Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  158/S

Business name: 
SPOOL a.s.
  (from: 05/21/1993)
Registered seat: 
Dr. Herza 23
Lučenec 984 01
  (from: 11/01/2013)
Masarykova 7
Lučenec 984 01
  (from: 05/21/1993 until: 10/31/2013)
Identification number (IČO): 
31 586 392
  (from: 05/21/1993)
Date of entry: 
04/02/1993
  (from: 05/21/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/21/1993)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava
  (from: 01/11/1994)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/15/2005)
poskytovanie ubytovania v ubytovni v rozsahu voľných živností
  (from: 12/15/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov
  (from: 08/21/2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 05/20/2009)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/20/2009)
prevádzkovanie pohrebiska
  (from: 02/03/2010)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 02/03/2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 02/03/2010)
osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (from: 02/03/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/03/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/03/2010)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 08/07/2010)
uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel
  (from: 08/07/2010)
prevádzkovanie práčovne a čistiarne
  (from: 08/07/2010)
správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/12/2011)
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu
  (from: 06/15/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 11/01/2013)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 11/01/2013)
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 02/25/2017)
Zámočníctvo
  (from: 02/25/2017)
Stolárstvo
  (from: 02/25/2017)
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 02/25/2017)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/25/2017)
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach
  (from: 04/03/2020)
prevádzkovanie malej elektrárne
  (from: 05/20/1996 until: 12/14/2005)
poskytovanie ubytovania v penzióne ** a v ubytovni
  (from: 05/20/1996 until: 12/14/2005)
lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/15/2000 until: 12/14/2005)
správa bytového a nebytového fondu a činností priamo súvisiacich
  (from: 05/21/1993 until: 01/11/2011)
vložkovanie komínov
  (from: 01/11/1994 until: 12/14/2005)
kominárske služby
  (from: 01/11/1994 until: 12/14/2005)
vykonávanie revízií komínov
  (from: 01/11/1994 until: 12/14/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/21/1993)
Ing. Róbert Móric - predseda
Viešťanská 674/53A
Tomášovce 985 56
From: 01/24/2019
  (from: 06/20/2020)
MUDr. Zaher Mahmoud - podpredseda
Mocsáryho 25
Lučenec 984 01
From: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019)
MUDr. Rudolf Slivka - člen
Letná 20
Lučenec 984 01
From: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019)
Mgr. Andrea Moravčíková - člen
Ulica baráková 25
Lučenec 984 01
From: 01/24/2019
  (from: 04/03/2020)
Tomáš Šúrik - člen
Rúbanisko III 3
Lučenec 984013
From: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019)
Ing. Július Albíny - člen
K. Banšela 1
Lučenec
  (from: 05/21/1993 until: 01/10/1994)
Ing. Július Albíny - podpredseda
K. Banšela 1
Lučenec
  (from: 01/11/1994 until: 09/06/1999)
Ing. Július Albíny - podpredseda
K. Banšela 1
Lučenec
  (from: 09/07/1999 until: 08/13/2000)
Mgr. Zoran Ardamica - člen
Štvrť M.R.Štefánika 19
Lučenec
From: 04/14/2003
  (from: 07/04/2003 until: 09/29/2005)
Mgr. Zoran Ardamica - člen
Štvrť M.R.Štefánika 19
Lučenec
From: 04/14/2003 Until: 08/05/2005
  (from: 09/30/2005 until: 09/29/2005)
Ing. Karol Baláž - člen
Rúbanisko II/67
Lučenec
  (from: 08/14/2000 until: 08/01/2002)
Bc. Pavol Balážik - člen
Dukelských Hrdinov 10
Lučenec 984 01
From: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 02/23/2011)
