Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  735/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VIPOTEST s.r.o.
  (from: 05/24/1993)
Registered seat: 
ul.gen. Svobodu 1069/4
Partizánske 958 01
  (from: 05/24/1993)
Identification number (IČO): 
31 437 168
  (from: 05/24/1993)
Date of entry: 
05/24/1993
  (from: 05/24/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/24/1993)
Objects of the company: 
úradné meranie a analýzy.
  (from: 05/24/1993)
technické testovanie.
  (from: 05/24/1993)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/26/1996)
podnikateľské poradenstvo mimo činnosti účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/29/1999)
výroba produktov z gumy
  (from: 09/29/1999)
výroba gumy v primárnej forme
  (from: 09/29/1999)
činnosť autorizovanej osoby
  (from: 01/11/2001)
poriadanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí
  (from: 01/11/2001)
mimoškolské vzdelávanie - školenia v oblasti technických a prírodných vied
  (from: 01/11/2001)
poriadanie kurzov a školení zameraných na zvyšovanie technickej úrovne vedenia motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/19/2004)
prevádzkovanie testovacích dráh pre motorové vozidlá
  (from: 02/19/2004)
Partners: 
Ing. František Crkoň
Štefánikova 1638/22
Púchov
Slovak Republic
  (from: 04/16/2003)
Otília Hvojníková
Družstevná 608/3
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 04/16/2003)
Ing. Yveta Valentová
Veľké Kršteňany 156
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 04/16/2003)
Ing. Miroslav Chromek
Riečna 63/43
Púchov 020 01
Slovak Republic
  (from: 04/16/2003)
Ing. Peter Novosad
Komenského 1643/17
Púchov
Slovak Republic
  (from: 04/16/2003)
Ing. Ivan Haba
Školská 191/25
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 04/16/2003)
MATADOR a.s. IČO: 00 152 820
Terézie Vansovej 1054
Púchov
Slovak Republic
  (from: 02/19/2004)
VIPO a.s. IČO: 31 409 911
ul. gen. Svobodu 1069/4
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 02/19/2004)
RING agency a.s. IČO: 25 425 943
Dukelská 1514
Most
Czech Republic
  (from: 02/19/2004)
SOJUT, s.r.o. IČO: 36 330 086
Novonosická 119
Púchov
Slovak Republic
  (from: 02/19/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Chromek
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/16/2003)
Ing. Peter Novosad
( peňažný vklad )
  (from: 04/16/2003)
Ing. František Crkoň
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/16/2003)
Ing. Ivan Haba
( peňažný vklad )
  (from: 04/16/2003)
Ing. Yveta Valentová
( peňažný vklad )
  (from: 04/16/2003)
Otília Hvojníková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/16/2003)
MATADOR a.s.
Amount of investment: 188 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 188 000 Sk
  (from: 02/19/2004)
VIPO a.s.
Amount of investment: 90 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 90 000 Sk
Amount of investment: 55 000 ( peňažný vklad ) Paid up: 55 000 Sk
  (from: 02/19/2004)
RING agency a.s.
Amount of investment: 151 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 151 000 Sk
  (from: 02/19/2004)
SOJUT, s.r.o.
Amount of investment: 181 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 181 000 Sk
  (from: 02/19/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/19/2004)
Ing. Miroslav Chromek - Individual managing director
Riečna 63/43
Púchov 020 01
From: 01/23/2002
  (from: 05/28/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konatelia konajú a podpisujú samostatne.
  (from: 02/19/2004)
Capital: 
755 000 Sk Paid up: 755 000 Sk
  (from: 04/16/2003)
Supervisory board: 
Ing. Vladislav Hennel - predseda
Nemocničná 989/4
Považská Bystrica 017 01
From: 04/29/2004
  (from: 10/21/2004)
Ing. Jaroslav Švorec - člen
Horná 1051/1
Partizánske
From: 10/01/2002
  (from: 04/16/2003)
Ing. Vladimír Riedel - člen
Požiarna 1637/1
Púchov 020 01
From: 04/29/2004
  (from: 10/21/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená dňa 7.12.1992, spoločenskou zmluvou podľa ust.§ 105 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákon Stary spis: S.r.o. 4202
  (from: 05/24/1993)
Zmeny vykonané v súlade s dodatkom č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.8.1993. Stary spis: S.r.o. 4202
  (from: 12/08/1993)
Dodatok č.3 zo dňa 03.07.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4202
  (from: 07/17/1995)
Na valnom zhromaždení spoločnosti bol dňa 19.12.1995 schválený Dodatok č. 4 spoločenskej zmluvy Stary spis: S.r.o. 4202
  (from: 04/29/1996)
Doplnok č.5 zo dňa 26.04.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4202
  (from: 07/26/1996)
Valné zhromaždenie dňa 03.10.1997 rozhodlo o zmenách v dozornej rade.
  (from: 01/28/1998)
Na Valnom zhromaždení dňa 13.7.1998 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/28/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 27.10.1998 bol prijatý Doplnok č.7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/29/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.11.1999 schválilo Doplnok č.8 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie dňa 21.3.2000 rozhodlo o zmene člena dozornej rady.
  (from: 01/11/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 23.1.2001 bol schválený Doplnok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/06/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.2.2002 odvolalo a zvolilo člena dozornej rady, schválilo zmenu spoločenskej zmluvy, dodatok č. 10.
  (from: 09/27/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 1.10.2002 schválilo Doplnok č. 11 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/16/2003)
Zmena dozornej rady schválená valným zhromaždením dňa 30.04.2003.
  (from: 08/18/2003)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 27.5.2003 odvolala a zvolila svojho predsedu. Valné zhromaždenie dňa 25.9.2003 schválilo rozdelenie a prevod častí obchodných podielov a zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/19/2004)
Date of updating data in databases:  03/21/2023
Date of extract :  03/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person