Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  129/S

Business name: 
STREDOSTAVIVÁ, s.r.o.
  (from: 03/11/2005)
STREDOSTAVIVÁ, a.s.
  (from: 07/31/1992 until: 03/10/2005)
Registered seat: 
Zvolenská cesta 31
Banská Bystrica 974 05
  (from: 11/08/1993)
Rudlovská cesta 53
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/31/1992 until: 11/07/1993)
Identification number (IČO): 
31 568 513
  (from: 07/31/1992)
Date of entry: 
08/01/1992
  (from: 07/31/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/2005)
Joint-stock company
  (from: 07/31/1992 until: 03/10/2005)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/1993)
sprostredkovanie projektovej a stavebnej činnosti
  (from: 11/08/1993)
poskytovanie leasingu v oblasti stavebníctva
  (from: 11/08/1993)
oprava a úprava dopravných a manipulačných zariadení
  (from: 11/08/1993)
výroba sanitárnych zariadení, keramického a stavebného materiálu a interiérového vybavenia
  (from: 11/08/1993 until: 09/21/1997)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 11/08/1993 until: 09/21/1997)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 11/08/1993 until: 09/21/1997)
odbytová a zásobovacia činnosť pre stavebné organizácie
  (from: 07/31/1992 until: 11/07/1993)
maloobchodný predaj pre obyvateľstvo v oblasti stavebných látok, strojov a zariadení
  (from: 07/31/1992 until: 11/07/1993)
výroba stavebných látok a dielcov
  (from: 07/31/1992 until: 11/07/1993)
stavebno - montážna činnosť
  (from: 07/31/1992 until: 11/07/1993)
V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
  (from: 07/31/1992 until: 11/07/1993)
Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  (from: 07/31/1992 until: 11/07/1993)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/11/2005)
Managing board
  (from: 07/31/1992 until: 03/10/2005)
František Garaj
Beskydská 10
Banská Bystrica 974 01
From: 03/11/2005
  (from: 03/11/2005)
Jozef Garaj
Magurská 2
Banská Bystrica 974 01
From: 03/11/2005
  (from: 03/11/2005)
František Búry - Člen
Prokopova 15
Bratislava
  (from: 07/31/1992 until: 08/25/1994)
František Búry - Podpredseda
Prokopova 15
Bratislava
  (from: 08/26/1994 until: 03/25/1996)
Eva Eliášová - Podpredseda
Moskovská 9
Banská Bystrica
  (from: 03/26/1996 until: 07/31/1996)
Igor Fillo - Člen
Severná 1
Banská Bystrica
  (from: 07/31/1992 until: 11/07/1993)
Igor Fillo - Predseda
Severná 1
Banská Bystrica
  (from: 11/08/1993 until: 03/25/1996)
Milan Kýpeť - Člen
Severná 13
Banská Bystrica
  (from: 07/31/1992 until: 11/07/1993)
Milan Kýpeť - Podpredseda
Severná 13
Banská Bystrica
  (from: 11/08/1993 until: 08/25/1994)
Vlasta Palúšová - Člen
Bernolákova 50
Banská Bystrica
  (from: 08/26/1994 until: 03/25/1996)
Vlasta Palúšová - Člen
Bernolákova 50
Banská Bystrica
Until: 03/11/2005
  (from: 03/11/2005 until: 03/10/2005)
František Garaj - Predseda
Beskydská 10
Banská Bystrica
Until: 03/11/2005
  (from: 03/11/2005 until: 03/10/2005)
Jozef Garaj - Podpredseda
Magurská 2
Banská Bystrica
Until: 03/11/2005
  (from: 03/11/2005 until: 03/10/2005)
Vlasta Palúšová - Člen
Bernolákova 50
Banská Bystrica
  (from: 03/26/1996 until: 03/10/2005)
František Garaj - Predseda
Beskydská 10
Banská Bystrica
  (from: 03/26/1996 until: 03/10/2005)
Jozef Garaj - Podpredseda
Magurská 2
Banská Bystrica
  (from: 08/01/1996 until: 03/10/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu koná konateľ samostatne. Spoločnosť konateľ zaväzuje tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom - konateľ.
