Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  178/S

Business name: 
ELBAK, a.s.
  (from: 03/08/1994 until: 12/31/2004)
Registered seat: 
ČSA 264/58
Kremnica 967 01
  (from: 01/08/1996 until: 12/31/2004)
ČSA 265/60
Kremnica 967 01
  (from: 03/08/1994 until: 01/07/1996)
Identification number (IČO): 
31 602 304
  (from: 03/08/1994)
Date of entry: 
03/08/1994
  (from: 03/08/1994)
Date of deletion: 
01/01/2005
  (from: 01/01/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/08/1994)
Objects of the company: 
výroba a odbyt armatúr vonkajších vedení nízkeho, stredného, vysokého a zvlášť vysokého napätia a svoriek VN, VVN, ZVN
  (from: 03/08/1994 until: 11/09/2004)
výroba armatúr, trakčných vedení a trolejová výzbroj žeriavov
  (from: 03/08/1994 until: 11/09/2004)
galvanizácia kovov
  (from: 03/08/1994 until: 11/09/2004)
zlievanie železných aj neželezných kovov
  (from: 03/08/1994 until: 11/09/2004)
smaltovanie
  (from: 03/08/1994 until: 11/09/2004)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 01/08/1996 until: 11/09/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/08/1996 until: 11/09/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/08/1996 until: 11/09/2004)
účtovné poradenstvo
  (from: 01/08/1996 until: 11/09/2004)
vyučovanie anglického a ruského jazyka
  (from: 01/08/1996 until: 11/09/2004)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov mimo riadnej predajne, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
  (from: 03/08/1994 until: 12/31/2004)
výroba montážneho náradia pre spájanie a ukončovanie lán a káblov elektrických vedení
  (from: 03/08/1994 until: 12/31/2004)
kovoobrábanie, kováčstvo
  (from: 03/08/1994 until: 12/31/2004)
zámočníctvo
  (from: 03/08/1994 until: 12/31/2004)
výroba nástrojov
  (from: 03/08/1994 until: 12/31/2004)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre bytové, občianske a priemyselné stavby
  (from: 01/08/1996 until: 12/31/2004)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 11/10/2004 until: 12/31/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/14/1999 until: 12/31/2004)
Managing board
  (from: 03/08/1994 until: 05/13/1999)
Ing. Miroslav Dominik - predseda
Jesenského 863/32
Žiar nad Hronom
  (from: 03/08/1994 until: 06/15/2003)
Ing. Miroslav Dominik - predseda
Jesenského 863/32
Žiar nad Hronom
From: 12/02/1998 Until: 12/02/2003
  (from: 06/16/2003 until: 02/04/2004)
Ing. Peter Hric - podpredseda
Banská cesta 1229/23A
Kremnica
From: 12/02/1998 Until: 12/02/2003
  (from: 06/16/2003 until: 02/04/2004)
Ing. Peter Hric - podpredseda
Sama Chalupku 298/49
Kremnica
  (from: 03/08/1994 until: 06/15/2003)
Ing. Vladimír Hrmo - člen
38
Lovča
  (from: 03/08/1994 until: 05/13/1999)
Ing. Peter Jurančík - člen
J. Horvátha 904/38
Kremnica
  (from: 05/14/1999 until: 08/13/2000)
Ing. Vladimír Kostík - člen
Sama Chalupku 296/43
Kremnica
  (from: 08/14/2000 until: 06/15/2003)
Ing. Vladimír Kostík - člen
Sama Chalupku 296/43
Kremnica
From: 06/23/2000
  (from: 06/16/2003 until: 12/31/2004)
Ing. Miroslav Dominik - predseda
Jesenského 863/32
Žiar nad Hronom
From: 12/02/2003
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2004)
Ing. Peter Hric - člen
Banská cesta 1229/23A
Kremnica
From: 12/02/2003
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2004)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Súhlasný prejav vôle za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/14/1999 until: 12/31/2004)
Spoločnosť zastupuje ako štatutárny orgán predstavenstvo, v mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že člen predstavenstva pripojí svoj podpis k vytlačenému názvu alebo odtlačku pečiatky spoločnosti.
