Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  142/S

Business name: 
Mäsoprodukt, akciová spoločnosť " v likvidácii", "v konkurze"
  (from: 01/04/2008)
Mäsoprodukt, akciová spoločnosť " v likvidácii"
  (from: 12/21/2006 until: 01/03/2008)
Mäsoprodukt, akciová spoločnosť
  (from: 11/19/1992 until: 12/20/2006)
Registered seat: 
Bernolákova 27
Nová Baňa 968 01
  (from: 03/03/2006)
303
Tekovská Breznica 966 52
  (from: 11/19/1992 until: 03/02/2006)
Identification number (IČO): 
31 574 033
  (from: 11/19/1992)
Date of entry: 
11/19/1992
  (from: 11/19/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/19/1992)
Objects of the company: 
údržba a oprava motorových vozidiel a traktorov
  (from: 11/19/1992)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/19/1992)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/19/1992)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 11/19/1992)
hotel v triede **
  (from: 02/28/1994)
stravovacie služby IV. skupiny
  (from: 02/28/1994)
poľnohospodárska výroba včítane predaja výrobkov za účelom spracovania
  (from: 11/19/1992 until: 03/02/2006)
turistická ubytovňa a stravovacie služby IV. skupiny
  (from: 11/19/1992 until: 02/27/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/19/1992)
Ing. Ján Cehlár - člen
ČSA 188/11
Kremnica
  (from: 06/20/1994 until: 01/28/1998)
Ing. Ján Cehlár - člen
ČSA 188/11
Kremnica
  (from: 01/29/1998 until: 12/10/2001)
Ing. Ján Cehlár - predseda
ČSA 188/11
Kremnica
  (from: 12/11/2001 until: 07/15/2003)
Ing. Ján Cehlár - predseda
ČSA 188/11
Kremnica
From: 03/18/1994
  (from: 07/16/2003 until: 12/20/2006)
Ing. Ján Cehlár - predseda
ČSA 188/11
Kremnica
From: 03/18/1994 Until: 08/21/2006
  (from: 12/21/2006 until: 12/20/2006)
Ing. Jozef Kmeť - Riaditeľ
144
Bzenica
  (from: 11/19/1992 until: 01/28/1998)
MVDr. Ľubomír Kropil - predseda
Pod Donátom 14/73
Žiar nad Hronom
  (from: 11/19/1992 until: 01/28/1998)
MVDr. Ľubomír Kropil - predseda
Pod Donátom 14/73
Žiar nad Hronom
  (from: 01/29/1998 until: 12/10/2001)
MVDr. Stanislav Kubáň - člen
Jesenského 49/1
Žiar nad Hronom
  (from: 12/11/2001 until: 07/15/2003)
MVDr. Stanislav Kubáň - člen
Jesenského 49/1
Žiar nad Hronom
From: 06/29/2001
  (from: 07/16/2003 until: 12/20/2006)
MVDr. Stanislav Kubáň - člen
Jesenského 49/1
Žiar nad Hronom
From: 06/29/2001 Until: 08/21/2006
  (from: 12/21/2006 until: 12/20/2006)
Ing. Ján Lenč - Podpredseda
Čierny Lúh 36
Nová Baňa
  (from: 06/20/1994 until: 01/28/1998)
Ing. Ján Lenč - podpredseda
Čierny Lúh 36
Nová Baňa
  (from: 01/29/1998 until: 07/15/2003)
Ing. Ján Lenč - podpredseda
Čierny Lúh 36
Nová Baňa
From: 03/18/1994
  (from: 07/16/2003 until: 12/20/2006)
Ing. Ján Lenč - podpredseda
Čierny Lúh 36
Nová Baňa
From: 03/18/1994 Until: 08/21/2006
  (from: 12/21/2006 until: 12/20/2006)
Ing. Ján Michal - člen
84
Baďan
  (from: 11/19/1992 until: 06/19/1994)
Ing. Jozef Mokráš - člen
Dubčekova 39/26
Žiar nad Hronom
  (from: 06/20/1994 until: 01/28/1998)
Ing. Marian Pavla - člen
Dobšinského 5
Lutila
  (from: 11/19/1992 until: 06/19/1994)
Ing. Rudolf Šmondrk - podpredseda
68
Janova Lehota
  (from: 11/19/1992 until: 06/19/1994)
Ing. Michal Ziman - člen
259
Prochot
  (from: 11/19/1992 until: 01/28/1998)
Acting in the name of the company: 
Štatutárny orgán podpisuje tým spôsobom, že ku kýmkoľvek vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí za spoločnosť svoj podpis predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 11/19/1992 until: 12/20/2006)
Procuration: 
Blažena Ďurčeková
770
Tekovská Breznica
  (from: 11/19/1992 until: 12/20/2006)
Blažena Ďurčeková
770
Tekovská Breznica
Until: 08/21/2006
  (from: 12/21/2006 until: 12/20/2006)
Capital: 
43 731 000 Sk Paid up: 43 731 000 Sk
  (from: 07/16/2003)
53 449 000 Sk
  (from: 02/28/1994 until: 07/15/2003)
48 586 254 Sk
  (from: 11/19/1992 until: 02/27/1994)
Shares: 
Number of shares: 4859
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 9 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená.
