Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3810/B

Business name: 
AEGON Životná poisťovňa, a.s.
  (from: 02/14/2006 until: 12/31/2019)
Registered seat: 
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (from: 10/13/2006 until: 12/31/2019)
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (from: 02/14/2006 until: 10/12/2006)
Identification number (IČO): 
35 979 356
  (from: 02/14/2006)
Date of entry: 
02/14/2006
  (from: 02/14/2006)
Date of deletion: 
01/01/2020
  (from: 01/01/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/14/2006)
Objects of the company: 
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví uvedených v časti A Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zákonu o poisťovníctve: 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 4. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 a 4.
  (from: 02/14/2006 until: 01/28/2016)
poisťovacia činnosť pre poistný druh životného poistenia pre poistné odvetvia určené osvedčením o rozsahu poisťovacej činnosti vydaným Národnou bankou Slovenska podľa prílohy č.1 k zákonu č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o poisťovníctve") s názvom "Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov" na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska: 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistné spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) spojené s investičnými fondmi.
  (from: 01/29/2016 until: 07/07/2017)
poisťovacia činnosť pre poistný druh životného poistenia pre poistné odvetvia určené osvedčením o rozsahu poisťovacej činnosti vydaným Národnou bankou Slovenska podľa prílohy č.1 k zákonu č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o poisťovníctve") s názvom "Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov" na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska: 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) spojené s investičnými fondmi.
  (from: 07/08/2017 until: 09/05/2017)
poisťovacia činnosť pre poistný druh životného poistenia pre poistné odvetvia určené osvedčením o rozsahu poisťovacej činnosti vydaným Národnou bankou Slovenska podľa prílohy č.1 k zákonu č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o poisťovníctve") s názvom "Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov" na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska: 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) spojené s investičnými fondmi.
  (from: 09/06/2017 until: 12/31/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/14/2006 until: 12/31/2019)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
427
Rovinka 900 41
From: 02/14/2006
  (from: 02/14/2006 until: 12/03/2007)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
427
Rovinka 900 41
From: 02/14/2006 Until: 11/19/2007
  (from: 12/04/2007 until: 12/03/2007)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
From: 01/16/2019
  (from: 02/12/2019 until: 12/31/2019)
Ing. Branislav Buštík
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 07/26/2010
  (from: 08/18/2010 until: 07/01/2015)
Ing. Branislav Buštík
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 07/26/2010 Until: 07/26/2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/01/2015)
Ing. Branislav Buštík
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 07/27/2015
  (from: 07/02/2015 until: 12/31/2019)
Ing. Branislav Buštík - podpredseda
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 11/19/2007
  (from: 12/04/2007 until: 07/08/2009)
Ing. Branislav Buštík - podpredseda
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 11/19/2007 Until: 04/17/2009
  (from: 07/09/2009 until: 07/08/2009)
Daniel Čačo - člen predstavenstva
Benediktiho 3
Bratislava 811 05
From: 04/17/2009
  (from: 07/09/2009 until: 08/17/2010)
Daniel Čačo - člen predstavenstva
Benediktiho 3
Bratislava 811 05
From: 04/17/2009 Until: 07/26/2010
  (from: 08/18/2010 until: 08/17/2010)
Ing. Jozef Dúcky - člen predstavenstva
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
From: 10/18/2019
  (from: 11/16/2019 until: 12/31/2019)
Ing. Boris Fošnár - podpredseda predstavenstva
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
From: 04/01/2017
  (from: 04/06/2017 until: 12/31/2019)
Ing. Jana Gruntová - podpredseda predstavenstva
Ulica 29. augusta 11
Bratislava 811 09
From: 02/14/2006
  (from: 02/14/2006 until: 12/03/2007)
