Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  339/P

Business name: 
OPAL GM- súkromný podnik Nižný Hrabovec
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
Place of business: 
96
Nižný Hrabovec
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
Particulars of an entrepreneur: 
RNDr. Gejza Mikita
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
Place of residence: 
96
Nižný Hrabovec
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
Identification number (IČO): 
14 325 187
  (from: 01/08/1991)
Date of entry: 
01/08/1991
  (from: 01/08/1991)
Date of deletion: 
12/30/1992
  (from: 12/30/1992)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 01/08/1991)
Objects of the company: 
tlmočníctvo a prekladateľstvo
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
služby cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území SR
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
sprostredkovateľská služba v oblasti obchodu
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
obchodná činnosť v oblasti knihy, periodická a neperiodická tlač, gramo, potraviny, poľnohospodárske produkty, priemyselný tovar, spotrebný tovar, spotrebná elektronika, elektronika, sklo- porcelán, drobný tovar, drogéria, zelenina a ovocie
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
reštauračná činnosť
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
kúpa, predaj dreva, drevnej hmoty a výrobkov z nich
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
RNDr. Gejza Mikita
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
Other legal facts: 
Vymazuje sa z obchodného registra firma: Názov: OPAL GM - súkromný podnik, Nižný Hrabovec Sídlo: Nižný Hrabovec č. 96 IČO: 14 325 187 ako aj ďalšie údaje zapísané v obchodnom registri na základe prejavu vôle navrhovateľa smerujúceho k zániku jeho práv a oprávnení vyplývajúcich z obchodného registra ako verejného zoznamu, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľa. Stary spis: Firm. 976
  (from: 12/30/1992)
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti vydané Obvodným úradom - živnostenské oddelenie Vranov n/Topľou dňa 14.6.1991 pod číslom 701/ 1991 na základe zák.č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
  (from: 01/08/1991 until: 12/29/1992)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person