Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  8/R

Business name: 
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
  (from: 05/21/2003)
Jednota, spotrebné družstvo Trenčín
  (from: 11/06/1953 until: 05/20/2003)
Registered seat: 
Mierové námestie 19
Trenčín 912 50
  (from: 05/19/2007)
Hasičská 2
Trenčín 912 50
  (from: 12/01/2000 until: 05/18/2007)
Hasičská 2
Trenčín 911 49
  (from: 04/07/1993 until: 11/30/2000)
Palackého 29
Trenčín
  (from: 11/06/1953 until: 04/06/1993)
Identification number (IČO): 
00 168 912
  (from: 11/06/1953)
Date of entry: 
11/06/1953
  (from: 11/06/1953)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/06/1953)
Objects of the company: 
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 04/07/1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s textilom a odevmi
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s obuvou a koženým tovarom
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s priemyselným tovarom
  (from: 04/07/1993)
maloobchod so stavebným materiálom
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s použitým tovarom v predajniach
  (from: 04/07/1993)
maloobchod písacími a kancelárskymi potrebami
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s kovo - elektro materiálom
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s gumárenským tovarom
  (from: 04/07/1993)
maloobchod s kozmetickými výrobkami
  (from: 04/07/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/07/1993)
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (from: 04/07/1993)
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
  (from: 04/07/1993)
reklamné a propagačné služby a činnosti
  (from: 04/07/1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
  (from: 04/07/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/07/1993)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 04/07/1993)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 04/07/1993)
bufety
  (from: 04/07/1993)
vlastná dopravná činnosť
  (from: 04/07/1993)
vlastná projektová činnosť
  (from: 04/07/1993)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 05/28/2001)
spracovanie rýb a rybacích výrobkov
  (from: 04/07/1993 until: 05/20/2003)
výroba vaječných výrobkov
  (from: 04/07/1993 until: 05/20/2003)
výroba pekárenských výrobkov vrátane cukrárenskej výroby
  (from: 04/07/1993 until: 05/20/2003)
stredné odborné učilište
  (from: 04/07/1993 until: 05/20/2003)
verejné stravovanie
  (from: 04/07/1993 until: 05/20/2003)
hotely a motely s možnosťou stravovania do II. triedy
  (from: 04/07/1993 until: 05/20/2003)
zabezpečuje rôznu obchodnú činnosť a to maloobchodnú, tak i veľkoobchodnú
  (from: 11/06/1953 until: 04/06/1993)
vykonáva činnosť pohostinstva, ktorá slúži k občerstveniu a stravovaniu obyvateľstva, potrebám cestovného ruchu, spoločenským a zábavným účelom
  (from: 11/06/1953 until: 04/06/1993)
poskytu služby obyvateľstvu v súlade s požiadavkami členov a ostatných spotrebiteľov v rámci možností družstva
  (from: 11/06/1953 until: 04/06/1993)
zabezpečuje výrobu a spracováva nakúpené
  (from: 11/06/1953 until: 04/06/1993)
výrobky a suroviny, nakupuje poľnohospodárske výrobky, suroviny a výrobky domácej výroby z miestnych zdrojov, lesného a divoko rastúce plody a huby
  (from: 11/06/1953 until: 04/06/1993)
vykonáva vlastnú stavebnú a údržbársku činnosť a činnosť dopravnú
  (from: 11/06/1953 until: 04/06/1993)
získava členov pre finančnú účasť na hospodárení družstva pričom podľa rozhodnutia výboru poskytuje hmotné výhody
  (from: 11/06/1953 until: 04/06/1993)
poriada akcie pre rozvoj kultúrneho žitia členov i ostatných občanov, rozširuje a propaguje družstevnú myšlienku a zásady družstevného hnutia.