Bc. Pavol Balážik - člen
Dukelských Hrdinov 10
Lučenec 984 01
From: 03/23/2007 Until: 01/07/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/23/2011)
Ing. Pavol Balážik - člen predstavenstva
Dukelských hrdinov 10
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/06/2015)
Ing. Pavol Balážik - člen predstavenstva
Dukelských hrdinov 10
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011 Until: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/06/2015)
Mgr. Milan Blažej - člen
Hlavná 55
Lučenec
  (from: 05/20/1996 until: 08/01/2002)
Mgr. Ján Brezňan - člen
Rúbanisko III/327
Lučenec
Until: 04/14/2003
  (from: 08/02/2002 until: 07/03/2003)
Mgr. Ján Brezňan - člen
Rábanisko III 31
Lučenec 984 03
From: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 02/23/2011)
Mgr. Ján Brezňan - člen
Rábanisko III 31
Lučenec 984 03
From: 03/23/2007 Until: 12/28/2010
  (from: 02/24/2011 until: 02/23/2011)
Jozef Cerovský - podpredseda
Rúbanisko 3/53
Lučenec
  (from: 05/21/1993 until: 01/10/1994)
Jozef Cerovský - predseda
Rúbanisko 3/53
Lučenec
  (from: 01/11/1994 until: 09/06/1999)
Jozef Cerovský - predseda
Rúbanisko 3/53
Lučenec
  (from: 09/07/1999 until: 08/01/2002)
Pavol Čavoj - člen
Rúbanisko II/38
Lučenec
  (from: 05/20/1996 until: 09/06/1999)
Ing. Ján Čavoj - predseda
Rúbanisko II/28
Lučenec
Until: 04/14/2003
  (from: 08/02/2002 until: 07/03/2003)
Ing. Ľubomír Činčura - predseda
Trebeľovce 79
Trebeľovce 985 31
From: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 02/23/2011)
Ing. Ľubomír Činčura - predseda
Trebeľovce 79
Trebeľovce 985 31
From: 03/23/2007 Until: 12/28/2010
  (from: 02/24/2011 until: 02/23/2011)
Ing. Kvetoslava Dedinská - člen
Okružná 21
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/19/2019)
Ing. Kvetoslava Dedinská - člen
Okružná 21
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015 Until: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Ing. Kvetoslava Dedinská - podpredseda predstavenstva
Okružná 21
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/06/2015)
Ing. Kvetoslava Dedinská - podpredseda predstavenstva
Okružná 21
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011 Until: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/06/2015)
Ing. Milan Géci - člen
Svätoplukova 18
Lučenec 984 01
From: 07/19/2004
  (from: 08/25/2004 until: 03/30/2007)
Ing. Milan Géci - člen
Svätoplukova 18
Lučenec 984 01
From: 07/19/2004 Until: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 03/30/2007)
Ing. Anton Giertli - člen
Rúbanisko III/44
Lučenec
  (from: 01/11/1994 until: 05/19/1996)
Ján Jackuliak - člen
Rúbanisko II/22
Lučenec
  (from: 05/20/1996 until: 09/06/1999)
Ján Jackuliak - člen
Rúbanisko II 22
Lučenec 984 03
From: 07/19/2004
  (from: 08/25/2004 until: 03/30/2007)
Ján Jackuliak - člen
Rúbanisko II 22
Lučenec 984 03
From: 07/19/2004 Until: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 03/30/2007)
Ján Jackuliak - podpredseda
Rúbanisko II 22
Lučenec 984 03
From: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 02/23/2011)
Ján Jackuliak - podpredseda
Rúbanisko II 22
Lučenec 984 03
From: 03/23/2007 Until: 12/28/2010
  (from: 02/24/2011 until: 02/23/2011)
Mgr. Dušan Jezný - člen
Osloboditeľov 8
Halič
Until: 04/14/2003
  (from: 08/02/2002 until: 07/03/2003)
Jaroslav Juhaniak - podpredseda
J. Petiana 4
Lučenec
Until: 04/14/2003
  (from: 08/02/2002 until: 07/03/2003)
Ing. Pavol Kalinský - člen
Palackého 2
Lučenec
  (from: 09/07/1999 until: 08/01/2002)
JUDr. Alena Kožiaková - člen
155
Cinobaňa
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1996)
PaedDr. Vojtech Lauko - člen
Fándlyho 10
Lučenec 974 01
From: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 10/25/2017)
PaedDr. Vojtech Lauko - člen
Fándlyho 10
Lučenec 974 01
From: 01/27/2015 Until: 09/21/2017
  (from: 10/26/2017 until: 10/25/2017)
