Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  181/R

Business name: 
OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza
  (from: 03/26/1992)
Registered seat: 
Košovská cesta 24
Prievidza 971 31
  (from: 03/26/1992)
Identification number (IČO): 
31 560 440
  (from: 03/26/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/26/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/26/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 01/26/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/26/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 01/26/1993)
výroba a predaj betónovej zmesi
  (from: 09/25/2002)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 12/28/1999)
výkon činnosti stavbyvedúceho - dopravné stavby - pozemné komunikácie
  (from: 12/28/1999)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/25/2002)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/25/2002)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 05/19/2007)
zámočníctvo
  (from: 09/25/2002)
stolárstvo
  (from: 09/25/2002)
murárstvo
  (from: 09/25/2002)
tesárstvo
  (from: 09/25/2002)
klampiarstvo
  (from: 09/25/2002)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 09/25/2002)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 09/25/2002)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/19/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu, technického a technologického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb a zmien (plynoinštalácie, elektroinštalácie, vodovody, teplovody, kanalizácie)
  (from: 09/25/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 09/25/2002)
nákup a predaj tovarov nevyžadujúcich špeciálne povolenie
  (from: 01/26/1993)
maloobchod s výpočtovou technikou
  (from: 09/25/2002)
veľkoobchod s výpočtovou technikou
  (from: 09/25/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/09/2001)
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/25/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/10/2019)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/10/2019)
sprostredkovanie preedaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 08/10/2019)
montáž, opravy, revízie plynových zariadení v rozsahu oprávnenia
  (from: 05/19/2007 until: 08/02/2017)
technik požiarnej ochrany
  (from: 09/25/2002 until: 11/21/2012)
opravy pracovných strojov
  (from: 09/25/2002 until: 05/31/2018)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 12/28/1999 until: 11/21/2012)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 01/26/1993 until: 07/03/1995)
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - zdravotechnika /plyn/
  (from: 12/28/1999 until: 09/24/2002)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 12/28/1999 until: 09/24/2002)
projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby: inžinierske siete - technické vybavenie stavieb - zdravotechnika /vodovod, kanalizácia, plynovody/
  (from: 12/28/1999 until: 09/24/2002)
výkon činnosti stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby /vodovod, kanalizácia/ - technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika /vodovod, kanalizácia/
  (from: 12/28/1999 until: 08/02/2017)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/26/1993 until: 09/24/2002)
elektroinštalácie
  (from: 01/26/1993 until: 05/18/2007)
projektovanie el. zar. do 1000 V v obj. tr. A a bleskozvodov
  (from: 01/26/1993 until: 09/24/2002)
revízie elektrických zar. do 1000 V v obj. tr. A a bleskozvodov
  (from: 01/26/1993 until: 05/18/2007)
plynoinštalatérstvo
  (from: 01/26/1993 until: 05/31/2018)
montáž, opravy, revízie plynových zar. v rozsahu oprávnenia
  (from: 01/26/1993 until: 05/18/2007)
