Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  142/S

Business name: 
Mäsoprodukt, akciová spoločnosť " v likvidácii", "v konkurze"
  (from: 01/04/2008)
Registered seat: 
Bernolákova 27
Nová Baňa 968 01
  (from: 03/03/2006)
Identification number (IČO): 
31 574 033
  (from: 11/19/1992)
Date of entry: 
11/19/1992
  (from: 11/19/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/19/1992)
Objects of the company: 
údržba a oprava motorových vozidiel a traktorov
  (from: 11/19/1992)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/19/1992)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/19/1992)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 11/19/1992)
hotel v triede **
  (from: 02/28/1994)
stravovacie služby IV. skupiny
  (from: 02/28/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/19/1992)
Capital: 
43 731 000 Sk Paid up: 43 731 000 Sk
  (from: 07/16/2003)
Shares: 
Number of shares: 4859
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 9 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená.
  (from: 07/16/2003)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/07/2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/13/2007-114 zo dňa 03.09.2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mäsoprodukt, akciová spoločnosť "v likvidácii", so sídlom 968 01 Nová Baňa, Bernolákova 27, IČO: 31 574 033.
  (from: 04/23/2010)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miloš Levrinc
J. Kozáčeka 13
Zvolen 960 01
From: 09/07/2007
  (from: 04/23/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/21/2006
  (from: 12/21/2006)
 Liquidators:
Ing. Margita Marková
Viničná I/70
Nová Baňa 968 01
From: 08/21/2006
  (from: 12/21/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: akciovú spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor akciovej spoločnosti samostatne
  (from: 12/21/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.10.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. v súl. §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Starý spis: Sa 524
  (from: 11/19/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.8.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/28/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.3.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/09/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/29/1998)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 177/99 napísanej v NÚ Mgr. Vojtecha Švantnera, Banská Štiavnica, Radničné nám. 5 v súlade s ust. zák. č. 127/99 Z.z.
  (from: 02/03/2000)
. Zapisuje sa zmena stanov v súlade s ust. zák. č. 500/2001 Z.z., schválená na valnom zhromaždení dňa 30.12.2002 v NZ 55905/2003, napísanej v NÚ Mgr. Vojtecha Švantnera, v Banskej Štiavnici.
  (from: 07/16/2003)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 27V/4/2003 zo dňa 08.04.2004 bolo povolené vyrovnanie dlžníka Mäsoprodukt, akciová spoločnosť, Tekovská Breznica 303, PSČ: 966 52, IČO: 31 574 033. Za vyrovnacieho správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Mikuš, advokát, Kozačeka 100/6, Zvolen.
  (from: 06/17/2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bytrici zo dňa 3.5.2005 č.k. 27V/4/2003-195 Krajský súd zastavil vyrovnanie.
  (from: 01/17/2006)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person