Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  111/S

Business name: 
AUTOINOVA a.s.
  (from: 04/30/1992 until: 12/27/2017)
Registered seat: 
Zvolenská 83
Lučenec 984 45
  (from: 04/30/1992 until: 12/27/2017)
Identification number (IČO): 
31 563 180
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
12/28/2017
  (from: 12/28/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/28/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
vykonávať dodávateľa generálnych a bežných opráv a celkových opráv hlavných skupín cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel pre podniky verejnej cestnej automobilovej a mestskej dopravy a pre ďalších odberateľov
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
zabezpečovať výrobu, opravy, regeneráciu a renováciu náhradných dielcov a príslušenstva pre automobilovú techniku pre vlastnú potrebu, pre potreby automobilového opravárenstva v ČSFR a do trhových fondov
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
zabezpečovať vývoj a výrobu špeciálnych vo- zidiel, nadstavieb a účelových zariadení pre dopravné prostriedky, vrátane vývoja a predstavieb pohonných jednotiek a vozidiel na plynné palivá
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
zabezpečovať činnosti na úseku rozvoja motorizmu a služieb obyvateľstvu poskytovaním autoopravárenských a autoservisných služieb a predajom náhradných dielcov a príslušen- stva na osobné motorové vozidlá
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
vykonávať stavebné a montážne práce investičného a neinvestičného charakteru vlastnou stavebnou-montážnou skupinou pre vlastnú potrebu
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
zabezpečovať výchovu učňovského dorastu pre robotnícke povolania v súlade s celospoločenskými záujmami pre potreby podniku a pre iné organizácie
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
zabezpečovať sústavný rast kvalifikácie pracovníkov v tých profesiách s odbornos- ťou, kde sa vyžaduje nadobudnutie a preukazovanie odbornej spôsobilosti
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
vykonávať chemické rozbory kvapalín a technických látok, pre vlastnú potrebu a iné organizácie
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
zabezpečovať plnenie úloh v oblasti obrany štátu, vytvárať vhodné sociálne a pracovné podmienky pre pracovníkov podniku v rámci všestrannej starostlivosti o pracujúcich
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
vykonávať dodávateľa generálnych a bežných opráv a celkových opráv, hlavných skupín cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel pre podniky verejnej cestnej automobilovej dopravy a pre ďalšie organizácie
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
poskytovať autoopravárenské a autoservisné služby organizáciám a obyvateľ- stvu, zabezpečovať výrobu, opravy, regene- ráciu a renováciu náhradných dielov a príslušenstva pre automobilovú techniku, najmä pre vlastnú potrebu
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
vytvárať podmienky pre rozširovanie kapacít opravovní cestných motorových a prípojných vozidiel v súlade so spoločenskou potrebou v množstve vykonaných opráv, v štruktúre opravárenského sortimentu a spoločenskej aktuálnej inovácii opravárenského výrobného programu
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
vytvárať podmienky pre sústavné racionalizovanie opravárenskej činnosti hlavne zvyšovaním sériovosti opráv, uplatňovaním typovej a uzlovej špecializácie, rozširovaním vykonávania celkových opráv v hlavných skupinách a generálnych opráv vozidiel výmenným spôsobom a prostredníctvom výmenných stredísk a uplatňovaním progresívnych systémov v riadení s použitím výpočtovej techniky
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
vytvárať podmienky pre zabezpečovanie kvality opravárenských a výrobných činností podniku hlavne objektivizovaním kontrolných činností a uplatnením diagnostických metód a techniky v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami zabezpečovať úlohy metrologickej činnosti na úrovn i podniku pre vlastnú potrebu
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
budovať a využívať sieť autoopravovní a autoservisov formou autorizovaných opravovní pre vykonávanie činnosti staníc technickej kontroly pre ostatné vozidlá v Stredoslovenskom kraji
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
zabezpečovať dopravnú činnosť pre potreby podniku na úseku nákladnej dopravy a osobnej dopravy
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
sprostredkovať predaj cestných motorových a prípojných vozidiel, vykonávať popredajný servis, záručné opravy a údržbu ostatných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, obchodnú činnosť spojenú s predajom pohonných hmôt, olejov, mazadiel, náhradných dielcov a príslušenstva a vlastných výrobkov
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
