Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  181/R

Business name: 
OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza
  (from: 03/26/1992)
Registered seat: 
Košovská cesta 24
Prievidza 971 31
  (from: 03/26/1992)
Identification number (IČO): 
31 560 440
  (from: 03/26/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/26/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/26/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 01/26/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/26/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 01/26/1993)
výroba a predaj betónovej zmesi
  (from: 09/25/2002)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 12/28/1999)
výkon činnosti stavbyvedúceho - dopravné stavby - pozemné komunikácie
  (from: 12/28/1999)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/25/2002)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/25/2002)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 05/19/2007)
zámočníctvo
  (from: 09/25/2002)
stolárstvo
  (from: 09/25/2002)
murárstvo
  (from: 09/25/2002)
tesárstvo
  (from: 09/25/2002)
klampiarstvo
  (from: 09/25/2002)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 09/25/2002)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 09/25/2002)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/19/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu, technického a technologického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb a zmien (plynoinštalácie, elektroinštalácie, vodovody, teplovody, kanalizácie)
  (from: 09/25/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 09/25/2002)
nákup a predaj tovarov nevyžadujúcich špeciálne povolenie
  (from: 01/26/1993)
maloobchod s výpočtovou technikou
  (from: 09/25/2002)
veľkoobchod s výpočtovou technikou
  (from: 09/25/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/09/2001)
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/25/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/10/2019)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/10/2019)
sprostredkovanie preedaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 08/10/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/25/2002)
Ing. Ľubomír Dáni - Chairman of the Board of Directors
567
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023)
Zlatica Michalovičová - Member of the Board of Directors
Priama 185/7
Prievidza 971 01
From: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje jeden člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/03/2017)
Capital: 
323 190 EUR Paid up: 323 190 EUR
  (from: 08/03/2017)
Shares: 
Number of shares: 46170
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 7 EUR
  (from: 08/03/2017)
Supervisory board: 
Dagmar Votavová
Pri Šajbách 20/17
Bratislava-Rača 831 06
From: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023)
Ján Šorman
Matice slovenskej 993/9
Nováky 972 71
From: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023)
Vladimír Šimurka
29. augusta 414/5
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
From: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.3.1992 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov a v súlade so zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 03/26/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 307
  (from: 04/28/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 307
  (from: 12/13/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.5.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 307
  (from: 07/04/1995)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 60/99, NZ 60/99 zo dňa 16. 04. 1999/ rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 12/28/1999)
Členovia predstavenstva Ing. Ladislav Beer a Ing. Róbert Matiaško zmenili adresy bydliska.
  (from: 01/30/2001)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 107/01, NZ 110/01 zo dňa 27.4.2001) rozhodlo o zmene Stanov.
  (from: 07/09/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 24.05.2002 (notárska zápisnica N 213/02, NZ 211/02 zo dňa 24.05.2002 v znení dodatku zo dňa 09.09.2002).
  (from: 09/25/2002)
Valné zhromaždenie dňa 20.6.2003 zvolilo členov a predsedu predstavenstva a členov a predsedu dozornej rady.
  (from: 07/09/2003)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person