Ing. Jana Gruntová - podpredseda predstavenstva
Ulica 29. augusta 11
Bratislava 811 09
From: 02/14/2006 Until: 11/19/2007
  (from: 12/04/2007 until: 12/03/2007)
Ing. Jana Gruntová - predseda
Vajanského nábrežie 59/15
Bratislava 811 02
From: 11/19/2007
  (from: 12/04/2007 until: 08/21/2012)
Ing. Jana Gruntová - predseda
Vajanského nábrežie 59/15
Bratislava 811 02
From: 11/19/2007 Until: 05/30/2012
  (from: 08/22/2012 until: 08/21/2012)
Ing. Jana Gruntová - predseda
Vajanského nábrežie 59/15
Bratislava 811 02
From: 05/30/2012
  (from: 08/22/2012 until: 03/18/2013)
Ing. Jana Gruntová - predseda
Vajanského nábrežie 59/15
Bratislava 811 02
From: 05/30/2012 Until: 02/28/2013
  (from: 03/19/2013 until: 03/18/2013)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
From: 01/16/2019
  (from: 02/12/2019 until: 12/31/2019)
Ing. Peter Jung - podpredseda predstavenstva
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 01
From: 04/17/2009
  (from: 07/09/2009 until: 04/17/2014)
Ing. Peter Jung - podpredseda predstavenstva
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 01
From: 04/17/2009 Until: 04/17/2014
  (from: 04/18/2014 until: 04/17/2014)
Ing. Peter Jung - podpredseda predstavenstva
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 01
From: 04/18/2014
  (from: 04/18/2014 until: 04/05/2017)
Ing. Peter Jung - podpredseda predstavenstva
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 01
From: 04/18/2014 Until: 04/01/2017
  (from: 04/06/2017 until: 04/05/2017)
JUDr. Roman Klamo - člen predstavenstva
93
Píla 900 89
From: 02/14/2006
  (from: 02/14/2006 until: 12/03/2007)
JUDr. Roman Klamo - člen predstavenstva
93
Píla 900 89
From: 02/14/2006 Until: 11/19/2007
  (from: 12/04/2007 until: 12/03/2007)
JUDr. Dana Macková - člen predstavenstva
Burgundská 15/A
Bratislava 831 52
From: 04/01/2017
  (from: 04/06/2017 until: 02/06/2019)
JUDr. Dana Macková - člen predstavenstva
Burgundská 15/A
Bratislava 831 52
From: 04/01/2017 Until: 01/08/2019
  (from: 02/07/2019 until: 02/06/2019)
Ing. Michaela Mlejová - člen
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
From: 11/19/2007
  (from: 12/04/2007 until: 01/08/2009)
Ing. Michaela Račková - člen
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
From: 11/19/2007
  (from: 01/09/2009 until: 07/08/2009)
Ing. Michaela Račková - člen
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
From: 11/19/2007 Until: 04/17/2009
  (from: 07/09/2009 until: 07/08/2009)
Ing. Richard Strapko - predseda predstavenstva
Kubániho 3630/5
Bratislava 811 04
From: 03/04/2013
  (from: 03/19/2013 until: 03/16/2018)
Ing. Richard Strapko - predseda predstavenstva
Kubániho 3630/5
Bratislava 811 04
From: 03/04/2013 Until: 03/04/2018
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Ing. Richard Strapko - predseda predstavenstva
Kubániho 3630/5
Bratislava 811 04
From: 03/05/2018
  (from: 03/17/2018 until: 02/06/2019)
Ing. Richard Strapko - predseda predstavenstva
Kubániho 3630/5
Bratislava 811 04
From: 03/05/2018 Until: 01/08/2019
  (from: 02/07/2019 until: 02/06/2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
From: 01/16/2019
  (from: 02/12/2019 until: 12/31/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru.
  (from: 07/02/2015 until: 12/31/2019)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu, alebo dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru.
  (from: 02/14/2006 until: 07/01/2015)
Capital: 
17 200 000 EUR Paid up: 17 200 000 EUR
  (from: 07/19/2013 until: 12/31/2019)
4 000 000 EUR Paid up: 4 000 000 EUR
  (from: 02/14/2006 until: 07/18/2013)
Shares: 
Number of shares: 4000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 300 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií je potrebný súhlas spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti s prevodom akcií rozhoduje dozorná rada spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť súhlas z dôvodov uvedených v stanovách spoločnosti.
  (from: 07/19/2013 until: 12/31/2019)
Number of shares: 4000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií je potrebný súhlas spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti s prevodom akcií rozhoduje dozorná rada spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť súhlas z dôvodov uvedených v stanovách spoločnosti.
  (from: 02/14/2006 until: 07/18/2013)
Stockholder: 
AEGON Slovakia Holding B.V.