stavebná a montážna činnosť
  (from: 03/26/1992 until: 01/25/1993)
projektová a inžinierska činnosť
  (from: 03/26/1992 until: 01/25/1993)
technicko-poradenská činnosť
  (from: 03/26/1992 until: 01/25/1993)
obchodná a zahranično-obchodná činnosť
  (from: 03/26/1992 until: 01/25/1993)
dopravná a mechanizačná činnosť
  (from: 03/26/1992 until: 01/25/1993)
servisná a revízna činnosť
  (from: 03/26/1992 until: 01/25/1993)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 01/26/1993 until: 05/18/2007)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 01/26/1993 until: 05/18/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/25/2002)
Managing board
  (from: 07/04/1995 until: 09/24/2002)
Managing board
  (from: 03/26/1992 until: 07/03/1995)
Ing. Ľubomír Dáni - Chairman of the Board of Directors
567
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023)
Zlatica Michalovičová - Member of the Board of Directors
Priama 185/7
Prievidza 971 01
From: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023)
Ing. Horst Antol - člen
Turcelova 244
Nitrianske Pravno
  (from: 12/13/1993 until: 09/20/1994)
Ing. Ladislav Beer - predseda
Hollého 11
Bojnice
  (from: 12/13/1993 until: 07/09/1996)
Ing. Ladislav Beer - predseda
Lány 1417/52
Bojnice - Dubnica
Until: 06/20/2003
  (from: 07/10/1996 until: 07/08/2003)
Ing. Ľubomír Dáni - člen
567
Opatovce nad Nitrou
  (from: 09/25/2002 until: 07/08/2003)
Ing. Ľubomír Dáni - člen
Baniča 777/2
Prievidza
  (from: 07/10/1996 until: 09/24/2002)
Ing. Ľubomír Dáni - člen
Murgaša 52/3
Prievidza
  (from: 09/21/1994 until: 07/09/1996)
Ing. Ľubomír Dáni - predseda
567
Opatovce nad Nitrou
  (from: 07/09/2003 until: 06/25/2008)
Ing. Ľubomír Dáni - predseda
567
Opatovce nad Nitrou
From: 06/20/2003
  (from: 06/26/2008 until: 08/09/2019)
Ing. Ľubomír Dáni - predseda
567
Opatovce nad Nitrou
From: 06/20/2003 Until: 06/27/2019
  (from: 08/10/2019 until: 08/09/2019)
Ing. Tibor Dobiš - člen
Makovického 4/8
Prievidza 971 01
From: 06/20/2003
  (from: 07/09/2003 until: 06/25/2008)
Ing. Tibor Dobiš - člen
Makovického 4/8
Prievidza 971 01
From: 06/20/2003
  (from: 06/26/2008 until: 08/09/2019)
Ing. Tibor Dobiš - člen
Makovického 4/8
Prievidza 971 01
From: 06/20/2003 Until: 06/27/2019
  (from: 08/10/2019 until: 08/09/2019)
Ing. Ján Ďurica - podpredseda
Matuškova 28
Banská Bystrica
  (from: 12/13/1993 until: 07/03/1995)
Erhard Gogola - člen
Garbiarska 23
Prievidza
  (from: 03/26/1992 until: 12/12/1993)
Ing. Antol Horst - predseda
Turcelova 244
Nitrianske Pravno
  (from: 03/26/1992 until: 12/12/1993)
Jozef Laco - člen
67
Malá Čausa
  (from: 03/26/1992 until: 12/12/1993)
Ing. Róbert Matiaško - člen
1. mája 876/12
Bojnice
Until: 06/20/2003
  (from: 07/10/1996 until: 07/08/2003)
Ing. Róbert Matiaško - člen
D. Tatarku 43/11
Prievidza
  (from: 07/04/1995 until: 07/09/1996)
Vlasta Matiašková - člen
Lúčky 10/6
Bojnice
  (from: 12/13/1993 until: 07/03/1995)
Vlasta Matiašková - podpredseda
Lúčky 10/6
Bojnice
  (from: 03/26/1992 until: 12/12/1993)
Vlasta Matiašková - člen
Lúčky 1243-10/6
Bojnice 972 01
From: 06/20/2003
  (from: 07/09/2003 until: 06/25/2008)
Vlasta Matiašková - člen
Lúčky 1243-10/6
Bojnice 972 01
From: 06/20/2003
  (from: 06/26/2008 until: 10/30/2017)
Vlasta Matiašková - člen
Lúčky 1243-10/6
Bojnice 972 01
From: 06/20/2003 Until: 08/05/2017
  (from: 10/31/2017 until: 10/30/2017)
Ing. Pavol Meluš - člen
Brezová 86
Topoľčany
  (from: 12/13/1993 until: 07/03/1995)
Dušan Škultéty - člen
270
Tužina
  (from: 03/26/1992 until: 12/12/1993)
Zlatica Michalovičová - člen
Priama 185/7
Prievidza 971 01
From: 06/27/2019 Until: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023 until: 06/16/2023)
