Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  93/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
AGROLAN, a.s.
  (from: 08/04/2011)
Poľnonákup - Novohrad, a.s.
  (from: 03/23/2005 until: 08/03/2011)
BELAR - Novohrad, a.s.
  (from: 06/11/1998 until: 03/22/2005)
Poľnonákup NOVOHRAD a.s.
  (from: 04/29/1992 until: 06/10/1998)
Registered seat: 
Železničná 2
Čaňa 044 14
  (from: 08/04/2011)
Podjavorinskej 21
Lučenec 984 01
  (from: 07/11/2006 until: 08/03/2011)
Podjavorinskej 21
Lučenec 984 24
  (from: 04/29/1992 until: 07/10/2006)
Identification number (IČO): 
31 562 736
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/16/1994)
výroba múky
  (from: 11/16/1994)
hostinská činnosť
  (from: 11/16/1994)
vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (from: 11/16/1994)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 11/16/1994)
výroba hotových krmív
  (from: 11/21/1995)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/21/1995)
výroba cestovín
  (from: 11/21/1995)
prevádzkovanie verejného skladu v zmysle osvedčenia č. 0008 zo dňa 09.07.1998, vydaným MP SR
  (from: 09/14/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 07/24/2002)
výroba kŕmnych zmesí a premixov kŕmnych zmesí
  (from: 07/24/2002)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/29/2003)
maloobchodná činnosť s priemyselnými hnojivami, pesticídmi a ostatnými výrobkami pre poľnohospodársku výrobu
  (from: 03/23/2005)
veľkoobchodná činnosť s priemyselnými hnojivami, pesticídmi a ostatnými výrobkami pre poľnohospodársku výrobu
  (from: 03/23/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/23/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/11/2006)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/11/2006)
nákladná a osobná autodoprava
  (from: 11/16/1994 until: 07/10/2006)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/24/2002 until: 07/10/2006)
nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov
  (from: 04/29/1992 until: 11/15/1994)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 04/29/1992 until: 11/15/1994)
zásobovanie hospodárskymi potrebami
  (from: 04/29/1992 until: 11/15/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/11/1998)
Managing board
  (from: 08/05/1997 until: 06/10/1998)
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 08/04/1997)
Ing. Marián Vilinský - predseda predstavenstva
Vozárova 4
Košice 17 040 17
From: 01/06/2009
  (from: 03/20/2009)
Ing. Ladislav Bajo - člen
Svätoplukova 9
Košice 040 01
From: 06/01/2009
  (from: 06/30/2009)
Imrich Bednár
Vajanského 26
Lučenec
Until: 03/25/2002
  (from: 05/14/2001 until: 07/23/2002)
Imrich Bednár - Člen
Vajanského 26
Lučenec
  (from: 04/29/1992 until: 11/15/1994)
Ing. Alica Dostálová - Člen
Panská 6
Bratislava
  (from: 07/30/1993 until: 11/15/1994)
Ing. Drahomír Drozd - Podpredseda
Majakovského 4
Lučenec
  (from: 04/29/1992 until: 06/14/1993)
Ing. Pavel Ďurišin - Člen
Sološnická 51
Bratislava
  (from: 11/07/1996 until: 08/04/1997)
Ing. Milan Findra - Člen
Okružná 47
Veľký Krtíš
  (from: 07/30/1993 until: 11/15/1994)
Ing. Milan Findra - Člen
Okružná 47
Veľký Krtíš
  (from: 11/16/1994 until: 11/06/1996)
Ing. Ladislav Finka - predseda
Jašíkova 265/8
Bratislava
  (from: 06/11/1999 until: 05/28/2000)
Ing. Juraj Flank - Člen
Dobšinského 11
Lučenec
  (from: 05/10/1996 until: 08/04/1997)
Ing. Pavol Frič - člen
Novohradská 2362/32
Lučenec
From: 03/25/2002
  (from: 07/24/2002 until: 07/10/2006)
Ing. Pavol Frič - člen
Novohradská 2362/32
Lučenec
From: 03/25/2002 Until: 05/19/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Pavol Frič - člen
Novohradská 2362/32
Lučenec 984 01
From: 05/19/2006
  (from: 07/11/2006 until: 05/07/2008)
Ing. Pavol Frič - člen
Novohradská 2362/32
Lučenec 984 01
From: 05/19/2006 Until: 03/27/2008
  (from: 05/08/2008 until: 05/07/2008)
Ján Gábor - Člen
Sad pionierov III/6
Lučenec
  (from: 04/29/1992 until: 07/29/1993)
Marcela Gáborová - člen
Rúbanisko III/6
