Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  69/S

Business name: 
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
  (from: 07/17/2012)
Železiarne Podbrezová a.s.
  (from: 04/27/1992 until: 07/16/2012)
Registered seat: 
Kolkáreň 35
Podbrezová 976 81
  (from: 04/27/1992)
Identification number (IČO): 
31 562 141
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/16/1993)
kovoobrábanie
  (from: 04/16/1993)
zváranie kovov
  (from: 04/16/1993)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 04/16/1993)
zušľachťovanie kovov
  (from: 04/16/1993)
výroba nástrojov
  (from: 04/16/1993)
galvanizácia kovov
  (from: 04/16/1993)
zámočníctvo
  (from: 04/16/1993)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 04/16/1993)
oprava karosérií
  (from: 04/16/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 04/16/1993)
výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (from: 04/16/1993)
opravy a montáž meradiel a váh
  (from: 04/16/1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/16/1993)
poskytovanie software
  (from: 04/16/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/16/1993)
vývoj a výroba valcovaných rúr
  (from: 04/16/1993)
nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
  (from: 04/16/1993)
metalografické rozbory kovových materiálov
  (from: 04/16/1993)
chemické rozbory ocelí, olejov, vôd, kovov. a nekovových prísad
  (from: 04/16/1993)
prevádzkovanie knižnice a predaj kníh a tlačovín
  (from: 04/16/1993)
výroba a odbyt ocele
  (from: 04/16/1993)
poradenské technické služby pri výmurovke hutníckych a peciarskych agregátov
  (from: 04/16/1993)
inžinierska činnosť
  (from: 04/16/1993)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
  (from: 04/16/1993)
poradenské, konzultačné a školiace služby v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 04/16/1993)
výroba a odbyt technických plynov
  (from: 04/16/1993)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 04/16/1993)
výroba, oprava strojov, zariadení, náhradných dielov pre hutnícke a strojárske odvetvie
  (from: 04/16/1993)
projektovanie v investičnej výstavbe
  (from: 04/16/1993)
zemné práce so stavebnými strojmi a mechanizmami - mimo prevádzky
  (from: 04/16/1993)
servis a oprava dýchacej techniky protiplynovej ochrany
  (from: 04/16/1993)
montáže a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 08/15/1994)
výroba a vývoj oceľových rúr
  (from: 08/15/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/15/1995)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore všeobecné lekárstvo
  (from: 03/07/1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/16/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/15/1998)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 06/15/1998)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 06/15/1998)
služby v oblasti diagnostiky a termovízie
  (from: 07/12/1999)
vybavovanie colných deklarácií
  (from: 07/12/1999)
colný sklad, prekladanie nákladov
  (from: 07/12/1999)
výroba, montáž, oprava a údržba, označovanie /pri V/, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia
  (from: 07/12/1999)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu oprávnenia
  (from: 07/12/1999)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu oprávnenia
  (from: 07/12/1999)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie /pri V/ tlakových zariadení v rozsahu oprávnenia
  (from: 07/12/1999)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 07/04/2001)
výroba a predaj umelého hutného kameniva
  (from: 07/04/2001)
organizovanie a uskutočňovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 07/04/2001)
oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 07/04/2001)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení - futbalový štadión, kúpalisko, telocvičňa
  (from: 02/04/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
  (from: 02/04/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 02/04/2003)
vodoinštalatérske práce
  (from: 02/04/2003)
kúrenárske práce
  (from: 02/04/2003)
fotografické služby
  (from: 02/04/2003)
montáž, opravy výpočtovej techniky a zariadení používaných v informačných technológiách
  (from: 02/04/2003)
kníhviazačské služby
  (from: 02/04/2003)
polygrafické služby
  (from: 02/04/2003)
kopírovacie služby
  (from: 02/04/2003)
prevádzkovanie verejného vodovodu
  (from: 06/24/2005)
doprava zásielok okrem poštovej výhrady
  (from: 06/16/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/16/2006)
školiteľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/16/2006)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu oprávnenia
  (from: 07/11/2008)
dodávka plynu, distribúcia plynu
  (from: 07/11/2008)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 07/14/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/17/2012)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 07/04/2014)
výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy
  (from: 07/04/2014)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 07/04/2014)
medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu
  (from: 07/04/2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/04/2014)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/04/2014)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/14/2016)
Prevádzkovanie technickej služby: projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo oprava poplachových systémov a systémov a zariadení umožnujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 07/15/2017)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/15/2017)
výroba elektriny, dodávka elektriny
  (from: 07/19/2017)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/11/2018)
výroba tepla, výroba elektriny, dodávka elektriny, rozvod tepla
  (from: 10/10/2014 until: 07/14/2017)
pracovná zdravotná služba
  (from: 07/14/2016 until: 07/09/2020)
pohostinská činnosť
  (from: 07/14/2010 until: 07/03/2014)
prevádzkovanie vlastnej ochrany: - § 3 strážna služba písm. a), b), c), d), e), f), g) a § 5 odborná príprava a poradenstvo písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z.z.
