Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8123/V

Business name: 
REKON s.r.o. Košice
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
IGT, s.r.o.
  (from: 07/10/1996 until: 02/13/2002)
Registered seat: 
Jesenského 6
Košice 040 01
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
kpt. Nálepku č. 5
Košice 1 040 01
  (from: 08/06/1998 until: 02/13/2002)
Hlavná č. 84
Košice 040 01
  (from: 07/10/1996 until: 08/05/1998)
Identification number (IČO): 
31 730 523
  (from: 07/10/1996)
Date of entry: 
07/10/1996
  (from: 07/10/1996)
Person dissolved from: 
13.8.2009
  (from: 10/01/2009)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 10/01/2009)
Date of deletion: 
10/01/2009
  (from: 10/01/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/01/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/10/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchod so zeleninou, ovocím, zemiakmi, potravinami, nápojmi, tabakom, textilom, odevami, obuvou, kovmi, kovovými rudami, hutníckym materiálom
  (from: 07/10/1996 until: 09/30/2009)
maloobchod s textilom, odevami, knihami, novinami, časopismi, písacími potrebami, kancelárskymi potrebami
  (from: 07/10/1996 until: 09/30/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/10/1996 until: 09/30/2009)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
veľkoobchod so stavebným materiálom, drevom, uhľovodíkovými palivami a olejmi
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
realitná činnosť - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
maloobchod so stavebným materiálom, drevom, obuvou, výpočtovou technikou, uhľovodíkovými palivami a olejmi
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
prenájom zariadení, elektroniky, stavebných strojov a náradia
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
výroba odevov
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
reklamná činnosť
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
finančný operatívny leasing
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
prieskum trhu
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
uskutočňovanie kultúrnych podujatí
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
Partners: 
Ing. Juraj Gagyor
Ludmanská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/06/1998 until: 02/13/2002)
Ing. Juraj Gagyor
Ludmanská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/10/1996 until: 08/05/1998)
Ing. Juraj Gagyor
Ludmanská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
Juraj Szepesi
Muškátova 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
Ing. Ján Bartko
Ťahanovské riadky 77
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Juraj Gagyor
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/10/1996 until: 08/05/1998)
Ing. Juraj Gagyor
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 02/13/2002)
Ing. Juraj Gagyor
Amount of investment: 88 000 Sk Paid up: 88 000 Sk
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
Juraj Szepesi
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
Ing. Ján Bartko
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/10/1996 until: 09/30/2009)
Ing. Juraj Gagyor
Ludmanská 3
Košice
  (from: 07/10/1996 until: 09/30/2009)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/10/1996 until: 09/30/2009)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 09/30/2009)
100 000 Sk
  (from: 07/10/1996 until: 08/05/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 28Cbr/1/2009-33 zo dňa 3.7.2009.
  (from: 10/01/2009)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice číslo N 117/95, Nz 116/95 vrátane dodatku k not. zápisnici číslo N 77/96, Nz 77/96 zo dňa 11.6.1996 podľa § 105 a nasl. ust. zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 07/10/1996 until: 09/30/2009)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 24.6.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/06/1998 until: 09/30/2009)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 1.3.2001 vo forme notárskej zápisnice N 41/01, Nz 40/01 v spojení s jej Dodatkom N 154/01 zo dňa 25.7.2001. Zmena obchodného mena z "IGT, s.r.o." na "REKON s.r.o. Košice" zapísaná dňa 14.2.2002.
  (from: 02/14/2002 until: 09/30/2009)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person