Lučenec
  (from: 06/11/1999 until: 05/28/2000)
Marcela Gáborová - podpredseda
Rúbanisko III/6
Lučenec
Until: 03/25/2002
  (from: 05/29/2000 until: 07/23/2002)
Marcela Gáborová - podpredseda
Rúbanisko III/6
Lučenec
From: 03/25/2002
  (from: 07/24/2002 until: 07/10/2006)
Marcela Gáborová - podpredseda
Rúbanisko III/6
Lučenec
From: 03/25/2002 Until: 05/19/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Richard Grác - Člen
Za humnami 45
Nitra
  (from: 11/16/1994 until: 11/20/1995)
Ing. Ladislav Jačmeník - Člen
Ehrenburgova 11
Lučenec
  (from: 08/05/1997 until: 05/28/2000)
Tibor Jakubík - Člen
Novomeského 43
Nitra
  (from: 11/21/1995 until: 05/09/1996)
Ing. Bohuš Kaliarik - Člen
Budovateľská 1091
Veľký Krtíš
  (from: 08/05/1997 until: 06/10/1998)
Dr. Ján Kantorák - Člen
Dolná Slatinka 275
Lučenec
  (from: 06/11/1998 until: 05/13/2001)
Ing. Milan Kováčik - Člen
Študentská 6
Lučenec
  (from: 01/20/1997 until: 08/04/1997)
Ing. Milan Kováčik - Podpredseda
Študentská 6
Lučenec
  (from: 08/05/1997 until: 05/28/2000)
Ing. Milan Kováčik - predseda
Študentská 6
Lučenec
Until: 03/25/2002
  (from: 05/29/2000 until: 07/23/2002)
Ing. Milan Kováčik - predseda
Študenstská 6
Lučenec
From: 03/25/2002
  (from: 07/24/2002 until: 07/10/2006)
Ing. Milan Kováčik - predseda
Študenstská 6
Lučenec
From: 03/25/2002 Until: 05/19/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Milan Kováčik - predseda
Študentská 6
Lučenec 984 01
From: 05/19/2006
  (from: 07/11/2006 until: 03/19/2009)
Ing. Milan Kováčik - predseda
Študentská 6
Lučenec 984 01
From: 05/19/2006 Until: 01/05/2009
  (from: 03/20/2009 until: 03/19/2009)
Ing. Martin Marák - člen predstavenstva
Ľ. Svobodu 26
Lučenec 984 01
From: 03/27/2008
  (from: 05/08/2008 until: 06/29/2009)
Ing. Martin Marák - člen predstavenstva
Ľ. Svobodu 26
Lučenec 984 01
From: 03/27/2008 Until: 05/31/2009
  (from: 06/30/2009 until: 06/29/2009)
Ing. Jaroslav Masaryk - Člen
Javornícka 2
Banská Bystrica
  (from: 06/15/1993 until: 07/29/1993)
Ing. Juraj Peleška - Člen
Hejrovského 10
Bratislava
  (from: 08/05/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Juraj Peleška - Predseda
Hejrovského 10
Bratislava
  (from: 11/07/1996 until: 08/04/1997)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - Predseda
Žarnovova 11
Senec
  (from: 06/11/1998 until: 06/10/1999)
Jozef Sakáč - Člen
B.S.Timravy 8
Lučenec
  (from: 04/29/1992 until: 07/29/1993)
Ing. Vladimír Tamaškovič - podpredseda
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 05/19/2006
  (from: 07/11/2006 until: 03/19/2009)
Ing. Vladimír Tamaškovič - podpredseda
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 05/19/2006 Until: 01/05/2009
  (from: 03/20/2009 until: 03/19/2009)
Viktor Targoš - Člen
Poľná 181
Zálesie
  (from: 11/07/1996 until: 08/04/1997)
Ing. Peter Tejiščák - Člen
36
Lupoč
  (from: 06/15/1993 until: 11/15/1994)
Ing. Peter Tejiščák - Člen
36
Lupoč
  (from: 11/16/1994 until: 11/06/1996)
Ing. Miroslav Tvrdík - Predseda
Párovská 28
Nitra
  (from: 08/05/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Jozef Zdechovan - Člen
Mirka Nešpora 2
Zvolen
  (from: 05/10/1996 until: 11/06/1996)
František Zvrškovec - Člen
Slovanské náb 42
Bratislava
  (from: 11/16/1994 until: 05/09/1996)
Ing. Daniel Žilák - Člen
Železničná 438
Poltár
  (from: 11/07/1996 until: 01/19/1997)
Ing. Daniel Žilák - Predseda
Železničná 438
Poltár
  (from: 04/29/1992 until: 11/15/1994)
Ing. Daniel Žilák - Predseda
Železničná 438
Poltár
  (from: 11/16/1994 until: 11/06/1996)
Ing. Milan Kováčik - podpredseda predstavenstva
Študentská 6
Lučenec 984 01
From: 01/06/2009 Until: 06/28/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Ing. Milan Kováčik - podpredseda predstavenstva
Študentská 6
Lučenec 984 01
From: 01/06/2009
  (from: 03/20/2009 until: 08/03/2011)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/01/2007)
Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti, pripoja svoj podpis podľa podpisového vzoru.