Ing. Ľubomír Dáni - predseda
567
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 06/27/2019 Until: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023 until: 06/16/2023)
Ing. Ľubomír Dáni - predseda
567
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 06/27/2019
  (from: 08/10/2019 until: 06/16/2023)
Zlatica Michalovičová - člen
Priama 185/7
Prievidza 971 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/10/2019 until: 06/16/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje jeden člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/03/2017)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/26/2014 until: 08/02/2017)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú traja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/25/2002 until: 07/25/2014)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú najmenej traja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/04/1995 until: 09/24/2002)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/26/1992 until: 07/03/1995)
Capital: 
323 190 EUR Paid up: 323 190 EUR
  (from: 08/03/2017)
969 570 EUR Paid up: 969 570 EUR
  (from: 07/26/2014 until: 08/02/2017)
1 532 844 EUR Paid up: 1 532 844 EUR
  (from: 11/22/2012 until: 07/25/2014)
1 563 188,8 EUR Paid up: 1 563 188,8 EUR
  (from: 04/23/2009 until: 11/21/2012)
47 084 000 Sk Paid up: 47 084 000 Sk
  (from: 07/09/2003 until: 04/22/2009)
47 084 000 Sk
  (from: 03/26/1992 until: 07/08/2003)
Shares: 
Number of shares: 46170
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 7 EUR
  (from: 08/03/2017)
Number of shares: 46170
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 21 EUR
  (from: 07/26/2014 until: 08/02/2017)
Number of shares: 46170
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 11/22/2012 until: 07/25/2014)
Number of shares: 47084
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 02/03/2011 until: 11/21/2012)
Number of shares: 47084
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 04/23/2009 until: 02/02/2011)
Number of shares: 47084
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/25/2003 until: 04/22/2009)
Number of shares: 47084
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/09/2001 until: 03/24/2003)
Number of shares: 47084
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 07/08/2001)
Number of shares: 45671
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/26/1992 until: 04/27/1993)
Number of shares: 1413
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/26/1992 until: 04/27/1993)
Supervisory board: 
Dagmar Votavová
Pri Šajbách 20/17
Bratislava-Rača 831 06
From: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023)
Ján Šorman
Matice slovenskej 993/9
Nováky 972 71
From: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023)
Vladimír Šimurka
29. augusta 414/5
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
From: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023)
Ing. Jozef Beláň - člen
Hagarova 35
Prievidza
  (from: 12/13/1993 until: 07/03/1995)
Ing. Jozef Beláň - predseda
Hagarova 35
Prievidza
  (from: 03/26/1992 until: 12/12/1993)
Ing. Ľubomír Dáni - člen
Murgaša 52/3
Prievidza
  (from: 12/13/1993 until: 09/20/1994)
Bohumil Kalec - predseda
425
Tužina
  (from: 07/04/1995 until: 07/09/1996)
Bohumil Kalec - predseda
425
Tužina
  (from: 07/10/1996 until: 06/25/2008)
Bohumil Kalec - predseda
425
Tužina
From: 06/20/2003
  (from: 06/26/2008 until: 08/09/2019)
Bohumil Kalec - predseda
425
Tužina
From: 06/20/2003 Until: 06/27/2019
  (from: 08/10/2019 until: 08/09/2019)
Blažej Kmeťko - člen
386
Tužina
  (from: 09/21/1994 until: 07/03/1995)
