Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  93/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
AGROLAN, a.s.
  (from: 08/04/2011)
Registered seat: 
Železničná 2
Čaňa 044 14
  (from: 08/04/2011)
Identification number (IČO): 
31 562 736
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/16/1994)
výroba múky
  (from: 11/16/1994)
hostinská činnosť
  (from: 11/16/1994)
vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (from: 11/16/1994)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 11/16/1994)
výroba hotových krmív
  (from: 11/21/1995)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/21/1995)
výroba cestovín
  (from: 11/21/1995)
prevádzkovanie verejného skladu v zmysle osvedčenia č. 0008 zo dňa 09.07.1998, vydaným MP SR
  (from: 09/14/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 07/24/2002)
výroba kŕmnych zmesí a premixov kŕmnych zmesí
  (from: 07/24/2002)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/29/2003)
maloobchodná činnosť s priemyselnými hnojivami, pesticídmi a ostatnými výrobkami pre poľnohospodársku výrobu
  (from: 03/23/2005)
veľkoobchodná činnosť s priemyselnými hnojivami, pesticídmi a ostatnými výrobkami pre poľnohospodársku výrobu
  (from: 03/23/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/23/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/11/2006)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/11/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/11/1998)
Ing. Marián Vilinský - predseda predstavenstva
Vozárova 4
Košice 17 040 17
From: 01/06/2009
  (from: 03/20/2009)
Ing. Ladislav Bajo - člen
Svätoplukova 9
Košice 040 01
From: 06/01/2009
  (from: 06/30/2009)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/01/2007)
Capital: 
2 940 626 EUR Paid up: 2 940 626 EUR
  (from: 08/04/2011)
Shares: 
Number of shares: 86489
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva (s výnimkou nadobúdania vlatných akcií emitentom, kedy súhlas nie je potrebný)
  (from: 08/04/2011)
Supervisory board: 
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 08
From: 11/28/2008
  (from: 12/19/2008)
Ing. Robert Konopka
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 06/29/2010
  (from: 07/20/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou lis- tinou zo dňa 25.4.1992 v zmysle § 154 a nasl., v súl. §§ 172, 175 zák. 513/91 Zb., rozh. o schválení priv. proj. č.j. 326/92 z 10.4.1992 a zák. 92/91 Zb. . Stary spis: Sa 414
  (from: 04/29/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/15/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/16/1994)
Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 22.2.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/10/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.7.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/07/1996)
Valné zhromaždenie, konané dňa 1.7.1997, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 08/05/1997)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.4.1998, ktoré zmenilo stanovy.
  (from: 06/11/1998)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 24.07.1998 a dozornej rady zo dňa 30.04.1998.
  (from: 09/14/1998)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 30.4.1999 osvedčenom notárkou JUDr. Martou Jurínovou vo Fiľakove, Hlavná 4.
  (from: 06/11/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle stanov spoločnosti.
  (from: 02/10/2000)
. Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2000.
  (from: 05/29/2000)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 3.4.2001 a dozornej rady zo dňa 3.4.2001.
  (from: 05/14/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.3.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 07/24/2002)
. Zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2003, v NZ - 36780/2003, napísanej v NÚ JUDr. Kristíny Malov- covej, notárky v Lučenci, rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 07/16/2003)
Legal successor: 
IPEĽ, spol. s r.o.
Podjavorinskej 21
Lučenec 984 01
  (from: 01/01/2007)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27. 12. 2010 uzavretej v zmysle ust. § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou Poľnonákup - Novohrad, a.s. ako predávajúcim a spoločnosťou TAJBA, a.s., so sídlom Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO : 36 188 981, zapísanej v obchodnom registri Okresnéhoj súdu Košice I, odd. : Sa, Vložka č. 1043/V, došlo k predaju časti podniku spoločnosti Poľnonákup Novohrad, a.s.
  (from: 01/19/2011)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person