  (from: 12/17/2004 until: 12/31/2006)
Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzovať a za spoločnosť podpisovať môžu predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z podpisujúcich je vždy podpredseda predstavenstva.
  (from: 06/11/1998 until: 12/16/2004)
Menom spoločnosti môžu konať, spoločnosť zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z podpisujúcich je vždy predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 08/05/1997 until: 06/10/1998)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 08/04/1997)
Capital: 
2 940 626 EUR Paid up: 2 940 626 EUR
  (from: 08/04/2011)
2 902 963,35 EUR Paid up: 2 902 963,35 EUR
  (from: 03/11/2009 until: 08/03/2011)
87 465 000 Sk Paid up: 87 465 000 Sk
  (from: 07/24/2002 until: 03/10/2009)
87 465 000 Sk
  (from: 06/15/1993 until: 07/23/2002)
84 347 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 06/14/1993)
Shares: 
Number of shares: 86489
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva (s výnimkou nadobúdania vlatných akcií emitentom, kedy súhlas nie je potrebný)
  (from: 08/04/2011)
Number of shares: 87465
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva za podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (from: 03/11/2009 until: 08/03/2011)
Number of shares: 87465
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva za podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (from: 12/19/2008 until: 03/10/2009)
Number of shares: 87465
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/11/2006 until: 12/18/2008)
Number of shares: 87465
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/16/2003 until: 07/10/2006)
Number of shares: 87465
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/10/2000 until: 07/15/2003)
Number of shares: 87465
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/15/1993 until: 02/09/2000)
Number of shares: 81817
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 06/14/1993)
Number of shares: 2530
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 06/14/1993)
Supervisory board: 
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 08
From: 11/28/2008
  (from: 12/19/2008)
Ing. Robert Konopka
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 06/29/2010
  (from: 07/20/2010)
Ing. Pavel Andok - Člen
135
Stredné Plachtince
  (from: 05/10/1996 until: 08/04/1997)
Ing. Mikuláš Balint
F. Hečku 537/22
Levice 934 01
From: 05/19/2006
  (from: 07/11/2006 until: 12/18/2008)
Ing. Mikuláš Balint
F. Hečku 537/22
Levice 934 01
From: 05/19/2006 Until: 11/28/2008
  (from: 12/19/2008 until: 12/18/2008)
Božena Belková - Člen
Sad pionierov II/27
Lučenec
  (from: 04/29/1992 until: 06/14/1993)
Ing. Barnabáš Dora - Podpredseda
Parková 9
Lučenec
  (from: 04/29/1992 until: 06/14/1993)
Ing. Alica Dostálová - Člen
Panská 6
Bratislava
  (from: 06/15/1993 until: 07/29/1993)
Ing. Alica Dostálová - Člen
Panská 6
Bratislava
  (from: 11/16/1994 until: 05/09/1996)
Ing. Drahomír Drozd - Člen
Majakovského 4
Lučenec
  (from: 06/15/1993 until: 11/15/1994)
Ing. Drahomír Drozd - Člen
Majakovského 4
Lučenec
  (from: 11/16/1994 until: 08/04/1997)
Ladislav Finka - člen
Jašíkova 8
Bratislava 827 61
From: 04/23/2004
  (from: 05/25/2004 until: 03/22/2005)
Ladislav Finka - člen
Jašíkova 8
Bratislava 827 61
From: 04/23/2004 Until: 02/16/2005
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Ing. Ladislav Finka , CSc. - člen
Jašíkova 265/8
Bratislava
Until: 03/25/2002
  (from: 05/29/2000 until: 07/23/2002)
Ing. Juraj Flank - Člen
Dobšinského 11
Lučenec
  (from: 11/21/1995 until: 05/09/1996)
Ing. Juraj Flank - Člen
Dobšinského 11
Lučenec
