Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  185/S

Business name: 
STROJÁRNE POĽANA, a.s. "v likvidácii"
  (from: 04/18/2009 until: 04/08/2022)
STROJÁRNE POĽANA, a.s.
  (from: 04/14/1994 until: 04/17/2009)
Registered seat: 
Detva 962 13
  (from: 04/14/1994 until: 04/08/2022)
Identification number (IČO): 
31 604 668
  (from: 04/14/1994)
Date of entry: 
04/14/1994
  (from: 04/14/1994)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/14/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (from: 04/14/1994 until: 04/08/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/14/1994 until: 04/08/2022)
Ing. Vladimír Fekiač - člen
Námestie mieru 13
Detva
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Ing. František Gažo - člen
A. Hlinku 4
Detva
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Ján Krnáč - člen
218
Kriváň
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Ing. Ján Malček - podpredseda
Okružná 1315/28
Detva
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Michal Mikuš - člen
Krpeľná 25
Detva
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Ing. Ján Nôžka - člen
509
Očová
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Ing. Ján Pivoluska - člen
Vansovej 5
Detrík
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Ing. Ignác Prno , CSc. - člen
Alexyho 1/a
Bratislava
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Ing. Ján Vrábeľ - predseda
Okružná 12
Detva
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Ing. Viliam Eibner - predseda
Dolinky 1336/8
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Ing. Ján Vrábeľ - podpredseda
Okružná 12
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Ing. Igor Andris - člen
Dolinky 1336/7
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Ing. Štefan Baran - člen
Kollárova 16
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Ing. Jozef Mravec - člen
Kollárova 17
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Michal Mikuš - člen
Krpeľná 25
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Ing. Ján Malček - člen
Okružná 1315/28
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Jozef Chamula - člen
A. Hlinku 13
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Ing. Vladimír Fekiač - člen
T. Vansovej 9
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutánym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo jeoprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať a podpisovať menom spoločnosti sú oprávneníbuď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, alebo samostatnejeden člen predstavenstva, ktorý k tomu bol predstavenstvom písomne trvalo alebo jednorázovo splnomocnený.Spoločnosť zaväzujú prejavom vôle členovia predstavenstva tak, ako sú oprávnení konať a podpisovaťv mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvuspoločnosti pripoja svoj podpis oprávnení funkcionári spoločnosti podľa predchádzajúceho odseku.
  (from: 04/14/1994 until: 04/08/2022)
Capital: 
55 599,814325 EUR
  (from: 01/05/2010 until: 04/08/2022)
1 675 000 Sk
  (from: 11/21/2000 until: 01/04/2010)
1 926 000 Sk
  (from: 07/20/1998 until: 11/20/2000)
4 259 000 Sk
  (from: 04/14/1994 until: 07/19/1998)
Shares: 
Number of shares: 1675
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/05/2010 until: 04/08/2022)
Number of shares: 1675
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/21/2000 until: 01/04/2010)
Number of shares: 1926
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/20/1998 until: 11/20/2000)
Number of shares: 4259
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/14/1994 until: 07/19/1998)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Baran - predseda
Kollárova 16
Detva
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Nataša Jablonková - člen
347
Pstruša
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Ing. Ján Lakota - člen
Partizánska 127
Detva
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Ján Sekereš - člen
Jilemnického 1252/17
Detva
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Ing. Stanislav Števko - člen
Detva
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
JUDr. Ján Zdút - Šťastný - podpredseda
Štefánikova 1696/12
Zvolen
  (from: 04/14/1994 until: 05/30/2000)
Ing. Ján Šufliarsky - predseda
Skliarovo 245
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Ján Sekereš - podpredseda
Jilemnického 1252/17
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Stanislav Ľupták - člen
Dolinky 1338/14
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Doc.Ing. Ignác Prno , CSc. - člen
Alexyho 1/A
Bratislava
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Mgr. Milan Beľa - člen
Dolinky 1335/4
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Ing. Ladislav Bódi - člen
A. Bernoláka 12
Detva
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/11/2008
Uznesením tunajšieho súdu č.k. 29Cbr 180/05-68 zo dňa 30. 09. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 11. 2008 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 04/18/2009)
 Liquidators:
Mgr. Tomáš Kohút
A. Nográdyho 561/6
Zvolen 960 01
From: 11/11/2008
  (from: 04/18/2009 until: 12/01/2016)
 Liquidators:
Mgr. Tomáš Kohút
A. Nográdyho 561/6
Zvolen 960 01
From: 11/11/2008
  (from: 12/02/2016 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 04/18/2009 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.12.1993 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov. Starý spis: Sa 630
  (from: 04/14/1994 until: 04/08/2022)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.1.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/20/1998 until: 04/08/2022)
. Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 2.12.1999 v NZ 153/99, napísanej Mgr. Darinou Beranovou, Detva, Štúrova č. 8, ako aj zmena stanov.
  (from: 05/31/2000 until: 04/08/2022)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/21/2000 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person