Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  66/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
STAVIS ZVOLEN, a.s.
  (from: 04/24/1992)
Registered seat: 
Čsl. parašutistov 9
Bratislava 831 03
  (from: 04/03/2001)
Identification number (IČO): 
31 562 019
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava
  (from: 01/25/1993)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 01/25/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/25/1993)
vykonávanie dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 01/25/1993)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (from: 01/25/1993)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 01/25/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/25/1993)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
  (from: 01/25/1993)
plynoinštalatérstvo - montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
  (from: 01/25/1993)
revízie elektrických zariadení
  (from: 01/25/1993)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 01/25/1993)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 01/25/1993)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (from: 01/25/1993)
asfaltérstvo a izolatérstvo
  (from: 01/25/1993)
zámočníctvo
  (from: 01/25/1993)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 01/25/1993)
tesárstvo
  (from: 01/25/1993)
maliarske práce
  (from: 01/25/1993)
klampiarstvo
  (from: 01/25/1993)
stolárstvo
  (from: 01/25/1993)
technická pomoc a inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 01/10/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/22/1998)
Július Horváth - predseda
Čsl. parašutistov 9
Bratislava
  (from: 01/02/2001)
Peter Brandis - člen
Svätovojtešská 38
Bratislava
  (from: 01/02/2001)
Ján Lévai - člen
Medzilaborecká 15
Bratislava
  (from: 01/02/2001)
Gabriela Čonková - člen
Poľná 51
Štrba
  (from: 01/02/2001)
Zuzana Tlsťovičová - člen
Vígľašská 19
Bratislava
  (from: 01/02/2001)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 07/22/1998)
Capital: 
55 142 000 Sk
  (from: 07/22/1998)
Shares: 
Number of shares: 55142
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/22/1998)
Supervisory board: 
Karol Galba - predseda
280
Žihárec
  (from: 01/02/2001)
Mária Galbová - člen
280
Žihárec
  (from: 01/02/2001)
Miroslava Kudryová - člen
257
Žihárec
  (from: 01/02/2001)
Helena Kuruczová - člen
256
Žihárec
  (from: 01/02/2001)
Ľudovít Kurucz - člen
257
Žihárec
  (from: 01/02/2001)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade so zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 04/24/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 353
  (from: 05/13/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.5.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/03/1993)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/09/1996)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1998 bola schválená zmena stanov. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1998 došlo k zlúčeniu spoločnosti STAVIS ZVOLEN, a.s. so spoločnos- ťou STAVIS Zvolen, spol. s r.o. Zvolen, Družstevná 1564/14 s tým, že majetok, záväzky, práva a povinnosti prechádzajú v plnom rozsahu na STAVIS ZVOLEN, a.s. Zvolen, Družstevná 1664/14.
  (from: 07/22/1998)
. Zapisuje sa Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená dňa 15.3.2001 podľa § 476 a nasl. Obch. zák. medzi predávajúcim STAVIS ZVOLEN, a.s. a kupujúcim CCBI s.r.o. IČO: 35 736 321, so sídlom Záhorská Ves, Povod- ňové námestie 314/2. . Zapisuje sa Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená dňa 15.3.2001 podľa § 476 a nasl. Obch. zák. medzi predávajúcim STAVIS ZVOLEN, a.s. a kupujúcim CITO, s.r.o. IČO: 31 709 648 so sídlom Záhorská Ves, Povodňové námestie 314/2.
  (from: 04/02/2001)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.3.2001 schválilo zmenu sídla spoločnosti a zmenu stanov.
  (from: 04/03/2001)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  03/01/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person