  (from: 09/14/1998 until: 05/28/2000)
Ing. Juraj Flank - Predseda
Dobšinského 11
Lučenec
  (from: 08/05/1997 until: 09/13/1998)
Ing. Miroslav Garaj - Člen
E/574
Poltár
  (from: 06/15/1993 until: 07/29/1993)
Ing. Miroslav Garaj - Predseda
E/574
Poltár
  (from: 07/30/1993 until: 11/20/1995)
JUDr. Lukáš Garčák
B. Němcovej 1552/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/16/2005
  (from: 03/23/2005 until: 09/12/2005)
JUDr. Lukáš Garčák
Ivanská cesta 4336/15
Bratislava 821 04
From: 02/16/2005
  (from: 09/13/2005 until: 11/10/2005)
JUDr. Lukáš Garčár
Ivanská cesta 4336/15
Bratislava 821 04
From: 02/16/2005
  (from: 11/11/2005 until: 07/10/2006)
JUDr. Lukáš Garčár
Ivanská cesta 4336/15
Bratislava 821 04
From: 02/16/2005 Until: 05/19/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Richard Grác - Člen
Za humnami 45
Nitra
  (from: 06/15/1993 until: 11/15/1994)
Ing. Lýdia Chrastinová
M. R. Štefánika 21
Levice 934 01
From: 05/19/2006
  (from: 07/11/2006 until: 12/18/2008)
Ing. Lýdia Chrastinová
M. R. Štefánika 21
Levice 934 01
From: 05/19/2006 Until: 11/28/2008
  (from: 12/19/2008 until: 12/18/2008)
Ing. Lýdia Chrastinová
M.R. Štefánika 21
Levice 934 01
From: 02/16/2005
  (from: 03/23/2005 until: 07/10/2006)
Ing. Lýdia Chrastinová
M.R. Štefánika 21
Levice 934 01
From: 02/16/2005 Until: 05/19/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Júlia Kostelničáková - Predseda
Radvanská 29
Banská Bystrica
  (from: 05/10/1996 until: 11/06/1996)
Vladimír Lacko - Člen
Partizánska 5
Halič
  (from: 06/15/1993 until: 11/15/1994)
Vladimír Lacko - Člen
Partizánska 5
Halič
  (from: 11/16/1994 until: 06/10/1999)
Michal Michalík
Bottova 178/8
Lutila 966 22
From: 02/16/2005
  (from: 03/23/2005 until: 07/10/2006)
Michal Michalík
Bottova 178/8
Lutila 966 22
From: 02/16/2005 Until: 05/19/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Jaroslav Miklo - Člen
Sídl. Rimava 7/27
Rimavská Sobota
  (from: 07/30/1993 until: 11/15/1994)
Ing. Jaroslav Miklo - Člen
Sídl. Rimava 7/27
Rimavská Sobota
  (from: 11/16/1994 until: 05/09/1996)
Ing. Anna Muchová
50
Gbeľany 013 02
From: 11/28/2008
  (from: 12/19/2008 until: 07/19/2010)
Ing. Anna Muchová
50
Gbeľany 013 02
From: 11/28/2008 Until: 06/29/2010
  (from: 07/20/2010 until: 07/19/2010)
Ing. Oľga Pápaiová - Člen
Vagnerova 19
Lučenec
  (from: 06/15/1993 until: 11/15/1994)
Dr. Rudolf Pfeffer - Člen
Novohradská 20
Lučenec
  (from: 11/07/1996 until: 08/04/1997)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec
Until: 03/25/2002
  (from: 06/11/1999 until: 07/23/2002)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec
From: 03/25/2002
  (from: 07/24/2002 until: 03/22/2005)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec
From: 03/25/2002 Until: 02/16/2005
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Ing. Tibor Sameš - Člen
Bernolákova 1
Banská Bystrica
  (from: 06/15/1993 until: 07/29/1993)
Mária Svoradová - Člen
158
Stará Halič
  (from: 07/30/1993 until: 11/15/1994)
Mária Svoradová - Predseda
158
Stará Halič
  (from: 04/29/1992 until: 07/29/1993)
Ing. Emília Šebová - Predseda
Fárskeho 10/90
Bratislava
  (from: 11/07/1996 until: 08/04/1997)
Ing. Vladimíra Štefancová - Člen
Obrancov mieru 33
Ilava
  (from: 08/05/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Viktor Targoš - Člen
Poľná 181
Zálesie
  (from: 05/10/1996 until: 11/06/1996)
Milan Uhrin - člen
Malinovského 7
Lučenec
Until: 03/25/2002
  (from: 06/11/1999 until: 07/23/2002)
Milan Uhrin - člen
Malinovského 7
Lučenec
From: 03/25/2002
  (from: 07/24/2002 until: 05/24/2004)
Milan Uhrin - člen
Malinovského 7
Lučenec
From: 03/25/2002 Until: 04/22/2004