  (from: 07/11/2008 until: 07/16/2012)
výroba tepla, výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny, rozvod tepla
  (from: 01/17/2006 until: 10/09/2014)
rozvod plynu
  (from: 07/04/2001 until: 07/10/2008)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 07/04/2001 until: 01/16/2006)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 06/30/2007 until: 07/03/2014)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 06/30/2007 until: 07/03/2014)
banská činnosť podľa § 2 písm. b), c), d), e) a § 3 písm. a) zákona 51/1998 Zb. s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 06/30/2007 until: 07/02/2007)
prevádzkovanie technickej služby - predaj, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 06/30/2007 until: 07/14/2017)
banská činnosť podľa § 2 písm. b), c), d), e) a § 3 písm. a) zákona 51/1988 Zb. s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 07/03/2007 until: 07/10/2008)
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
  (from: 07/11/2008 until: 07/03/2014)
vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
  (from: 07/11/2008 until: 07/03/2014)
poskytovanie technických služieb - montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
  (from: 02/04/2003 until: 06/29/2007)
úradné meranie
  (from: 02/04/2003 until: 07/10/2018)
prenájom zdravotníckych prístrojov a techniky
  (from: 07/04/2001 until: 07/16/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/04/2001 until: 07/20/2021)
vykonávanie emisných kontrol osobných motorových vozidiel
  (from: 07/04/2001 until: 07/10/2018)
vzdelávanie pre získanie a overovanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
  (from: 06/16/1997 until: 07/10/2008)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
  (from: 06/15/1998 until: 02/03/2003)
futbalový štadión, kúpalisko, telocvičňa
  (from: 06/15/1998 until: 02/03/2003)
montáž, opravy a revízie vzhradených plynových zariadení
  (from: 06/15/1995 until: 06/15/2006)
prenájom a predaj výpočtovej techniky
  (from: 04/16/1993 until: 07/16/2013)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 04/16/1993 until: 07/16/2013)
výroba a rozvod elektriny z malej vodnej elektrárne
  (from: 04/16/1993 until: 02/03/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi:
  (from: 07/12/1999 until: 02/03/2003)
a/ výkup a využitie odpadov
  (from: 07/12/1999 until: 02/03/2003)
b/ predaj odpadov na využitie
  (from: 07/12/1999 until: 02/03/2003)
c/ preprava odpadov od externých pôvodcov do miesta zneškodnenia
  (from: 07/12/1999 until: 02/03/2003)
d/ preprava odpadu zo Železiarní Podbrezová a.s. do firmy Barbot spol. s r.o. Brezno
  (from: 07/12/1999 until: 07/03/2001)
prevádzkovanie vlastnej ochrany:
  (from: 07/12/1999 until: 07/10/2008)
detektívna služba - § 3 písm. b/, body 1,2,3,4,5
  (from: 07/12/1999 until: 06/29/2007)
strážna služba - § 3 písm. a/, body 1,2,3,4,5,6,7,8 zákona č. 379/97 Z.z. o SBS a podobných činnostiach
  (from: 07/12/1999 until: 07/10/2008)
pohostinská činnosť a ubytovacie služby
  (from: 08/15/1994 until: 07/13/2010)
zmenáreň
  (from: 08/15/1994 until: 12/03/1996)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 08/15/1994 until: 06/14/1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 08/15/1994 until: 02/03/2003)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 08/15/1994 until: 02/03/2003)
prenájom motorových a prípojných vozidiel
  (from: 04/16/1993 until: 07/16/2013)
vývoj výroby ocele a žiaruvzdorných materiálov
  (from: 04/16/1993 until: 07/03/2014)
fotografické služby
  (from: 04/16/1993 until: 03/06/1996)
výskum a vývoj technológie výroby ocele, rúr, oblúkov, výrobkov z ocele
  (from: 04/16/1993 until: 07/03/2014)
výroba, montáž, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/16/1993 until: 06/15/2006)
masérske služby
  (from: 04/16/1993 until: 02/03/2003)
výroba, opravy, rekonštrukcie tlakových nádob /rozsah oprávnenia/
  (from: 04/16/1993 until: 06/15/2006)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 04/16/1993 until: 02/03/2003)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 04/16/1993 until: 07/03/2001)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/16/1993 until: 07/03/2001)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 04/16/1993 until: 07/03/2001)
zváračská škola - výcvik zvárania
  (from: 04/16/1993 until: 06/29/2007)
pílenie, opracovanie dreva a výroba predmetov z dreva
  (from: 04/16/1993 until: 06/15/2006)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 04/16/1993 until: 06/15/2006)
revízia elektrických zariadení
  (from: 04/16/1993 until: 06/15/2006)
výskum, výroba a odbyt * ocele * valcovaných výrobkov za tepla a za studena * rúr a rúrových výrobkov * ťahanej, lúpanej a brúsenej ocele
  (from: 04/27/1992 until: 04/15/1993)
výroba a odbyt * technických prvkov * obalov pre hutnú výrobu * náhradných dielov a prevádzanie opráv zariadení podobných zariadeniam používaných v hutiach * odliatkov zo šedých a tvárnych liatin a neželezných kovov
  (from: 04/27/1992 until: 04/15/1993)
zušľachťovanie a úprava valcovaných a ťahaných rúr a rúrových oblúkov
  (from: 04/27/1992 until: 04/15/1993)
zužitkovanie, spracovanie a úprava odpadu a vedľajších výrobkov vznikajúcich pri výrobe
  (from: 04/27/1992 until: 04/15/1993)
projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (from: 04/27/1992 until: 04/15/1993)
poskytovanie služieb * poskytovanie nákladných automobilov a mechanizmov * odpredaj výrobkov podniku * odpredaj úžitkového šrotu * poskytovanie priestorov pre pracovné a rodinné slávnosti * sauna, masáže * lyžiarske vleky * kúpalisko * rekreačné služby * zapožičiavanie nástrojov a náradia * ostatné telovýchovné služby
  (from: 04/27/1992 until: 04/15/1993)
zahranično-obchodná činnosť * dovoz pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb.
