Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  8/B

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
  (from: 08/23/1993)
Registered seat: 
Lieskovská cesta 2
Bratislava 820 11
  (from: 08/23/1993)
Identification number (IČO): 
00 602 281
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja poľnohospodárskych produktov
  (from: 08/23/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
  (from: 08/23/1993)
mlynárstvo
  (from: 08/23/1993)
výroba mliečnych výrobkov
  (from: 08/23/1993)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 08/23/1993)
oprava a údržba nákladných a osobných automobilov a poľnohospodárskej techniky
  (from: 08/23/1993)
výroba a predaj pekárenských výrobkov
  (from: 08/23/1993)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 06/04/1997)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
  (from: 06/04/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/22/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/22/1998)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 07/22/1998)
ťažba a predaj štrkov
  (from: 07/22/1998)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 10/07/1999)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/01/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/09/2004)
Gabriela Farkašová - Member of the Board of Directors
Parcelná 19
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/05/2023
  (from: 05/10/2023)
Ing. Tibor Nágl - Member of the Board of Directors
Lenardova 1147/12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 04/05/2023
  (from: 05/10/2023)
Ing. Peter Šepeľák - Member of the Board of Directors
Rovniankova 1666/12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 04/05/2023
  (from: 05/10/2023)
Mgr. Kristián Reicher - Vice-chairman of the Board of Directors
Máchova 57
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/05/2023
  (from: 05/10/2023)
Mgr. Marián Haško - predseda predstavenstva
Janka Kráľa 25
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/05/2023
  (from: 05/10/2023)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/02/2019)
Supervisory board: 
Ľudovít Csóka
Rovniankova 20
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 04/05/2023
  (from: 05/10/2023)
Zuzana Urbanová
Ľanová 5236/2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/05/2023
  (from: 05/10/2023)
Marián Malinka
Podzáhradná 2
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/05/2023
  (from: 05/10/2023)
Registered capital: 
966 387,07 EUR
  (from: 07/23/2009)
Basic member contribution: 
1 659,7 EUR
  (from: 07/23/2009)
Other legal facts: 
Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou (stratou vykázanou účtovnej evidencii) alebo pokiaľ družstvo nie je schopné splniť svoje záväzky a strata nemôže byť uhradená iným spôsobom (použitím rezerv družstva, úverom, hypotékou, znížením majetku družstva a pod.) ručia za stratu jeho členovia. Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom alebo členským vkladom, a to až do jeho výšky.Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov,ručia jednotliví členovia rovnakým podielom (percentom) svojho členského podielu a členského vkladu. Pracovník, ktorý nemá ešte členský podiel ani členský vklad a ani nezdružil pôdu, ručí za stratu družstva do výšky priemernej troj-mesačnej odmeny. Pri určení jeho podielu na strate platí obdobne ods.2 Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 3.12.1990 podľa zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1515
  (from: 01/01/1991)
Stanovy družstva v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. odsúhlasené členskou schôdzou dňa 30.1.1993. V súlade s § 765 zákona č. 513/1991 Zb.bolo poľnohospodárske družstvo pretransformované podľa zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 1515
  (from: 08/23/1993)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 5.3.1994, na ktorej bol schválený dodatok č. 1 k stanovám. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 1.3.1996, na ktorej bol schválený dodatok č. 2 k stanovám. Stary spis: Dr 1515
  (from: 05/22/1996)
Zápis z mimoriadnej členskej členskej schôdze z 10.6.1996. Stary spis: Dr 1515
  (from: 06/04/1997)
Dodatok č. 4 k stanovám schválený na výročnej členskej schôdzi dňa 6.3.1998.
  (from: 07/22/1998)
Zápis z výročnej členskej schôdze zo dňa 12.3.1999.
  (from: 10/07/1999)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 18.3.2000, na ktorej bol schválený dodatok č. 6 k stanovám spoločnosti.
  (from: 06/30/2000)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 24.3.2001.
  (from: 05/29/2001)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 28.3.2003.
  (from: 07/01/2004)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 27.02.2004. Ing. František Emödy, deň skončenia funkcie predsedu predstavenstva: 27.02.2004. Gabriela Farkašová, deň skončenia funkcie podpredsedu predstavenstva: 27.02.2004. Marta Sármanyová, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004. Ing. Viliam Nagy, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004. MVDr. Viliam Nágl, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004. MVDr. Oto Orban, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004. Karol Szabó, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004. Silvester Nagy, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004. Ľudovít Csóka, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004.
  (from: 07/09/2004)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 7.3.2008.
  (from: 04/25/2008)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 23.03.2012.
  (from: 05/08/2012)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person