Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3799/B

Business name: 
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
  (from: 04/22/2015)
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s.
  (from: 03/23/2015 until: 04/21/2015)
ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s.
  (from: 02/01/2006 until: 03/22/2015)
Registered seat: 
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2016)
Trnavská cesta 50/B
Bratislava 821 02
  (from: 01/17/2007 until: 12/31/2015)
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
  (from: 02/01/2006 until: 01/16/2007)
Identification number (IČO): 
35 976 853
  (from: 02/01/2006)
Date of entry: 
02/01/2006
  (from: 02/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/01/2006)
Objects of the company: 
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska
  (from: 06/20/2013)
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia v súlade s udeleným povolením a ustanoveniami zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, čím sa rozumie: a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov, b) riadenie investícií, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, c) administrácia, ktorou sa rozumie: 1. vedenie osobných účtov účastníkov, 2. uzatváranie účastníckych zmlúv a zamestnávateľských zmlúv, 3. vytváranie dávkových plánov, 4. vyplácanie dávok, 5. vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok, 6. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu, 7. vedenie obchodnej dokumentácie, 8. zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 10. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, 11. určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 12. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 13. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 14. informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností, 15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí orgánu dohľadu a vnútorných aktov riadenia, 16. poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom. d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.
  (from: 02/01/2006 until: 06/19/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/01/2006)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
From: 10/26/2019
  (from: 06/15/2019)
Ing. Jozef Dúcky
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
From: 09/06/2019
  (from: 10/25/2019)
Ing. Peter Brudňák - Chairman of the Board of Directors
V záhradách 2028/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/24/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Peter Šterbák - Member of the Board of Directors
Komárovská 9/A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/24/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Boris Fošnár - Member of the Board of Directors
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
From: 03/07/2022
  (from: 03/22/2022)
Ing. Peter Jung - Member of the Board of Directors
Jura Hronca 3126/17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 06/15/2022
  (from: 06/30/2022)
Ing. Miroslava Jandorfová - Member of the Board of Directors
Nerudova 3925/22
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 06/07/2024
  (from: 06/22/2024)
Ing. Branislav Buštík - Member of the Board of Directors
Studenohorská 2064/31
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 06/06/2024
  (from: 06/22/2024)
Ing. Rastislav Antala - člen
Kysucká 1
Bratislava 811 04
From: 10/25/2007
  (from: 11/01/2007 until: 05/06/2010)
Ing. Rastislav Antala - člen
Kysucká 1
Bratislava 811 04
From: 10/25/2007 Until: 04/30/2010
  (from: 05/07/2010 until: 05/06/2010)
Róbert Bohyník - člen predstavenstva
Čakajova 11
Žilina 010 01
From: 08/05/2009
  (from: 08/14/2009 until: 12/17/2009)
PhDr. Róbert Bohyník , PhD. - člen predstavenstva
Čajakova 11
Žilina 010 01
From: 08/05/2009
  (from: 12/18/2009 until: 10/10/2012)
PhDr. Róbert Bohyník , PhD. - člen predstavenstva
Čajakova 11
Žilina 010 01
From: 08/05/2009 Until: 09/30/2012
  (from: 10/11/2012 until: 10/10/2012)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
From: 06/23/2016
  (from: 08/16/2016 until: 07/13/2021)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
From: 06/23/2016 Until: 06/23/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Jiří Čapek , MBA - predseda predstavenstva
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
From: 10/25/2014
  (from: 11/11/2014 until: 08/15/2016)
Jiří Čapek , MBA - predseda predstavenstva
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
From: 10/25/2014 Until: 05/27/2016
  (from: 08/16/2016 until: 08/15/2016)
Juraj Dlhopolček , MSc. - člen predstavenstva
Trenčianska 688/23
Bratislava 821 09
From: 01/20/2012
  (from: 01/31/2012 until: 11/10/2014)
Juraj Dlhopolček , MSc. - člen predstavenstva
Trenčianska 688/23
Bratislava 821 09
From: 01/20/2012 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
From: 06/20/2008
  (from: 07/03/2008 until: 01/25/2013)
Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
From: 06/20/2008 Until: 12/31/2012
  (from: 01/26/2013 until: 01/25/2013)
Ing. Marek Hurban - člen
Smolenická 16
Bratislava 851 05
From: 10/03/2006
  (from: 10/21/2006 until: 08/21/2007)
Ing. Marek Hurban - člen
Smolenická 16
Bratislava 851 05
From: 10/03/2006 Until: 08/09/2007
  (from: 08/22/2007 until: 08/21/2007)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
From: 06/14/2017
  (from: 06/22/2017 until: 06/29/2022)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
