Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  110/S

Business name: 
INTERLOCK - STROP, a.s. "v likvidácii"
  (from: 09/11/1996 until: 08/20/2008)
INTERLOCK - STROP, a.s.
  (from: 12/22/1994 until: 09/10/1996)
STROP a.s. Strojárne a opravovne Pôtor
  (from: 04/30/1992 until: 12/21/1994)
Registered seat: 
miestna časť Slatinka
Pôtor 991 03
  (from: 04/30/1992 until: 08/20/2008)
Identification number (IČO): 
31 563 147
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
08/12/2008
  (from: 08/21/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/21/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
vykonávať dodávateľa generálnych a bežných opráv a celkových opráv hlavných skupín cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel pre podniky verejnej cestnej automobilovej a mestskej dopravy a pre ďaľších odberateľov
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
zabezpečovať výrobu, opravy, regeneráciu a renováciu náhradných dielcov a príslušenstva pre automobilovú techniku pre vlastnú potrebu, pre potreby automobilového opravárenstva v ČSFR a do trhových fondov
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
zabezpečovať vývoj a výrobu špeciálnych vozidiel, nadstavieb a účelových zariadení pre dopravné prostriedky, vrátane vývoja a prestavieb pohonných jednotiek a vozidiel na plynné palivá
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
zabezpečovať činnosti na úseku rozvoja motorizmu a služieb obyvateľstvu poskytovaním autoopravárenských a autoservisných služieb a predajom náhradných dielcov a príslušenstva na osobné motorové vozidlá
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
vykonávať stavebné a montážne práce investičného a neinvestičného charakteru vlastnou stavebnou-montážnou skupinou pre vlastnú potrebu
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
zabezpečovať výchovu učňovského dorastu pre robotnícke povolania v súlade s celospoločenskými záujmami pre potreby podniku a pre iné organizácie
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
zabezpečovať sústavný rast kvalifikácie pracovníkov, vykonávať školenia a kurzy pre pracovníkov v tých profesiách s odbornosťou, kde sa vyžaduje nadobudnutie a preukazovanie odbornej spôsobilosti
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
vykonávať chemické rozbory kvapalín a technických látok, pre vlastnú potrebu a iné organizácie
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
zabezpečovať plnenie úloh v oblasti obrany štátu, vytvárať vhodné sociálne a pracovné podmienky pre pracovníkov podniku v rámci všestrannej starostlivosti o pracujúcich
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
vykonávať dodávateľa generálnych a bežných opráv a celkových opráv, hlavných skupín cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel pre podniky verejnej cestnej automobilovej dopravy a pre ďaľšie organizácie
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
poskytovať autoopravárenské a autoservisné služby organizáciám a obyvateľstvu, zabezpečovať výrobu, opravy, regeneráciu a renováciu náhradných dielov a príslušenstva pre automobilovú techniku, najmä pre vlastnú potrebu
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
vytvárať podmienky pre rozširovanie kapacít opravovní cestných motorových a prípojných vozidiel v súlade so spoločenskou potrebou v množstve vykonaných opráv, v štruktúre opravárenského sortimentu a spoločenskej aktuálnej inovácii opravárenského výrobného programu
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
vytvárať podmienky pre sústavné racionalizovanie opravárenskej činnosti hlavne zvyšovaním sériovosti opráv, uplatňovaním typovej a uzlovej špecializácie, rozširovaním vykonávania celkových opráv v hlavných skupinách a generálnych opráv vozidiel výmenným spôsobom a prostredníctvom výmenných stredísk a uplatňovaním progresívnych systémov v riadení s použitím výpočtovej techniky
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
vytvárať podmienky pre zabezpečovanie kvality opravárenských a výrobných činností podniku hlavne objektivizovaním kontrolných činností a uplatnením diagnostických metód a techniky v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami zabezpečovať úlohy v metrologickej činnosti na úrovni podniku pre vlastnú potrebu
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
budovať a využívať sieť autoopravovní a autoservisov formou autorizovaných opravovní pre vykonávanie činnosti staníc technickej kontroly pre ostatné vozidlá v Stredoslovenskom kraji
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
zabezpečovať dopravnú činnosť pre potreby podniku na úseku nákladnej dopravy a osobnej dopravy
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
sprostredkovať predaj cestných motorových a prípojných vozidiel, vykonávať popredajný servis, záručné opravy a údržbu ostatných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, obchodnú činnosť spojenú s predajom pohonných hmôt, olejov, mazadiel, náhradných dielcov a príslušenstva a vlastných výrobkov
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
vykonávať revízie určených technických zariadení vo vlastníctve podniku
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
poskytovať dopravné služby vlastným pracovníkom
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
obchodná činnosť okrem obchodnej činnosti uvedenej v prílohe č. 2-3 zák.č. 455/9l Zb.