  (from: 11/06/1953 until: 04/06/1993)
výroba mäsových výrobkov
  (from: 04/07/1993 until: 05/20/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/10/1998)
Managing board
  (from: 08/21/1995 until: 06/09/1998)
Managing board
  (from: 04/07/1993 until: 08/20/1995)
Managing board
  (from: 11/06/1953 until: 04/06/1993)
Ing. Ján Bilinský - Chairman of the Board of Directors
Trenčianska 1763/46
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
JUDr. Filip Kasana - Vice-chairman of the Board of Directors
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Rudolf Kováčik - Member of the Board of Directors
Častkovce 323
Častkovce 916 27
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Katarína Dobiašová - Member of the Board of Directors
Dlhé Hony 1159/12
Trenčín 911 01
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Michal Švrček - Member of the Board of Directors
Plickova 7509/12
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Štefan Balaj
Miloša Uhra 20
Trenčín
  (from: 11/06/1953 until: 07/01/1996)
Ing. Dušan Barinka - člen
100
Omšenie 913 43
From: 04/05/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Ing. Dušan Barinka - člen
100
Omšenie 913 43
From: 04/05/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Ing. Ivan Beták
Školská 20
Trenčianska Turná
  (from: 11/06/1953 until: 07/06/1997)
Ing. Ivan Beták - člen
Školská 20
Trenčianska Turná
  (from: 07/07/1997 until: 04/22/2003)
Ing. Ivan Beták - člen
37
Trenčianska Turná 913 21
From: 03/25/1991
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Ing. Ivan Beták - člen
37
Trenčianska Turná 913 21
From: 03/25/1991 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Ivan Beták - člen
37
Trenčianska Turná 913 21
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
Ing. Ivan Beták - člen
37
Trenčianska Turná 913 21
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Ing. Ivan Beták - člen
Školská 20
Trenčianska Turná
From: 03/25/1991
  (from: 04/23/2003 until: 06/06/2006)
Ing. Ján Bilinský - predseda
Zimná 432/20
Vranov nad Topľou 093 03
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 03/03/2021)
Ing. Ján Bilinský - predseda
Zimná 432/20
Vranov nad Topľou 093 03
From: 06/24/2019 Until: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
Ing. Igor Blažko - člen
Ku kyselke 560/39
Trenčín - Záblatie 911 05
From: 07/29/2015
  (from: 10/21/2015 until: 10/18/2016)
Ing. Igor Blažko - člen
Ku kyselke 560/39
Trenčín - Záblatie 911 05
From: 07/29/2015 Until: 04/05/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Ing. Ervin Bujna - podpredseda
Považská 39
Trenčín
  (from: 11/06/1953 until: 08/20/1995)
Mgr. Barbora Capáková - člen
307
Adamovské Kochanovce 913 05
From: 04/05/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Mgr. Barbora Capáková - člen
307
Adamovské Kochanovce 913 05
From: 04/05/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Mgr. Barbora Capáková - člen
Soblahovská 1109/23
Trenčín 911 01
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 03/03/2021)
Mgr. Barbora Capáková - člen
Soblahovská 1109/23
Trenčín 911 01
From: 06/24/2019 Until: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
Ing. Jozef Čaňo - člen, predseda predstavenstva
Sasinkova 14
Trenčín
  (from: 06/10/1998 until: 04/22/2003)
Ing. Jozef Čaňo - predseda
Sasinkova 14
Trenčín
  (from: 11/06/1953 until: 07/06/1997)
Ing. Jozef Čaňo - predseda
Sasinkova 14
Trenčín
  (from: 07/07/1997 until: 06/09/1998)
Ing. Jozef Čaňo - člen
Sasinkova 14
Trenčín 911 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 02/02/2012)
Ing. Jozef Čaňo - člen
Sasinkova 14
Trenčín 911 01
From: 04/18/2011 Until: 12/21/2011
  (from: 02/03/2012 until: 02/02/2012)
Ing. Jozef Čaňo - člen, predseda predstavenstva
Sasinkova 14
Trenčín
From: 03/25/1991
  (from: 04/23/2003 until: 05/09/2011)
Ing. Jozef Čaňo - člen, predseda predstavenstva
Sasinkova 14
Trenčín
From: 03/25/1991 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Iveta Devečková - člen
