Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4664/B

Business name: 
HATTRICK, spol. s r.o.
  (from: 04/05/1993 until: 05/20/2005)
Registered seat: 
Mišíkova 10
Bratislava 854 02
  (from: 10/08/2002 until: 05/20/2005)
Panenská 7
Bratislava 812 88
  (from: 04/05/1993 until: 10/07/2002)
Identification number (IČO): 
31 345 981
  (from: 04/05/1993)
Date of entry: 
04/05/1993
  (from: 04/05/1993)
Person dissolved from: 
9.5.2005
  (from: 05/21/2005)
Date of deletion: 
05/21/2005
  (from: 05/21/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/21/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/05/1993)
Objects of the company: 
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 04/05/1993 until: 05/20/2005)
propagačná a reklamná činnosť
  (from: 04/05/1993 until: 05/20/2005)
výroba, produkcia a realizácia zábavných programov
  (from: 04/05/1993 until: 05/20/2005)
vydavateľská agentúra
  (from: 04/05/1993 until: 05/20/2005)
agentúrna činnosť
  (from: 04/05/1993 until: 05/20/2005)
výroba, požičiavanie a distribúcia filmov a videa
  (from: 04/05/1993 until: 05/20/2005)
Partners: 
Oliver Andrásy
Porubského 12
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 03/19/1999 until: 04/13/2003)
Oliver Andrásy
Porubského 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Ing. Igor Benovič
Ševčenkova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
DOC.Ing. Otto Berger , CSc.
Trnavská 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Ing. Roman Berger
Trnavská 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Jan Boruta
Gercenova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Stanislav Gurka
Ľ.Fullu 30
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/14/2001 until: 04/13/2003)
Stanislava Gurka
Mlynské Nivy 3
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 03/19/1999 until: 03/13/2001)
Stanislava Gurka
Mlynské Nivy 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
František Lipčík
Osloboditeľská 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Ing. Vladimír Malko
Lubinská 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
MUDr. Robert Mardiak
Markušova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Elena Vacvalová
Samova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/19/1999 until: 04/13/2003)
Elena Vacvalová
Ševčenkova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Elena Vacvalová
Samova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/14/2003 until: 05/20/2005)
Oliver Andrásy
Porubského 12
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 04/14/2003 until: 05/20/2005)
Contribution of each member: 
DOC.Ing. Otto Berger , CSc.
Amount of investment: 28 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Ing. Vladimír Malko
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
MUDr. Robert Mardiak
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Ing. Roman Berger
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
František Lipčík
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Ing. Igor Benovič
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Jan Boruta
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Elena Vacvalová
Amount of investment: 28 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Oliver Andrásy
Amount of investment: 28 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Stanislava Gurka
Amount of investment: 28 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Elena Vacvalová
Amount of investment: 82 000 Sk Paid up: 82 000 Sk
  (from: 03/19/1999 until: 04/13/2003)
Oliver Andrásy
Amount of investment: 81 000 Sk Paid up: 81 000 Sk
  (from: 03/19/1999 until: 04/13/2003)
Stanislava Gurka
Amount of investment: 81 000 Sk Paid up: 81 000 Sk
  (from: 03/19/1999 until: 03/13/2001)
Stanislav Gurka
Amount of investment: 81 000 Sk Paid up: 81 000 Sk
  (from: 03/14/2001 until: 04/13/2003)
Elena Vacvalová
Amount of investment: 122 000 Sk Paid up: 122 000 Sk
  (from: 04/14/2003 until: 05/20/2005)
Oliver Andrásy
Amount of investment: 122 000 Sk Paid up: 122 000 Sk
  (from: 04/14/2003 until: 05/20/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/14/2001 until: 05/20/2005)
Individual managing director
  (from: 03/19/1999 until: 03/13/2001)
konatelia
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
DOC.Ing. Otto Berger , CSc.
Trnavská 14
Bratislava
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Stanislav Gurka
Ľ.Fullu 3
Bratislava
Until: 04/08/2003
  (from: 03/14/2001 until: 04/13/2003)
Elena Vacvalová
Ševčenkova 2
Bratislava
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Elena Vacvalová
Ševčenkova 2
Bratislava 851 01
  (from: 03/19/1999 until: 03/13/2001)
Oliver Andrásy
Porubského 12
Bratislava 811 06
  (from: 03/14/2001 until: 05/20/2005)
Elena Vacvalová
Samova 8
Bratislava
  (from: 03/14/2001 until: 05/20/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/14/2001 until: 05/20/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/19/1999 until: 03/13/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/05/1993 until: 03/18/1999)
Capital: 
244 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 05/20/2005)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13.04.2005 pod č.k. 4k 61/04 - 61, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HATTRICK, spol. s r.o., so sídlom Mišíkova 10, 85402 Bratislava, IČO: 31 345 981 zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 09.05.2005. Na základe uvedeného vymazuje sa z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť HATTRICK, spol. s r.o., so sídlom Mišíkova 10, 854 02 Bratislava, IČO: 31 345 981, zapísaná v odd. Sro, vo vložke 4664/B.
  (from: 05/21/2005)
Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.3.1993 v zmysle § 105 až 153 Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 9568
  (from: 04/05/1993 until: 05/20/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.9.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.10.1998. Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 9.9.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.10.1999 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 03/19/1999 until: 05/20/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.1.2001, na ktorom boli menovaní konatelia a schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/14/2001 until: 05/20/2005)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 25.3.2002, na ktorom sa rozhodlo o prijatí nového úplného znenia spoločenskej zmluvy. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.3.2002.
  (from: 10/08/2002 until: 05/20/2005)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2003.
  (from: 04/14/2003 until: 05/20/2005)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person