vykonávať revízie určených technických zariadení vo vlastníctve podniku
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
poskytovať dopravné služby vlastným pracovníkom
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
oprava a údržba motorových vozidiel
  (from: 06/08/1993 until: 12/27/2017)
obchodná činnosť so stroj. výrobkami a priemyselným tovarom
  (from: 06/08/1993 until: 12/27/2017)
výroba kovového nábytku a priemyselná prvovýroba - výroba špeciálnych nadstavieb motorových dopravných prostriedkov
  (from: 06/08/1993 until: 12/27/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/1992 until: 12/27/2017)
Ing. Miroslav Bariak - člen
Bajzova 18
Žilina
  (from: 06/08/1993 until: 03/12/1996)
Ing. Arpád Csank - podpredseda
Nám.republiky 1
Lučenec
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
Ing. Jozef Gašpár - člen
M.R.Štefánika 8
Lučenec
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
Ing. Július Gibala - člen
Nová 567
Poltár
  (from: 04/30/1992 until: 03/12/1996)
Ing. Jozef Hlavatý - člen
Sad pionierov II/15
Lučenec
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
Ing. Jozef Konečný - člen
J. Smreka 3
Lučenec
  (from: 06/08/1993 until: 01/08/1994)
Ing. Jozef Konečný - podpredseda
J. Smreka 3
Lučatín
  (from: 01/09/1994 until: 03/12/1996)
Ing. František Skladaný - predseda
Čajkovského 8/12
Martin
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
Ing. Jozef Gašpar - predseda
štvrť M.R.Štefánika 2414
Lučenec
  (from: 01/09/1994 until: 12/27/2017)
Ing. Július Gibala - podpredseda
Nová 567
Poltár
  (from: 03/13/1996 until: 12/27/2017)
Ing. Ján Bakič - člen
Rúbanisko III/35
Lučenec
  (from: 03/13/1996 until: 12/27/2017)
Ing. Peter Gabera - člen
Jánošíkova 29
Fiľakovo
  (from: 03/13/1996 until: 12/27/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať zaspoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpisvždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanémunázvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/1992 until: 12/27/2017)
Capital: 
53 930 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 12/27/2017)
Shares: 
Number of shares: 53930
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/08/1993 until: 12/27/2017)
Number of shares: 52312
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
Number of shares: 1618
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/14/1997
  (from: 12/28/2017)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/14/1997
  (from: 05/04/2006 until: 12/27/2017)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Igor Čerevka
Jasenovská 151
Humenné 066 01
  (from: 05/04/2006 until: 12/27/2017)
JUDr. Igor Čerevka
Jasenovská 151
Humenné 066 01
Until: 12/13/2016
  (from: 12/28/2017 until: 12/27/2017)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 12/13/2016
  (from: 12/28/2017)
Supervisory board: 
Ing. Ján Bakič - člen
Kubániho III/35
Lučenec
  (from: 06/08/1993 until: 03/12/1996)
Ing. Miroslav Bariak - člen
Bajzova 18
Žilina
  (from: 03/13/1996 until: 04/29/2015)
Ing. Juraj Flank - predseda
J. Švermu 11
Lučenec
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
Ing. Miroslav Gonda - podpredseda
Rúbanisko II 14/419
Lučenec
  (from: 01/09/1994 until: 12/27/2017)
Jozef Jalovecký - člen
Sládkovičova 11
Lučenec
  (from: 04/30/1992 until: 01/08/1994)
Ing. Oľga Murárová - člen
Polomská 3/39
Žilina
  (from: 06/08/1993 until: 01/08/1994)
Alexander Tatár - člen
Leninova 10
Lučenec
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
Ing. Ľubomír Vajdík - predseda
Rúbanisko II/67
Lučenec
  (from: 01/09/1994 until: 12/27/2017)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K202/95-Ná-1794 zo dňa 04. 11. 2016, právoplatého dňa 13. 12. 2016, ktorým bol po splnení rozvrhového uznesenia zrušený konkurz na úpadcu AUTOINOVA, a.s., Zvolenská cesta 83, Lučenec, IČO: 31 563 180, sa obcodná spoločnosť AUTOINOVA, a.s. Lučenec z obchodného registra vymazáva, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 12/28/2017)
Spoločnosť bola založená zaklad.listinou zo dňa 25.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozhod. o schválení priv.proj. č.j. 393/92 z 11.4.92 a zák.č. 92/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 457
  (from: 04/30/1992 until: 12/27/2017)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/08/1993 until: 12/27/2017)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.5.1994 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.10.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/09/1994 until: 12/27/2017)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K 202/95 zo dňa 14.07.1997 bol vyhlásený konkurz na majetok obchodnej spoločnosti AUTOINOVA a.s. a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Igor Čerevka, advokát.
  (from: 05/04/2006 until: 12/27/2017)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person