Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  39444/B

Business name: 
KAPPA SPORT, s.r.o. v "likvidácii"
  (from: 03/04/2010 until: 05/09/2011)
Registered seat: 
Pri Suchom Mlyne 21
Bratislava 811 04
  (from: 02/15/2006 until: 05/09/2011)
Identification number (IČO): 
35 979 691
  (from: 02/15/2006)
Date of entry: 
02/15/2006
  (from: 02/15/2006)
Person dissolved from: 
8. 1. 2011
  (from: 05/10/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzu pre nedostatok majetku
  (from: 05/10/2011)
Date of deletion: 
05/10/2011
  (from: 05/10/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/10/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/15/2006)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 05/09/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/2010
  (from: 03/04/2010)
 Liquidators:
Dalibor Drobka
Pestovateľská 6700/2
Banská Bystrica - Podlavice 974 09
From: 03/01/2010 Until: 05/10/2011
  (from: 03/04/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť v likvidácii koná a podpisuje likvidátor samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti v likvidácii podpisuje likvidátor tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/04/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 2K/64/2010 zo dňa 10.12.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2011 bol zastavený konkurz voči dlžníkovi KAPPA SPORT, s.r.o. v likvidácii, so sídlom pri Suchom mlyne, 811 04 Bratislava, IČO: 35 979 691 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť KAPPA SPORT, s.r.o. v likvidácii, so sídlom pri Suchom mlyne, 811 04 Bratislava, IČO: 35 979 691, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 39444/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 05/10/2011)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person