Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  96/S

Business name: 
Gemerské pekárne a cukrárne a.s. "v likvidácii"
  (from: 08/02/2000 until: 03/03/2011)
Gemerské pekárne a cukrárne a.s.
  (from: 04/29/1992 until: 08/01/2000)
Registered seat: 
Košická cesta
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 04/29/1992 until: 03/03/2011)
Identification number (IČO): 
31 562 779
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Date of deletion: 
03/04/2011
  (from: 03/04/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/04/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
  (from: 04/29/1992 until: 07/05/1993)
obchodná a reštauračná činnosť
  (from: 04/29/1992 until: 07/05/1993)
odborná a praktická výuka učňov odboru pekár a cukrár v spolupráci s SOUP Rimavská Sobota
  (from: 04/29/1992 until: 07/05/1993)
odbyt a predaj vlastných výrobkov a doplnko vého potravinárskeho sortimentu vrátane vlastných predajní
  (from: 04/29/1992 until: 07/05/1993)
zahranično-obchodná činnosť s výnimkou vecí na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných právnych predpisov
  (from: 04/29/1992 until: 07/05/1993)
poradensko-konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v odboroch podnikania pre právnické a fyzické podnikateľské subjekty
  (from: 04/29/1992 until: 07/05/1993)
autodoprava pre vlastnú potrebu, prípadne pre služby súkromníkov a štátnym podnikom, opravárenská a údržbárska činnosť
  (from: 04/29/1992 until: 07/05/1993)
výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (from: 07/06/1993 until: 03/03/2011)
opravárenská a údržbárska činnosť
  (from: 07/06/1993 until: 03/03/2011)
obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných
  (from: 07/06/1993 until: 03/03/2011)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/06/1993 until: 03/03/2011)
poradensko-konzultačná činnosť v odbore pekár-cukrár
  (from: 08/19/1993 until: 03/03/2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 08/19/1993 until: 03/03/2011)
reštauračná činnosť
  (from: 08/19/1993 until: 03/03/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/02/2000 until: 03/03/2011)
Managing board
  (from: 08/19/1993 until: 08/01/2000)
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 08/18/1993)
Ing. Mária Andreanská - - podpredseda
7
Štrkovec
  (from: 04/29/1992 until: 08/18/1993)
Ing. Juraj Antalík - - podpredseda
Sobôtka 42
Rimavská Sobota
  (from: 06/20/1994 until: 09/19/1995)
Ing. Natália Ceglédyová - - predseda
Kirejevská 33
Rimavská Sobota
  (from: 04/29/1992 until: 06/19/1994)
Ing. Miroslav Kozák - - člen
B.S. Timravy 9
Halič
  (from: 12/29/1995 until: 09/25/1996)
Ján Májoš - - podpredseda
Železničná 101
Čerenčany
  (from: 09/20/1995 until: 09/28/1998)
Ing. Jaroslav Miklo - - člen
Nová 23
Rimavská Sobota
  (from: 12/29/1995 until: 09/25/1996)
Ing. Jaroslav Miklo - - podpredseda
TSK 7/27
Rimavská Sobota
  (from: 08/19/1993 until: 06/19/1994)
Ing. Jaroslav Miklo - - predseda
TSK 7/27
Rimavská Sobota
  (from: 06/20/1994 until: 12/28/1995)
Ing. Karol Mizla - - člen
Dénešova 77
Košice
  (from: 08/19/1993 until: 11/12/1997)
Margita Priatková - - člen
Pionierska E 13
Rimavská Sobota
  (from: 04/29/1992 until: 08/18/1993)
Ing. Tibor Sámeš - - predseda
Bernolákova 1
Banská Bystrica
  (from: 12/29/1995 until: 05/31/1998)
Elena Sentdordiová - - člen
TSK B 1/18
Rimavská Sobota
  (from: 04/29/1992 until: 08/18/1993)
Ing. Marián Tatár - - člen
Šafárikova 21
Rožňava
  (from: 08/19/1993 until: 12/28/1995)
Ing. Mária Uhrinová - - člen
Rimavská 4
Rimavská Sobota
  (from: 04/29/1992 until: 08/18/1993)
Ing. Svetozár Ušiak - - člen
Dr. Clementisa 6/135
Rimavská Sobota
  (from: 06/20/1994 until: 12/28/1995)
Ing. Jozef Zdechovan - - člen
M. Nešpora 2
Zvolen
  (from: 09/26/1996 until: 05/31/1998)
Ing. Jozef Zdechovan - - člen
M. Nešpora 2
Zvolen
  (from: 06/01/1998 until: 09/28/1998)
Ján Májoš - - podpredseda
Železničná 101
Čerenčany
  (from: 09/29/1998 until: 03/03/2011)
Ing. Hubert Hell - - člen
Jedľová 15
Zvolen
  (from: 09/26/1996 until: 03/03/2011)
Ing. Tibor Sameš - - predseda
Bernolákova 1
Banská Bystrica
  (from: 06/01/1998 until: 03/03/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 08/02/2000 until: 03/03/2011)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/19/1993 until: 08/01/2000)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach chcú oprávnení všetci členovia predstavenstva pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 08/18/1993)
Capital: 
2 957 179,855872 EUR
  (from: 12/16/2009 until: 03/03/2011)