  (from: 04/27/1992 until: 04/15/1993)
vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 7206, 7304 až 7306, 7204 z produkcie organizácie
  (from: 04/27/1992 until: 04/15/1993)
dovoz vecí, čísla colného sadzobníka 7202, 7201 pre vlastnú potrebu organizácie
  (from: 04/27/1992 until: 04/15/1993)
vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb.
  (from: 04/27/1992 until: 04/15/1993)
vykonávanie cestnej dopravy pre seba a pre iných vrátane medzinárodnej v zmysle oprávnenia
  (from: 04/27/1992 until: 04/15/1993)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 04/16/1993 until: 06/29/2007)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 04/16/1993 until: 06/29/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/27/1992)
Ing. Vladimír Soták - Chairman of the Board of Directors
Rovne 4257/2A
Brezno 977 03
From: 06/21/2021
  (from: 02/23/2023)
Ing. Marian Kurčík - Vice-chairman of the Board of Directors
Štiavnička 194/22
Podbrezová 976 81
From: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021)
Ing. Vladimír Soták - Member of the Board of Directors
Nad plážou 15444/24C
Banská Bystrica 974 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/21/2021)
Ing. Miloš Dekrét - člen
Hrádza 151/134
Michalová 976 57
From: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Ján Villim - Member of the Board of Directors
Viestova 14885/7A
Banská Bystrica 974 01
From: 06/27/2022
  (from: 07/07/2022)
Ing. Martin Domovec - Member of the Board of Directors
Pod Hrbom 572/10
Valaská 976 46
From: 06/27/2022
  (from: 07/07/2022)
Ing. Ladislav Čelko - podpredseda
J. Horvátha 78
Kremnica
  (from: 08/25/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Miloš Dekrét - člen
Hrádza 151/134
Michalová 976 57
From: 06/22/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2020)
Ing. Miloš Dekrét - člen
Hrádza 151/134
Michalová 976 57
From: 06/22/2015 Until: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Ing. Ľudovít Ihring - člen
Kiepka 2521/86
Brezno
From: 05/10/2001
  (from: 09/04/2002 until: 07/19/2004)
Ing. Ľudovít Ihring - člen
ŠLN 32
Brezno
  (from: 08/25/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Ľudovít Ihring - podpredseda
ŠLN 32
Brezno
  (from: 04/27/1992 until: 08/24/1993)
Ing. Ľudovít Ihring - podpredseda
Švermova 2378/38
Brezno
  (from: 01/17/2000 until: 09/03/2002)
Ing. Ľudovít Ihring - podredseda
ŠLN 32
Brezno
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Ľudovít Ihring - podredseda
ŠLN 32
Brezno
  (from: 03/07/1996 until: 01/16/2000)
Ing. Ľudovít Ihring - člen
Kiepka 2521/86
Brezno
From: 05/10/2001
  (from: 07/20/2004 until: 06/15/2006)
Ing. Ľudovít Ihring - člen
Kiepka 2521/86
Brezno
From: 05/10/2001 Until: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 06/15/2006)
Ing. Ľudovít Ihring - člen
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
From: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 07/12/2011)
Ing. Ľudovít Ihring - člen
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
From: 06/06/2006 Until: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Ľudovít Ihring - člen
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
From: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/09/2015)
Ing. Ľudovít Ihring - člen
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
From: 06/20/2011 Until: 06/22/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2015)
Ing. Július Kriváň - člen
Štiavnička 211/47
Podbrezová
  (from: 04/27/1992 until: 03/06/1996)
Ing. Július Kriváň - člen
Štiavnička 211/47
Podbrezová
  (from: 03/07/1996 until: 09/03/2002)
Ing. Július Kriváň - člen
Štiavnička 211/47
Podbrezová
From: 05/10/2001
  (from: 09/04/2002 until: 07/19/2004)
Ing. Július Kriváň - člen
Kapitulská 1022/16
Banská Bystrica 974 01
From: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/09/2020)
Ing. Július Kriváň - člen
Kapitulská 1022/16
Banská Bystrica 974 01
From: 06/27/2016 Until: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Ing. Július Kriváň - člen
Štiavnička 211/47
Podbrezová
From: 05/10/2001
  (from: 07/20/2004 until: 06/15/2006)
Ing. Július Kriváň - člen
Štiavnička 211/47
Podbrezová
From: 05/10/2001 Until: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 06/15/2006)
Ing. Július Kriváň - člen
Štiavnička 211/47
Podbrezová 976 81
From: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 07/12/2011)
Ing. Július Kriváň - člen
Štiavnička 211/47
Podbrezová 976 81
From: 06/06/2006 Until: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Július Kriváň - člen
Štiavnička 211/47
Podbrezová 976 81
From: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/13/2016)
Ing. Július Kriváň - člen
Štiavnička 211/47
Podbrezová 976 81
From: 06/20/2011 Until: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/13/2016)
Ing. Marián Kurčík - člen
Štiavnička 194/22
Podbrezová
  (from: 03/07/1996 until: 09/03/2002)
