Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4723/B

Business name: 
BEMI Export Group spol. s r.o.
  (from: 04/09/1993)
Registered seat: 
Lamačská 1
Bratislava 845 17
  (from: 07/09/2005)
Identification number (IČO): 
31 346 651
  (from: 04/09/1993)
Date of entry: 
04/09/1993
  (from: 04/09/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/09/1993)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 04/09/1993)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 04/09/1993)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 04/09/1993)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
  (from: 01/22/1996)
výroba píliarská a impregnácia dreva
  (from: 01/22/1996)
výroba výrobkov z dreva okrem výroby nábytku
  (from: 01/22/1996)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie v odboroch vnútorné lekárstvo a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  (from: 04/18/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/26/2013)
počítačové služby
  (from: 04/26/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/26/2013)
Partners: 
MUDr. Roman Žák , PhD.
J. Hronca 2703/18
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Slovak Republic
  (from: 10/08/2015)
Contribution of each member: 
MUDr. Roman Žák , PhD.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/08/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/09/1993)
MUDr. Roman Žák , PhD.
J. Hronca 2703/18
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 10/01/2015
  (from: 10/08/2015)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
  (from: 04/09/1993)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/08/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4. 9. 1992 a jej dodatkom zo dňa 14. 10. 1992 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9696
  (from: 04/09/1993)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 18.6.1993. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.9.1993. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 27.7.1993. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1993. Stary spis: S.r.o. 9696
  (from: 11/21/1994)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 27.07.1994. Zmuva o prevode obchodného podielu zo dňa 03.08.1994. Stary spis: S.r.o. 9696
  (from: 03/13/1995)
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.12.1994. Stary spis: S.r.o. 9696
  (from: 01/22/1996)
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.7.1998 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, ktorým sa spoločnosť prispôsobila ustanoveniam Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/13/1998)
Notárska zápisnica N 239/2005, Nz 24561/2005, NCRLs 24243/2005 zo dňa 31.5.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zlúčení s obchodnými spoločnosťami BEMI GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 1, 833 30 Bratislava, IČO: 35 759 054 a BEMI TRADE s.r.o., Lamačská cesta 1, 833 30 Bratislava, IČO: 35 694 742 zrušenými bez likvidácie a schválení zmluvy o zlúčení. Na základe zmluvy o zlúčení spísanej dňa 31.5.2005 do notárskej zápisnice N 236/2005, Nz 24538/2005, NCRLs 24242/2005 schválenej valnými zhromaždeniami obchodných spoločností preberá spoločnosť BEMI EXPORT GROUP spol. s r.o., Lamačská 1, 845 17 Bratislava, IČO: 31 346 651 celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností BEMI GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 1, 833 30 Bratislava, IČO: 35 759 054 a BEMI TRADE s.r.o., Lamačská cesta 1, 833 30 Bratislava, IČO: 35 694 742.
  (from: 07/09/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.12.2008.
  (from: 12/19/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.3.2009.
  (from: 04/18/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.6.2010.
  (from: 06/19/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.04.2013.
  (from: 04/26/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2015
  (from: 10/08/2015)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person