Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  101/S

Business name: 
VAREZ a.s. "v likvidácii"
  (from: 09/10/2008 until: 11/23/2021)
VAREZ a.s.
  (from: 04/29/1992 until: 09/09/2008)
Registered seat: 
Skuteckého 30
Banská Bystrica 974 00
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 562 931
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
výskum, vývoj a výroba elektronických za- riadení najmä v oblasti televíznych kabelových rozvodov, príjmu z družíc, špeciálnej vysokofrekvečnej meracej techniky a zariadení videotechniky
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
poskytovanie služieb v rámci predmetu činnosti formou :
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
konzultačnej a poradenskej činnosti
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
odbytu - predaja výrobkov
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
servisnej a montážnej činnosti
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
vývojových a výrobných zakázok
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
dovoz, vývoz - súčiastok, modulov a mate- riálu potrebných ku svojej činnosti
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
výskum, vývoj a výroba elektronických zariadení
  (from: 02/04/1993 until: 11/23/2021)
servisná a montážna činnosť elektrických zariadení
  (from: 02/04/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť v uvedenej oblasti
  (from: 02/04/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Samuel Dianiška , CSc. - člen
Gagarinova 35
Banská Bystrica
  (from: 04/29/1992 until: 05/11/1995)
Doc. Ing. Ján Gloss , CSc. - člen
Na Uhlisku 24
Banská Bystrica
  (from: 04/29/1992 until: 05/11/1995)
Ing. Ján Pecník - člen
Môlča 102
Banská Bystrica
  (from: 04/29/1992 until: 07/28/1992)
Ing. Ján Pecník - predseda
Môlča 102
Banská Bystrica
  (from: 07/29/1992 until: 05/11/1995)
Ing. Pavol Ščepko - člen
Podháj 47
Banská Bystrica
  (from: 07/29/1992 until: 05/11/1995)
Ing. Pavol Ščepko - predseda
Podháj 47
Banská Bystrica
  (from: 04/29/1992 until: 07/28/1992)
Ing. Stanislav Šebo - podpredseda
Nám.slob. 1
Banská Bystrica
  (from: 04/29/1992 until: 05/11/1995)
Ing. Pavol Ščepko - podpredseda
Podháj 47
Banská Bystrica
  (from: 02/24/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Milan Tichý - predseda
Karpatská 4
Banská Bystrica
  (from: 02/24/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Marián Svetlík - člen
Poľovnícka 9
Sliač
  (from: 02/24/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Pavol Ščepko - podpredseda
Podháj 47
Banská Bystrica
  (from: 05/12/1995 until: 02/23/2017)
Ing. Milan Tichý - predseda
Karpatská 4
Banská Bystrica
  (from: 05/12/1995 until: 02/23/2017)
Ing. Marián Svetlík - člen
Poľovnícka 9
Sliač
  (from: 05/12/1995 until: 02/23/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať zaspoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpisvždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanémunázvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
Capital: 
11 806 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 11806
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 11/23/2021)
Number of shares: 11452
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 02/03/1993)
Number of shares: 354
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 02/03/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/25/1996
  (from: 04/09/1996)
Supervisory board: 
RNDr. Petr Chabada - predseda
Javornícka 33
Banská Bystrica
  (from: 04/29/1992 until: 05/11/1995)
JUDr. Viera Chocholáčeková - člen
Severná 11
Banská Bystrica
  (from: 04/29/1992 until: 05/11/1995)
Ing. Dagmar Mihálová - člen
Tulská 85
Banská Bystrica
  (from: 04/29/1992 until: 05/11/1995)
Ing. Oľga Snopková - člen
Mičinská cesta 34
Banská Bystrica
  (from: 04/29/1992 until: 05/11/1995)
Ľubor Stanislav - člen
Severná 16
Banská Bystrica
  (from: 04/29/1992 until: 05/11/1995)
Ing. Pavol Běčák - predseda
Magurská 9
Banská Bystrica
  (from: 05/12/1995 until: 11/23/2021)
Ing. Štefan Lukáč - člen
Bernolákova 3
Banská Bystrica
  (from: 05/12/1995 until: 11/23/2021)
Peter Lukáč - člen
Bučinová 11
Banská Bystrica
  (from: 05/12/1995 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/03/2005
  (from: 06/16/2007)
 Liquidators:
Ing. Pavol Ščepko
Podháj 47
Banská Bystrica 974 05
From: 12/30/2008
  (from: 10/07/2009 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Ing. Milan Tichý
Karpatská 4
Banská Bystrica 974 11
From: 12/30/2008
  (from: 10/07/2009 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti konajú likvidátori, každý samostatne.
  (from: 10/07/2009 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zaklad.listinou zo dňa 25.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa pod- ľa § 154, § 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 430
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/04/1993 until: 11/23/2021)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24 K 150/95-Sn-G zo dňa 25.3.1996 bol vyhlásený konkurz na majetok VAREZ a.s. Banská Bystrica. Za správcu konkurznej podstaty sa určuje JUDr. Martin Aschenbrenner bytom Banská Bystrica, Kukučínova č. 22.
  (from: 04/09/1996 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24 K 150/95 Sn-G zo dňa 25.10.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.12.2005, súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu VAREZ a.s., so sídlom Skuteckého 30, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 31 562 631 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavil JUDr. Ivana Pupáka, Nám. Ľ. Štúra 20, Banská Bystrica funkcie správcu konkurznej podstaty
  (from: 06/16/2007 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  01/18/2022
Date of extract :  01/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person