Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10410/R

Business name: 
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
  (from: 02/01/2006)
Registered seat: 
Legionárska 160
Trenčín 911 04
  (from: 02/01/2006)
Identification number (IČO): 
36 351 156
  (from: 02/01/2006)
Date of entry: 
02/01/2006
  (from: 02/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/01/2006)
Objects of the company: 
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (from: 02/01/2006)
prevádzkovanie letiska Trenčín
  (from: 02/01/2006)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo P027/2011-1060, číslo rozhodnutia Po35/2011-1060 zo dňa 07.09.2011 vydaného Rozhodnutím MH SR v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z.z.
  (from: 11/12/2011)
sprostredkovanie konštrukčných prác v oblasti leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (from: 02/01/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti školenia personálu na úseku leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (from: 02/01/2007)
prenájom leteckej techniky
  (from: 02/01/2007)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 02/01/2007)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 02/01/2007)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto ubytovacích zariadeniach a v chatovej osade triedy 3
  (from: 02/01/2007)
pohostinská činnosť
  (from: 02/01/2007)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 02/01/2007)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu
  (from: 02/01/2007)
poskytovanie služieb automobilovým žeriavom
  (from: 02/01/2007)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 04/24/2007)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/24/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 04/24/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/24/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/24/2007)
kalibrácia neurčených meradiel
  (from: 04/24/2007)
údržba lietadiel a lietadlovej techniky v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (EK) č. 2042/2003 časť 145 v súlade s rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky ref. č. SK 145.005 zo dňa 03.06.2005
  (from: 04/24/2007)
vykonávanie opravy, výroby a ostatných služieb poskytovaných v súvislosti s vojenským materiálom na základe zmluvnych vzťahov prednostne na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky
  (from: 04/24/2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 07/01/2009)
marketing a manažment
  (from: 07/01/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/01/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/01/2009)
organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
  (from: 07/01/2009)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/01/2009)
grafický dizajn
  (from: 07/01/2009)
správa počítačových sietí
  (from: 07/01/2009)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov (software)
  (from: 07/01/2009)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 07/01/2009)
tvorba a aktualizácia web stránok
  (from: 07/01/2009)
servis a inštalácia počítačových programov
  (from: 07/01/2009)
návrh a inštalácia počítačových sietí a ich častí bez zásahu do elektrických častí
  (from: 07/01/2009)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 07/01/2009)
poradenská činnosť v oblasti riadenia kvality (normy ISO 9001:2000)
  (from: 07/01/2009)
verejné obstarávanie
  (from: 07/01/2009)
správa registratúry
  (from: 07/01/2009)
skúšky padákovej a výsadkovej techniky
  (from: 07/01/2009)
skúšky výrobkov leteckej techniky, leteckej pozemnej techniky a padákovej a záchrannej techniky, popísané v prílohe k tomuto povoleniu v súlade s § 23 zák. č. 143/1998 Zb. v znení zákona č. 37/2002 Zb. a podľa postupov Leteckého úradu SR D 104, za podmienok uvedených v Príučke organizácie a prílohy tohto povolenia, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou
  (from: 07/01/2009)
činnosť na leteckých pozemných zariadeniach vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky uvedenú v prílohe tohto povolenia, v súlade s § 46 a § 48 zák. č. 143/1998 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon), podľa postupov Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky a za podmienok uvedených v prílohe, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou
  (from: 07/01/2009)
dohľad a vykonávanie výskumných, vývojových, výrobných, skúšobných, expertíznych a overovacích činností aplikovaných najmä v systémoch a technológiách vojenského letectva a protivzdušnej obrany
  (from: 07/01/2009)
nedeštruktívne skúšanie (NDT)
  (from: 07/01/2009)
tribotechnické meranie vlastností pracovných kvapalín mazacích systémov leteckých motorov prevádzkovaných v OS SR v súlade s Osvedčením SNAS č. S-129, dodatku čl 1/07 a Výkladnom organizácie č. SLI-240/2007
  (from: 07/01/2009)
letové skúšky systémov vojenských lietadiel
  (from: 07/01/2009)
skúšky, prepis a analýza záznamových zariadení lietadiel (FDR)
  (from: 07/01/2009)
skúšky elektrických parametrov lietadlových systémov vojenských lietadiel
  (from: 07/01/2009)
vibrodiagnostické meranie pre oblasť vojenskej leteckej techniky
  (from: 07/01/2009)
skúšky vojenskej padákovej a výsadkovej techniky
  (from: 07/01/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (from: 07/01/2009)
dodávky výrobkov a častí vojenskej leteckej techniky leteckej pozemnej zabezpečovacej techniky, údržba, opravy, zabezpečenie výroby, modifikácie a konštrukčné zmeny v rozsahu platnej sprievodnej a opravárenskej dokumentácie vojenskej leteckej techniky a leteckej pozemnej zabezpečovacej techniky za podmienok uvedených v príručke organizácie a požiadaviek MO SR
  (from: 07/01/2009)
projektovanie lietadiel, leteckých výrobkov (a všetkých ich variantov) uvedených v Prílohe II Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 216/2008 a pozemných leteckých zariadení v súlade s vydaným povolení Leteckého úradu Slovenskej republiky č. L-2-015/SK 2008 z 28. apríla 2008
  (from: 07/01/2009)
zámočníctvo
  (from: 09/01/2014)
kovoobrábanie
  (from: 09/01/2014)
stolárstvo
  (from: 09/01/2014)
galvanizácia kovov
  (from: 09/01/2014)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. P021/2011-1060
  (from: 09/01/2014)
čalúnické práce
  (from: 09/01/2014)
lakovnícke práce
  (from: 09/01/2014)
výroba náhradných dielov pre voojenskú techniku
  (from: 09/01/2014)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácii, skúšanie a opravy vzťahujúce sa na výrobky a zariadenia v súlade s vydaným povolením Leteckého úradu SR č. L-45-005/SK z 30.01.2004
  (from: 09/01/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/01/2006)
Mgr. Ľubomír Galko - predseda predstavenstva
Krátka 482/3
Stupava 900 31
From: 09/01/2020
  (from: 09/22/2020)
Ing. Juraj Lauš - Member of the Board of Directors
Tramínová 2426/2
Trenčín 911 05
From: 10/22/2020
  (from: 12/04/2020)
Ing. Veronika Luptáková - Member of the Board of Directors
Lipová 216/17
Trenčín 911 05
From: 04/25/2022
  (from: 05/25/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 06/12/2020)
Capital: 
67 337 531,47 EUR Paid up: 67 337 531,47 EUR
  (from: 02/21/2023)
Shares: 
Number of shares: 737
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 10/07/2010)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 10/07/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 651 346 EUR
  (from: 10/07/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 218 291 EUR
  (from: 07/22/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 000 000 EUR
  (from: 09/01/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 000 EUR
  (from: 07/15/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 000 000 EUR
  (from: 11/23/2019)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 000 000 EUR
  (from: 02/21/2023)
Stockholder: 
Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 47
  (from: 05/25/2022)
Supervisory board: 
Ing. Iveta Klimová
Heydukova 23
Bratislava 811 08
From: 07/20/2016
  (from: 08/25/2016)
Ing. Dalibor Urik
J. Zemana 2355
Trenčín 911 01
From: 10/27/2016
  (from: 11/24/2016)
JUDr. Peter Kozák , PhD.
Bradáčova 6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 03/01/2021
  (from: 04/09/2021)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Slovenský letecký inštitút, a. s.
Rampová 7
Košice 040 01
  (from: 07/01/2009)
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.
Duklianska 60
Nováky 972 71
  (from: 09/01/2014)
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s.
Kasárenská 8
Trenčín 911 05
  (from: 09/01/2014)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person