Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  8/R

Business name: 
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
  (from: 05/21/2003)
Registered seat: 
Mierové námestie 19
Trenčín 912 50
  (from: 05/19/2007)
Identification number (IČO): 
00 168 912
  (from: 11/06/1953)
Date of entry: 
11/06/1953
  (from: 11/06/1953)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/06/1953)
Objects of the company: 
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 04/07/1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s textilom a odevmi
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s obuvou a koženým tovarom
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s priemyselným tovarom
  (from: 04/07/1993)
maloobchod so stavebným materiálom
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s použitým tovarom v predajniach
  (from: 04/07/1993)
maloobchod písacími a kancelárskymi potrebami
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s kovo - elektro materiálom
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s gumárenským tovarom
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s kozmetickými výrobkami
  (from: 04/07/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/07/1993)
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (from: 04/07/1993)
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
  (from: 04/07/1993)
reklamné a propagačné služby a činnosti
  (from: 04/07/1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
  (from: 04/07/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/07/1993)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 04/07/1993)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 04/07/1993)
bufety
  (from: 04/07/1993)
vlastná dopravná činnosť
  (from: 04/07/1993)
vlastná projektová činnosť
  (from: 04/07/1993)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 05/28/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/10/1998)
Ing. Ján Bilinský - Chairman of the Board of Directors
Trenčianska 1763/46
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
JUDr. Filip Kasana - Vice-chairman of the Board of Directors
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Rudolf Kováčik - Member of the Board of Directors
Častkovce 323
Častkovce 916 27
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Katarína Dobiašová - Member of the Board of Directors
Dlhé Hony 1159/12
Trenčín 911 01
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Michal Švrček - Member of the Board of Directors
Plickova 7509/12
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Acting: 
V rámci výkonu pôsobnosti predstavenstva družstva koná v mene predstavenstva navonok predseda, podpredseda a členovia predstavenstva tak, že pre platnosť právnych úkonov, ktoré v zmysle stanov robí predstavenstvo a pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma, sa vžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo podpis predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva. Právne úkony urobené v mene predstavenstva, pre ktoré nie je zákonom predpísaná písomná forma podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 11/14/2019)
Supervisory board: 
Ing. Naďa Luptáková
Titusa Zemana 9391/9
Trnava 917 01
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Ing. Ivana Horečná
Beckovská 2318/13
Trenčín 911 01
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Mgr. Lenka Gešková
Velehradská 931/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Registered capital: 
60 000 EUR
  (from: 05/04/2010)
Basic member contribution: 
17 EUR pre fyzickú osobu
  (from: 12/01/2009)
1 660 EUR pre právnickú osobu
  (from: 12/01/2009)
Other legal facts: 
Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 18. októbra 1953. Stanovy družstva prijaté Zhromaždením delegátov, ktoré sa konalo dňa 25.3.1991 v zmysle Zákona č. 176/1990 Zb. Stary spis: Dr 34
  (from: 11/06/1953)
Stanovy družstva boli schválené zhromaždením delegátov Jednoty spotrebného družstva v Trenčíne, konaného dňa 19. októbra 1992 v zmysle Zák. 513/91 Zb. Výška nedeliteľného fondu je vo výške 176 182 000,--Sk. Stary spis: Dr 34
  (from: 04/07/1993)
Zhromaždenie delegátov družstva prijalo dňa 16.4.1994 nové stanovy družstva /stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.1995/. Stary spis: Dr 34
  (from: 06/02/1994)
Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 2.04.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Dr 34
  (from: 08/21/1995)
Mimoriadne zhromaždenie delegátov družstva, konané dňa 23.02.1998 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/10/1998)
Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 16.4.1999 schválilo zmenu stanov družstva.
  (from: 01/27/2000)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 28.4.2000 schválilo zmenu Stanov družstva.
  (from: 12/01/2000)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 20.4.2001 schválilo zmenu stanov družstva.
  (from: 05/28/2001)
Zhromaždenie delegátov družstva dňa 11.4.2003 schválilo zmeny stanov družstva (zmena obchodného mena a predmetu činnosti) a uvolnili z funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie.
  (from: 05/21/2003)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person