PaedDr. Vojtech Lauko - člen predstavenstva
Fándlyho 10
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/06/2015)
PaedDr. Vojtech Lauko - člen predstavenstva
Fándlyho 10
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011 Until: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/06/2015)
JUDr. Pavel Lörinčík - člen
Rúbanisko III/16
Lučenec
  (from: 01/11/1994 until: 05/19/1996)
Erika Lörinčíková - člen
Rúbanisko I 11
Lučenec 984 03
From: 12/22/2017
  (from: 01/17/2018 until: 02/19/2019)
Erika Lörinčíková - člen
Rúbanisko I 11
Lučenec 984 03
From: 12/22/2017 Until: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Mgr. Alžbeta Lukačovičová - člen
Ľ. Svobodu 4
Lučenec
  (from: 05/20/1996 until: 08/01/2002)
07012011 Zaher Mahmoud - člen
Mocsáryho 25
Lučenec 984 01
From: 03/23/2007 Until: 01/07/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/23/2011)
MUDr. Zaher Mahmoud - člen
Mocsáryho 25
Lučenec 984 01
From: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 02/23/2011)
MUDr. Zaher Mahmoud - člen predstavenstva
Mocsáryho 25
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/06/2015)
MUDr. Zaher Mahmoud - člen predstavenstva
Mocsáryho 25
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011 Until: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/06/2015)
MUDr. Zaher Mahmoud - podpredseda
Mocsáryho 25
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/19/2019)
MUDr. Zaher Mahmoud - podpredseda
Mocsáryho 25
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015 Until: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Mgr. Andrea Moravčíková - člen
Ulica baráková
Lučenec 984 01
From: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019 until: 04/02/2020)
Ing. Róbert Móric - predseda
J. Bottu 2
Lučenec
From: 04/14/2003
  (from: 07/04/2003 until: 09/29/2005)
Ing. Róbert Móric - predseda
J. Bottu 2
Lučenec
From: 04/14/2003 Until: 08/31/2005
  (from: 09/30/2005 until: 09/29/2005)
Ing. Róbert Móric - predseda
Nám. Artézskych prameňov 21
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/19/2019)
Ing. Róbert Móric - predseda
Nám. Artézskych prameňov 21
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015 Until: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Ing. Róbert Móric - predseda predstavenstva
Námestie Artézskych prameňov 3314/21
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/06/2015)
Ing. Róbert Móric - predseda predstavenstva
Námestie Artézskych prameňov 3314/21
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011 Until: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/06/2015)
MUDr. Jozef Murgaš - člen
Ľ. Štúra 1
Lučenec
  (from: 08/20/1996 until: 08/01/2002)
Ing. Peter Nagy - člen
Jesenského 11
Lučenec
From: 04/14/2003
  (from: 07/04/2003 until: 09/29/2005)
Ing. Peter Nagy - podpredseda
Jesenského 11
Lučenec 984 01
From: 04/14/2003
  (from: 09/30/2005 until: 03/30/2007)
Ing. Peter Nagy - podpredseda
Jesenského 11
Lučenec 984 01
From: 04/14/2003 Until: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 03/30/2007)
Ing. Emil Pápai - člen
A. Wágnera 19
Lučenec
Until: 04/14/2003
  (from: 08/02/2002 until: 07/03/2003)
Pavol Petráš - člen
Nám. Republiky 20
Lučenec
From: 04/14/2003
  (from: 07/04/2003 until: 09/29/2005)
Bc. Pavol Petráš - predseda
Nám. Republiky 20
Lučenec 984 01
From: 04/14/2003
  (from: 09/30/2005 until: 03/30/2007)
Bc. Pavol Petráš - predseda
Nám. Republiky 20
Lučenec 984 01
From: 04/14/2003 Until: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 03/30/2007)
PhDr. Pavol Rapco - člen
Wolkrova 2
Lučenec
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1996)
MUDr. Rudolf Slivka - člen
Rúbanisko II/17
Lučenec
  (from: 05/20/1996 until: 08/01/2002)
MUDr. Rudolf Slivka - člen
Letná 20
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/19/2019)
MUDr. Rudolf Slivka - člen
