Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  164/S

Business name: 
RR Slovakia a.s.
  (from: 08/22/2002)
Registered seat: 
Na Štepnici 1
Zvolen 960 01
  (from: 08/10/2004)
Identification number (IČO): 
31 594 239
  (from: 10/27/1993)
Date of entry: 
10/27/1993
  (from: 10/27/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/27/1993)
Objects of the company: 
výroba hnacích prvkov, stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 10/27/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/27/1993)
kúpa a predaj tovaru všetkého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (from: 10/27/1993)
výroba kovov a kovových výrobkov - kovo- obrábanie
  (from: 04/02/1997)
výskum a vývoj hnacích prvkov a strojov s mechanickým pohonom
  (from: 05/14/2003)
výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
  (from: 05/13/2008)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (from: 05/13/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/13/2008)
Výroba alebo uskladňovanie a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny alebo zariadeniami na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
  (from: 06/19/2024)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/27/1993)
Ing. Eva Teknösová - Chairman of the Board of Directors
Jarná 551/9
Sliač 962 31
From: 04/01/2023
  (from: 06/01/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú a spoločnosť zaväzujú prejavom vôle vždy 2 členovia predstavenstva spoločne. V prípade, že predstavenstvo má jedného člena, koná tento za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoj podpis spolu s uvedením svojej funkcie.
  (from: 05/13/2008)
Capital: 
340 000 EUR Paid up: 340 000 EUR
  (from: 06/15/2019)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sa môžu previesť len so súhlasom dozornej rady.
  (from: 11/25/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 800 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sa môžu previesť len so súhlasom dozornej rady.
  (from: 06/15/2019)
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sa môžu previesť len so súhlasom dozornej rady.
  (from: 06/15/2019)
Stockholder: 
Reggiana Riduttori s.r.l.
Via Martiri di Marzabotto 7
San Polo D´Enza 420 20
Talianska republika
  (from: 06/19/2024)
Supervisory board: 
Enrico Lo Greco - Predseda dozornej rady
Via Aurelio Saffi 81/2
Bologna 401 31
Talianska republika
From: 05/24/2023
  (from: 06/01/2023)
Leandro Giordani - Člen dozornej rady
Via Ghilga 10
S. Polo D ´Enza 420 20
Talianska republika
From: 05/24/2023
  (from: 06/01/2023)
Cristiano Bonvicini - Člen dozornej rady
Via Rachel Corrie 9/1
Scandiano 420 19
Talianska republika
From: 05/24/2023
  (from: 06/01/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vyho- tovenou vo forme not.zápisnice č. N 212/93, Nz 214/93 zo dňa 14.9.1993 rozhod.zaklada- teľa podľa § § 24,154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. a prijatím stanov.
  (from: 10/27/1993)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 579
  (from: 04/02/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 06.05.1997.
  (from: 09/29/1997)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.6.2001 schválilo zmenu stanov.
  (from: 12/04/2001)
. Forma akcií: na meno . Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.7.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 08/22/2002)
. Zapisuje sa zmena rozšírenie predmetu činnosti v zmysle vydaného živnostenského listu.
  (from: 05/14/2003)
00634700355
  (from: 06/01/2023)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person