Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  73/P

Business name: 
PIENSTAV a.s. v konkurze
  (from: 08/07/2014 until: 03/15/2021)
PIENSTAV a.s.
  (from: 02/17/2011 until: 08/06/2014)
PIENSTAV a.s. v reštrukturalizácii
  (from: 09/24/2010 until: 02/16/2011)
PIENSTAV a.s.
  (from: 04/24/1992 until: 09/23/2010)
Registered seat: 
Levočská 27
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 06/19/2003 until: 03/15/2021)
Levočská 27
Stará Ľubovňa 064 15
  (from: 04/24/1992 until: 06/18/2003)
Identification number (IČO): 
00 188 034
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Date of deletion: 
03/16/2021
  (from: 03/16/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/16/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie stavebných a montážnych prác v odbore pozemnej, inžinierskej a ekologickej výstavby
  (from: 06/11/1992 until: 11/29/1993)
vykonávanie modernizačných, rekonštrukčných, adaptačných, udržbárskych, opravárenských, stavebných a montážnych prác, ako aj prác na pamiatkach /do tejto činnosti je zahrnuté aj vykonávanie špeciálnych prác ako elektroinštalačné, plynárenské, ktoré vyžadujú zvláštne oprávnenia/
  (from: 06/11/1992 until: 11/29/1993)
vykonávanie projekčných prác podľa rozh. III-ô93/3107/80 súvisiacich s činnosťou uvedenou v predchádzajúcich bodoch /vyžadujú zvláštne oprávnenia/
  (from: 06/11/1992 until: 11/29/1993)
prevádzanie výroby stavebného materiálu, výrobkov a polotovarov, vrátane ťažby štrkopieskov
  (from: 06/11/1992 until: 11/29/1993)
stavebné práce pre obyvateľstvo v rámci voľných kapacít
  (from: 06/11/1992 until: 11/29/1993)
revízna činnosť v odbore elektro, plyn, ústredné kúrenie
  (from: 06/11/1992 until: 11/29/1993)
dopravná činnosť
  (from: 06/11/1992 until: 11/29/1993)
poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v pionierskom tábore Stavbár Sulín
  (from: 06/11/1992 until: 11/29/1993)
vykonávanie obchodnej činnosti
  (from: 06/11/1992 until: 11/29/1993)
nákup-predaj stavebného materiálu, náhradné súčiastky motorových vozidiel, vodoinštalačný, plynoinštalačný, elektroinštalačný, drevo a kovo materiál
  (from: 06/11/1992 until: 11/29/1993)
ubytovacie služby - hotel triedy *
  (from: 11/30/1993 until: 05/18/2005)
nákup a predaj stavebného materiálu, dreva a drevárských výrobkov
  (from: 11/30/1993 until: 01/10/2008)
nákup a predaj súčiastok na motorové vozidlá
  (from: 11/30/1993 until: 05/18/2005)
nákup a predaj vodoinštalačného, plynoinš- talačného a elektroinštalačného materiálu
  (from: 11/30/1993 until: 01/10/2008)
nákup a predaj kovového materiálu
  (from: 11/30/1993 until: 01/10/2008)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 11/30/1993 until: 05/30/2012)
pohostinstvo
  (from: 11/30/1993 until: 05/18/2005)
vykonávanie technických kontrol motorových vozidiel
  (from: 08/01/1996 until: 05/18/2005)
vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel
  (from: 08/01/1996 until: 05/18/2005)
oprava a údržba cestných motorových vozidiel
  (from: 08/01/1996 until: 05/18/2005)
lakovačské práce
  (from: 08/01/1996 until: 05/18/2005)
oprava karosérií
  (from: 08/01/1996 until: 05/18/2005)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 08/01/1996 until: 05/18/2005)
projektová činosť v stavebníctve
  (from: 11/30/1993 until: 05/30/2012)
montáž, oprava, údržba elektrických zaria- dení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A, B
  (from: 11/30/1993 until: 06/05/2008)
výroba rozvádzačov do 1000 V do objektov triedy A
  (from: 11/30/1993 until: 06/05/2008)
nákup a predaj potravín, nápojov a tabakových výrobkov
  (from: 08/01/1996 until: 01/10/2008)
nákup a predaj kozmetických výrobkov
  (from: 08/01/1996 until: 01/10/2008)
nákup a predaj drogistického tovaru
  (from: 08/01/1996 until: 01/10/2008)
požičiavanie a prenájom automobilov
  (from: 08/13/2001 until: 05/18/2005)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 04/13/1999 until: 06/05/2008)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 04/13/1999 until: 05/30/2012)
plynofikácia automobilov