Dobrá 1162
Trenčianska Teplá 914 01
From: 11/29/2013
  (from: 01/18/2014 until: 08/15/2014)
Ing. Iveta Devečková - člen
Dobrá 1162
Trenčianska Teplá 914 01
From: 11/29/2013 Until: 07/11/2014
  (from: 08/16/2014 until: 08/15/2014)
Ing. Iveta Devečková - podpredseda
Dobrá 1162
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 01/17/2014)
Ing. Iveta Devečková - podpredseda
Dobrá 1162
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/18/2011 Until: 11/29/2013
  (from: 01/18/2014 until: 01/17/2014)
Ing. Vilam Fuzák - člen predstavenstva
Pod Lachovcom 1180
Púchov 020 01
From: 04/30/2013
  (from: 07/11/2013 until: 06/09/2014)
Ing. Vilam Fuzák - člen predstavenstva
Pod Lachovcom 1180
Púchov 020 01
From: 04/30/2013 Until: 05/14/2014
  (from: 06/10/2014 until: 06/09/2014)
Vladimír Gažo
Kubrická 138
Trenčín
  (from: 11/06/1953 until: 07/01/1996)
Vladimír Gažo - člen
Kubrická 138
Trenčín 911 01
From: 04/19/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Vladimír Gažo - člen
Kubrická 138
Trenčín 911 01
From: 04/19/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Vladimír Gažo - člen
Kubrická 138
Trenčín 913 11
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
Vladimír Gažo - člen
Kubrická 138
Trenčín 913 11
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Ing. Darina Goňová - člen
Odborárska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
Ing. Darina Goňová - člen
Odborárska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Ing. Mária Hírešová - člen
Školská 1350/6
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/21/2006
  (from: 06/07/2006 until: 06/13/2006)
Mgr. Mária Hírešová - člen
Školská 1350/6
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/21/2006
  (from: 06/14/2006 until: 05/09/2011)
Mgr. Mária Hírešová - člen
Školská 1350/6
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/21/2006 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Eva Horečná - člen
Piaristicka 18
Trenčín
  (from: 05/28/2001 until: 04/22/2003)
Ing. Eva Horečná - člen, podpredseda predstavenstva
Piaristicka 18
Trenčín
  (from: 06/10/1998 until: 05/27/2001)
Ing. Eva Horečná - podpredseda
Piaristicka
Trenčín
  (from: 11/06/1953 until: 07/06/1997)
Ing. Eva Horečná - podpredseda
Piaristicka 18
Trenčín
  (from: 07/07/1997 until: 06/09/1998)
Ing. Eva Horečná - člen
Piaristicka 18
Trenčín
From: 04/20/2001
  (from: 04/23/2003 until: 05/09/2011)
Ing. Eva Horečná - člen
Piaristicka 18
Trenčín
From: 04/20/2001 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Anna Horevajová
Šoltésovej 1
Trenčín
  (from: 11/06/1953 until: 07/01/1996)
Jozef Jando - člen
178
Soblahov
  (from: 11/06/1953 until: 07/01/1996)
JUDr. Filip Kasana - Member of the Board of Directors
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava 811 02
From: 07/14/2020
  (from: 10/29/2020 until: 03/03/2021)
JUDr. Filip Kasana - Member of the Board of Directors
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava 811 02
From: 07/14/2020 Until: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
JUDr. Filip Kasana - Member of the Board of Directors
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 05/23/2022)
JUDr. Filip Kasana - Member of the Board of Directors
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/14/2020 Until: 03/31/2022
  (from: 05/24/2022 until: 05/23/2022)
Ing. Katarína Kocmanová - člen
Lachova 7
Bratislava 851 03
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 03/03/2021)
Ing. Katarína Kocmanová - člen
Lachova 7
Bratislava 851 03
From: 06/24/2019 Until: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
Rudolf Kováčik - člen
323
Častkovce 916 27
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 03/03/2021)
Rudolf Kováčik - člen
323
Častkovce 916 27
From: 06/24/2019 Until: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
Peter Kusovský - člen
36
Modrovka 916 35
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