  (from: 03/11/2005)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/31/1992 until: 03/10/2005)
Capital: 
78 319 000 Sk Paid up: 78 319 000 Sk
  (from: 03/11/2005)
78 319 000 Sk Paid up: 78 319 000 Sk
  (from: 05/15/2002 until: 03/10/2005)
34 492 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 05/14/2002)
Shares: 
Number of shares: 78319
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/15/2002 until: 03/10/2005)
Number of shares: 34492
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 05/14/2002)
Number of shares: 34492
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/08/1993 until: 12/30/1999)
Number of shares: 33457
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 11/07/1993)
Number of shares: 1035
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 11/07/1993)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Čapek - Člen
Matušová 27
Bratislava
  (from: 08/26/1994 until: 11/26/1995)
Ing. Ivan Čapek - Predseda
Matušová 27
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 07/31/1996)
Anna Chlepková - Člen
75
Príbovce
  (from: 03/14/1995 until: 11/26/1995)
Anna Chlepková - Člen
75
Príbovce
  (from: 11/27/1995 until: 09/29/1998)
Vladimír Chomo - Člen
Engelsova 124
Liptovský Hrádok
  (from: 07/31/1992 until: 03/13/1995)
Eva Kaarová - Člen
Mamateyova 20
Bratislava
  (from: 08/01/1996 until: 09/21/1997)
Dušan Pinka - Člen
Prokopa Veľkého 40
Bratislava
  (from: 07/31/1992 until: 11/07/1993)
Dušan Pinka - Predseda
Prokopa Veľkého 40
Bratislava
  (from: 11/08/1993 until: 11/26/1995)
Ľubomír Sihelský - Člen
100
Dúbravica
  (from: 11/27/1995 until: 07/31/1996)
Stanislav Šebo - Člen
Nám.Slobody
Banská Bystrica
  (from: 07/31/1992 until: 08/25/1994)
Ing. Mária Procházková - Predseda
Lichardova 26
Bratislava
Until: 02/24/2005
  (from: 03/11/2005 until: 03/10/2005)
Ing. Igor Kender - Člen
Pieninská 25
Banská Bystrica
Until: 02/24/2005
  (from: 03/11/2005 until: 03/10/2005)
Júlia Víglaská - Člen
Strážska cesta 1139/35
Zvolen
Until: 02/24/2005
  (from: 03/11/2005 until: 03/10/2005)
Ing. Mária Procházková - Predseda
Lichardova 26
Bratislava
  (from: 08/01/1996 until: 03/10/2005)
Ing. Igor Kender - Člen
Pieninská 25
Banská Bystrica
  (from: 09/22/1997 until: 03/10/2005)
Júlia Víglaská - Člen
Strážska cesta 1139/35
Zvolen
  (from: 09/30/1998 until: 03/10/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou lis- tinou zo dňa 14.7.1992 v zmysle §154 a nasl. v súlade s §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb. rozhod.o schválení privat.proj. č.j.502/92 z 15.6.1992 a zák.92/91 Zb. . Starý spis: S.a. 496
  (from: 07/31/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 11.8.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/08/1993)
. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 11.5.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/26/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.04.1995 bolo schválené zníženie základného imania na 20 177 820,- Sk v zmysle čl. XII bod 2 stanov a to znížením menovitej hodnoty akcií.
  (from: 11/27/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/01/1996)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.10.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/23/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 6.6.1997
  (from: 09/22/1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 28.12.1999 schválilo zmenu stanov v súlade so zák. č. 127/99 Z.z.
  (from: 12/31/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia, zo dňa 11.02.2002, v NZ 167/2002, napísanej v Notárskom úrade Mgr. Zory Belkovej, Skutec- kého 16, Banská Bystrica.
  (from: 05/15/2002)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person