AEGONplein 50
Haag (´s-Gravenhage) 2591 TV
Holandsko
  (from: 12/02/2014 until: 02/06/2019)
NN Životná poisťovňa, a. s.
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 02/07/2019 until: 12/31/2019)
USFH Nezam B.V.
AEGONplein 50
Haag (´s-Gravenhage) 2591 TV
Holandsko
  (from: 02/14/2006 until: 12/01/2014)
Supervisory board: 
Mgr. Peter Babán
Romanova 1655/5
Bratislava 851 02
From: 09/17/2018
  (from: 09/29/2018 until: 10/18/2018)
Mgr. Peter Bában
Romanova 1655/5
Bratislava 851 02
From: 09/17/2018
  (from: 10/19/2018 until: 09/06/2019)
Mgr. Peter Bában
Romanova 1655/5
Bratislava 851 02
From: 09/17/2018 Until: 07/31/2019
  (from: 09/07/2019 until: 09/06/2019)
Ing. Róbert Beliš
Kazanská 50
Bratislava 821 06
From: 06/27/2011
  (from: 07/21/2011 until: 10/23/2013)
Ing. Róbert Beliš
Kazanská 50
Bratislava 821 06
From: 06/27/2011 Until: 09/30/2013
  (from: 10/24/2013 until: 10/23/2013)
Peter Brudňák
427
Rovinka 900 41
From: 06/30/2009
  (from: 08/19/2009 until: 07/20/2011)
Peter Brudňák
427
Rovinka 900 41
From: 06/30/2009 Until: 06/20/2011
  (from: 07/21/2011 until: 07/20/2011)
Gijsbert Dorotheus Jeuken
Stadionweg 80
Amsterdam 1077
Holandské kráľovstvo
From: 04/05/2016
  (from: 04/15/2016 until: 05/04/2018)
Gijsbert Dorotheus Jeuken
Stadionweg 80
Amsterdam 1077
Holandské kráľovstvo
From: 04/05/2016 Until: 04/26/2018
  (from: 05/05/2018 until: 05/04/2018)
Péter Máhig
Emilia 30
Budapešť H-1141
Maďarsko
From: 07/02/2008
  (from: 07/11/2008 until: 07/18/2013)
Ing. Róbert Tóth
Mandľová 107/A
Bratislava 851 10
From: 09/30/2013
  (from: 10/24/2013 until: 09/28/2018)
Ing. Róbert Tóth
Mandľová 107/A
Bratislava 851 10
From: 09/30/2013 Until: 09/17/2018
  (from: 09/29/2018 until: 09/28/2018)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 01/08/2019
  (from: 02/07/2019 until: 12/31/2019)
Ing. Peter Holotňák
48
Oľšavka 053 61
From: 01/08/2019
  (from: 02/07/2019 until: 12/31/2019)
Ing. Róbert Tóth
Mandľová 107/A
Bratislava 851 10
From: 09/04/2019
  (from: 09/29/2019 until: 12/31/2019)
Jonkheer Frans Ferdinand Feyo de Beaufort
Javastraat 2-D
Haag 2585 AM
Holandské kráľovstvo
From: 05/02/2018
  (from: 05/24/2018 until: 02/06/2019)
Jonkheer Frans Ferdinand Feyo de Beaufort
Javastraat 2-D
Haag 2585 AM
Holandské kráľovstvo
From: 05/02/2018 Until: 01/08/2019
  (from: 02/07/2019 until: 02/06/2019)
Jonkheer Frans Ferdinand Feyo de Beufort
Javastraat 2-D
Haag 2585 AM
Holandské kráľovstvo
From: 04/26/2018
  (from: 05/05/2018 until: 05/23/2018)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán u. 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
From: 06/30/2009
  (from: 08/19/2009 until: 07/14/2014)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán u. 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
From: 06/30/2009 Until: 06/30/2014
  (from: 07/15/2014 until: 07/14/2014)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán u. 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
From: 07/01/2014
  (from: 07/15/2014 until: 04/14/2016)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán u. 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
From: 07/01/2014 Until: 04/05/2016
  (from: 04/15/2016 until: 04/14/2016)
Gyula Horváth
Széchenyi tér 13
Veresegyház 2112
Maďarsko
From: 10/09/2017
  (from: 10/18/2017 until: 02/06/2019)
Gyula Horváth
Széchenyi tér 13
Veresegyház 2112
Maďarsko
From: 10/09/2017 Until: 01/08/2019
  (from: 02/07/2019 until: 02/06/2019)
Dr. Gábor Kepecs
Dohany u. 22-24
Budapešť 1077
Maďarsko
From: 02/14/2006
  (from: 02/14/2006 until: 08/18/2009)
Dr. Gábor Kepecs
Dohany u. 22-24
Budapešť 1077
Maďarsko