Peter Kusovský - člen
36
Modrovka 916 35
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Peter Kusovský - člen
36
Modrovka 916 35
From: 04/19/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Peter Kusovský - člen
36
Modrovka 916 35
From: 04/19/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Branislav Lellák - podpredseda
Jabloňová 1961/3
Dunajská Lužná 900 42
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 03/03/2021)
Branislav Lellák - podpredseda
Jabloňová 1961/3
Dunajská Lužná 900 42
From: 06/24/2019 Until: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
Branislav Lellák - Vice-chairman of the Board of Directors
Jabloňová 1961/3
Dunajská Lužná 900 42
From: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 05/23/2022)
Branislav Lellák - Vice-chairman of the Board of Directors
Jabloňová 1961/3
Dunajská Lužná 900 42
From: 12/14/2020 Until: 03/31/2022
  (from: 05/24/2022 until: 05/23/2022)
JUDr. Ján Marták - člen
362
Dolné Srnie 916 41
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
JUDr. Ján Marták - člen
362
Dolné Srnie 916 41
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
JUDr. Ján Marták - člen
362
Dolné Srnie 916 41
From: 04/19/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
JUDr. Ján Marták - člen
362
Dolné Srnie 916 41
From: 04/19/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Ing. Igor Matejov - člen
Halalovka 2390
Trenčín
  (from: 07/02/1996 until: 04/22/2003)
Ing. Igor Matejov - člen
Halalovka 2390
Trenčín
From: 04/27/1996
  (from: 04/23/2003 until: 06/06/2006)
Ing. Igor Matejov - člen
Kubrická 73/93
Trenčín - Kubrica 911 01
From: 04/27/1996
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Ing. Igor Matejov - člen
Kubrická 73/93
Trenčín - Kubrica 911 01
From: 04/27/1996 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Igor Matejov - predseda
Kubrická 73/93
Trenčín 911 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
Ing. Igor Matejov - predseda
Kubrická 73/93
Trenčín 911 01
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Ing. Igor Matejov - predseda
Kubrická 73/93
Trenčín 911 01
From: 04/19/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Ing. Igor Matejov - predseda
Kubrická 73/93
Trenčín 911 01
From: 04/19/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Ing. Miloš Mihalička - člen
135
Adamovské Kochanovce
  (from: 11/06/1953 until: 07/06/1997)
Ing. Miloš Mihalička - člen
135
Adamovské Kochanovce
  (from: 07/07/1997 until: 04/22/2003)
Ing. Miloš Mihalička - člen
135
Adamovské Kochanovce
From: 03/25/1991
  (from: 04/23/2003 until: 05/09/2011)
Ing. Miloš Mihalička - člen
135
Adamovské Kochanovce
From: 03/25/1991 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Jozef Michálek - člen
A. Kmeťa 242/15
Dolné Kočkovce 020 01
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 03/03/2021)
Ing. Jozef Michálek - člen
A. Kmeťa 242/15
Dolné Kočkovce 020 01
From: 06/24/2019 Until: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
Ing. Jozef Michálek - Member of the Board of Directors
A. Kmeťa 242/15
Dolné Kočkovce 020 01
From: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 05/23/2022)
Ing. Jozef Michálek - Member of the Board of Directors
A. Kmeťa 242/15
Dolné Kočkovce 020 01
From: 12/14/2020 Until: 02/20/2022
  (from: 05/24/2022 until: 05/23/2022)
Ing. František Mišura - člen
189
Horná Streda
  (from: 07/02/1996 until: 04/22/2003)
Ing. František Mišura - člen
189
Horná Streda
From: 04/27/1996
  (from: 04/23/2003 until: 06/06/2006)
Ing. František Mišura - člen
Karpatská 371/27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/27/1996
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Ing. František Mišura - člen
Karpatská 371/27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/27/1996 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. František Mišura - člen
Karpatská 371/27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
Ing. František Mišura - člen