From: 06/14/2017 Until: 06/14/2022
  (from: 06/30/2022 until: 06/29/2022)
Ing. Miloš Kollár - člen
Mierová 2
Bratislava 821 05
From: 02/01/2006
  (from: 02/01/2006 until: 04/10/2006)
Ing. Miloš Kollár - člen
Mierová 2
Bratislava 821 05
From: 02/01/2006 Until: 03/23/2006
  (from: 04/11/2006 until: 04/10/2006)
Viktor Kouřil - predseda predstavenstva
Hraničná 13
Bratislava 821 05
From: 06/13/2008
  (from: 07/03/2008 until: 01/05/2012)
Viktor Kouřil - predseda predstavenstva
Hraničná 13
Bratislava 821 05
From: 06/13/2008 Until: 12/09/2011
  (from: 01/06/2012 until: 01/05/2012)
Rudolf Kypta - člen
Nad Zahradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
From: 12/18/2006
  (from: 01/17/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Rudolf Kypta - podpredseda
Nad Zahradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
From: 12/18/2006
  (from: 03/20/2007 until: 12/17/2009)
Ing. Rudolf Kypta - podpredseda
Nad Zahradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
From: 12/18/2006 Until: 11/19/2009
  (from: 12/18/2009 until: 12/17/2009)
JUDr. Tatjana Macúchová - člen
Vazovova 11
Bratislava 811 07
From: 02/01/2006
  (from: 02/01/2006 until: 03/24/2006)
JUDr. Tatjana Macúchová - podpredseda
Vazovova 11
Bratislava 811 07
From: 02/01/2006
  (from: 03/25/2006 until: 03/19/2007)
JUDr. Tatjana Macúchová - predseda
Vazovova 11
Bratislava 811 07
From: 02/01/2006
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2008)
JUDr. Tatjana Macúchová - predseda
Vazovova 11
Bratislava 811 07
From: 02/01/2006 Until: 02/28/2008
  (from: 03/20/2008 until: 03/19/2008)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Příklepy 252 64
Česká republika
From: 11/19/2009
  (from: 12/18/2009 until: 01/30/2012)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 11/19/2009
  (from: 11/11/2014 until: 07/07/2015)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 11/19/2009 Until: 06/25/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/07/2015)
Ing. Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 11/19/2009
  (from: 01/31/2012 until: 11/10/2014)
Ing. Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 11/19/2009 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 10/25/2014
  (from: 11/11/2014 until: 03/06/2019)
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 10/25/2014 Until: 01/31/2019
  (from: 03/07/2019 until: 03/06/2019)
Dušan Quis - člen predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
From: 05/01/2010
  (from: 05/07/2010 until: 08/12/2014)
Dušan Quis - člen predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
From: 05/01/2010 Until: 07/25/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/12/2014)
Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva
Komenského 1230
Bystřice pod Hostýnem 768 61
Česká republika
From: 10/25/2014
  (from: 11/11/2014 until: 04/18/2017)
Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva
Komenského 1230
Bystřice pod Hostýnem 768 61
Česká republika
From: 10/25/2014 Until: 03/31/2017
  (from: 04/19/2017 until: 04/18/2017)
Jozef Sinčák - člen predstavenstva
Duklianskych hrdinov 1112
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/13/2008
  (from: 07/03/2008 until: 08/13/2009)
Jozef Sinčák - člen predstavenstva
Duklianskych hrdinov 1112
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/13/2008 Until: 08/05/2009
  (from: 08/14/2009 until: 08/13/2009)
Frans Jan van der Ent - predseda
Dvanásta 6
Bratislava 831 01
From: 02/01/2006
  (from: 02/01/2006 until: 03/19/2007)
Frans Jan van der Ent - predseda
Dvanásta 6
Bratislava 831 01
From: 02/01/2006 Until: 02/20/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
From: 10/25/2014
  (from: 11/11/2014 until: 06/14/2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
From: 10/25/2014 Until: 10/25/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/14/2019)
Ing. Miroslava Jandorfová - člen predstavenstva
Nerudova 22
Bratislava 821 04
From: 06/06/2019 Until: 06/06/2024
  (from: 06/22/2024 until: 06/21/2024)
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 06/06/2019 Until: 06/06/2024
  (from: 06/22/2024 until: 06/21/2024)
Ing. Miroslava Jandorfová - člen predstavenstva
Nerudova 22
Bratislava 821 04
From: 06/06/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/21/2024)
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 06/06/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/21/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/30/2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/20/2013 until: 06/29/2022)
Vo všetkých veciach je v mene spoločnosti oprávnený konať a podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 02/01/2006 until: 06/19/2013)
Procuration: 
JUDr. Alena Fábryová
Čsl. tankistov 10
Bratislava 841 06
From: 06/20/2013
  (from: 06/20/2013 until: 11/10/2014)
JUDr. Alena Fábryová
Čsl. tankistov 10
Bratislava 841 06
From: 06/20/2013 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
PhDr. Zuzana Petrášová
Pluhová 4
Bratislava 831 03
From: 04/02/2014
  (from: 04/02/2014 until: 07/04/2014)
PhDr. Zuzana Petrášová
Pluhová 4
Bratislava 831 03
From: 04/02/2014 Until: 06/26/2014
  (from: 07/05/2014 until: 07/04/2014)
Ing. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 07/05/2014
  (from: 07/05/2014 until: 11/10/2014)
Ing. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 07/05/2014 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Mgr. Martin Višňovský , PhD.
