Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  75/L

Business name: 
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina /skrátene OSBD Žilina/
  (from: 08/22/2012)
Registered seat: 
Tulská 33
Žilina 010 08
  (from: 03/22/2001)
Identification number (IČO): 
00 176 265
  (from: 04/11/1991)
Date of entry: 
03/01/1964
  (from: 04/11/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/11/1991)
Objects of the company: 
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 08/23/2013)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/23/1999)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 08/23/2013)
prevádzkovanie retransmisie
  (from: 03/22/2001)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 08/23/2013)
zabezpečuje výstavbu bytov ako aj výstavbu nebytových priestorov
  (from: 01/15/2002)
prideľuje družstevné byty a nebytové priestory do nájmu svojim členom
  (from: 01/15/2002)
zabezpečuje výstavbu bytov a nebytových priestorov do vlastníctva svojich členov na neziskovom princípe
  (from: 01/15/2002)
zabezpečuje údržbu, opravy a rekonštrukciu v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve a nájme členov, vrátane zabezpečovania služieb
  (from: 01/15/2002)
je prevádzkovateľom káblových distribučných systémov
  (from: 01/15/2002)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 01/15/2002)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/22/2012)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 08/22/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/22/2012)
administratívne služby
  (from: 08/22/2012)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/22/2012)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 08/09/2014)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/08/2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 10/16/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/12/2003)
Bc. Milan Piliar - predseda predstavenstva
Berlínska 1679/7
Žilina 010 08
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011)
Ing. Robert Ferner - člen predstavenstva
Hlinská 20/19
Žilina 010 01
From: 10/25/2011
  (from: 06/28/2017)
prof. Ing. Jozef Majerčák , PhD. - člen predstavenstva
Trnavská 4/60
Žilina 010 08
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011)
Ing. Jozef Jobb - člen predstavenstva
Platanová 9/8
Žilina 010 07
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011)
Ing. Jozef Lukáček - člen predstavenstva
Černovská 5/5
Žilina 010 08
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011)
JUDr. Bibiána Bojmírová - člen predstavenstva
Suvorovova 28/4
Žilina 010 01
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011)
RNDr. Ivan Bellan - Member of the Board of Directors
Javorová 3070/2
Žilina 010 07
From: 05/29/2014
  (from: 08/09/2014)
Ing. Marián Králik - Member of the Board of Directors
Popradská 2/52
Žilina 010 08
From: 11/01/2016
  (from: 04/13/2017)
Ing. Daniel Divinec - podpredseda predstavenstva
Limbová 11/21
Žilina 010 07
From: 04/11/2018
  (from: 08/08/2018)
Ing. Pavol Salaj - člen predstavenstva
Gabajova 2595/30
Žilina 010 01
From: 06/07/2018
  (from: 08/08/2018)
Jaroslav Žák - Member of the Board of Directors
Javorová 185/2
Rajec 015 01
From: 05/18/2023
  (from: 06/17/2023)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného člena predstavenstva. Predsedu predstavenstva zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva.
  (from: 02/12/2003)
Supervisory board: 
Monika Hrabovská
Karola Kmeťku 1/7
Žilina 010 08
From: 07/11/2013
  (from: 08/23/2013)
Ing. Katarína Záborská
Bajzova 15
Žilina 010 01
From: 07/11/2013
  (from: 08/23/2013)
Anna Šuteková
Jaseňová 3217/29
Žilina 010 07
From: 07/11/2013
  (from: 08/23/2013)
Terézia Berzáková
Trnavská 2998/2
Žilina 010 08
From: 07/11/2018
  (from: 08/08/2018)
Veronika Pálfyová
Tulská 1683/9
Žilina 010 08
From: 05/19/2022
  (from: 10/27/2022)
Ing. Milada Kodajová
Platanová 19
Žilina 010 07
From: 11/01/2021
  (from: 10/27/2022)
Registered capital: 
108 280 EUR
  (from: 08/22/2012)
Basic member contribution: 
17 EUR
  (from: 10/28/2014)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na základe vlastných stanov, ako i ustanovujúcou členskou shôdzou družstva konanou dňa 1.3.1964.
  (from: 04/11/1991)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 21.11.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so zák. č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 468
  (from: 09/27/1993)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 31.10.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/22/2001)
Na zhromaždení delegátov dňa 27.9.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/15/2002)
Na zhromaždení delegátov dňa 8.11.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/12/2003)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person