Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  69/S

Business name: 
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
  (from: 07/17/2012)
Registered seat: 
Kolkáreň 35
Podbrezová 976 81
  (from: 04/27/1992)
Identification number (IČO): 
31 562 141
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/16/1993)
kovoobrábanie
  (from: 04/16/1993)
zváranie kovov
  (from: 04/16/1993)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 04/16/1993)
zušľachťovanie kovov
  (from: 04/16/1993)
výroba nástrojov
  (from: 04/16/1993)
galvanizácia kovov
  (from: 04/16/1993)
zámočníctvo
  (from: 04/16/1993)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 04/16/1993)
oprava karosérií
  (from: 04/16/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 04/16/1993)
výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (from: 04/16/1993)
opravy a montáž meradiel a váh
  (from: 04/16/1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/16/1993)
poskytovanie software
  (from: 04/16/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/16/1993)
vývoj a výroba valcovaných rúr
  (from: 04/16/1993)
nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
  (from: 04/16/1993)
metalografické rozbory kovových materiálov
  (from: 04/16/1993)
chemické rozbory ocelí, olejov, vôd, kovov. a nekovových prísad
  (from: 04/16/1993)
prevádzkovanie knižnice a predaj kníh a tlačovín
  (from: 04/16/1993)
výroba a odbyt ocele
  (from: 04/16/1993)
poradenské technické služby pri výmurovke hutníckych a peciarskych agregátov
  (from: 04/16/1993)
inžinierska činnosť
  (from: 04/16/1993)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
  (from: 04/16/1993)
poradenské, konzultačné a školiace služby v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 04/16/1993)
výroba a odbyt technických plynov
  (from: 04/16/1993)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 04/16/1993)
výroba, oprava strojov, zariadení, náhradných dielov pre hutnícke a strojárske odvetvie
  (from: 04/16/1993)
projektovanie v investičnej výstavbe
  (from: 04/16/1993)
zemné práce so stavebnými strojmi a mechanizmami - mimo prevádzky
  (from: 04/16/1993)
servis a oprava dýchacej techniky protiplynovej ochrany
  (from: 04/16/1993)
montáže a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 08/15/1994)
výroba a vývoj oceľových rúr
  (from: 08/15/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/15/1995)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore všeobecné lekárstvo
  (from: 03/07/1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/16/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/15/1998)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 06/15/1998)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 06/15/1998)
služby v oblasti diagnostiky a termovízie
  (from: 07/12/1999)
vybavovanie colných deklarácií
  (from: 07/12/1999)
colný sklad, prekladanie nákladov
  (from: 07/12/1999)
výroba, montáž, oprava a údržba, označovanie /pri V/, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia
  (from: 07/12/1999)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu oprávnenia
  (from: 07/12/1999)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu oprávnenia
  (from: 07/12/1999)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie /pri V/ tlakových zariadení v rozsahu oprávnenia
  (from: 07/12/1999)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 07/04/2001)
výroba a predaj umelého hutného kameniva
  (from: 07/04/2001)
organizovanie a uskutočňovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 07/04/2001)
oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 07/04/2001)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení - futbalový štadión, kúpalisko, telocvičňa
  (from: 02/04/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
  (from: 02/04/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 02/04/2003)
vodoinštalatérske práce
  (from: 02/04/2003)
kúrenárske práce
  (from: 02/04/2003)
fotografické služby
  (from: 02/04/2003)
montáž, opravy výpočtovej techniky a zariadení používaných v informačných technológiách
  (from: 02/04/2003)
kníhviazačské služby
  (from: 02/04/2003)
polygrafické služby
  (from: 02/04/2003)
kopírovacie služby
  (from: 02/04/2003)
prevádzkovanie verejného vodovodu
  (from: 06/24/2005)
doprava zásielok okrem poštovej výhrady
  (from: 06/16/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/16/2006)
školiteľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/16/2006)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu oprávnenia
  (from: 07/11/2008)
dodávka plynu, distribúcia plynu
  (from: 07/11/2008)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 07/14/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/17/2012)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 07/04/2014)
výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy
  (from: 07/04/2014)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 07/04/2014)
medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu
  (from: 07/04/2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/04/2014)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/04/2014)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/14/2016)
Prevádzkovanie technickej služby: projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo oprava poplachových systémov a systémov a zariadení umožnujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 07/15/2017)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/15/2017)
výroba elektriny, dodávka elektriny
  (from: 07/19/2017)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/11/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/27/1992)
Ing. Vladimír Soták - Chairman of the Board of Directors
Rovne 4257/2A
Brezno 977 03
From: 06/21/2021
  (from: 02/23/2023)
Ing. Marian Kurčík - Vice-chairman of the Board of Directors
Štiavnička 194/22
Podbrezová 976 81
From: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021)
Ing. Vladimír Soták - Member of the Board of Directors
Nad plážou 15444/24C
Banská Bystrica 974 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/21/2021)
Ing. Miloš Dekrét - člen
Hrádza 151/134
Michalová 976 57
From: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Ján Villim - Member of the Board of Directors
Viestova 14885/7A
Banská Bystrica 974 01
From: 06/27/2022
  (from: 07/07/2022)
Ing. Martin Domovec - Member of the Board of Directors
Pod Hrbom 572/10
Valaská 976 46
From: 06/27/2022
  (from: 07/07/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkciám podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/29/2016)
Capital: 
81 060 590 EUR Paid up: 81 060 590 EUR
  (from: 02/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 2384135
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom spoločnosti v zmysle stanov.
  (from: 02/14/2009)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Zvarík
Bystrá 142
Bystrá 977 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Ľudovít Ihring
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Tomáš Ihring
Pod Urpínom 14063/35
Banská Bystrica - Uhlisko 974 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Július Kriváň
Kapitulská 1022/16
Banská Bystrica 974 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Ivan Setvák
J. Murgaša 478/13
Podbrezová 976 98
From: 10/23/2020
  (from: 11/13/2020)
Ján Cipciar
Fraňa Kráľa 1224/4
Brezno 977 01
From: 01/15/2021
  (from: 01/26/2021)
Ing. Jozef Marčok
Potočná 1610/13
Brezno 977 03
From: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021)
Ing. Peter Kohút
Krčulova 1205/32
Brezno 977 01
From: 05/31/2022
  (from: 07/07/2022)
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 951/15
Nemecká 976 97
From: 06/27/2022
  (from: 07/07/2022)
Luigi Cuzzolin
Via Verbano 35
Arona (NO) 280 41
Talianska republika
From: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. 513/91 Zb., § 172, 175 a prijatím stanov v sú- lade so zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 04/27/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 18.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 363
  (from: 08/25/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.1994 bola schválená zmena stanov. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 11.7.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/15/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.5.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/15/1995)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.1.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/07/1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.10.1996 boli schválené zmeny stanov.
  (from: 12/04/1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/16/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.5.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/15/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/12/1999)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 18.11.1999 v NZ 359/99 napísanej notárkou JUDr. Annou Medveďovou, Brezno, Kuzmányho 20.
  (from: 01/17/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.5.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/04/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.11.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 02/04/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2021)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
UHL Holding, a.s. 52618382 ,
Kolkáreň
35
  (from: 09/01/2021)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person