  (from: 05/25/2004 until: 05/24/2004)
Ing. Pavol Vašek , CSc - Člen
Peknikova 11
Bratislava
  (from: 06/15/1993 until: 11/20/1995)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - Člen
Pekníková 11
Bratislava
  (from: 06/11/1998 until: 09/13/1998)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - člen
Pekníková 11
Bratislava
Until: 03/25/2002
  (from: 06/11/1999 until: 07/23/2002)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - člen
Pekníková 11
Bratislava
From: 03/25/2002
  (from: 07/24/2002 until: 03/22/2005)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - člen
Pekníková 11
Bratislava
From: 03/25/2002 Until: 02/16/2005
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - Predseda
Pekníková 11
Bratislava
  (from: 09/14/1998 until: 06/10/1999)
Ing. Jozef Zdechovan - Predseda
Mirka Nešpora 2
Zvolen
  (from: 11/21/1995 until: 05/09/1996)
František Zvrškovec - Člen
Slovenské náb 42
Bratislava
  (from: 11/07/1996 until: 08/04/1997)
Marcela Gáborová
Rúbanisko III/6
Lučenec 984 03
From: 05/19/2006 Until: 06/30/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Marcela Gáborová
Rúbanisko III/6
Lučenec 984 03
From: 05/19/2006
  (from: 07/11/2006 until: 08/03/2011)
František Zvrškovec - Člen
Vasta Granholmen
Vaxholm
Švédske kráľovstvo
  (from: 07/30/1993 until: 11/15/1994)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou lis- tinou zo dňa 25.4.1992 v zmysle § 154 a nasl., v súl. §§ 172, 175 zák. 513/91 Zb., rozh. o schválení priv. proj. č.j. 326/92 z 10.4.1992 a zák. 92/91 Zb. . Stary spis: Sa 414
  (from: 04/29/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/15/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/16/1994)
Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 22.2.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/10/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.7.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/07/1996)
Valné zhromaždenie, konané dňa 1.7.1997, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 08/05/1997)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.4.1998, ktoré zmenilo stanovy.
  (from: 06/11/1998)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 24.07.1998 a dozornej rady zo dňa 30.04.1998.
  (from: 09/14/1998)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 30.4.1999 osvedčenom notárkou JUDr. Martou Jurínovou vo Fiľakove, Hlavná 4.
  (from: 06/11/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle stanov spoločnosti.
  (from: 02/10/2000)
. Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2000.
  (from: 05/29/2000)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 3.4.2001 a dozornej rady zo dňa 3.4.2001.
  (from: 05/14/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.3.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 07/24/2002)
. Zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2003, v NZ - 36780/2003, napísanej v NÚ JUDr. Kristíny Malov- covej, notárky v Lučenci, rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 07/16/2003)
Legal successor: 
IPEĽ, spol. s r.o.
Podjavorinskej 21
Lučenec 984 01
  (from: 01/01/2007)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27. 12. 2010 uzavretej v zmysle ust. § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou Poľnonákup - Novohrad, a.s. ako predávajúcim a spoločnosťou TAJBA, a.s., so sídlom Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO : 36 188 981, zapísanej v obchodnom registri Okresnéhoj súdu Košice I, odd. : Sa, Vložka č. 1043/V, došlo k predaju časti podniku spoločnosti Poľnonákup Novohrad, a.s.
  (from: 01/19/2011)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person