Karpatská 371/27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Ing. František Mišura - člen
Karpatská 371/27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/19/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Ing. František Mišura - člen
Karpatská 371/27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/19/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Mgr. Margaréta Nosáľová - člen
Závadská 1
Bratislava 831 06
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 03/03/2021)
Mgr. Margaréta Nosáľová - člen
Závadská 1
Bratislava 831 06
From: 06/24/2019 Until: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
Ing. Vladimír Otiepka - člen
731
Lubina
  (from: 07/02/1996 until: 04/22/2003)
Ing. Ľubomír Otiepka - člen
Miškech Dedinka 1013
Lubina 916 12
From: 04/27/1996
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Ing. Ľubomír Otiepka - člen
Miškech Dedinka 1013
Lubina 916 12
From: 04/27/1996 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Vladimír Otiepka - člen
731
Lubina
From: 04/27/1996
  (from: 04/23/2003 until: 06/06/2006)
Ing. Dean Paška - člen
Štúrova 562
Stará Turá
  (from: 07/02/1996 until: 04/22/2003)
Ing. Dean Paška - člen
Štúrova 562
Stará Turá
From: 04/27/1996
  (from: 04/23/2003 until: 05/09/2011)
Ing. Dean Paška - člen
Štúrova 562
Stará Turá
From: 04/27/1996 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Dean Paška - člen
Štúrova 562
Stará Turá
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 03/04/2016)
Ing. Dean Paška - člen
Štúrova 562
Stará Turá
From: 04/18/2011 Until: 12/16/2015
  (from: 03/05/2016 until: 03/04/2016)
Gabriela Pavlíčková
Novomeského 6/37
Trenčín
  (from: 11/06/1953 until: 07/06/1997)
Gabriela Pavlíčková - člen
Novomeského 6/37
Trenčín
  (from: 07/07/1997 until: 04/22/2003)
Gabriela Pavlíčková - člen
Novomeského 6/37
Trenčín
From: 03/25/1991
  (from: 04/23/2003 until: 05/09/2011)
Gabriela Pavlíčková - člen
Novomeského 6/37
Trenčín
From: 03/25/1991 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Gabriela Pavlíčková - člen
Novomeského 6/37
Trenčín
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 01/17/2014)
Gabriela Pavlíčková - člen
Novomeského 6/37
Trenčín
From: 04/18/2011 Until: 10/29/2013
  (from: 01/18/2014 until: 01/17/2014)
Gabriela Pavlíčková - podpredseda
414
Chocholná - Velčice 913 04
From: 11/29/2013
  (from: 01/18/2014 until: 10/18/2016)
Gabriela Pavlíčková - podpredseda
414
Chocholná - Velčice 913 04
From: 11/29/2013 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Gabriela Pavlíčková - podpredseda
414
Chocholná - Velčice 913 04
From: 04/19/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Gabriela Pavlíčková - podpredseda
414
Chocholná - Velčice 913 04
From: 04/19/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Emília Petrová
700
Trenčianske Stankovce
  (from: 11/06/1953 until: 07/06/1997)
Emília Petrová - člen
700
Trenčianske Stankovce
  (from: 07/07/1997 until: 04/22/2003)
Emília Petrová - člen
700
Trenčianske Stankovce
From: 03/25/1991
  (from: 04/23/2003 until: 05/09/2011)
Emília Petrová - člen
700
Trenčianske Stankovce
From: 03/25/1991 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Jozef Poláček - člen
410
Trenčianska Turná 913 21
From: 04/05/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Ing. Jozef Poláček - člen
410
Trenčianska Turná 913 21
From: 04/05/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Ing. Jozef Poláček - člen
410
Trenčianska Turná 913 21
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 03/03/2021)
Ing. Jozef Poláček - člen
410
Trenčianska Turná 913 21
From: 06/24/2019 Until: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
JUDr. Daniela Simanová - člen, generálny riaditeľ
Palkovičova 15
Bratislava 821 08
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 10/28/2020)
JUDr. Daniela Simanová - člen, generálny riaditeľ
Palkovičova 15
Bratislava 821 08
From: 06/24/2019 Until: 06/19/2020