Letná 20
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015 Until: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
MUDr. Alexander Suhányi - člen
J. Vargu 24
Lučenec
  (from: 09/07/1999 until: 08/01/2002)
Ing. Ivan Šimon - člen
M. R. Štefánika 1
Lučenec
  (from: 08/20/1996 until: 08/13/2000)
Ing. Ivan Šimon - podpredseda
M. R. Štefánika 1
Lučenec
  (from: 08/14/2000 until: 08/01/2002)
Jozef Štefánik - člen
Rúbanisko 3/2
Lučenec
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1996)
Mgr. Ján Šufliarsky - člen
Rúbanisko I 10
Lučenec 984 03
From: 07/19/2004
  (from: 08/25/2004 until: 03/30/2007)
Mgr. Ján Šufliarsky - člen
Rúbanisko I 10
Lučenec 984 03
From: 07/19/2004 Until: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 03/30/2007)
Ing. Eva Vasilová - člen
Adyho 8
Lučenec
  (from: 05/21/1993 until: 01/10/1994)
Ján Vrabec - člen
Štvrť M.R.Štefánika 7
Lučenec
From: 04/14/2003
  (from: 07/04/2003 until: 08/24/2004)
Ján Vrabec - člen
Štvrť M.R.Štefánika 7
Lučenec
From: 04/14/2003 Until: 07/19/2004
  (from: 08/25/2004 until: 08/24/2004)
Ing. Stanislav Zachar - predseda
Rúbanisko 3/38
Lučenec
  (from: 05/21/1993 until: 01/10/1994)
Ing. Róbert Móric - predseda
Nám. Artézskych prameňov 21
Lučenec 984 01
From: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019 until: 06/19/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú navonok všetci členovia predstavenstva a to každý i samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený riaditeľ a.s. V prípade majetkových záležitostí je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/21/1993)
Capital: 
2 684 457,66 EUR Paid up: 2 684 457,66 EUR
  (from: 08/07/2010)
2 479 757,66 EUR Paid up: 2 479 757,66 EUR
  (from: 05/20/2009 until: 08/06/2010)
74 714 000 Sk Paid up: 74 714 000 Sk
  (from: 07/04/2003 until: 05/19/2009)
74 714 000 Sk
  (from: 06/12/2001 until: 07/03/2003)
74 714 063 Sk
  (from: 08/20/1996 until: 06/11/2001)
460 142 100 Sk
  (from: 05/21/1993 until: 08/19/1996)
Shares: 
Number of shares: 74714
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 05/20/2009)
Number of shares: 2047
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
  (from: 08/07/2010)
Number of shares: 74714
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/04/2003 until: 05/19/2009)
Number of shares: 74714
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/15/2000 until: 07/03/2003)
Number of shares: 74714
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/20/1996 until: 03/14/2000)
Number of shares: 460142
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/21/1993 until: 08/19/1996)
Stockholder: 
Mesto Lučenec
Novohradská 1
Lučenec
  (from: 07/04/2003)
Supervisory board: 
PhDr. Ing. Pavol Križo , PhD., MBA
Ulica bratrícka 384/16
Lučenec 984 01
From: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019)
Ing. Peter Grenda
Ulica železničná 196/36
Lučenec 984 01
From: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019)
Ing. arch. Ivan Siláči , PhD.
Rúbanisko I 2163/10
Lučenec 984 03
From: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019)
Drahomír Zvara
Ul. Zvolenská 58
Vidiná 985 59
From: 06/09/2020
  (from: 06/20/2020)
Mgr. Bibiána Hulinová
Ul. Mlynská 42
Lučenec 984 01
From: 06/09/2020
  (from: 06/20/2020)
Ing. Karol Baláž - člen
Rúbanisko II/67
Lučenec
  (from: 05/27/1996 until: 08/13/2000)
Ing. Eva Balážová - podpredseda
Rúbanisko 2/67
Lučenec
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1996)
Ing. Eva Balážová , PhD.
Záhradná 25
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/06/2015)
Ing. Eva Balážová , PhD.
Záhradná 25
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011 Until: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/06/2015)
Ing. Eva Balážová , PhD.
Záhradná 25
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/19/2019)
Ing. Eva Balážová , PhD.
