Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11597/P

Business name: 
KNK SK s.r.o.
  (from: 09/27/2013)
Registered seat: 
Bardejovská 15
Prešov 080 06
  (from: 09/06/2016)
Identification number (IČO): 
36 460 273
  (from: 04/12/1999)
Date of entry: 
04/12/1999
  (from: 04/12/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/12/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 04/12/1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/29/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/29/2003)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 10/29/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/29/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/29/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/29/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/29/2003)
leasingova činnosť
  (from: 10/29/2003)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/29/2003)
vydavateľské činnosti
  (from: 10/29/2003)
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 10/29/2003)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/29/2003)
rozmnožovacie a kopírovacie služby
  (from: 10/29/2003)
technické a organizačné zabezpečenie výstav
  (from: 10/29/2003)
poradenská a konzultačná činnosť pri spracovaní rozvojových projektov
  (from: 06/21/2007)
vypracovanie rozvojových projektov a vyplňovanie formulárov
  (from: 06/21/2007)
posudzovanie, hodnotenie a monitoring projektov a technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii rozvojových projektov
  (from: 06/21/2007)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 06/21/2007)
organizovanie a usporadúvanie školení, prednášok, kurzov, konferencií, seminárov, súťaží a výstav, kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí (agentúrna činnosť)
  (from: 06/21/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/21/2007)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (from: 06/21/2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 06/21/2007)
sprostredkovateľská činnosť v obchode, doprave a výrobe v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/21/2007)
sprostredkovanie služieb v ekonomike, v príprave, tvorbe a realizácii rozvojových projektov, v stavebníctve a v polygrafii
  (from: 06/21/2007)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/27/2013)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/27/2013)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 09/27/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/27/2013)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 09/27/2013)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/27/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/27/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/27/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/06/2016)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 09/06/2016)
Partners: 
Anton Zábrecký
656
Široké 082 37
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Contribution of each member: 
Anton Zábrecký
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/26/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/21/2007)
Anton Zábrecký
656
Široké 082 37
From: 08/02/2019
  (from: 08/08/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/12/1999)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/18/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 65/99, Nz 63/99 zo dňa 17.2.1999 spísanou notárom JUDr. Jánom Marušinom v Prešove podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 04/12/1999)
Dodatok č. 1 zo dňa 22.9.1999 k zakladateľskej listine.
  (from: 05/10/2000)
Dodatok č.2 zo dňa 22.2.2000 k zakladateľskej listine.
  (from: 11/14/2000)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine zo dňa 7.4.2003.
  (from: 10/29/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person