  (from: 10/29/2020 until: 10/28/2020)
Viliam Slezák
Dukelská 4/1217
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/06/1953 until: 08/20/1995)
Ľudmila Súčanská - člen
Považská 60
Trenčín
  (from: 11/06/1953 until: 07/01/1996)
Mgr. Zora Vidanová - člen
292
Bzince pod Javorinou
  (from: 07/02/1996 until: 04/22/2003)
Mgr. Zora Vidanová - člen
292
Bzince pod Javorinou
From: 04/27/1996
  (from: 04/23/2003 until: 05/09/2011)
Mgr. Zora Vidanová - člen
292
Bzince pod Javorinou
From: 04/27/1996 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Stanislav Zamec
10
Bošáca
  (from: 11/06/1953 until: 07/06/1997)
Ing. Stanislav Zamec - člen
78
Zemianske Podhradie
  (from: 07/07/1997 until: 04/22/2003)
Ing. Stanislav Zamec - člen
78
Zemianske Podhradie
From: 03/25/1991
  (from: 04/23/2003 until: 05/20/2003)
Ing. Jozef Želibabka - člen
1218
Moravské Lieskové
  (from: 07/02/1996 until: 05/27/2001)
Ing. Jozef Želibabka - člen, podpredseda
1218
Moravské Lieskové
  (from: 05/28/2001 until: 04/22/2003)
Ing. Jozef Želibabka - člen, podpredseda od 20.04.2001
1218
Moravské Lieskové
From: 04/27/1996
  (from: 04/23/2003 until: 05/09/2011)
Ing. Jozef Želibabka - člen, podpredseda od 20.04.2001
1218
Moravské Lieskové
From: 04/27/1996 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Ján Bilinský - Chairman of the Board of Directors
Zimná 432/20
Vranov nad Topľou 093 03
From: 12/14/2020 Until: 06/24/2024
  (from: 07/11/2024 until: 07/10/2024)
Ing. Ján Bilinský - Chairman of the Board of Directors
Zimná 432/20
Vranov nad Topľou 093 03
From: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 07/10/2024)
Rudolf Kováčik - Member of the Board of Directors
Častkovce 323
Častkovce 916 27
From: 12/14/2020 Until: 06/24/2024
  (from: 07/11/2024 until: 07/10/2024)
Rudolf Kováčik - Member of the Board of Directors
Častkovce 323
Častkovce 916 27
From: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 07/10/2024)
Katarína Dobiašová - Member of the Board of Directors
Dolné Hony 1159/12
Trenčín 911 01
From: 04/01/2022 Until: 06/24/2024
  (from: 07/11/2024 until: 07/10/2024)
Katarína Dobiašová - Member of the Board of Directors
Dolné Hony 1159/12
Trenčín 911 01
From: 04/01/2022
  (from: 05/24/2022 until: 07/10/2024)
JUDr. Filip Kasana - Vice-chairman of the Board of Directors
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/01/2022 Until: 06/24/2024
  (from: 07/11/2024 until: 07/10/2024)
JUDr. Filip Kasana - Vice-chairman of the Board of Directors
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/01/2022
  (from: 05/24/2022 until: 07/10/2024)
Branislav Lellák - Member of the Board of Directors
Jabloňová 1961/3
Dunajská Lužná 900 42
From: 04/01/2022 Until: 06/24/2024
  (from: 07/11/2024 until: 07/10/2024)
Branislav Lellák - Member of the Board of Directors
Jabloňová 1961/3
Dunajská Lužná 900 42
From: 04/01/2022
  (from: 05/24/2022 until: 07/10/2024)
Acting: 
V rámci výkonu pôsobnosti predstavenstva družstva koná v mene predstavenstva navonok predseda, podpredseda a členovia predstavenstva tak, že pre platnosť právnych úkonov, ktoré v zmysle stanov robí predstavenstvo a pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma, sa vžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo podpis predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva. Právne úkony urobené v mene predstavenstva, pre ktoré nie je zákonom predpísaná písomná forma podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 11/14/2019)
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva. V jeho neprítomnosti podpisuje podpredseda a ďalší člen predstavenstva. V neprítomnosti predsedu a podpredsedu podpisujú ďalší dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/10/1998 until: 11/13/2019)
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžadujepodpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva. V neprítomnosti predsedu pod- pisujú za družstvodvaja členovia predsta- venstva.