  (from: 11/22/2000 until: 05/18/2005)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, oprava a údržba bez zvárania (len pre skupinu Bg2), odborné prehliadky a skúšky plynových zariadní
  (from: 08/13/2001 until: 06/05/2008)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
  (from: 08/13/2001 until: 06/05/2008)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - revízia zabezpečovacích systémov a poplachových systémov
  (from: 07/17/2004 until: 01/10/2008)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - vývoj, výroba a predaj zabezpečovacích zariadení
  (from: 07/31/2002 until: 01/10/2008)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - projektovanie zabezpečovacích systémov a poplachových systémov
  (from: 07/17/2004 until: 01/10/2008)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - montáž, údržba a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov
  (from: 07/17/2004 until: 01/10/2008)
vykonávanie priemyselných stavieb, bytových a občianských stavieb, inžinierských sta- vieb
  (from: 11/30/1993 until: 03/15/2021)
plynoinštalatérstvo
  (from: 11/30/1993 until: 03/15/2021)
sprostredkovanie obchodu a služieb pri vykonávaní inžinierských stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/01/1996 until: 03/15/2021)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (from: 04/13/1999 until: 03/15/2021)
ťažba a triedenie štrkov
  (from: 04/13/1999 until: 03/15/2021)
sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/22/2000 until: 03/15/2021)
drevárska výroba
  (from: 08/13/2001 until: 03/15/2021)
stolárstvo
  (from: 08/13/2001 until: 03/15/2021)
výroba nábytku a ostatných výrobkov z dreva
  (from: 08/13/2001 until: 03/15/2021)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 08/13/2001 until: 03/15/2021)
porez dreva
  (from: 08/13/2001 until: 03/15/2021)
výroba drevených obalov a paliet
  (from: 08/13/2001 until: 03/15/2021)
sklenárske a rámovacie práce
  (from: 08/13/2001 until: 03/15/2021)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 08/13/2001 until: 03/15/2021)
uskutočňovanie vodohospodárskych stavieb
  (from: 01/08/2002 until: 03/15/2021)
uskutočňovanie železničných stavieb
  (from: 07/31/2002 until: 03/15/2021)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 07/31/2002 until: 03/15/2021)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/19/2003 until: 03/15/2021)
montáž a inštalácia počítačových sietí, okrem vyhradených a elektrických zariadení
  (from: 07/17/2004 until: 03/15/2021)
inštalácia štrukturovanej kabeláže, okrem vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/17/2004 until: 03/15/2021)
projektovanie, inštalácie, opravy a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 07/17/2004 until: 03/15/2021)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 05/19/2005 until: 03/15/2021)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/19/2005 until: 03/15/2021)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/19/2005 until: 03/15/2021)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 05/19/2005 until: 03/15/2021)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 05/19/2005 until: 03/15/2021)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/19/2005 until: 03/15/2021)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 (vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
  (from: 01/11/2008 until: 10/13/2016)
prevádzkovanie vlastnej ochrany § 6 v rozsahu § 3 písm. a), b) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