Ing. Marián Kurčík - člen
Štiavnička 570/62
Podbrezová
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Marián Kurčík - podpredseda
Štiavnička 194/22
Podbrezová
From: 05/10/2001
  (from: 09/04/2002 until: 07/19/2004)
Ing. Marian Kurčík - podpredseda
Štiavnička 194/22
Podbrezová 976 81
From: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 07/12/2011)
Ing. Marian Kurčík - podpredseda
Štiavnička 194/22
Podbrezová 976 81
From: 06/06/2006 Until: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Marian Kurčík - podpredseda
Štiavnička 194/22
Podbrezová 976 81
From: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/13/2016)
Ing. Marian Kurčík - podpredseda
Štiavnička 194/22
Podbrezová 976 81
From: 06/20/2011 Until: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/13/2016)
Ing. Marian Kurčík - podpredseda
Štiavnička 194/22
Podbrezová 976 81
From: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/20/2021)
Ing. Marian Kurčík - podpredseda
Štiavnička 194/22
Podbrezová 976 81
From: 06/27/2016 Until: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/20/2021)
Ing. Marián Kurčík - podpredseda
Štiavnička 194/22
Podbrezová
From: 05/10/2001
  (from: 07/20/2004 until: 06/15/2006)
Ing. Marián Kurčík - podpredseda
Štiavnička 194/22
Podbrezová
From: 05/10/2001 Until: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 06/15/2006)
Ing. Jozef Marčok - člen
Potočná 1610/13
Brezno
From: 05/10/2001
  (from: 09/04/2002 until: 07/19/2004)
Ing. Jozef Marčok - člen
Štiavnička 570/59
Podbrezová
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Jozef Marčok - člen
Švermova 2378/40
Brezno
  (from: 03/07/1996 until: 09/03/2002)
Ing. Jozef Marčok - člen
Potočná 1610/13
Brezno
From: 05/10/2001
  (from: 07/20/2004 until: 06/15/2006)
Ing. Jozef Marčok - člen
Potočná 1610/13
Brezno
From: 05/10/2001 Until: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 06/15/2006)
Ing. Mária Niklová - člen
Cesta Osloboditeľov 113/68
Valaská 976 46
From: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/13/2016)
Ing. Mária Niklová - člen
Cesta Osloboditeľov 113/68
Valaská 976 46
From: 06/20/2011 Until: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/13/2016)
Ing. Mária Niklová - člen
Cesta Osloboditeľov 113/68
Valaská 976 46
From: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/20/2021)
Ing. Mária Niklová - člen
Cesta Osloboditeľov 113/68
Valaská 976 46
From: 06/27/2016 Until: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/20/2021)
Ing. Mária Niklová - člen
Cesta Osloboditeľov 68
Valaská 976 46
From: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 07/12/2011)
Ing. Mária Niklová - člen
Cesta Osloboditeľov 68
Valaská 976 46
From: 06/06/2006 Until: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Mária Niklová - Member of the Board of Directors
Cesta Osloboditeľov 113/68
Valaská 976 46
From: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/06/2022)
Ing. Mária Niklová - Member of the Board of Directors
Cesta Osloboditeľov 113/68
Valaská 976 46
From: 06/21/2021 Until: 06/27/2022
  (from: 07/07/2022 until: 07/06/2022)
Ľubor Schwarzbacher - člen
ŠLN 9
Brezno 977 01
From: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 06/26/2006)
Ing. Ľubor Schwarzbacher - člen
Ladislava Novomeského 1231/9
Brezno 977 01
From: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/14/2017)
Ing. Ľubor Schwarzbacher - člen
Ladislava Novomeského 1231/9
Brezno 977 01
From: 06/27/2016 Until: 06/27/2017
  (from: 07/15/2017 until: 07/14/2017)
Ing. Ľubor Schwarzbacher - člen
ŠLN 9
Brezno 977 01
From: 06/06/2006
  (from: 06/27/2006 until: 07/12/2011)
Ing. Ľubor Schwarzbacher - člen
ŠLN 9
Brezno 977 01
From: 06/06/2006 Until: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Ľubor Schwarzbacher - člen
ŠLN 9
Brezno 977 01
From: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/13/2016)
Ing. Ľubor Schwarzbacher - člen
ŠLN 9
Brezno 977 01
From: 06/20/2011 Until: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/13/2016)
Ing. Vladimír Soták - člen
Kukučínova 24
Brezno
  (from: 04/27/1992 until: 08/14/1994)
Ing. Vladimír Soták - predseda
Kukučínova 24
Brezno
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Vladimír Soták - predseda
Kukučínova 24
Brezno
  (from: 03/07/1996 until: 09/03/2002)
Ing. Vladimír Soták - predseda
Kukučínova 24
Brezno
From: 05/10/2001
  (from: 09/04/2002 until: 07/19/2004)
Ing. Vladimír Soták - člen
Nad Plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
From: 06/22/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2020)
Ing. Vladimír Soták - člen
Nad Plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
From: 06/22/2015 Until: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Ing. Vladimír Soták - člen
Nad Plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/20/2021)
Ing. Vladimír Soták - predseda
Kukučínova 24
Brezno
From: 05/10/2001
  (from: 07/20/2004 until: 06/15/2006)