  (from: 08/21/1995 until: 06/09/1998)
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpispredsedu, alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 04/07/1993 until: 08/20/1995)
Supervisory board: 
Ing. Naďa Luptáková
Titusa Zemana 9391/9
Trnava 917 01
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Ing. Ivana Horečná
Beckovská 2318/13
Trenčín 911 01
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Mgr. Lenka Gešková
Velehradská 931/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 06/25/2024
  (from: 07/11/2024)
Viera Burzová
Odborárska 32
Nové Mesto n/Váhom 915 01
From: 04/19/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Viera Burzová
Odborárska 32
Nové Mesto n/Váhom 915 01
From: 04/19/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Viera Burzová
Odborárska 32
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
Viera Burzová
Odborárska 32
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Emília Čaňová
132
Motešice 913 26
From: 04/21/2006
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Emília Čaňová
132
Motešice 913 26
From: 04/21/2006 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ľudmila Faryová
379
Horná Súča 913 33
From: 04/05/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Ľudmila Faryová
379
Horná Súča 913 33
From: 04/05/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Ľudmila Faryová
379
Horná Súča 913 33
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 03/03/2021)
Ľudmila Faryová
379
Horná Súča 913 33
From: 06/24/2019 Until: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
Oto Gondár
246
Hôrka nad Váhom 916 32
From: 04/21/2006
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Oto Gondár
246
Hôrka nad Váhom 916 32
From: 04/21/2006 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Marta Gugová
87
Horná Súča 913 33
From: 04/21/2006
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Marta Gugová
87
Horná Súča 913 33
From: 04/21/2006 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Marta Gugová
87
Horná Súča 913 33
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
Marta Gugová
87
Horná Súča 913 33
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Oľga Gulánová
297
Bzince pod Javorinou 916 11
From: 04/19/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Oľga Gulánová
297
Bzince pod Javorinou 916 11
From: 04/19/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Oľga Gulánová
496
Bzince pod Javorinou 916 11
From: 04/21/2006
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Oľga Gulánová
496
Bzince pod Javorinou 916 11
From: 04/21/2006 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Oľga Gulánová
496
Bzince pod Javorinou 916 11
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
Oľga Gulánová
496
Bzince pod Javorinou 916 11
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Oľga Homerová
Súdna 3
Trenčín 911 01
From: 04/21/2006
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Oľga Homerová
Súdna 3
Trenčín 911 01
From: 04/21/2006 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Jozef Chalupa
Šoltésovej 1724/15
Trenčín 911 01
From: 04/21/2006
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Ing. Jozef Chalupa
Šoltésovej 1724/15
Trenčín 911 01
From: 04/21/2006 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Jozef Chalupa
Šoltésovej 1724/15
Trenčín 911 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
Ing. Jozef Chalupa
Šoltésovej 1724/15
Trenčín 911 01
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Pribina Janda
260
Visolaje 018 61
From: 04/21/2006
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Pribina Janda
260
Visolaje 018 61
From: 04/21/2006 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Michal Jaško
Jaskový rad 13503/97B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 931 01
From: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 05/23/2022)
Michal Jaško
Jaskový rad 13503/97B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 931 01
From: 12/14/2020 Until: 03/31/2022
  (from: 05/24/2022 until: 05/23/2022)
JUDr. Filip Kasana
Drotárska cesta 64
Bratislava 811 02
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 10/28/2020)
JUDr. Filip Kasana
Drotárska cesta 64
Bratislava 811 02
From: 06/24/2019 Until: 06/10/2020
  (from: 10/29/2020 until: 10/28/2020)
JUDr. Martin Katriak
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 05/23/2022)
JUDr. Martin Katriak
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
From: 06/24/2019 Until: 03/31/2022
  (from: 05/24/2022 until: 05/23/2022)
František Krajčovič
Štefánikova 827/39
Púchov 020 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
František Krajčovič
