Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10129/P

Business name: 
O.S.V.O. comp, a.s.
  (from: 03/31/1999)
Registered seat: 
Strojnícka 18
Prešov 080 01
  (from: 03/31/1999)
Identification number (IČO): 
36 460 141
  (from: 03/31/1999)
Date of entry: 
03/31/1999
  (from: 03/31/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/31/1999)
Objects of the company: 
servis a oprava verejného osvetlenia
  (from: 03/31/1999)
výroba svietidiel
  (from: 03/31/1999)
elektroinštalačné práce
  (from: 03/31/1999)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; objekty s nebezpečenstvom výbuchu; zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov; el. zariadenia do 52 kV vrátane bleskozvodov, výroba svietidiel pre obj. tr. A
  (from: 03/31/1999)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; objetky s nebezpečenstvom výbuchu; zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov; el. zariadenia do 52 kV vrátane bleskozvodov, výroba svietidiel pre obj. tr. A
  (from: 03/31/1999)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov; zariadenia do 52 kV
  (from: 03/31/1999)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 03/31/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/31/1999)
zámočnícka výroba
  (from: 03/31/1999)
obrábanie kovov
  (from: 03/31/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/31/1999)
prípravné práce pre stavbu a zariadenie staveniska
  (from: 03/31/1999)
obchodná činnosť -- priemyselný materiál, stavebný materiál, pohonné hmoty
  (from: 03/31/1999)
reklamná a propagačná činnosť, výroba reklám /mimo elektro/
  (from: 03/31/1999)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 03/31/1999)
maliarske a natieračské práce
  (from: 03/31/1999)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/1999)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 03/31/1999)
pomocné stavebné práce
  (from: 03/31/1999)
prenájom strojov, zariadení, automobilov
  (from: 03/31/1999)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/31/1999)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 03/31/1999)
montáž, opravy, údržba a revízie elektrických zariadení stupňa E 1 v objektoch skupiny C 3 podľa § 3 Výnosu MH SR č. 110/1138/1994 pri podzemných prácach vykonávaných banským spôsobom - razení štôlní a tunelov
  (from: 03/12/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 03/12/2001)
podnikania v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 08/16/2004)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činnosti vo výstavbe)
  (from: 09/26/2007)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 09/26/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/31/1999)
Ing. Peter Balun - člen
Važecká 12
Prešov 080 05
From: 04/03/2009
  (from: 04/21/2009)
Ján Lukáč - člen
Gagarinova 2454/22
Ľubotice 080 06
From: 04/03/2009
  (from: 09/13/2018)
Ing. Peter Bindas - predseda
Vihorlatská 7229/20
Prešov 080 01
From: 04/03/2009
  (from: 04/21/2009)
Ing. Peter Balun - predseda
Važecká 12
Prešov
  (from: 03/31/1999 until: 09/25/2007)
Ing. Peter Balun - predseda
Važecká 12
Prešov 080 05
From: 03/31/1999
  (from: 09/26/2007 until: 04/20/2009)
Ing. Peter Balun - predseda
Važecká 12
Prešov 080 05
From: 03/31/1999 Until: 04/03/2009
  (from: 04/21/2009 until: 04/20/2009)
Ing. Peter Bindas - člen
Vihorlatská 20
Prešov
  (from: 03/31/1999 until: 09/25/2007)
Ing. Peter Bindas - člen
Vihorlatská 20
Prešov 080 01
From: 03/31/1999
  (from: 09/26/2007 until: 04/20/2009)
Ing. Peter Bindas - člen
Vihorlatská 20
Prešov 080 01
From: 03/31/1999 Until: 04/03/2009
  (from: 04/21/2009 until: 04/20/2009)
Ján Lukáč - člen
Sibírska 11
Prešov
  (from: 03/31/1999 until: 09/25/2007)
Ján Lukáč - člen
Sibírska 11
Prešov 080 01
From: 03/31/1999
  (from: 09/26/2007 until: 04/20/2009)
Ján Lukáč - člen
Sibírska 11
Prešov 080 01
From: 03/31/1999 Until: 04/03/2009
  (from: 04/21/2009 until: 04/20/2009)
Ján Lukáč - člen
Sibírska 6944/11
Prešov 080 01
From: 04/03/2009
  (from: 04/21/2009 until: 09/12/2018)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojím menám a funkciám pripoja svoje podpisy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne alebo podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne.
