974 01
From: 01/22/2021
  (from: 02/03/2021)
Ing. Dagmar Uhrinová
Nová 9
Banská Bystrica 974 04
From: 01/22/2021
  (from: 02/03/2021)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/31/2023
  (from: 04/21/2023)
Ing. Jana Magátová
Mliekarenská 9
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 03/31/2023
  (from: 04/21/2023)
Mgr. Ing. Daša Bokorová
Františka Schmuckera 682/5
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 03/31/2023
  (from: 04/21/2023)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 110 00
Česká republika
From: 03/31/2023
  (from: 04/21/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 19.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade §§ 172,175 zák. č. 513/ 91 Zb., rozhodnutí o schválení privat. proj. č. j. 146/92 z 30.3.92 a zák.č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 350
  (from: 04/24/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/25/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.l993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/10/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.3.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/24/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/27/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.06.1998 bola schválená zmena stanov v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/07/1998)
. Valné zhromaždenie konané dňa 4.5.1999 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/04/1999)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia, zo dňa 18.06.1996 v N 61/96, NZ 75/96, napísanej JUDr. Janou Nirházovou, Skuteckoého 28, v Banskej Bystrici.
  (from: 09/07/1999)
. Zapisuje sa zmena v členoch predstavenstva v zmysle rozhodnutia dozornej rady zo dňa 31.08.1999.
  (from: 09/08/1999)
. Na valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov v súlade s ust. zák.č. 127/1999 Z.z.
  (from: 02/29/2000)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2000 v NZ 121/00 napísanej v NÚ JUDr. Jany Nirházovej, notárky, Skuteckého č. 39, Banská Bystrica.
  (from: 06/14/2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia dozornej rady zo dňa 29.6.2000.
  (from: 11/15/2000)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2001, napísanej v NZ 353/2001 notárkou Mgr. Zorou Belkovou, Skuteckého 16, Banská Bystrica.
  (from: 08/14/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 01/14/2003)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.2003 bolo rozhodnuté o zmene druhu akcií zo zamestnaneckých akcií na meno na akcie na meno, bola schválená zmena stanov spoločnosti a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 10/28/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person