Ing. Vladimír Soták - predseda
Kukučínova 24
Brezno
From: 05/10/2001 Until: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 06/15/2006)
Ing. Vladimír Soták - predseda
Kukučínova 464/24
Brezno 977 01
From: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 07/12/2011)
Ing. Vladimír Soták - predseda
Kukučínova 464/24
Brezno 977 01
From: 06/06/2006 Until: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Vladimír Soták - predseda
Kukučínova 464/24
Brezno 977 01
From: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/13/2016)
Ing. Vladimír Soták - predseda
Kukučínova 464/24
Brezno 977 01
From: 06/20/2011 Until: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/13/2016)
Ing. Vladimír Soták - predseda
Kukučínova 464/24
Brezno 977 01
From: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/20/2021)
Ing. Vladimír Soták - predseda
Kukučínova 464/24
Brezno 977 01
From: 06/27/2016 Until: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/20/2021)
Ing. Anton Sporker - predseda
Kolkáreň 28/35
Podbrezová
  (from: 04/27/1992 until: 08/24/1993)
Ing. Anton Spörker - predseda
Kolkáreň 28/35
Podbrezová
  (from: 08/25/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Milan Srnka , PhD. - člen
Kalvárska 249
Predajná 976 63
From: 06/27/2017
  (from: 07/15/2017 until: 07/20/2021)
Ing. Milan Srnka , PhD. - člen
Kalvárska 249
Predajná 976 63
From: 06/27/2017 Until: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/20/2021)
Ing. Pavel Šimo - člen
Magurská 5
Banská Bystrica
  (from: 08/25/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Otto Tomašú - člen
Kremnická 13
Košice
  (from: 08/25/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Juraj Vlasák - člen
Mamateyová 8
Bratislava
  (from: 08/25/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Alexander Wolf - člen
7. novembra 25
Martin
  (from: 08/25/1993 until: 08/14/1994)
JUDr. Marián Zima - člen
Švermova 2378/40
Brezno
From: 05/10/2001
  (from: 02/04/2003 until: 07/19/2004)
Mgr. Marián Zima - člen
Švermova 2378/40
Brezno
  (from: 01/17/2000 until: 09/03/2002)
Mgr. Marián Zima - člen
Švermova 2378/40
Brezno
From: 05/10/2001
  (from: 09/04/2002 until: 02/03/2003)
prom.práv. Marián Zima - člen
Clementisa 4
Brezno
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
prom.práv. Marián Zima - člen
Clementisa 4
Brezno
  (from: 03/07/1996 until: 01/16/2000)
JUDr. Marián Zima - člen
Švermova 2378/40
Brezno
From: 05/10/2001
  (from: 07/20/2004 until: 06/15/2006)
JUDr. Marián Zima - člen
Švermova 2378/40
Brezno
From: 05/10/2001 Until: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 06/15/2006)
prom. práv. Marián Zíma - člen
Dr. Clementisa 8
Brezno
  (from: 04/27/1992 until: 08/24/1993)
Ing. Vladimír Zvarík - člen
142
Bystrá
  (from: 03/07/1996 until: 09/03/2002)
Ing. Vladimír Zvarík - člen
142
Bystrá
From: 05/10/2001
  (from: 09/04/2002 until: 07/19/2004)
Ing. Vladimír Zvarík - člen
Malinovského 24
Brezno
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Vladimír Zvarík - člen
142
Bystrá
From: 05/10/2001
  (from: 07/20/2004 until: 06/15/2006)
Ing. Vladimír Zvarík - člen
142
Bystrá
From: 05/10/2001 Until: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 06/15/2006)
Ing. Vladimír Zvarík - člen
142
Bystrá 977 01
From: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 07/12/2011)
Ing. Vladimír Zvarík - člen
142
Bystrá 977 01
From: 06/06/2006 Until: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. vladimír Zvarík - člen
Bystrá 142
Bystrá 977 01
From: 06/20/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/16/2012)
Ing. Vladimír Zvarík - člen
Bystrá 142
Bystrá 977 01
From: 06/20/2011
  (from: 07/17/2012 until: 07/09/2015)
Ing. Vladimír Zvarík - člen
Bystrá 142
Bystrá 977 01
From: 06/20/2011 Until: 06/22/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2015)
Ing. Vladimír Soták - Chairman of the Board of Directors
Kukučínova 464/24
Brezno 977 01
From: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021 until: 02/22/2023)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkciám podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/29/2016)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkciám podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/30/2007 until: 10/28/2016)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosť a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/27/1992 until: 06/29/2007)
Capital: 
81 060 590 EUR Paid up: 81 060 590 EUR
  (from: 02/14/2009)
2 384 135 000 Sk Paid up: 2 384 135 000 Sk
  (from: 02/04/2003 until: 02/13/2009)
2 384 135 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 02/03/2003)
Shares: 
Number of shares: 2384135
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom spoločnosti v zmysle stanov.
  (from: 02/14/2009)
Number of shares: 2384135
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom spoločnosti v zmysle stanov.
