Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10129/P

Business name: 
O.S.V.O. comp, a.s.
  (from: 03/31/1999)
Registered seat: 
Strojnícka 18
Prešov 080 01
  (from: 03/31/1999)
Identification number (IČO): 
36 460 141
  (from: 03/31/1999)
Date of entry: 
03/31/1999
  (from: 03/31/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/31/1999)
Objects of the company: 
servis a oprava verejného osvetlenia
  (from: 03/31/1999)
výroba svietidiel
  (from: 03/31/1999)
elektroinštalačné práce
  (from: 03/31/1999)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; objekty s nebezpečenstvom výbuchu; zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov; el. zariadenia do 52 kV vrátane bleskozvodov, výroba svietidiel pre obj. tr. A
  (from: 03/31/1999)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; objetky s nebezpečenstvom výbuchu; zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov; el. zariadenia do 52 kV vrátane bleskozvodov, výroba svietidiel pre obj. tr. A
  (from: 03/31/1999)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov; zariadenia do 52 kV
  (from: 03/31/1999)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 03/31/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/31/1999)
zámočnícka výroba
  (from: 03/31/1999)
obrábanie kovov
  (from: 03/31/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/31/1999)
prípravné práce pre stavbu a zariadenie staveniska
  (from: 03/31/1999)
obchodná činnosť -- priemyselný materiál, stavebný materiál, pohonné hmoty
  (from: 03/31/1999)
reklamná a propagačná činnosť, výroba reklám /mimo elektro/
  (from: 03/31/1999)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 03/31/1999)
maliarske a natieračské práce
  (from: 03/31/1999)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/1999)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 03/31/1999)
pomocné stavebné práce
  (from: 03/31/1999)
prenájom strojov, zariadení, automobilov
  (from: 03/31/1999)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/31/1999)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 03/31/1999)
montáž, opravy, údržba a revízie elektrických zariadení stupňa E 1 v objektoch skupiny C 3 podľa § 3 Výnosu MH SR č. 110/1138/1994 pri podzemných prácach vykonávaných banským spôsobom - razení štôlní a tunelov
  (from: 03/12/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 03/12/2001)
podnikania v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 08/16/2004)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činnosti vo výstavbe)
  (from: 09/26/2007)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 09/26/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/31/1999)
Ing. Peter Balun - člen
Važecká 12
Prešov 080 05
From: 04/03/2009
  (from: 04/21/2009)
Ján Lukáč - člen
Gagarinova 2454/22
Ľubotice 080 06
From: 04/03/2009
  (from: 09/13/2018)
Ing. Peter Bindas - predseda
Vihorlatská 7229/20
Prešov 080 01
From: 04/03/2009
  (from: 04/21/2009)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojím menám a funkciám pripoja svoje podpisy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne alebo podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne.
  (from: 06/05/2019)
Capital: 
498 721 EUR Paid up: 498 721 EUR
  (from: 06/25/2013)
Shares: 
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 200 EUR
  (from: 06/25/2013)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 06/25/2013)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 06/25/2013)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 62 625 EUR
  (from: 06/25/2013)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 58 688 EUR
  (from: 06/25/2013)
Supervisory board: 
Ľubica Balogová - člen
517
Bystré 094 34
From: 03/31/1999
  (from: 09/26/2007)
Ing. Marek Kanuščák - predseda
Vansovej 6529/5
Prešov 080 01
From: 09/19/2007
  (from: 04/21/2009)
Anton Guman
Fintice 559
Fintice 082 16
From: 09/28/2017
  (from: 11/09/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.3.1999 č. N 85/99, Nz 59/99, spísanej JUDr. Ivetou Andrášovou, notárkou v Prešove, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/31/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 12.12.2000.
  (from: 03/12/2001)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 07.05.2019.
  (from: 06/05/2019)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person