Jozef Kováč
Hurbanovo námestie 34/46
Bojnice 972 01
From: 06/20/2015
  (from: 08/08/2015 until: 08/09/2019)
Jozef Kováč
Hurbanovo námestie 34/46
Bojnice 972 01
From: 06/20/2015 Until: 06/27/2019
  (from: 08/10/2019 until: 08/09/2019)
Ing. Vlasta Krepelková - člen
Ľ. Ondrejova 25/12
Prievidza
  (from: 03/26/1992 until: 12/12/1993)
Ing. Štefan Magdolen - podpredseda
Björnsonova 6
Prievidza
  (from: 12/13/1993 until: 07/03/1995)
Ing. Peter Marko - člen
J. Bendíka 1/3
Prievidza
  (from: 07/04/1995 until: 07/09/1996)
Ing. Peter Marko - člen
J. Bendíka 1/3
Prievidza
  (from: 07/10/1996 until: 06/25/2008)
Ing. Peter Marko - člen
J. Bendíka 1/3
Prievidza
From: 05/30/2003
  (from: 06/26/2008 until: 08/17/2017)
Ing. Peter Marko - člen
J. Bendíka 1/3
Prievidza
From: 05/30/2003 Until: 05/26/2017
  (from: 08/18/2017 until: 08/17/2017)
Ing. Robert Matiaško - predseda
D. Tatarku 43/11
Prievidza
  (from: 12/13/1993 until: 07/03/1995)
Magdaléna Polerecká - člen
Sv. Cyrila 19/3
Prievidza
  (from: 07/04/1995 until: 07/09/1996)
Magdaléna Polerecká - člen
B. Slančíkovej 537/13
Prievidza 971 01
From: 06/20/2003
  (from: 04/24/2009 until: 08/07/2015)
Magdaléna Polerecká - člen
B. Slančíkovej 537/13
Prievidza 971 01
From: 06/20/2003 Until: 06/19/2015
  (from: 08/08/2015 until: 08/07/2015)
Magdaléna Polerecká - člen
Sv. Cyrila 19/3
Prievidza
  (from: 07/10/1996 until: 06/25/2008)
Magdaléna Polerecká - člen
Sv. Cyrila 19/3
Prievidza
From: 06/20/2003
  (from: 06/26/2008 until: 04/23/2009)
Ing. Miroslav Vester - člen
Smetanova 10
Trenčín
  (from: 03/26/1992 until: 12/12/1993)
Štefan Zábojník - člen
Lúčky 10/6
Bojnice
  (from: 12/13/1993 until: 07/03/1995)
Ján Šorman
Matice Slovenskej 993/9
Nováky 972 71
From: 05/15/2018 Until: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023 until: 06/16/2023)
Dagmar Votavová
Pri Šajbách 20/17
Bratislava 831 06
From: 06/27/2019 Until: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023 until: 06/16/2023)
Jozef Pekár
Hviezdoslavova 501/73
Nedožery - Brezany 972 12
From: 06/27/2019 Until: 05/25/2023
  (from: 06/17/2023 until: 06/16/2023)
Jozef Pekár
Hviezdoslavova 501/73
Nedožery - Brezany 972 12
From: 06/27/2019
  (from: 08/10/2019 until: 06/16/2023)
Dagmar Votavová
Pri Šajbách 20/17
Bratislava 831 06
From: 06/27/2019
  (from: 08/10/2019 until: 06/16/2023)
Ján Šorman
Matice Slovenskej 993/9
Nováky 972 71
From: 05/15/2018
  (from: 06/01/2018 until: 06/16/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.3.1992 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov a v súlade so zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 03/26/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 307
  (from: 04/28/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 307
  (from: 12/13/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.5.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 307
  (from: 07/04/1995)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 60/99, NZ 60/99 zo dňa 16. 04. 1999/ rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 12/28/1999)
Členovia predstavenstva Ing. Ladislav Beer a Ing. Róbert Matiaško zmenili adresy bydliska.
  (from: 01/30/2001)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 107/01, NZ 110/01 zo dňa 27.4.2001) rozhodlo o zmene Stanov.
  (from: 07/09/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 24.05.2002 (notárska zápisnica N 213/02, NZ 211/02 zo dňa 24.05.2002 v znení dodatku zo dňa 09.09.2002).
  (from: 09/25/2002)
Valné zhromaždenie dňa 20.6.2003 zvolilo členov a predsedu predstavenstva a členov a predsedu dozornej rady.
  (from: 07/09/2003)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person