  (from: 06/30/2007 until: 02/13/2009)
Number of shares: 2384135
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/23/2007 until: 06/29/2007)
Number of shares: 2384135
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/04/2003 until: 03/22/2007)
Number of shares: 2384135
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/17/2000 until: 02/03/2003)
Number of shares: 2384135
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/12/1999 until: 01/16/2000)
Number of shares: 71524
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 07/11/1999)
Number of shares: 2312611
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/25/1993 until: 07/11/1999)
Number of shares: 2312611
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 08/24/1993)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Zvarík
Bystrá 142
Bystrá 977 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Ľudovít Ihring
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Tomáš Ihring
Pod Urpínom 14063/35
Banská Bystrica - Uhlisko 974 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Július Kriváň
Kapitulská 1022/16
Banská Bystrica 974 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Ivan Setvák
J. Murgaša 478/13
Podbrezová 976 98
From: 10/23/2020
  (from: 11/13/2020)
Ján Cipciar
Fraňa Kráľa 1224/4
Brezno 977 01
From: 01/15/2021
  (from: 01/26/2021)
Ing. Jozef Marčok
Potočná 1610/13
Brezno 977 03
From: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021)
Ing. Peter Kohút
Krčulova 1205/32
Brezno 977 01
From: 05/31/2022
  (from: 07/07/2022)
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 951/15
Nemecká 976 97
From: 06/27/2022
  (from: 07/07/2022)
Ing. Rafael Ambróz - člen
Brezenská 2
Brezno
  (from: 04/27/1992 until: 08/24/1993)
Ing. Ján Banas - člen
Odbojárov 15
Nemecká
  (from: 03/07/1996 until: 11/15/2000)
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 15
Nemecká
Until: 05/30/2002
  (from: 11/16/2000 until: 07/11/2002)
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 15
Nemecká
From: 05/30/2002
  (from: 07/12/2002 until: 07/19/2004)
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 15
Nemecká
From: 05/30/2002
  (from: 07/20/2004 until: 06/29/2007)
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 15
Nemecká
From: 05/30/2002 Until: 05/30/2007
  (from: 06/30/2007 until: 06/29/2007)
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 951/15
Nemecká - Zámostie 976 97
From: 06/25/2007
  (from: 06/30/2007 until: 07/16/2012)
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 951/15
Nemecká - Zámostie 976 97
From: 06/25/2007 Until: 06/19/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/16/2012)
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 951/15
Nemecká - Zámostie 976 97
From: 06/19/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/14/2017)
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 951/15
Nemecká - Zámostie 976 97
From: 06/19/2012 Until: 06/27/2017
  (from: 07/15/2017 until: 07/14/2017)
Ing. Jozef Bánik - člen
Krčulova 1
Brezno
From: 05/30/2002
  (from: 07/12/2002 until: 07/19/2004)
Ing. Jozef Bánik - člen
Krčulova 1
Brezno
From: 05/30/2002
  (from: 07/20/2004 until: 06/29/2007)
Ing. Jozef Bánik - člen
Krčulova 1
Brezno
From: 05/30/2002 Until: 05/30/2007
  (from: 06/30/2007 until: 06/29/2007)
Ing. Tomáš Brieda - člen
Čelno
Lopej
  (from: 04/27/1992 until: 08/24/1993)
Liugi Cuzzolin
Via Brunelli Maioni 13
Borgomanero 280 21
Taliansko
From: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 10/30/2006)
Luigi Cuzzolin
From: 06/20/2011 Until: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/13/2016)
Luigi Cuzzolin
Via Brunelli Maioni 13
Borgomanero 280 21
Taliansko
From: 06/06/2006
  (from: 10/31/2006 until: 10/17/2008)
Luigi Cuzzolin
Via Verbano 35
Arona (NO) 280 41
Talianska republika
From: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/20/2021)
Luigi Cuzzolin
Via Verbano 35
Arona (NO) 280 41
Talianska republika
From: 06/27/2016 Until: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/20/2021)
Luigi Cuzzolin
Via Verbano 35
Arona (NO) 280 41
Taliansko
From: 06/20/2011
  (from: 07/29/2011 until: 07/13/2016)
Luigi Cuzzolin
Via Verbano 35
Arona (NO) 280 41
Taliansko
From: 06/06/2006
  (from: 10/18/2008 until: 07/28/2011)
Luigi Cuzzolin
Via Verbano 35
Arona (NO) 280 41
Taliansko
From: 06/06/2006 Until: 06/20/2011
  (from: 07/29/2011 until: 07/28/2011)
Ing. Jozef Ďaďo - člen
Nemocničná 1947/41
Dolný Kubín
  (from: 04/27/1992 until: 08/24/1993)
Ing. Jozef Dudáš - člen
Krížna 7
Banská Bystrica
  (from: 08/25/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Ľuboš Ďurinďák - člen
Clementisa 4
Brezno
Until: 05/30/2002
  (from: 04/29/1999 until: 07/11/2002)
Ing. Ľuboš Ďurinďák - člen
Dr. Clementisa 7
Brezno
From: 05/30/2002
  (from: 07/12/2002 until: 07/19/2004)
Ing. Ľuboš Ďurinďák - člen
Dr. Clementisa 7
Brezno
From: 05/30/2002
  (from: 07/20/2004 until: 06/15/2006)
Ing. Ľuboš Ďurinďák - člen
Dr. Clementisa 7
Brezno
From: 05/30/2002 Until: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 06/15/2006)
JUDr. Ľubomír Gilk - člen
286
Brusno
  (from: 08/25/1993 until: 03/06/1996)
JUDr. Ľubomír Gilk - člen
Malinovského 26
Brezno
Until: 05/30/2002
  (from: 03/07/1996 until: 07/11/2002)
