Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  154/S

Business name: 
K O M E X a.s.
  (from: 03/12/1993 until: 03/04/2019)
Registered seat: 
Dr. Jánskeho 4
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 03/12/1993 until: 03/04/2019)
Identification number (IČO): 
31 582 079
  (from: 03/12/1993)
Date of entry: 
03/12/1993
  (from: 03/12/1993)
Date of deletion: 
03/05/2019
  (from: 03/05/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/05/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/12/1993)
Objects of the company: 
veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
  (from: 03/12/1993 until: 03/04/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/12/1993 until: 03/04/2019)
Ing. Víťazoslav Budoš - člen
Tulská 11
Zvolen
  (from: 03/12/1993 until: 12/01/2016)
Ján Malíček - člen
Tulská 25
Zvolen
  (from: 03/12/1993 until: 12/01/2016)
Ing. Václav Veselý - člen
Záhradná 25
Žiar nad Hronom
  (from: 03/12/1993 until: 02/10/1994)
Ing. Ivan Veselý - člen
Nám. Matice slovenskej 14/15
Žiar nad Hronom
  (from: 02/11/1994 until: 12/01/2016)
Ing. Václav Veselý - predseda
Záhradná 25
Žiar nad Hronom
  (from: 02/11/1994 until: 12/01/2016)
Ing. Víťazoslav Budoš - člen
Tulská 11
Zvolen
  (from: 12/02/2016 until: 03/04/2019)
Ján Malíček - člen
Tulská 25
Zvolen
  (from: 12/02/2016 until: 03/04/2019)
Ing. Václav Veselý - predseda
Záhradná 25
Žiar nad Hronom
  (from: 12/02/2016 until: 03/04/2019)
Ing. Ivan Veselý - člen
Nám. Matice slovenskej 14/15
Žiar nad Hronom
  (from: 12/02/2016 until: 03/04/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/12/1993 until: 03/04/2019)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 03/12/1993 until: 03/04/2019)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/12/1993 until: 03/04/2019)
Supervisory board: 
Ján Adam - člen
Sládkovičova 26/19
Žiar nad Hronom
  (from: 02/11/1994 until: 03/04/2019)
Ing. Juraj Grexa - člen
Žižkova 10/16
Žiar nad Hronom
  (from: 03/12/1993 until: 02/10/1994)
Ing. Juraj Grexa - predseda
Žižkova 10/16
Žiar nad Hronom
  (from: 02/11/1994 until: 03/04/2019)
JUDr. Dušan Klimo - člen
Sládkovičova 16/61
Žiar nad Hronom
  (from: 02/11/1994 until: 03/04/2019)
Ing. Ivan Veselý - člen
Matice slovenskej 14/15
Žiar nad Hronom
  (from: 03/12/1993 until: 02/10/1994)
Ing. Vladimír Vočka - člen
Jeséniusova 14
Bratislava - mestská časť Dúbravka
  (from: 03/12/1993 until: 02/10/1994)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica Uznesením č. k. 64Cbr/20/2017 - 31 zo dňa 07. 01. 2019, právoplatným dňa 12. 02. 2019 zrušil obchodnú spolocnost K O M E X a.s., IČO: 31 582 079, so sídlom Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sa, vo vložke číslo 154/S bez likvidácie.
  (from: 03/05/2019)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 9.3.l993, schválením stanov v zmysle § l54 a nasl. zák.č.5l3/9l Zb. Starý spis: Sa 547
  (from: 03/12/1993 until: 03/04/2019)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 7.2.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/11/1994 until: 03/04/2019)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person