Záhradná 25
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015 Until: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Ing. Jozef Bánsky - člen
Alexyho 27
Lučenec
  (from: 05/21/1993 until: 01/10/1994)
Ing. Ján Beňo - člen
Wágnerova 26
Lučenec
  (from: 05/20/1996 until: 05/26/1996)
MUDr. Peter Brunčák
Rúbanisko II 71
Lučenec 984 03
From: 07/19/2004
  (from: 08/25/2004 until: 02/23/2011)
MUDr. Peter Brunčák
Rúbanisko II 71
Lučenec 984 03
From: 07/19/2004 Until: 12/28/2010
  (from: 02/24/2011 until: 02/23/2011)
Ján Bystriansky
Potočná 23/a
Lučenec 984 01
From: 07/19/2004
  (from: 08/25/2004 until: 03/30/2007)
Ján Bystriansky
Potočná 23/a
Lučenec 984 01
From: 07/19/2004 Until: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 03/30/2007)
Mgr. Štefan Csák
Námestie Republiky 3
Lučenec 984 01
From: 01/15/2005
  (from: 03/03/2005 until: 03/30/2007)
Mgr. Štefan Csák
Námestie Republiky 3
Lučenec 984 01
From: 01/15/2005 Until: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 03/30/2007)
Ing. Peter Čavoj - predseda
Dolná Slatinka 273
Lučenec
  (from: 08/02/2002 until: 07/03/2003)
Ing. Peter Čavoj - predseda
Dolná Slatinka 273
Lučenec
From: 12/28/2001
  (from: 07/04/2003 until: 03/02/2005)
Ing. Peter Čavoj - predseda
Dolná Slatinka 273
Lučenec
From: 12/28/2001 Until: 01/15/2005
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
Ing. Ján Danko
Potočná 8/A
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/19/2019)
Ing. Ján Danko
Potočná 8/A
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015 Until: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Pavol Filčík
Rúbanisko II 45
Lučenec 984 03
From: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 02/23/2011)
Pavol Filčík
Rúbanisko II 45
Lučenec 984 03
From: 03/23/2007 Until: 12/28/2010
  (from: 02/24/2011 until: 02/23/2011)
JUDr. Dušan Ilčík - predseda
Rúbanisko III/5
Lučenec
  (from: 05/20/1996 until: 08/01/2002)
Ján Jackuliak
Rúbanisko II. 22
Lučenec 984 03
From: 01/10/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/06/2015)
Ján Jackuliak
Rúbanisko II. 22
Lučenec 984 03
From: 01/10/2011 Until: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/06/2015)
PhDr. Magdaléna Káčeríková - člen
Maloveská 56
Lučenec
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1996)
PhDr. Magdaléna Káčeríková - podpredseda
Maloveská 56
Lučenec
  (from: 05/20/1996 until: 08/01/2002)
Ing. Niroslav Klochan - predseda
Novohradská 22
Lučenec
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1996)
Eva Kminiaková - člen
Rúbanisko 3/7
Lučenec
  (from: 05/21/1993 until: 07/03/2003)
Eva Kminiaková - člen
Rúbanisko 3/7
Lučenec
From: 04/02/1993
  (from: 07/04/2003 until: 03/02/2005)
Eva Kminiaková - člen
Rúbanisko 3/7
Lučenec
From: 04/02/1993 Until: 01/15/2005
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
Ing. Roman Konečný
Ľudovíta Štúra 5
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/19/2019)
Ing. Roman Konečný
Ľudovíta Štúra 5
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015 Until: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Norbert Krišta - člen
Malinovského 8
Lučenec
  (from: 08/14/2000 until: 07/03/2003)
Norbert Krišta
Malinovského 8
Lučenec 984 01
From: 07/19/2004
  (from: 08/25/2004 until: 02/23/2011)
Norbert Krišta
Malinovského 8
Lučenec 984 01
From: 07/19/2004 Until: 12/28/2010
  (from: 02/24/2011 until: 02/23/2011)
Norbert Krišta - člen
Malinovského 8
Lučenec
From: 05/22/2000
  (from: 07/04/2003 until: 03/02/2005)
Norbert Krišta - člen
Malinovského 8
Lučenec
From: 05/22/2000 Until: 01/15/2005
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
JUDr. Pavel Krokoš
Jesenského 17
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/06/2015)
JUDr. Pavel Krokoš
Jesenského 17
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011 Until: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/06/2015)
JUDr. Pavol Krokoš
Jesenského 17
Lučenec 984 01
From: 07/19/2004
  (from: 08/25/2004 until: 09/29/2005)
JUDr. Pavol Krokoš
Jesenského 17
Lučenec 984 01