Pri Bielom Kríži 1147/3
Bratislava 831 02
From: 06/20/2013
  (from: 06/20/2013 until: 11/10/2014)
Mgr. Martin Višňovský , PhD.
Pri Bielom Kríži 1147/3
Bratislava 831 02
From: 06/20/2013 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Pokiaľ je udelená prokúra, za spoločnosť sú oprávnení konať aj prokuristi, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle dvoch prokuristov, pričom v tomto prípade sa podpisovanie za spoločnosť vykoná takým spôsobom, že prokuristi k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, dodatku označujúcemu prokúru a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/20/2013 until: 11/10/2014)
Capital: 
1 650 000 EUR Paid up: 1 650 000 EUR
  (from: 11/14/2015)
3 320 000 EUR Paid up: 3 320 000 EUR
  (from: 07/04/2009 until: 11/13/2015)
1 660 000 EUR Paid up: 1 660 000 EUR
  (from: 06/16/2009 until: 07/03/2009)
3 320 000 EUR Paid up: 3 320 000 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 06/15/2009)
100 000 000 Sk Paid up: 100 000 000 Sk
  (from: 09/01/2006 until: 01/21/2009)
50 000 000 Sk Paid up: 50 000 000 Sk
  (from: 02/01/2006 until: 08/31/2006)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 650 EUR
  (from: 11/14/2015)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 10/11/2012 until: 11/13/2015)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená: a) predkupným právom akcionárov na ponúkané akcie, b) udelením predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu Predstavenstvom spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára.
  (from: 07/04/2009 until: 10/10/2012)
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená: a) predkúpnym právom akcionárov na ponúkané akcie, b) udelením predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu Predstavenstvom spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára.
  (from: 06/16/2009 until: 07/03/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená: a) predkúpnym právom akcionárov na ponúkané akcie, b) udelením predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu Predstavenstvom spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára.
  (from: 01/22/2009 until: 06/15/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená: a) predkúpnym právom akcionárov na ponúkané akcie, b) udelením predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu Predstavenstvom spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára.
  (from: 09/01/2006 until: 01/21/2009)
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená: a) predkúpnym právom akcionárov na ponúkané akcie, b) udelením predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu Predstavenstvom spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára.
  (from: 02/01/2006 until: 08/31/2006)
Stockholder: 
NN Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandské kráľovstvo
  (from: 09/21/2022)
ING Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandské kráľovstvo
  (from: 06/16/2009 until: 04/14/2015)
NN Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandské kráľovstvo
  (from: 04/15/2015 until: 09/20/2022)
VSP Tatry, a.s.