  (from: 01/11/2008 until: 03/15/2021)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba OU1 oprava a údržba bez zvárania M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky R rekonštrukcia v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom nad 10 Nm3/h f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g2 rozvod plynov z nekovových materiálov h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní technické zariadenia plynové skupina B na: d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov (tlakové stanice) f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g2 prípojky z nekovových materiálov g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 06/06/2008 until: 03/15/2021)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke, oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A a3 kotly parné a kvapalinové III. trieda a4 kotly parné a kvapalinové IV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné IV. trieda b2 tlakové nádoby stabilné III. trieda technické zariadenia tlakové skupina B a1 kotly parné a kvapalinové V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda b2 tlakové nádoby stabilné I. trieda d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda e1 bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku e2 bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty e3 bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny e4 bezpečnostné zariadenia určené na automatické ovládanie kotlov
  (from: 06/06/2008 until: 03/15/2021)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E4.1 elektrické rozvádzače do 1000 V triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 06/06/2008 until: 03/15/2021)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 06/06/2008 until: 03/15/2021)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/31/2012 until: 03/15/2021)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/31/2012 until: 03/15/2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/31/2012 until: 03/15/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/19/2003 until: 03/15/2021)
Managing board
  (from: 04/24/1992 until: 06/18/2003)
Ing. Ján Barilla - člen
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa
  (from: 11/30/1993 until: 07/31/1996)
Ing. Ján Barilla - člen
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa
  (from: 08/01/1996 until: 07/30/2002)
Ing. Ján Barilla - podpredseda
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa
  (from: 04/24/1992 until: 11/29/1993)
Ing. Ján Barilla - člen
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa
From: 05/01/1992
  (from: 07/31/2002 until: 05/18/2005)
Ing. Ján Barilla - člen
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/01/1992
  (from: 05/19/2005 until: 06/17/2013)
Ing. Ján Barilla - člen
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/01/1992 Until: 05/31/2013
  (from: 06/18/2013 until: 06/17/2013)
Ing. Alica Dostálová - podpredseda
Pánska 6
Bratislava
  (from: 08/01/1996 until: 11/21/2000)
Ing. Alica Dostálová - podpredseda
Sputniková 19
Bratislava
  (from: 11/22/2000 until: 07/30/2002)
Ing. Alica Dostálová - podpredsedkyňa
Pánska 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  (from: 11/30/1993 until: 07/31/1996)
Ing. Alica Dostálová - podpredseda
Panská 6
Bratislava 811 01
From: 11/30/1993
  (from: 07/31/2002 until: 05/18/2005)
Ing. Alica Dostálová - podpredseda
Panská 6
Bratislava 811 01
From: 11/30/1993 Until: 04/27/2005
  (from: 05/19/2005 until: 05/18/2005)
Ing. Dušan Fedorek - predseda
Mierova 24
Stará Ľubovňa
  (from: 04/24/1992 until: 07/31/1996)
Ing. Dušan Fedorek - predseda
Mierova 64
Stará Ľubovňa
  (from: 08/01/1996 until: 07/30/2002)
Ing. Dušan Fedorek - predseda
Lipová 11
Stará Ľubovňa
From: 05/01/1992
  (from: 07/31/2002 until: 05/18/2005)
Ing. Dušan Fedorek - predseda
Lipová 11
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/01/1992
  (from: 05/19/2005 until: 05/30/2012)
Ing. Dušan Fedorek - predseda
Lipová 11
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/01/1992 Until: 01/06/2012
  (from: 05/31/2012 until: 05/30/2012)
Stanislav Hopko - člen
419
Plavnica
  (from: 04/24/1992 until: 11/29/1993)
Ing. Zuzana Kormanová - člen
Ondrejovova 20
Bratislava
  (from: 04/13/1999 until: 07/30/2002)
Ing. Zuzana Kormanová - člen
Ondrejovova 20
Bratislava
From: 04/13/1999
  (from: 07/31/2002 until: 05/18/2005)
Ing. Zuzana Kormanová - člen
Ondrejovova 20
Bratislava
From: 04/13/1999 Until: 04/27/2005
  (from: 05/19/2005 until: 05/18/2005)
Emil Pavlišin - člen
J. Kráľa 32
Stará Ľubovňa
  (from: 04/24/1992 until: 07/31/1996)
Emil Pavlišín - člen
J. Kráľa 26
Stará Ľubovňa
  (from: 08/01/1996 until: 04/12/1999)