From: 02/14/2006 Until: 06/30/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Péter Máhig
Emilia 30
Budapešť H-1141
Maďarsko
From: 07/03/2013 Until: 10/09/2017
  (from: 10/18/2017 until: 10/17/2017)
Péter Máhig
Emilia 30
Budapešť H-1141
Maďarsko
From: 07/02/2008 Until: 07/02/2013
  (from: 07/19/2013 until: 07/18/2013)
Péter Máhig
Emilia 30
Budapešť H-1141
Maďarsko
From: 07/03/2013
  (from: 07/19/2013 until: 10/17/2017)
Beatrix Tavaszi
Magyar u. 66
Budakalász 2001
Maďarsko
From: 02/14/2006 Until: 07/02/2008
  (from: 07/11/2008 until: 07/10/2008)
Beatrix Tavaszi
Magyar u. 66
Budakalász 2001
Maďarsko
From: 02/14/2006
  (from: 02/14/2006 until: 07/10/2008)
Harald Walkate
Tintorettostraat 10-hs
Amsterdam 1077 RT
Holandské kráľovstvo
From: 02/14/2006
  (from: 02/14/2006 until: 08/18/2009)
Harald Walkate
Tintorettostraat 10-hs
Amsterdam 1077 RT
Holandské kráľovstvo
From: 02/14/2006 Until: 06/30/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení
  (from: 01/01/2020)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 209/2005, Nz 51717/2005, NCRls 51059/2005 spísanej dňa 02.11.2005 a zmenou zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 29/2006, Nz 3495/2006, NCRls 3470/2006 spísanej dňa 30.01.2006 v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/14/2006 until: 12/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 307/2006, Nz 38028/2006, NCRls 37895/2006 zo dňa 29.09.2006.
  (from: 10/13/2006 until: 12/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 701/2008, Nz 28387/2008, NCRls 28144/2008 napísanej dňa 2.7.2008.
  (from: 07/11/2008 until: 12/31/2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.4.2009.
  (from: 07/09/2009 until: 12/31/2019)
Notárska zápisnica N 88/2009, Nz 21993/2009 zo dňa 30.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 08/19/2009 until: 12/31/2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.4.2010. Notárska zápisnica N 109/2010, Nz 23398/2010, NCRls 23800/2010 zo dňa 30.6.2010.
  (from: 08/18/2010 until: 12/31/2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 1/2012 zo dňa 30. mája 2012.
  (from: 08/22/2012 until: 12/31/2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.02.2013.
  (from: 03/19/2013 until: 12/31/2019)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.02.2013.
  (from: 03/19/2013 until: 12/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 759/2013, Nz 21896/2013, NCRls 22478/2013 dňa 28.06.2013.
  (from: 07/19/2013 until: 12/31/2019)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.09.2013.
  (from: 10/24/2013 until: 12/31/2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.04.2014.
  (from: 04/18/2014 until: 12/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.06.2014.
  (from: 07/15/2014 until: 12/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2016.
  (from: 01/29/2016 until: 12/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 5.4.2016
  (from: 04/15/2016 until: 12/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1255/2017, Nz 29647/2017, NCRls 30351/2017 zo dňa 28.08.2017.
  (from: 10/18/2017 until: 12/31/2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.02.2018.
  (from: 03/17/2018 until: 12/31/2019)
Gijsbert Dorotheus Jeuken, Stadionweg 80, 1077 Amsterdam, Holandské kráľovstvo bol odvolaný z funkcie člena dozornej rady s účinnosťou ku dňu 02.05.2018.
  (from: 05/24/2018 until: 12/31/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2020)
Legal successor: 
NN Životná poisťovňa, a. s.
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2020)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person