  (from: 07/16/2003)
Number of shares: 4859
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 11 000 Sk
  (from: 02/03/2000 until: 07/15/2003)
Number of shares: 4859
Form: akcie na meno
Nominal value: 11 000 Sk
  (from: 09/30/1998 until: 02/02/2000)
Number of shares: 4859
Type: na majiteľa
Nominal value: 11 000 Sk
  (from: 02/28/1994 until: 09/29/1998)
Number of shares: 4859
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/19/1992 until: 02/27/1994)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/07/2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/13/2007-114 zo dňa 03.09.2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mäsoprodukt, akciová spoločnosť "v likvidácii", so sídlom 968 01 Nová Baňa, Bernolákova 27, IČO: 31 574 033.
  (from: 04/23/2010)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/07/2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/13/2007-114 zo dňa 03.09.2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mäsoprodukt, akciová spoločnosť "v likvidácii", so sídlom 968 01 Nová Baňa, Bernolákova 27, IČO: 31 574 033.
  (from: 01/04/2008 until: 04/22/2010)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miloš Levrinc
J. Kozáčeka 13
Zvolen 960 01
From: 09/07/2007
  (from: 04/23/2010)
JUDr. Miloš Levrinc
Námestie SNP 15
Banská Bystrica 974 01
From: 09/07/2007
  (from: 01/04/2008 until: 04/22/2010)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Kocian - člen
Veľká Lehota
  (from: 02/26/2001 until: 07/15/2003)
MVDr. Ľubomír Kropil - člen
Pod Donátom 14/73
Žiar nad Hronom
Until: 12/30/2002
  (from: 12/11/2001 until: 07/15/2003)
Ing. František Lančarič - člen
44/C/38
Horná Ves
  (from: 11/19/1992 until: 01/28/1998)
Ing. František Lančarič - člen
44/C/38
Horná Ves
Until: 12/30/2002
  (from: 01/29/1998 until: 07/15/2003)
Ing. Margita Marková - predseda
Viničná I/70
Nová Baňa
  (from: 11/19/1992 until: 01/28/1998)
Ing. Margita Marková - Predseda
Viničná I/70
Nová Baňa
  (from: 01/29/1998 until: 07/15/2003)
Ing. Frajka Melicher - člen
Obr. mieru 20
Volkovce
  (from: 11/19/1992 until: 01/28/1998)
Ing. Frajka Melicher - člen
Obr. mieru 20
Volkovce
  (from: 01/29/1998 until: 02/25/2001)
Ing. Jozef Novák - člen
Dubčekova 377/39
Žiar nad Hronom
  (from: 01/29/1998 until: 02/25/2001)
Ing. Jozef Palkovič - člen
M.R.Štefánika 38/63
Žiar nad Hronom
Until: 12/30/2002
  (from: 02/26/2001 until: 07/15/2003)
Miroslav Peták - člen
525
Tekovská Breznica
  (from: 01/29/1998 until: 02/25/2001)
Ing. Margita Marková - Predseda
Viničná I/70
Nová Baňa
From: 11/19/1992 Until: 08/21/2006
  (from: 12/21/2006 until: 12/20/2006)
Ing. Jozef Kocian - člen
Veľká Lehota
From: 06/23/1992 Until: 08/21/2006
  (from: 12/21/2006 until: 12/20/2006)
Ing. Mikuláš Gašpar
Martina Benku 1268/2
Banská Štiavnica
From: 12/30/2002 Until: 08/21/2006
  (from: 12/21/2006 until: 12/20/2006)
Ing. Margita Marková - Predseda
Viničná I/70
Nová Baňa
From: 11/19/1992
  (from: 07/16/2003 until: 12/20/2006)
Ing. Jozef Kocian - člen
Veľká Lehota
From: 06/23/1992
  (from: 07/16/2003 until: 12/20/2006)
Ing. Mikuláš Gašpar
Martina Benku 1268/2
Banská Štiavnica
From: 12/30/2002
  (from: 07/16/2003 until: 12/20/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/21/2006
  (from: 12/21/2006)
 Liquidators:
Ing. Margita Marková
Viničná I/70
Nová Baňa 968 01
From: 08/21/2006
  (from: 12/21/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: akciovú spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor akciovej spoločnosti samostatne
  (from: 12/21/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.10.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. v súl. §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Starý spis: Sa 524
  (from: 11/19/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.8.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/28/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.3.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/09/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/29/1998)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 177/99 napísanej v NÚ Mgr. Vojtecha Švantnera, Banská Štiavnica, Radničné nám. 5 v súlade s ust. zák. č. 127/99 Z.z.
  (from: 02/03/2000)
. Zapisuje sa zmena stanov v súlade s ust. zák. č. 500/2001 Z.z., schválená na valnom zhromaždení dňa 30.12.2002 v NZ 55905/2003, napísanej v NÚ Mgr. Vojtecha Švantnera, v Banskej Štiavnici.
  (from: 07/16/2003)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 27V/4/2003 zo dňa 08.04.2004 bolo povolené vyrovnanie dlžníka Mäsoprodukt, akciová spoločnosť, Tekovská Breznica 303, PSČ: 966 52, IČO: 31 574 033. Za vyrovnacieho správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Mikuš, advokát, Kozačeka 100/6, Zvolen.
  (from: 06/17/2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bytrici zo dňa 3.5.2005 č.k. 27V/4/2003-195 Krajský súd zastavil vyrovnanie.
  (from: 01/17/2006)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person