Ing. Miloslav Runčák - člen
17. novembra 5
Stará Ľubovňa
  (from: 04/24/1992 until: 07/31/1996)
Ing. Miloslav Runčák - člen
Zámocká 115
Stará Ľubovňa
  (from: 08/01/1996 until: 07/30/2002)
Ing. Miloslav Runčák - člen
Zámocká 115
Stará Ľubovňa
From: 05/01/1992
  (from: 07/31/2002 until: 05/18/2005)
Ing. Miloslav Runčák - člen
Zámocká 115
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/01/1992
  (from: 05/19/2005 until: 05/30/2012)
Ing. Miloslav Runčák - člen
Zámocká 115
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/01/1992 Until: 05/04/2012
  (from: 05/31/2012 until: 05/30/2012)
Ing. Miloslav Runčák - predseda
Zámocká 115
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/04/2012
  (from: 05/31/2012 until: 03/15/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/04/2005 until: 03/15/2021)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú alebo predseda predstavenstva samostatne alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti a k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/19/2003 until: 06/03/2005)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo vo všetkých veciach. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/24/1992 until: 06/18/2003)
Capital: 
1 559 398,96 EUR Paid up: 1 559 398,96 EUR
  (from: 04/28/2009 until: 03/15/2021)
46 984 000 Sk Paid up: 46 984 000 Sk
  (from: 07/31/2002 until: 04/27/2009)
46 984 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 07/30/2002)
Shares: 
Number of shares: 46984
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 06/24/2010 until: 03/15/2021)
Number of shares: 46984
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 12/10/2009 until: 06/23/2010)
Number of shares: 46984
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 04/28/2009 until: 12/09/2009)
Number of shares: 46984
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/19/2005 until: 04/27/2009)
Number of shares: 46984
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/22/2000 until: 05/18/2005)
Number of shares: 46984
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/01/1996 until: 11/21/2000)
Number of shares: 46984
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/30/1993 until: 07/31/1996)
Number of shares: 45574
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 11/29/1993)
Number of shares: 1410
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 11/29/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/14/2014
  (from: 12/04/2014)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/14/2014
  (from: 08/07/2014 until: 12/03/2014)
Bankruptcy trustee: 
HMG Recovery, k.s
Tkáčska 2
Prešov 080 01
  (from: 12/04/2014)
JUDr. Gábor Száraz
Garbiarska 20
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 08/07/2014 until: 12/03/2014)
Supervisory board: 
Ľubomír Bartovic - člen
Podsadek 83
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/18/1993
  (from: 05/19/2005 until: 01/10/2008)
Ing. Ľubomír Bartovic - člen
Okružná 46
Stará Ľubovňa
  (from: 11/30/1993 until: 04/12/1999)
Ing. Ľubomír Bartovic - člen
Okružná 46
Stará Ľubovňa
  (from: 04/13/1999 until: 06/18/2003)
Ing. Ľubomír Bartovic - člen
Podsadek 83
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/18/1993
  (from: 06/19/2003 until: 05/18/2005)
Ján Blaško - predseda
Popradská 69
Stará Ľubovňa
  (from: 04/24/1992 until: 11/29/1993)
Ing. Mikuláš Derevjaník
Vsetínska 40
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/25/2006
  (from: 05/23/2006 until: 01/10/2008)
Ing. Martin Dzurilla - člen
Obišovce
  (from: 11/30/1993 until: 04/12/1999)
Peter Kmeč - člen
Mierova ll
Stará Ľubovňa
  (from: 04/24/1992 until: 11/29/1993)
Ing. arch Pavol Kollár
Kpt. Jaroša 48
Šaľa 927 01
From: 04/27/2005
  (from: 05/19/2005 until: 05/22/2006)
Ing. arch Pavol Kollár
Kpt. Jaroša 48
Šaľa 927 01
From: 04/27/2005 Until: 02/14/2006
  (from: 05/23/2006 until: 05/22/2006)
Ing. Anna Lipnická - člen
Levočská 26
Stará Ľubovňa
  (from: 04/13/1999 until: 06/18/2003)
Ing. Anna Lipnická - člen
Levočská 29
Stará Ľubovňa
  (from: 04/24/1992 until: 04/12/1999)