From: 07/19/2004 Until: 08/05/2005
  (from: 09/30/2005 until: 09/29/2005)
Erika Lörinčíková
Rúbanisko I 11
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 01/16/2018)
Erika Lörinčíková
Rúbanisko I 11
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015 Until: 12/21/2017
  (from: 01/17/2018 until: 01/16/2018)
MUDr. Zsolt Mihalovics
Bernoláka 2
Lučenec 984 01
From: 01/15/2005
  (from: 03/03/2005 until: 02/23/2011)
MUDr. Zsolt Mihalovics
Bernoláka 2
Lučenec 984 01
From: 01/15/2005 Until: 12/28/2010
  (from: 02/24/2011 until: 02/23/2011)
Štefan Prístavka
Revolučná 4
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/06/2015)
Štefan Prístavka
Revolučná 4
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011 Until: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/06/2015)
PhDr. Ján Straško - člen
M.R. Štefánika 10
Lučenec
  (from: 01/11/1994 until: 08/01/2002)
MUDr. Alexander Suhányi - podpredseda
J. Vargu 24
Lučenec
  (from: 08/02/2002 until: 07/03/2003)
MUDr. Alexander Suhányi - podpredseda
J. Vargu 24
Lučenec
From: 12/28/2001
  (from: 07/04/2003 until: 03/02/2005)
MUDr. Alexander Suhányi - podpredseda
J. Vargu 24
Lučenec
From: 12/28/2001 Until: 01/15/2005
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
Mgr. Ján Šufliarsky
Rúbanisko I 10
Lučenec 984 03
From: 03/23/2007
  (from: 03/31/2007 until: 02/23/2011)
Mgr. Ján Šufliarsky
Rúbanisko I 10
Lučenec 984 03
From: 03/23/2007 Until: 12/28/2010
  (from: 02/24/2011 until: 02/23/2011)
Ing. arch. Anna Vaclavíková
P. Tótha 6
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/19/2019)
Ing. arch. Anna Vaclavíková
P. Tótha 6
Lučenec 984 01
From: 01/27/2015 Until: 01/24/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Ing. arch. Anna Václavíková
P. Tótha 6
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/06/2015)
Ing. arch. Anna Václavíková
P. Tótha 6
Lučenec 984 01
From: 01/10/2011 Until: 01/27/2015
  (from: 02/07/2015 until: 02/06/2015)
RSDr. Ján Vaculčiak - člen
Fabianka 2956
Lučenec
  (from: 08/02/2002 until: 07/03/2003)
RSDr. Ján Vaculčiak - člen
Fabianka 2956
Lučenec
From: 12/28/2001
  (from: 07/04/2003 until: 03/02/2005)
RSDr. Ján Vaculčiak - člen
Fabianka 2956
Lučenec
From: 12/28/2001 Until: 01/15/2005
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
Mgr. Bibiána Hulinová
Mlynská 42
Lučenec 984 01
From: 01/29/2013 Until: 06/09/2020
  (from: 06/20/2020 until: 06/19/2020)
Anna Müllerová
Rúbanisko III 6
Lučenec 984 03
From: 01/29/2013 Until: 06/09/2020
  (from: 06/20/2020 until: 06/19/2020)
Anna Müllerová
Rúbanisko III 6
Lučenec 984 03
From: 01/29/2013
  (from: 02/13/2013 until: 06/19/2020)
Drahomír Zvara
Zvolenská 58
Vidiná 985 59
From: 01/29/2013 Until: 06/09/2020
  (from: 06/20/2020 until: 06/19/2020)
Drahomír Zvara
Zvolenská 58
Vidiná 985 59
From: 01/29/2013
  (from: 02/13/2013 until: 06/19/2020)
Mgr. Bibiána Hulinová
Mlynská 42
Lučenec 984 01
From: 01/29/2013
  (from: 02/13/2013 until: 06/19/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.1.1993 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/9/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov. Starý spis: Sa 558/S
  (from: 05/21/1993)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.3.1995 bola schválená zmena stanov. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.7.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/20/1996)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.2.2000 v NZ 58/2000 v súlade s novelou Obch. zák.č. 127/99 Z.z.
  (from: 03/15/2000)
. Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 25.5.2000.
  (from: 08/14/2000)
. Zapisuje sa úprava základného imania v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.2.2000 v NZ 58/2000 napísanej v NÚ JUDr. Jána Šimova, notára v Lučenci, Komenského 18 a zmena stanov.
  (from: 06/12/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/02/2002)
. Valné zhromaždenie dňa 24.4.2003 schválilo zmenu stanov a ich úplné znenie.
  (from: 07/04/2003)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person