  (from: 06/05/2019)
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja svoje podpisy predseda a jeden člen predstavenstva spoločne.
  (from: 03/31/1999 until: 06/04/2019)
Capital: 
498 721 EUR Paid up: 498 721 EUR
  (from: 06/25/2013)
318 661,621242 EUR Paid up: 318 661,621242 EUR
  (from: 04/21/2009 until: 06/24/2013)
9 600 000 Sk Paid up: 9 600 000 Sk
  (from: 09/26/2007 until: 04/20/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 03/31/1999 until: 03/11/2001)
Shares: 
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 200 EUR
  (from: 06/25/2013)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 06/25/2013)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 06/25/2013)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 62 625 EUR
  (from: 06/25/2013)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 58 688 EUR
  (from: 06/25/2013)
Number of shares: 6
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
  (from: 04/21/2009 until: 06/24/2013)
Number of shares: 24
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 04/21/2009 until: 06/24/2013)
Number of shares: 120
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 04/21/2009 until: 06/24/2013)
Number of shares: 6
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/12/2001 until: 04/20/2009)
Number of shares: 24
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/12/2001 until: 04/20/2009)
Number of shares: 120
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/12/2001 until: 04/20/2009)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/31/1999 until: 03/11/2001)
Supervisory board: 
Ľubica Balogová - člen
517
Bystré 094 34
From: 03/31/1999
  (from: 09/26/2007)
Ing. Marek Kanuščák - predseda
Vansovej 6529/5
Prešov 080 01
From: 09/19/2007
  (from: 04/21/2009)
Anton Guman
Fintice 559
Fintice 082 16
From: 09/28/2017
  (from: 11/09/2017)
Ľubica Balogová - člen
517
Bystré
  (from: 03/31/1999 until: 09/25/2007)
Andrej Jurčenko
Šoltésovej 7
Prešov
  (from: 03/12/2001 until: 09/25/2007)
Ing. Marek Kanuščák - člen
Dubovická Roveň 25
Lipany
From: 04/16/2002
  (from: 08/16/2004 until: 09/25/2007)
Ing. Marek Kanuščák - člen
Dubovická Roveň 25
Lipany 082 71
From: 04/16/2002 Until: 09/19/2007
  (from: 09/26/2007 until: 09/25/2007)
Ing. Marek Kanuščák - predseda
Dubovická Roveň 25
Lipany 082 71
From: 09/19/2007
  (from: 09/26/2007 until: 04/20/2009)
Miroslav Kazimír - člen
69
Záhradné
  (from: 03/31/1999 until: 09/25/2007)
Miroslav Kazimír - člen
69
Záhradné
Until: 09/19/2007
  (from: 09/26/2007 until: 09/25/2007)
Vladimír Onofrej - člen
Prostějovská 39
Prešov
Until: 04/16/2002
  (from: 03/31/1999 until: 08/15/2004)
Ing. Juraj Próner
Švábska 45
Prešov
Until: 04/16/2002
  (from: 03/12/2001 until: 08/15/2004)
Andrej Jurčenko - člen
Šoltésovej 7
Prešov 080 01
From: 03/16/2000 Until: 09/27/2017
  (from: 11/09/2017 until: 11/08/2017)
Andrej Jurčenko - člen
Šoltésovej 7
Prešov 080 01
From: 03/16/2000
  (from: 09/26/2007 until: 11/08/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.3.1999 č. N 85/99, Nz 59/99, spísanej JUDr. Ivetou Andrášovou, notárkou v Prešove, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/31/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 12.12.2000.
  (from: 03/12/2001)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 07.05.2019.
  (from: 06/05/2019)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person