Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10086/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Valča", družstvo
  (from: 02/18/2006)
Registered seat: 
1
Valča 038 35
  (from: 07/05/2006)
Identification number (IČO): 
36 440 116
  (from: 02/18/2006)
Date of entry: 
02/18/2006
  (from: 02/18/2006)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/18/2006)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2006)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/18/2006)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/18/2006)
výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 07/05/2006)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 07/05/2006)
poradenstvo v oblasti poľnohospodárskej výroby
  (from: 07/05/2006)
podnikateľské, ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 07/05/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/05/2006)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/05/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/18/2006)
Stanislav Piatrik - Chairman of the Board of Directors
26
Slovany 038 43
From: 03/28/2019
  (from: 05/16/2019)
Emília Krchová - člen predstavenstva
49
Valča 038 35
From: 03/28/2019
  (from: 05/16/2019)
MVDr Róbert Salíni - člen predstavenstva
423
Belá - Dulice 038 11
From: 03/28/2019
  (from: 05/16/2019)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisujú predseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 09/11/2009)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Krcho - Predseda kontrolnej komisie
Jána Šimka 345/2
Martin 036 01
From: 03/28/2019
  (from: 05/16/2019)
Libuša Poláková
1
Ležiachov 038 42
From: 03/28/2019
  (from: 05/16/2019)
Jana Poloncová
82
Žabokreky 038 40
From: 03/28/2019
  (from: 05/16/2019)
Registered capital: 
4 880,4 EUR
  (from: 05/22/2018)
Basic member contribution: 
33,2 EUR
  (from: 07/16/2009)
Other legal facts: 
Na členskej schôdzi družstva Poľnohospodárske družstvo "Valča", družstvo, konanej dňa 05.11.2009, sa rozhodlo o zlúčení družstva Poľnohospodárske družstvo "Valča", družstvo, so sídlom 038 35 Valča 1, IČO: 36 440 116, ako nástupníckeho družstva, s družstvom Roľnícke družstvo JAVORINA, so sídlom 038 35 Valča 1, IČO: 36 376 841, ako zrušovaným a zanikajúcim družstvom a o prechode imania zrušeného družstva Roľnícke družstvo JAVORINA na družstvo Poľnohospodárske družstvo "Valča", družstvo. Družstvo Poľnohospodárske družstvo "Valča", družstvo sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúceho družstva Roľnícke družstvo JAVORINA.
  (from: 01/01/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Roľnícke družstvo JAVORINA
1
Valča 038 35
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person