Miroslav Huťka - člen
Pri ihrisku 11
Medzibrod
Until: 05/30/2002
  (from: 06/16/1997 until: 07/11/2002)
Miroslav Huťka - člen
Pri ihrisku 11
Medzibrod
From: 05/30/2002
  (from: 07/12/2002 until: 07/19/2004)
Miroslav Huťka - člen
Pri ihrisku 11
Medzibrod
From: 05/30/2002
  (from: 07/20/2004 until: 06/29/2007)
Miroslav Huťka - člen
Pri ihrisku 11
Medzibrod
From: 05/30/2002 Until: 05/30/2007
  (from: 06/30/2007 until: 06/29/2007)
Ing. Ľudovít Ihring
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
From: 06/22/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2020)
Ing. Ľudovít Ihring
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
From: 06/22/2015 Until: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Ing. Tomáš Ihring
Pod Urpínom 14063/35
Banská Bystrica - Uhlisko 974 01
From: 06/22/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2020)
Ing. Tomáš Ihring
Pod Urpínom 14063/35
Banská Bystrica - Uhlisko 974 01
From: 06/22/2015 Until: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Ing. Tomáš Kalla - člen
Šupkova 28/35
Podbrezová
  (from: 08/25/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Tomáš Kalla - podpredseda
Šupkova 28/35
Podbrezová
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Tomáš Kalla - podpredseda
Šupkova 28/35
Podbrezová
  (from: 03/07/1996 until: 06/15/1997)
Anna Kmeťová - člen
Podkonická 37
Banská Bystrica
  (from: 06/15/1995 until: 03/06/1996)
Anna Kmeťová - člen
Podlavická 37
Banská Bystrica
  (from: 08/25/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Peter Koreň - člen
Azalkova 7
Banská Bystrica
  (from: 04/27/1992 until: 08/14/1994)
Pavol Koštial
Slnečná 319/22
Čierny Balog 976 52
From: 05/31/2012
  (from: 07/17/2012 until: 05/31/2017)
Pavol Koštial
Slnečná 319/22
Čierny Balog 976 52
From: 05/31/2012 Until: 05/31/2017
  (from: 06/01/2017 until: 05/31/2017)
Pavol Koštial
Slnečná 319/22
Čierny Balog 976 52
From: 05/31/2017
  (from: 06/01/2017 until: 11/25/2020)
Pavol Koštial
Slnečná 319/22
Čierny Balog 976 52
From: 05/31/2017 Until: 11/20/2020
  (from: 11/26/2020 until: 11/25/2020)
Ing. Marián Kurčík - člen
Štiavnička 570/62
Podbrezová
  (from: 04/27/1992 until: 08/24/1993)
JUDr. Štefan Linder - člen
Jégeho 11
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 08/24/1993)
Soňa Lopušná
ČSA 68/36
Brezno 977 01
From: 10/30/2015
  (from: 11/12/2015 until: 11/12/2020)
Soňa Lopušná
ČSA 68/36
Brezno 977 01
From: 10/30/2015 Until: 10/23/2020
  (from: 11/13/2020 until: 11/12/2020)
Ing. Jozef Marčok
Potočná 1610/13
Brezno 977 01
From: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 07/28/2011)
Ing. Jozef Marčok
Potočná 1610/13
Brezno 977 01
From: 06/06/2006 Until: 06/20/2011
  (from: 07/29/2011 until: 07/28/2011)
Ing. Jozef Marčok
Potočná 1610/13
Brezno 977 01
From: 06/20/2011
  (from: 07/29/2011 until: 07/13/2016)
Ing. Jozef Marčok
Potočná 1610/13
Brezno 977 01
From: 06/20/2011 Until: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/13/2016)
Ing. Jozef Marčok
Potočná 1610/13
Brezno 977 01
From: 06/27/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/20/2021)
Ing. Jozef Marčok
Potočná 1610/13
Brezno 977 01
From: 06/27/2016 Until: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/20/2021)
Pavel Matušov - predseda
170
Hontianske Nemce
  (from: 08/25/1993 until: 08/14/1994)
prom.práv. Pavel Matušov - člen
170
Hontianske Nemce
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Milan Mutiš
Poľná 12/A
Brezno 977 03
From: 05/31/2007
  (from: 06/30/2007 until: 07/16/2012)
Ing. Milan Mutiš
Poľná 12/A
Brezno 977 03
From: 05/31/2007 Until: 05/31/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/16/2012)
Ing. Milan Mutiš
Poľná 2751/12A
Brezno 977 03
From: 05/31/2012
  (from: 07/17/2012 until: 05/31/2017)
Ing. Milan Mutiš
Poľná 2751/12A
Brezno 977 03
From: 05/31/2012 Until: 05/31/2017
  (from: 06/01/2017 until: 05/31/2017)
Vojtech Patúš - člen
Októbrová 4
Valaská
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Bartolomej Petö - člen
Landauová 6
Bratislava
  (from: 08/25/1993 until: 06/14/1995)
JUDr. Branislav Petroch - člen
Záhonok 1195/17
Zvolen
  (from: 03/07/1996 until: 12/03/1996)
Ing. Anton Singert - člen
ČSA 29
Brezno
  (from: 08/25/1993 until: 03/06/1996)
Ing. Anton Singert - predseda
ČSA 29
Brezno
  (from: 04/27/1992 until: 08/24/1993)
Ing. František Skaloš - člen
Šmeralova 5
Banská Bystrica
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. František Skaloš - člen
Šmeralova 5
Banská Bystrica
  (from: 03/07/1996 until: 12/03/1996)
Ing. Vladimír Soták
Nad Plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
From: 06/24/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/03/2014)
Ing. Vladimír Soták
Nad Plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
From: 06/24/2009 Until: 06/17/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Ing. Vladimír Soták
Nad Plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
From: 06/17/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/09/2015)
Ing. Vladimír Soták
Nad Plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
From: 06/17/2014 Until: 06/22/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2015)
Ing. Vladimír Soták
Nad Plážou 4290/10
Banská Bystrica 974 01
