Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4710/B

Business name: 
Becker Slovakia, s r.o.
  (from: 11/24/1993 until: 05/19/2003)
LEGIA, spol. s r. o.
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Registered seat: 
Radlinského 47
Bratislava 811 07
  (from: 11/24/1993 until: 05/19/2003)
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 07
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Identification number (IČO): 
31 346 502
  (from: 04/09/1993)
Date of entry: 
04/09/1993
  (from: 04/09/1993)
Person dissolved from: 
20. 5. 2003
  (from: 05/20/2003)
Date of deletion: 
05/20/2003
  (from: 05/20/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím súdu
  (from: 05/20/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/09/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/1993 until: 05/19/2003)
reklamná a propagačná činnosť, reklamná agentúra
  (from: 04/09/1993 until: 05/19/2003)
preklady a tlmočenie z/do nemeckého, anglického jazyka
  (from: 04/09/1993 until: 05/19/2003)
personálne poradenstvo
  (from: 04/09/1993 until: 05/19/2003)
Partners: 
Ing. Igor Cibulka
Mesačná 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/24/1993 until: 12/07/1994)
Rudolf Hrušovský
Drotárska 5
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Patrick Lutter
Ladzianskeho 8
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Peter Obdržálek
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Rastislav Opaterný
Školská 7/17
Tlmače 935 21
Slovak Republic
  (from: 12/08/1994 until: 09/23/1997)
Rastislav Opaterný
Školská 7/17
Tlmače 935 21
Slovak Republic
  (from: 11/24/1993 until: 12/07/1994)
Rastislav Opaterný
Školská 7/17
Tlmače 935 21
Slovak Republic
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
JUDr. Stanislav Schubert
K. Adlera 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/08/1994 until: 09/23/1997)
JUDr. Stanislav Schubert
K. Adlera 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/24/1993 until: 12/07/1994)
Ing. Jozef Tkáč
Šancová 64
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/08/1994 until: 05/19/2003)
Ing. Jozef Tkáč
Šancová 64
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/24/1993 until: 12/07/1994)
Peter Becker
Sudetenstrasse 7
Hohenberg
Spolková republika Nemecko
  (from: 09/24/1997 until: 05/19/2003)
Peter Becker
Sudetenstrasse 7
Hohenberg
Spolková republika Nemecko
  (from: 11/24/1993 until: 09/23/1997)
Contribution of each member: 
Peter Obdržálek
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Rastislav Opaterný
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 21 000 Sk
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Rudolf Hrušovský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Patrick Lutter
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 7 200 Sk
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Rastislav Opaterný
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 12/07/1994)
Ing. Jozef Tkáč
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 12/07/1994)
JUDr. Stanislav Schubert
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 12/07/1994)
Ing. Igor Cibulka
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 12/07/1994)
Peter Becker
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 09/23/1997)
Rastislav Opaterný
Amount of investment: 69 000 Sk Paid up: 69 000 Sk
  (from: 12/08/1994 until: 09/23/1997)
Ing. Jozef Tkáč
Amount of investment: 72 000 Sk Paid up: 72 000 Sk
  (from: 12/08/1994 until: 05/19/2003)
JUDr. Stanislav Schubert
Amount of investment: 69 000 Sk Paid up: 69 000 Sk
  (from: 12/08/1994 until: 09/23/1997)
Peter Becker
Amount of investment: 228 000 Sk Paid up: 228 000 Sk
  (from: 09/24/1997 until: 05/19/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/24/1993 until: 05/19/2003)
Individual managing director
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Peter Obdržálek
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Ing. Jozef Tkáč
Šancová 64
Bratislava
  (from: 11/24/1993 until: 05/19/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ a prokurista, každý samostatne.
  (from: 11/24/1993 until: 05/19/2003)
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach jednotlivo a samostatne.
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Procuration: 
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7/17
Tlmače
  (from: 11/24/1993 until: 09/23/1997)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 05/19/2003)
100 000 Sk
  (from: 04/09/1993 until: 11/23/1993)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. ZSro 4429/03-31 zo dňa 20.5.2003, ktorým bolo začaté konanie o výmaz z obchodného registra. V y m a z u j e s a : z obhodného registra obchodná spoločnosť Becker Slovakia, s.r.o., so sídlom Radlinského 47, 811 07 Bratislava, IČO: 31 346 502, zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 4710/B v celom rozsahu.
  (from: 05/20/2003)
Obchodná spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 30.11.1992 a jej dodatku č. 1 v zmysle §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9664
  (from: 04/09/1993 until: 05/19/2003)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 9.6.1993. Stary spis: S.r.o. 9664
  (from: 11/24/1993 until: 05/19/2003)
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 20.04.1994. Spoločenská zmluva zo dňa 01.06.1994 schvále- ná na valnom zhromaždení dňa 13.05.1994. Stary spis: S.r.o. 9664
  (from: 12/08/1994 until: 05/19/2003)
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 25.07.1995, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Spoločenská zmluva zo dňa 19.10.1995. Stary spis: S.r.o. 9664
  (from: 09/24/1997 until: 05/19/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 180/99-39 zo dňa 29.10.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2001, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Becker Slovakia, s.r.o., Radlinského 47, Bratislava pre nedostatok majetku.
  (from: 01/15/2002 until: 05/19/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person