Štefánikova 827/39
Púchov 020 01
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Helena Madarová
161
Nová Ves nad Váhom 916 31
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
Helena Madarová
161
Nová Ves nad Váhom 916 31
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Helena Madarová
161
Nová Ves nad Váhom 916 31
From: 04/19/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Helena Madarová
161
Nová Ves nad Váhom 916 31
From: 04/19/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Helena Madarová
161
Nová Ves nad Váhom 916 31
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 05/23/2022)
Helena Madarová
161
Nová Ves nad Váhom 916 31
From: 06/24/2019 Until: 03/31/2022
  (from: 05/24/2022 until: 05/23/2022)
Margita Pečitová
379
Kálnica 916 37
From: 04/21/2006
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Margita Pečitová
379
Kálnica 916 37
From: 04/21/2006 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Margita Pečitová
379
Kálnica 916 37
From: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 10/18/2016)
Margita Pečitová
379
Kálnica 916 37
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 10/19/2016 until: 10/18/2016)
Dana Popluhárová
Melčice 48
Melčice-Lieskové 913 05
From: 04/05/2016
  (from: 10/19/2016 until: 07/10/2019)
Dana Popluhárová
Melčice 48
Melčice-Lieskové 913 05
From: 04/05/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
JUDr. Peter Siman
Palkovičova 15
Bratislava 821 08
From: 06/24/2019
  (from: 07/11/2019 until: 03/03/2021)
JUDr. Peter Siman
Palkovičova 15
Bratislava 821 08
From: 06/24/2019 Until: 12/14/2020
  (from: 03/04/2021 until: 03/03/2021)
Júlia Wiedermannová
Opatovská 150
Trenčín 911 01
From: 04/21/2006
  (from: 06/07/2006 until: 05/09/2011)
Júlia Wiedermannová
Opatovská 150
Trenčín 911 01
From: 04/21/2006 Until: 04/18/2011
  (from: 05/10/2011 until: 05/09/2011)
Ing. Naďa Luptáková
Titusa Zemana 9391/9
Trnava 917 01
From: 04/01/2022 Until: 06/24/2024
  (from: 07/11/2024 until: 07/10/2024)
Ing. Naďa Luptáková
Titusa Zemana 9391/9
Trnava 917 01
From: 04/01/2022
  (from: 05/24/2022 until: 07/10/2024)
Michal Švrček
Plickova 7509/12
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 04/01/2022 Until: 06/24/2024
  (from: 07/11/2024 until: 07/10/2024)
Michal Švrček
Plickova 7509/12
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 04/01/2022
  (from: 05/24/2022 until: 07/10/2024)
Ing. Ivana Horečná
Beckovská 2318/13
Trenčín 911 01
From: 04/01/2022 Until: 06/24/2024
  (from: 07/11/2024 until: 07/10/2024)
Ing. Ivana Horečná
Beckovská 2318/13
Trenčín 911 01
From: 04/01/2022
  (from: 05/24/2022 until: 07/10/2024)
Registered capital: 
60 000 EUR
  (from: 05/04/2010)
99 582 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 05/03/2010)
3 000 000 Sk
  (from: 04/07/1993 until: 11/30/2009)
Basic member contribution: 
17 EUR pre fyzickú osobu
  (from: 12/01/2009)
1 660 EUR pre právnickú osobu
  (from: 12/01/2009)
500 Sk
  (from: 04/07/1993 until: 06/09/1998)
500 Sk pre fyzickú osobu
  (from: 06/10/1998 until: 11/30/2009)
50 000 Sk pre právnickú osobu
  (from: 06/10/1998 until: 11/30/2009)
Other legal facts: 
Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 18. októbra 1953. Stanovy družstva prijaté Zhromaždením delegátov, ktoré sa konalo dňa 25.3.1991 v zmysle Zákona č. 176/1990 Zb. Stary spis: Dr 34
  (from: 11/06/1953)
Stanovy družstva boli schválené zhromaždením delegátov Jednoty spotrebného družstva v Trenčíne, konaného dňa 19. októbra 1992 v zmysle Zák. 513/91 Zb. Výška nedeliteľného fondu je vo výške 176 182 000,--Sk. Stary spis: Dr 34
  (from: 04/07/1993)
Zhromaždenie delegátov družstva prijalo dňa 16.4.1994 nové stanovy družstva /stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.1995/. Stary spis: Dr 34
  (from: 06/02/1994)
Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 2.04.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Dr 34
  (from: 08/21/1995)
Mimoriadne zhromaždenie delegátov družstva, konané dňa 23.02.1998 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/10/1998)
Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 16.4.1999 schválilo zmenu stanov družstva.
  (from: 01/27/2000)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 28.4.2000 schválilo zmenu Stanov družstva.
  (from: 12/01/2000)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 20.4.2001 schválilo zmenu stanov družstva.
  (from: 05/28/2001)
Zhromaždenie delegátov družstva dňa 11.4.2003 schválilo zmeny stanov družstva (zmena obchodného mena a predmetu činnosti) a uvolnili z funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie.
  (from: 05/21/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person