Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  99/S

Business name: 
Minerálne kŕmne prísady a.s.
  (from: 04/29/1992 until: 06/17/2010)
Registered seat: 
Železničná
Tisovec 980 61
  (from: 04/29/1992 until: 06/17/2010)
Identification number (IČO): 
31 562 884
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Date of deletion: 
06/18/2010
  (from: 06/18/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/18/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Capital: 
20 426 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 06/17/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/16/1999
Funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Čipku, advokáta, so sídlom Partizánska 197, Hnúšťa, zanikla dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov dňa 16.03.2004.
  (from: 11/24/2004)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Ivan Fiačan
Nám. Osloboditeľov 21
Liptovský Mikuláš
From: 03/16/2004
  (from: 11/24/2004)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24K 276/99-1009 zo dňa 24.08.2009, právoplatným dňa 29.09.2009, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Minerálne kŕmne prísady a.s., Železničná, 980 61 Tisovec, IČO: 31 562 884 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení Mgr. Ivana Fiačana funkcie správcu konkurznej podstaty, sa obchodná spoločnosť z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 06/18/2010)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person