  (from: 06/04/1993 until: 08/20/2008)
oprava a údržba motorových vozidiel
  (from: 06/04/1993 until: 08/20/2008)
kovovýroba
  (from: 06/04/1993 until: 08/20/2008)
stolárstvo
  (from: 06/04/1993 until: 08/20/2008)
oprava elektrických zariad. do 1000 V a BZ v objektoch tr. A
  (from: 06/04/1993 until: 08/20/2008)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/29/1996 until: 08/20/2008)
výroba, montáž a zabudovanie bezpečnostných dverí a zámkov
  (from: 02/29/1996 until: 08/20/2008)
čistenie priemyselných odpadových vôd čističkou odpadových vôd
  (from: 02/29/1996 until: 08/20/2008)
výroba nástavieb na nákladné motorové vozidlá
  (from: 02/29/1996 until: 08/20/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/11/1996 until: 08/20/2008)
Managing board
  (from: 11/23/1994 until: 09/10/1996)
Managing board
  (from: 04/30/1992 until: 11/22/1994)
Ing. Jaroslav Černý - Člen
Lučenecká 4
Veľký Krtíš
  (from: 07/21/1993 until: 11/22/1994)
Ladislav Číri - Člen
Venevská 24
Veľký Krtíš
  (from: 11/23/1994 until: 09/10/1996)
Ing. Zlatica Jalovecká - Člen
A. Sládkoviča 11
Lučenec
  (from: 04/30/1992 until: 07/20/1993)
Ing. Mária Jozafová - Predseda
Písecká 4
Veľký Krtíš
  (from: 04/30/1992 until: 07/20/1993)
Dpt. Ivan Kelement - Podpredseda
Červenej armády 26
Veľký Krtíš
  (from: 04/30/1992 until: 07/20/1993)
JUDr. Juraj Koval - Člen
ČSA 9
Banská Bystrica
  (from: 07/21/1993 until: 11/22/1994)
JUDr. Juraj Koval - Člen
ČSA 9
Banská Bystrica
  (from: 11/23/1994 until: 09/10/1996)
JUDr. Vladimír Nosko - Člen
Hviezdoslavova 3
Veľký Krtíš
  (from: 11/23/1994 until: 09/10/1996)
Jaroslav Rebroš - Predseda
Mikszátová 14
Veľký Krtíš
  (from: 07/21/1993 until: 11/22/1994)
Ing. František Skladaný - Člen
bl. 18/13
Martin - Priekopa
  (from: 04/30/1992 until: 07/20/1993)
Ing. Ivan Šuhaj - Podpredseda
Písecká 1
Veľký Krtíš
  (from: 07/21/1993 until: 11/22/1994)
Ing. Ivan Šuhaj - Podpredseda
Písecká 1
Veľký Krtíš
  (from: 11/23/1994 until: 09/10/1996)
Ladislav Tomoň - Člen
240
Veľká Čalomija
  (from: 04/30/1992 until: 07/20/1993)
Ladislav Tomoň - Člen
240
Veľká Čalomija
  (from: 07/21/1993 until: 11/22/1994)
Peter J. Helfy - Predseda
69-45 108th, Street, Forest Hills,
New York
Spojené štáty americké
  (from: 11/23/1994 until: 09/10/1996)
Ernö Molnár - Člen
Polgár ut 1821
Budapest
Maďarská republika
  (from: 11/23/1994 until: 09/10/1996)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 09/11/1996 until: 08/20/2008)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať: JUDr. Vladimír Nosko Ladislav Číri, Ing. Ivan Šuhaj, JUDr. Juraj Koval, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/23/1994 until: 09/10/1996)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/1992 until: 11/22/1994)
Capital: 
188 160 000 Sk
  (from: 02/29/1996 until: 08/20/2008)
81 815 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 02/28/1996)
Shares: 
Number of shares: 144560
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/23/1994 until: 08/20/2008)
Number of shares: 4360
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/23/1994 until: 08/20/2008)
Number of shares: 81815
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/04/1993 until: 11/22/1994)
Number of shares: 79361
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
