Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3799/B

Business name: 
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
  (from: 04/22/2015)
Registered seat: 
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2016)
Identification number (IČO): 
35 976 853
  (from: 02/01/2006)
Date of entry: 
02/01/2006
  (from: 02/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/01/2006)
Objects of the company: 
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska
  (from: 06/20/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/01/2006)
Ing. Miroslava Jandorfová - člen predstavenstva
Nerudova 22
Bratislava 821 04
From: 06/06/2019
  (from: 06/15/2019)
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 06/06/2019
  (from: 06/15/2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
From: 10/26/2019
  (from: 06/15/2019)
Ing. Jozef Dúcky
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
From: 09/06/2019
  (from: 10/25/2019)
Ing. Peter Brudňák - Chairman of the Board of Directors
V záhradách 2028/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/24/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Peter Šterbák - Member of the Board of Directors
Komárovská 9/A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/24/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Boris Fošnár - Member of the Board of Directors
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
From: 03/07/2022
  (from: 03/22/2022)
Ing. Peter Jung - Member of the Board of Directors
Jura Hronca 3126/17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 06/15/2022
  (from: 06/30/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/30/2022)
Capital: 
1 650 000 EUR Paid up: 1 650 000 EUR
  (from: 11/14/2015)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 650 EUR
  (from: 11/14/2015)
Stockholder: 
NN Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandské kráľovstvo
  (from: 09/21/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 05/26/2021
  (from: 06/22/2021)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
From: 09/26/2019
  (from: 09/21/2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasiedzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
From: 01/15/2020
  (from: 09/21/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou pod č. N 202/2005, Nz 42224/2005 zo dňa 12.09.2005 v znení dodatku č.1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou pod č. N 337/2005, Nz 67520/2005 zo dňa 21.12.2005.
  (from: 02/01/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.3.2006.
  (from: 04/11/2006)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 03.10.2006.
  (from: 10/21/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 103/2006, Nz 30440/2006, Nz 30377/2006 napísaná dňa 4.8.2006 - rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. o zlúčení so spoločnosťami ING Services, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 381 146, zap. v odd. Sa, vl.č. 723/B a VSP Tatry, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 387 021, zap. v odd. Sa, vl.č. 782/B (zanikajúce spoločnosti). Zmluva o zlúčení napísaná vo forme notárskej zápisnica N 106/2006, Nz 30512/2006, Nz 30443/2006 uzavretá medzi ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. (nástupnícka spoločnosť) a ING Services, a.s. a VSP Tatry, a.s. (zanikajúce spoločnosti) napísaná dňa 4.8.2006 notárom JUDr. Ruženou Bayerovou. Účinky zlúčenia nastávajú zápisom do obchodného registra, t.j. 1.9.2006.
  (from: 10/27/2006)
Notárska zápisnica N 317/2006, Nz 57801/2006, NCRls 57470/2006 zo dňa 19.12.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 18.12.2006.
  (from: 01/17/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.02.2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.02.2007.
  (from: 03/20/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.08.2007 - odvolanie člena predstavenstva.
  (from: 08/22/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.10.2007 - voľba člena predstavenstva.
  (from: 11/01/2007)
Notárska zápisnica N 108/2008, Nz 25808/2008 zo dňa 17.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.06.2008.
  (from: 07/03/2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 386/2009, Nz 17608/20009 zo dňa 28.5.2009.
  (from: 06/16/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 430/2009, Nz 22004/2009, NCRls 22377/2009 zo dňa 30.06.2009.
  (from: 07/04/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.8.2009.
  (from: 08/14/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
  (from: 12/18/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.3.2010 a 29.4.2010.
  (from: 05/07/2010)
Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 21.05.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 381/2010, Nz 22798/2010, NCRls 23153/2010 zo dňa 24.06.2010.
  (from: 07/14/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011.
  (from: 07/07/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.12.2011.
  (from: 01/06/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2012.
  (from: 01/31/2012)
Notárska zápisnica č. N 427/2012, Nz 23538/2012 zo dňa 28.06.2012.
  (from: 10/11/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013.
  (from: 07/10/2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.03.2014.
  (from: 04/02/2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.06.2014.
  (from: 07/05/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2015, Nz 3617/2015, NCRls 3722/2015 zo dňa 04.02.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. na nové NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s.
  (from: 03/23/2015)
Notárska zápisnica N 155/2015, Nz 22503/2015, NCRls 23068/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2015.
  (from: 07/08/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2015.
  (from: 11/14/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2017.
  (from: 06/22/2017)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/10/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person