Ing. Anna Lipnická - člen
Levočská 26
Stará Ľubovňa
From: 05/01/1992
  (from: 06/19/2003 until: 05/18/2005)
Emil Pavlišín - člen
J. Kráľa 26
Stará Ľubovňa
  (from: 04/13/1999 until: 06/18/2003)
Emil Pavlišín - člen
J. Kráľa 26
Stará Ľubovňa
From: 05/19/1998
  (from: 06/19/2003 until: 05/18/2005)
Emil Pavlišín - člen
J. Kráľa 26
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/1998
  (from: 05/19/2005 until: 05/22/2006)
Emil Pavlišín - člen
J. Kráľa 26
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/1998 Until: 12/31/2005
  (from: 05/23/2006 until: 05/22/2006)
Ing. Juraj Zima - predseda
450
Kamienka
  (from: 11/30/1993 until: 04/12/1999)
Ing. Anna Lipnická - predseda
Levočská 26
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/01/1992 Until: 11/13/2009
  (from: 12/10/2009 until: 12/09/2009)
Ing. Ľubomír Bartovic - člen
Podsadek 83
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/18/1993
  (from: 01/11/2008 until: 03/15/2021)
Mikuláš Derevjaník
Vsetínska 40
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/25/2006
  (from: 01/11/2008 until: 03/15/2021)
Ing. Jaroslav Zigo
R.Viesta 36
Martin 036 01
From: 04/25/2006
  (from: 05/23/2006 until: 03/15/2021)
Ing. Anna Lipnická - predseda
Levočská 26
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/01/1992
  (from: 05/19/2005 until: 12/09/2009)
Ing. Karel Syrový - člen
Kodaňská 1459/48
Praha 10
Česká republika
  (from: 11/30/1993 until: 04/12/1999)
Alexander František Zvrškovec - člen
Västra Granholmen
Vaxholm
Švédske kráľovstvo
Until: 05/19/1998
  (from: 04/13/1999 until: 06/18/2003)
Alexander František Zvrškovec - predseda
Västra Granholmen
Vaxholm
Švédske kráľovstvo
From: 05/19/1998
  (from: 06/19/2003 until: 05/18/2005)
Alexander František Zvrškovec - predseda
Västra Granholmen
Vaxholm
Švédske kráľovstvo
From: 05/19/1998 Until: 04/27/2005
  (from: 05/19/2005 until: 05/18/2005)
Alexander František Zvrškovec - člen
Västra Granholmen
Vaxholm
Švédske kráľovstvo
  (from: 11/30/1993 until: 04/12/1999)
Other legal facts: 
Zmena stanov schválená valným zhromaždením akciovej spoločnosti dňa 25.6.1993. Stary spis: Sa 214
  (from: 11/30/1993 until: 03/15/2021)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 14.5.1996. Stary spis: Sa 214
  (from: 08/01/1996 until: 03/15/2021)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 19.5.1998.
  (from: 04/13/1999 until: 03/15/2021)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 17.5.2000.
  (from: 11/22/2000 until: 03/15/2021)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 15.5.2001.
  (from: 08/13/2001 until: 03/15/2021)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 12.12.2001.
  (from: 01/08/2002 until: 03/15/2021)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 21.5.2002.
  (from: 07/31/2002 until: 03/15/2021)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 6.5.2003.
  (from: 06/19/2003 until: 03/15/2021)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR v zmysle ustanovení zák. č. 92/1991 o prevode majetku štátu na iné osoby a ustanovení § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 214
  (from: 04/24/1992 until: 03/15/2021)
O d ô v o d n e n i e Návrhom zo dňa 22.4.1992 navrhovateľ žiadal o zápis údajov uvedených v návrhu a potrebných pre zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra. Návrhu navrhovateľa súd vyhovel, pričom chybou v písaní nezaregistroval predmet činnosti registrovanej akciovej spoločnosti a nezaregistroval IČO, ktoré bolo organizácií pridelené. Tieto vady súd odstránil týmto doplňujúcim uznesením. Stary spis: Sa 214
  (from: 06/11/1992 until: 11/29/1993)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 06/15/2010
  (from: 02/17/2011)
Authorisation of proceedings: 06/15/2010
  (from: 09/24/2010 until: 02/16/2011)
Restructuring trustee: 
JUDr. Gábor Száraz
Garbiarska 20
Stará Ľubovňa 064 01
Mark: S1179
  (from: 09/24/2010 until: 02/16/2011)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 12/30/2010
  (from: 02/17/2011)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person