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
  (from: 02/01/2006 until: 08/31/2006)
Supervisory board: 
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 05/26/2021
  (from: 06/22/2021)
Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
From: 02/01/2006
  (from: 02/01/2006 until: 07/02/2008)
Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
From: 02/01/2006 Until: 06/17/2008
  (from: 07/03/2008 until: 07/02/2008)
Jiří Čapek , MBA
Podedvorská 1420
Praha 198 00
From: 06/23/2016
  (from: 08/16/2016 until: 03/27/2018)
Jiří Čapek , MBA
Podedvorská 1420
Praha 198 00
From: 06/23/2016 Until: 01/31/2018
  (from: 03/28/2018 until: 03/27/2018)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 05/25/2016
  (from: 08/16/2016 until: 06/21/2021)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 05/25/2016 Until: 05/25/2021
  (from: 06/22/2021 until: 06/21/2021)
JUDr. Vladimír Hirjak
Jadranská 26
Bratislava 841 01
From: 08/10/2006
  (from: 09/01/2006 until: 07/02/2008)
JUDr. Vladimír Hirjak
Jadranská 26
Bratislava 841 01
From: 08/10/2006 Until: 06/17/2008
  (from: 07/03/2008 until: 07/02/2008)
Mária Kamenárová
Rovniankova 1690/22
Bratislava 851 02
From: 06/17/2008
  (from: 07/03/2008 until: 07/13/2010)
Mária Kamenárová
Rovniankova 1690/22
Bratislava 851 02
From: 06/17/2008 Until: 06/24/2010
  (from: 07/14/2010 until: 07/13/2010)
Mgr. Helena Lazosová
Zbudovská 768
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 05/30/2014
  (from: 06/06/2014 until: 07/07/2015)
Mgr. Helena Lazosová
Zbudovská 768
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 05/30/2014 Until: 06/26/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/07/2015)
JUDr. Alojz Marsina
A.Škarvana 364/2
Prievidza 971 01
From: 02/01/2006
  (from: 02/01/2006 until: 08/31/2006)
JUDr. Alojz Marsina
A.Škarvana 364/2
Prievidza 971 01
From: 02/01/2006 Until: 08/03/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 06/17/2008
  (from: 07/03/2008 until: 07/13/2010)
Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 06/17/2008 Until: 06/24/2010
  (from: 07/14/2010 until: 07/13/2010)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 06/24/2010
  (from: 07/14/2010 until: 07/07/2015)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 06/24/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/07/2015)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 06/26/2015
  (from: 07/08/2015 until: 05/09/2016)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 06/26/2015 Until: 03/25/2016
  (from: 05/10/2016 until: 05/09/2016)
Ing. Renata Mrázová
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 06/26/2015
  (from: 07/08/2015 until: 01/10/2019)
Ing. Renata Mrázová
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 06/26/2015 Until: 11/30/2018
  (from: 01/11/2019 until: 01/10/2019)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
From: 06/28/2011
  (from: 07/07/2011 until: 07/07/2015)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
From: 06/28/2011 Until: 06/24/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/07/2015)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
From: 06/26/2015
  (from: 07/08/2015 until: 06/14/2018)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
From: 06/26/2015 Until: 03/30/2018
  (from: 06/15/2018 until: 06/14/2018)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava-Devín 841 10
From: 02/01/2006
  (from: 02/01/2006 until: 07/06/2011)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava-Devín 841 10
From: 02/01/2006 Until: 06/28/2011
  (from: 07/07/2011 until: 07/06/2011)
Dionysius Johannes Okhuijsen
K vinicím 679
Praha 6 164 00
Česká republika
From: 12/18/2006
  (from: 01/17/2007 until: 07/02/2008)
Dionysius Johannes Okhuijsen
K vinicím 679
Praha 6 164 00
Česká republika
From: 12/18/2006 Until: 06/17/2008
  (from: 07/03/2008 until: 07/02/2008)
Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
From: 06/17/2008
  (from: 07/03/2008 until: 06/19/2013)
Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
From: 06/17/2008 Until: 06/17/2013
  (from: 06/20/2013 until: 06/19/2013)
Ing. Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
From: 06/18/2013
  (from: 06/20/2013 until: 07/09/2013)
Ing. Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
From: 06/18/2013 Until: 06/30/2013
  (from: 07/10/2013 until: 07/09/2013)
Mgr. Juraj Sedlačko
Tatranská 6
Veľký Slavkov 059 91
From: 08/10/2006
  (from: 09/01/2006 until: 07/02/2008)
Mgr. Juraj Sedlačko
Tatranská 6
Veľký Slavkov 059 91
From: 08/10/2006 Until: 06/17/2008
  (from: 07/03/2008 until: 07/02/2008)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
From: 09/26/2019
  (from: 09/21/2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasiedzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
From: 01/15/2020
  (from: 09/21/2022)
Frederick Louis Lathioor
Zelená 407
Statenice 252 62
Česká republika
From: 06/26/2015 Until: 01/15/2020
  (from: 05/23/2020 until: 05/22/2020)
Frederick Louis Lathioor
Zelená 407
Statenice 252 62
Česká republika
From: 06/26/2015
  (from: 07/08/2015 until: 05/22/2020)
Peter van Ooijen
Kališnicná 379/10
Praha 3 - Žiškov 130 00
Česká republika
From: 11/10/2015
  (from: 11/14/2015 until: 08/15/2016)
Peter van Ooijen
Kališnicná 379/10
Praha 3 - Žiškov 130 00
Česká republika
From: 11/10/2015 Until: 05/27/2016
  (from: 08/16/2016 until: 08/15/2016)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
From: 09/26/2019
  (from: 11/07/2019 until: 09/20/2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasiedzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
From: 01/15/2020
  (from: 05/23/2020 until: 09/20/2022)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 03.10.2006.