From: 06/25/2004
  (from: 11/01/2005 until: 07/13/2009)
Ing. Vladimír Soták
Nad Plážou 4290/10
Banská Bystrica 974 01
From: 06/25/2004 Until: 06/24/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Ing. Vladimír Soták
Švermova 2378/40
Brezno 977 01
From: 06/25/2004
  (from: 07/20/2004 until: 10/31/2005)
Ing. Pavel Šebeň - člen
Jazmínová 2
Zvolen
  (from: 08/25/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Pavel Šimo - člen
Magurská 57
Banská Bystrica
Until: 05/30/2002
  (from: 11/16/2000 until: 07/11/2002)
Ing. Pavel Šimo - predseda
Magurská 57
Banská Bystrica
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Pavel Šimo - predseda
Magurská 57
Banská Bystrica
  (from: 03/07/1996 until: 11/15/2000)
Ing. Pavol Šimo - člen
Mlynská 5219/91
Banská Bystrica-Skubín
From: 05/30/2002
  (from: 07/12/2002 until: 07/19/2004)
Ing. Pavol Šimo - člen
Mlynská 5219/91
Banská Bystrica-Skubín
From: 05/30/2002 Until: 06/25/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Pavol Štulrajter - člen
Clementisova 8
Brezno
  (from: 08/15/1994 until: 06/14/1995)
Ing. Otto Tomašu - člen
Kremnická 13
Košice
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Miroslav Tončík - člen
Poľná 13
Banská Bystrica
  (from: 06/15/1995 until: 03/06/1996)
Ing. Vladimír Valach - člen
Nezábudkova 26
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 08/24/1993)
Ing. Juraj Vlasák - člen
Mamateyová 8
Bratislava
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Miroslav Vrabec
Drábsko 68
Lom nad Rimavicou 976 53
From: 11/20/2020
  (from: 11/26/2020 until: 01/25/2021)
Ing. Miroslav Vrabec
Drábsko 68
Lom nad Rimavicou 976 53
From: 11/20/2020 Until: 01/15/2021
  (from: 01/26/2021 until: 01/25/2021)
Milan Weiss
ŠLN 5
Brezno 977 01
From: 05/31/2007
  (from: 06/30/2007 until: 07/16/2012)
Milan Weiss
ŠLN 5
Brezno 977 01
From: 05/31/2007 Until: 05/31/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/16/2012)
Ing. Alexander Wolf - člen
Rudolfa Viesta 25
Martin
  (from: 08/15/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Jozef Zlúky - člen
ČSA 23
Brezno
  (from: 12/04/1996 until: 01/16/2000)
Ing. Vladimír Zvarík
Bystrá 142
Bystrá 977 01
From: 06/22/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2020)
Ing. Vladimír Zvarík
Bystrá 142
Bystrá 977 01
From: 06/22/2015 Until: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 951/15
Nemecká - Zámostie 976 97
From: 08/10/2017 Until: 06/27/2022
  (from: 07/07/2022 until: 07/06/2022)
Ing. Jaroslav Romančík
Čelno 402/38
Lopej 976 98
From: 05/31/2017 Until: 05/31/2022
  (from: 07/07/2022 until: 07/06/2022)
Ing. Jaroslav Romančík
Čelno 402/38
Lopej 976 98
From: 05/31/2017
  (from: 06/01/2017 until: 07/06/2022)
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 951/15
Nemecká - Zámostie 976 97
From: 08/10/2017
  (from: 08/25/2017 until: 07/06/2022)
Luigi Cuzzolin
Via Verbano 35
Arona (NO) 280 41
Talianska republika
From: 06/21/2021
  (from: 07/21/2021)
Ing. Róbert Kraus - člen
Švermova 254
Kralupy nad Vltavou
Česká republika
  (from: 04/27/1992 until: 08/24/1993)
Dr. Oreste Labo - člen
LRA RST 43LI-OE734B, Ippodromo 60
Miláno 201 51
Taliansko
  (from: 12/04/1996 until: 04/28/1999)
Ing. Čestmír Němec - člen
Lomená 193
Chýně
Česká republika
From: 05/30/2002
  (from: 07/12/2002 until: 07/19/2004)
Ing. Čestmír Němec - člen
Lomená 193
Chýně
Česká republika
From: 05/30/2002
  (from: 07/20/2004 until: 06/15/2006)
Ing. Čestmír Němec - člen
Lomená 193
Chýně
Česká republika
From: 05/30/2002 Until: 06/06/2006
  (from: 06/16/2006 until: 06/15/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. 513/91 Zb., § 172, 175 a prijatím stanov v sú- lade so zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 04/27/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 18.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 363
  (from: 08/25/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.1994 bola schválená zmena stanov. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 11.7.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/15/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.5.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/15/1995)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.1.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/07/1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.10.1996 boli schválené zmeny stanov.
  (from: 12/04/1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/16/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.5.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/15/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/12/1999)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 18.11.1999 v NZ 359/99 napísanej notárkou JUDr. Annou Medveďovou, Brezno, Kuzmányho 20.
  (from: 01/17/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.5.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/04/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.11.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 02/04/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2021)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
UHL Holding, a.s. 52618382 ,
Kolkáreň
35
  (from: 09/01/2021)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person