Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8183/V

Business name: 
AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.
  (from: 07/09/1998)
SANTEX, s.r.o. Leles
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Registered seat: 
Dobranská 2197
Kráľovský Chlmec 077 01
  (from: 07/09/1998)
Hlavná 474
Leles 076 84
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Identification number (IČO): 
31 731 171
  (from: 07/18/1996)
Date of entry: 
07/18/1996
  (from: 07/18/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/18/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/18/1996)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/18/1996)
maloobchod - potraviny, pochutiny, ovocie, zelenina, mäso, mäsové výrobky, pekárenské výrobky, cukrárenské výrobky, cukrovinky, nápoje, tabakové výrobky, kozmetické výrobky, textil, odevy, obuv, kožený tovar, nábytok, svietidlá, prístroje pre domácnosť, rozhlasové a televízne prijímače, železiarsky tovar, farby, sklenený tovar, potreby pre domácich majstrov, knihy, noviny, časopisy, písacie a kancelárske potreby, použitý tovar
  (from: 07/18/1996)
predaj na trhoch
  (from: 07/18/1996)
veľkoobchod - poľnohospodárske základné produkty, živé zvieratá, surové kožky a kože, surový tabak, potraviny, nápoje, tabak, zelenina, ovocie, zemiaky, mäso, mäsové výrobky, mliekarenské výrobky, vajcia, olej, tuky, tovar pre domácnosť, textil, odevy, obuv, elektrické prístroje pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, porcelán, sklenené výrobky, tapety, laky, náterové hmoty, čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, farmaceutické výrobky, drevo, stavebný materiál, železiarsky tovar, medziprodukty rôznych druhov, priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty
  (from: 07/18/1996)
nákup a predaj motorových vozidiel, nehnuteľností
  (from: 07/18/1996)
prenájom nehnuteľností
  (from: 07/18/1996)
prenájom motorových vozidiel, strojov a prístrojov
  (from: 07/18/1996)
sekretárske služby a preklady
  (from: 07/18/1996)
obchodná činnosť v odbore: výrobky z plastov, syntetických vlákien, umelé vlákna, kovy, kovové zariadenia, zámočnícke výrobky, hutný materiál, stroje a zariadenia, sklenné vlákna
  (from: 07/09/1998)
kovovýroba a zámočníctvo
  (from: 07/09/1998)
Partners: 
AGRITECH S.R.L.
Via Rimembranze 7
Calvisano (BS)
Taliansko
  (from: 07/10/2002)
Edita Nagyová
ul. Ibrányiho 2166/1
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
AGRITECH S.R.L.
Via Rimembranze 7
Calvisano (BS)
Taliansko
  (from: 03/17/2000 until: 07/09/2002)
AGRITECH S.R.L. Calvisano (BS)
Via Rimembranze 7
Calvisano
Italian Republic
  (from: 07/09/1998 until: 03/24/1999)
HELMEX spol. s r.o. Kráľovský Chlmec IČO: 31 705 162
Dobranská 2197
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 07/09/1998 until: 03/24/1999)
MUDr. Štefan Andrej
Kvetná 7
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Ing. Jozef Forgáč
Hlavná 113
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Serena Juhászová
126
Zemplín
Slovak Republic
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Ing. Dezider Nagy
Ibrányiho 2166/57
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 03/25/1999 until: 03/16/2000)
Ing. Dezider Nagy
Ibrányiho 1
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Edita Nagyová
ul. Ibrányiho 2166/1
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 03/17/2000 until: 07/09/2002)
Edita Nagyová
ul. Ibrányiho 2166/1
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 07/10/2002 until: 05/19/2022)
Contribution of each member: 
AGRITECH S.R.L.
Amount of investment: 299 873,863 EUR Paid up: 299 873,863 EUR
  (from: 08/26/2009)
Edita Nagyová
  (from: 08/26/2009 until: 05/19/2022)
Edita Nagyová
Amount of investment: 24 629,887 EUR Paid up: 24 629,887 EUR
  (from: 05/20/2022)
Ing. Jozef Forgáč
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Serena Juhászová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
MUDr. Štefan Andrej
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Ing. Dezider Nagy
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
AGRITECH S.R.L. Calvisano (BS)
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 07/09/1998 until: 03/24/1999)
HELMEX spol. s r.o. Kráľovský Chlmec
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 07/09/1998 until: 03/24/1999)
Ing. Dezider Nagy
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/25/1999 until: 03/16/2000)
AGRITECH S.R.L.
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 03/17/2000 until: 07/09/2002)
Edita Nagyová
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 03/17/2000 until: 07/09/2002)
AGRITECH S.R.L.
Amount of investment: 9 034 000 Sk Paid up: 9 034 000 Sk
  (from: 07/10/2002 until: 08/25/2009)
Edita Nagyová
Amount of investment: 742 000 Sk Paid up: 742 000 Sk
  (from: 07/10/2002 until: 08/25/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/09/2000)
konatelia
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Edita Nagyová
ul. Ibrányiho 2166/1
Kráľovský Chlmec
From: 06/01/2000
  (from: 05/20/2022)
MUDr. Štefan Andrej
Kvetná 7
Kráľovský Chlmec
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Ing. Jozef Forgáč
Hlavná 113
Kráľovský Chlmec
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Serena Juhászová
126
Zemplín
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Ing. Dezider Nagy - Individual managing director
Ibrányiho 2166/57
Kráľovský Chlmec
  (from: 07/09/1998 until: 06/08/2000)
Edita Nagyová
ul. Ibrányiho 2166/1
Kráľovský Chlmec
  (from: 06/09/2000 until: 07/09/2002)
Ing. Dionýz Pandy - Individual managing director
Helmecziho 7
Kráľovský Chlmec
  (from: 07/09/1998 until: 06/08/2000)
Edita Nagyová
ul. Ibrányiho 2166/1
Kráľovský Chlmec
From: 06/01/2000
  (from: 07/10/2002 until: 05/19/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/09/2000)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/09/1998 until: 06/08/2000)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Capital: 
324 503,75 EUR Paid up: 324 503,75 EUR
  (from: 08/26/2009)
9 776 000 Sk Paid up: 9 776 000 Sk
  (from: 07/10/2002 until: 08/25/2009)
200 000 Sk
  (from: 07/09/1998 until: 07/09/2002)
100 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 07/08/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.5.1996, podľa zákona číslo 513/91 Zb.
  (from: 07/18/1996)
Zmena spol. zmluvy zo dňa 3.7.1998. Zahraničný kapitál: 60 % Taliansko Spoločenská zmluva upravená podľa zákona č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/09/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zakladateľskou listinou zo dňa 12. 3. 1999.
  (from: 03/25/1999)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.3.2000.
  (from: 03/17/2000)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 1.6.2000.
  (from: 06/09/2000)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.5.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.5.2002. Prispôsobenie spol. zmluvy zák. č. 500/2001 Zb.
  (from: 07/10/2002)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person