  (from: 10/21/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 103/2006, Nz 30440/2006, Nz 30377/2006 napísaná dňa 4.8.2006 - rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. o zlúčení so spoločnosťami ING Services, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 381 146, zap. v odd. Sa, vl.č. 723/B a VSP Tatry, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 387 021, zap. v odd. Sa, vl.č. 782/B (zanikajúce spoločnosti). Zmluva o zlúčení napísaná vo forme notárskej zápisnica N 106/2006, Nz 30512/2006, Nz 30443/2006 uzavretá medzi ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. (nástupnícka spoločnosť) a ING Services, a.s. a VSP Tatry, a.s. (zanikajúce spoločnosti) napísaná dňa 4.8.2006 notárom JUDr. Ruženou Bayerovou. Účinky zlúčenia nastávajú zápisom do obchodného registra, t.j. 1.9.2006.
  (from: 10/27/2006)
Notárska zápisnica N 317/2006, Nz 57801/2006, NCRls 57470/2006 zo dňa 19.12.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 18.12.2006.
  (from: 01/17/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.02.2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.02.2007.
  (from: 03/20/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.08.2007 - odvolanie člena predstavenstva.
  (from: 08/22/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.10.2007 - voľba člena predstavenstva.
  (from: 11/01/2007)
Notárska zápisnica N 108/2008, Nz 25808/2008 zo dňa 17.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.06.2008.
  (from: 07/03/2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 386/2009, Nz 17608/20009 zo dňa 28.5.2009.
  (from: 06/16/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 430/2009, Nz 22004/2009, NCRls 22377/2009 zo dňa 30.06.2009.
  (from: 07/04/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.8.2009.
  (from: 08/14/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
  (from: 12/18/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.3.2010 a 29.4.2010.
  (from: 05/07/2010)
Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 21.05.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 381/2010, Nz 22798/2010, NCRls 23153/2010 zo dňa 24.06.2010.
  (from: 07/14/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011.
  (from: 07/07/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.12.2011.
  (from: 01/06/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2012.
  (from: 01/31/2012)
Notárska zápisnica č. N 427/2012, Nz 23538/2012 zo dňa 28.06.2012.
  (from: 10/11/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013.
  (from: 07/10/2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.03.2014.
  (from: 04/02/2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.06.2014.
  (from: 07/05/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2015, Nz 3617/2015, NCRls 3722/2015 zo dňa 04.02.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. na nové NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s.
  (from: 03/23/2015)
Notárska zápisnica N 155/2015, Nz 22503/2015, NCRls 23068/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2015.
  (from: 07/08/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2015.
  (from: 11/14/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2017.
  (from: 06/22/2017)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou pod č. N 202/2005, Nz 42224/2005 zo dňa 12.09.2005 v znení dodatku č.1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou pod č. N 337/2005, Nz 67520/2005 zo dňa 21.12.2005.
  (from: 02/01/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.3.2006.
  (from: 04/11/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 103/2006, Nz 30440/2006, Nz 30377/2006 napísaná dňa 4.8.2006 - rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. o zlúčení so spoločnosťami ING Services, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 381 146, zap. v odd. Sa, vl.č. 723/B a VSP Tatry, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 387 021, zap. v odd. Sa, vl.č. 782/B (zanikajúce spoločnosti). Zmluva o zlúčení napísaná vo forme notárskej zápisnica N 106/2006, Nz 30512/2006, Nz 30443/2006 uzavretá medzi ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. (nástupnícka spoločnosť) a ING Services, a.s. a VSP Tatra, a.s. (zanikajúce spoločnosti) napísaná dňa 4.8.2006 notárom JUDr. Ruženou Bayerovou. Účinky zlúčenia nastávajú zápisom do obchodného registra, t.j. 1.9.2006.
  (from: 09/01/2006 until: 10/26/2006)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person