89 088 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 12/15/2009)
Shares: 
Number of shares: 89088
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 12/16/2009 until: 03/03/2011)
Number of shares: 89088
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/19/1993 until: 12/15/2009)
Number of shares: 86415
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 08/18/1993)
Number of shares: 2673
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 08/18/1993)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ondrej Zachar
Partizánska cesta 3
Banská Bystrica
From: 12/15/2005
  (from: 05/05/2006)
Supervisory board: 
Ing. Milan Bakala - - člen
Mlynská 12
Rimavská Sobota
  (from: 04/29/1992 until: 08/18/1993)
Ing. Július Barič - - člen
Klokočova 732
Hnúšťa
  (from: 12/29/1995 until: 09/25/1996)
Mária Keszeliová - - člen
Gagarinova 30
Rimavská Sobota
  (from: 04/29/1992 until: 08/18/1993)
Ing. Daniel Krchňavý - - člen
Niva 3
Medzibrod
  (from: 08/19/1993 until: 06/19/1994)
Ing. Ján Maľa - - člen
J.R. Poničana 987/145
Očová
  (from: 12/29/1995 until: 03/03/2011)
Ing. Mária Medveďová - - predseda
Trieda SNP 44
Banská Bystrica
  (from: 09/26/1996 until: 03/03/2011)
Ing. Jaroslav Miklo - - predseda
TSK 7/27
Rimavská Sobota
  (from: 04/29/1992 until: 08/18/1993)
Ing. Tibor Sámeš - - člen
Bernolákova 1
Banská Bystrica
  (from: 08/19/1993 until: 06/19/1994)
Ing. Ladislav Šťavina - - predseda
Kirejevská 27/140
Rimavská Sobota
  (from: 08/19/1993 until: 09/25/1996)
Ing. Ladislav Šťavina - - člen
Kirejevská 27/140
Rimavská Sobota
  (from: 09/26/1996 until: 03/03/2011)
Ing. Jozef Uhrin - - člen
Rimavská 4
Rimavská Sobota
  (from: 06/20/1994 until: 12/28/1995)
Ing. Mária Uličná - - člen
Sídl. Rimava 23/162
Rimavská Sobota
  (from: 08/19/1993 until: 12/28/1995)
Ing. Svetozár Ušiak - - člen
Dr. Clementisa 6/135
Rimavská Sobota
  (from: 08/19/1993 until: 06/19/1994)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/02/2000
  (from: 08/02/2000)
 Liquidators:
JUDr. Peter Pláček
Tatranská 89
Banská Bystrica
Until: 03/04/2011
  (from: 08/02/2000)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 47K 206/2002-451 zo dňa 17.01.2011, právoplatné dňa 24.02.2011 bol konkurz na majetok úpadcu Gemerské pekárne a cukrárne a.s. "v likvidácii", so sídlom 979 01 Rimavská Sobota, Košická cesta, IČO: 31 562 779 zrušený pre nedostatok majetku.
  (from: 03/04/2011)
Akciová spoločnosť Spoločnosť bola založená zakl. listinou zo dňa 21.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súl. §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozh. o schvá- lení priv. proj. č.j. 237/92 zo 6.4.1992 a zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 04/29/1992 until: 03/03/2011)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konaného dňa 2.7.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis : Sa 419
  (from: 08/19/1993 until: 03/03/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.10.1995 bola schválená zmena stanovl Starý spis : Sa 419
  (from: 12/29/1995 until: 03/03/2011)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2000 v NZ 112/00, napísanej v NÚ JUDr. Dariny Hornáčekovej, Zvolen, Bystrický rad 314/69.
  (from: 08/02/2000 until: 03/03/2011)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/206/2002-95 zo dňa 06.12.2004 bol vyhlásený konkurz na obchodnú spoločnosť Gemerské pekárne a cukrárne a.s. „v likvidácii“, so sídlom Košická cesta, Rimavská Sobota, PSČ: 979 01, IČO: 31 562 779. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Katarína SUCHOŇOVÁ, advokátka, Skuteckého 12, Banská Bystrica.
  (from: 03/02/2005 until: 03/03/2011)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/206/2002-171 zo dňa 23.2.2005 súd ustanovil nového správcu konkurznej podstaty úpadcu Gemerské pekárne a cukrárne, a.s. „v likvidácii“, Rimavská Sobota JUDr. Jozefa Sedliaka, nar. 6.1.1950, r.č. , advokáta, Hutníkov č. 4/8, Žiar nad Hronom.
  (from: 09/22/2005 until: 03/03/2011)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/206/2002-230 zo dňa 11.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2005 súd ustanovil za správcu konkurznej podstaty úpadcu Gemerské pekárne a cukrárne, a.s. "v likvidácii" JUDr. Ondreja Zachara, advokáta, Partizánska cesta 3, Banská Bystrica. Doterajšiemu správcovi konkurznej podstaty JUDr. Jozefovi Sedliakovi zanikla funkcia dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov.
  (from: 05/05/2006 until: 03/03/2011)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person