Number of shares: 2454
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 06/03/1993)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Vladimír Mikuš
Kozačeka 3
Zvolen
  (from: 04/12/1999)
Supervisory board: 
Ing. Arpád Csank - Predseda
Nám. republiky 1
Lučenec
  (from: 04/30/1992 until: 07/20/1993)
Ing. Jaroslav Černý - Člen
Lučenecká 4
Veľký Krtíš
  (from: 11/23/1994 until: 08/20/2008)
Jozef Filkus - Člen
Venevská 33
Veľký Krtíš
  (from: 04/30/1992 until: 07/20/1993)
Jozef Filkus - Člen
Venevská 33
Veľký Krtíš
  (from: 11/23/1994 until: 08/20/2008)
Ing. Milan Findra - Predseda
Za partom 32
Veľký Krtíš
  (from: 11/23/1994 until: 08/20/2008)
Jozef Kalmár - Predseda
B. Nemcove 67
Veľký Krtíš
  (from: 07/21/1993 until: 11/22/1994)
JUDr. Vladimír Nosko - Člen
Hviezdoslavova 3
Veľký Krtíš
  (from: 07/21/1993 until: 11/22/1994)
Milan Slávik - Člen
Hviezdoslavova 37
Veľký Krtíš
  (from: 04/30/1992 until: 07/20/1993)
Ing. Peter Valach - Člen
Gaštanová 9
Banská Bystrica
  (from: 07/21/1993 until: 11/22/1994)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/1996
  (from: 04/12/1999)
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/1996
  (from: 09/11/1996 until: 04/11/1999)
 Liquidators:
Ing. Gabriel Vámoš
88
Muľa
Until: 08/12/2008
  (from: 09/11/1996)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 36 -24K 115/96-435 zo dňa 17. 03. 2008, právoplatného dňa 29. 04. 2008, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu INTERLOCK - STROP a.s. "v likvidácii", Slatinka, Pôtor, IČO: 31 563 147 po splnení rozvrhového uznesenia sa obchodná spoločnosť INTERLOCK - STROP a.s. "v likvidácii" z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 08/21/2008)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou lis- tinou zo dňa 25.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade §§ 172, 175 zák. 513/91 Zb., rozh. o schválení priv. proj. č.j. 393/92 z 11.4.1992 a zák. 92/91 Zb. . Starý spis: Sa 455
  (from: 04/30/1992 until: 08/20/2008)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2. l993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/04/1993 until: 08/20/2008)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/21/1993 until: 08/20/2008)
. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 1.7.1994 došlo k zrušeniu spoločnosti INTERLOCK a.s. bez likvidácie formou zlúčenia so spoločnosťou STROP, a.s.
  (from: 11/23/1994 until: 08/20/2008)
. Valné zhromaždenie, konané dňa 26.6.1995, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 02/29/1996 until: 08/20/2008)
. Valné zhromaždenie konané dňa 10.8.1996 schválilo zrušenie spoločnosti likvidáciou dňom 1.9.1996.
  (from: 09/11/1996 until: 08/20/2008)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 31.03.1999, č. k. 36 Cb - 24 K 115/96 boli na spoločné konanie spojené veci vedené na Krajskom súdu vedené pod týmito číslami 36 Cb - 24 K 115/96, 36 Cb - 24 K 386/97, 36 Cb - 24 K 6/98, 36 Cb - 24 K 74/98, 36 Cb - 24 K 451/98. Zároveň týmto istým uznesením bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti, pričom za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír Mikuš so sídlom Zvolen, Kozačeka 3.
  (from: 04/12/1999 until: 08/20/2008)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person