  (from: 03/08/1994 until: 05/13/1999)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/16/2003 until: 12/31/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 03/08/1994 until: 06/15/2003)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné iba so súhlasom spoločnosti.
  (from: 06/16/2003 until: 12/31/2004)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/03/2000 until: 06/15/2003)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/08/1994 until: 02/02/2000)
Supervisory board: 
RNDr. Zuzana Balážová - člen
Zechenterova 329/7
Kremnica
  (from: 09/19/2001 until: 06/15/2003)
Ing. Jozef Ceplák - člen
Veternícka 132/49
Kremnica
  (from: 09/19/2001 until: 06/15/2003)
Ing. Peter Jurančík - člen
J. Horvátha 904/38
Kremnica
  (from: 03/08/1994 until: 09/06/1995)
Ing. Peter Jurančík - člen
J. Horvátha 904/38
Kremnica
  (from: 09/07/1995 until: 05/13/1999)
Ing. Jaroslav Kán - predseda
P. Križku 403/30
Kremnica
  (from: 03/08/1994 until: 09/06/1995)
Ing. Vladimír Kostík - podpredseda
S.Chalupku 296/43
Kremnica
  (from: 09/07/1995 until: 05/13/1999)
Ing. Vladimír Kostík - predseda
S.Chalupku 296/43
Kremnica
  (from: 05/14/1999 until: 08/13/2000)
Veronika Králiková - člen
J. Horvátha 902/34
Kremnica
From: 12/02/1998 Until: 12/02/2003
  (from: 06/16/2003 until: 02/04/2004)
Ing. Veronika Králiková - člen
J. Horvátha 902/34
Kremnica
  (from: 05/14/1999 until: 06/15/2003)
Ing. Branislav Kuzma - člen
Komenského 654/33
Zvolenská Slatina
  (from: 08/14/2000 until: 09/18/2001)
Ing. Anna Považanová - člen
Horná Ves 44/A
Kremnica
  (from: 03/08/1994 until: 05/13/1999)
Ing. Anna Považanová - podpredseda
Horná Ves 44/A
Kremnica
  (from: 05/14/1999 until: 08/13/2000)
Ing. Anna Považanová - predseda
Horná Ves 44/A
Kremnica
  (from: 08/14/2000 until: 06/15/2003)
RNDr. Zuzana Balážová - člen
Zechenterova 329/7
Kremnica
From: 06/29/2001
  (from: 06/16/2003 until: 12/31/2004)
Ing. Anna Považanová - predseda
Horná Ves 44/A
Kremnica
From: 12/02/1998 Until: 12/02/2003
  (from: 06/16/2003 until: 02/04/2004)
Ing. Jozef Ceplák - člen
Veternícka 132/49
Kremnica
From: 06/29/2001
  (from: 06/16/2003 until: 12/31/2004)
Ing. Peter Jurančík - člen
J. Horvátha 904/38
Kremnica
From: 12/02/2003
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2004)
Ing. Anna Považanová - predseda
Horná Ves 44/A
Kremnica
From: 12/02/2003
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.12.1993 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov. Stary spis: Sa 616
  (from: 03/08/1994 until: 12/31/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.11.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 616
  (from: 01/08/1996 until: 12/31/2004)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.12.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/14/1999 until: 12/31/2004)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 244/99 zo dňa 7. 12. 1999 napísanej notárkou Mgr. Máriou Kuteničovou, Žiar nad Hronom, ako aj zmena stanov.
  (from: 02/03/2000 until: 12/31/2004)
. Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2000.
  (from: 08/14/2000 until: 12/31/2004)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 202/2001, napísanej v NÚ Mgr. Márie Kuteničovej, Žiar nad Hronom.
  (from: 09/19/2001 until: 12/31/2004)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.12.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 06/16/2003 until: 12/31/2004)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2003.
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2004)
Legal successor: 
ELBA, a.s.
Československej armády 264/58
Kremnica 967 01
  (from: 01/01/2005)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person