Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  75/L

Business name: 
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina /skrátene OSBD Žilina/
  (from: 08/22/2012)
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
  (from: 09/27/1993 until: 08/21/2012)
Okresné stavebné bytové družstvo v Žiline
  (from: 04/11/1991 until: 09/26/1993)
Registered seat: 
Tulská 33
Žilina 010 08
  (from: 03/22/2001)
Žilina 010 01
  (from: 04/11/1991 until: 03/21/2001)
Identification number (IČO): 
00 176 265
  (from: 04/11/1991)
Date of entry: 
03/01/1964
  (from: 04/11/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/11/1991)
Objects of the company: 
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 08/23/2013)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/23/1999)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 08/23/2013)
prevádzkovanie retransmisie
  (from: 03/22/2001)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 08/23/2013)
zabezpečuje výstavbu bytov ako aj výstavbu nebytových priestorov
  (from: 01/15/2002)
prideľuje družstevné byty a nebytové priestory do nájmu svojim členom
  (from: 01/15/2002)
zabezpečuje výstavbu bytov a nebytových priestorov do vlastníctva svojich členov na neziskovom princípe
  (from: 01/15/2002)
zabezpečuje údržbu, opravy a rekonštrukciu v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve a nájme členov, vrátane zabezpečovania služieb
  (from: 01/15/2002)
je prevádzkovateľom káblových distribučných systémov
  (from: 01/15/2002)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 01/15/2002)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/22/2012)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 08/22/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/22/2012)
administratívne služby
  (from: 08/22/2012)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/22/2012)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 08/09/2014)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/08/2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 10/16/2021)
správa cudzieho bytového fondu
  (from: 02/23/1999 until: 01/14/2002)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 07/13/2004 until: 06/30/2010)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 07/01/2010 until: 08/21/2012)
výstavba bytov v bytových domoch, rodinných domčekov a iných nebytných priestorov a to jednak dodávateľským spôsobom, tak svojpomocou /vo vlastnej réžii/
  (from: 04/11/1991 until: 09/26/1993)
údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia bytových a nebytových objektov, vykonáva remeselné práce pri výstavbe družstevných rodinných domčekov alebo pri svojpomocnej bytovej družstevnej výstavbe
  (from: 04/11/1991 until: 09/26/1993)
poskytovanie služieb, ktoré sú spojené s užívaním družstevných bytov /miestnosti neslúžiace na bývanie/
  (from: 04/11/1991 until: 09/26/1993)
služby spojené s bývaním za odplatu občanom i organizáciám
  (from: 04/11/1991 until: 09/26/1993)
výroba materiálov, stavebných dielcov, zariadení a výrobkov potrebné na výstavbu bytov a nebytových priestorov, na modernizáciu staršieho bytového fondu a na rozvoj služieb a činností spojených s bývaním
  (from: 04/11/1991 until: 09/26/1993)
prideľovanie bytov členom v bytových domoch rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie a prevádzkovanie rodinných domčekov do osobného vlastníctva svojim členom
  (from: 04/11/1991 until: 09/26/1993)
organizovanie a rozvoj pracovnej a spoločenskej iniciatívy členov, pracovníkov a ostatných členov
  (from: 04/11/1991 until: 09/26/1993)
zabezpečuje úpravu, aj kompletáciu výpočtovej techniky a rozširovanie programov aj pre iné družstvá
  (from: 04/11/1991 until: 09/26/1993)
zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom
  (from: 09/27/1993 until: 01/14/2002)
prideľuje družstevné byty, vrátane bytov v rodinných domčekoch a nebytové priestory do nájmu svojim členom
  (from: 09/27/1993 until: 01/14/2002)
zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva svojich členov na neziskovom princípe
  (from: 09/27/1993 until: 01/14/2002)
zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve členov
  (from: 09/27/1993 until: 01/14/2002)
údržba a servis televíznych káblových rozvodov
  (from: 02/23/1999 until: 01/14/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/12/2003)
Managing board
  (from: 04/11/1991 until: 02/11/2003)
Bc. Milan Piliar - predseda predstavenstva
Berlínska 1679/7
Žilina 010 08
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011)
Ing. Robert Ferner - člen predstavenstva
Hlinská 20/19
Žilina 010 01
From: 10/25/2011
  (from: 06/28/2017)
prof. Ing. Jozef Majerčák , PhD. - člen predstavenstva
Trnavská 4/60
Žilina 010 08
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011)
Ing. Jozef Jobb - člen predstavenstva
Platanová 9/8
Žilina 010 07
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011)
Ing. Jozef Lukáček - člen predstavenstva
Černovská 5/5
Žilina 010 08
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011)
JUDr. Bibiána Bojmírová - člen predstavenstva
Suvorovova 28/4
Žilina 010 01
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011)
RNDr. Ivan Bellan - Member of the Board of Directors
Javorová 3070/2
Žilina 010 07
From: 05/29/2014
  (from: 08/09/2014)
Ing. Marián Králik - Member of the Board of Directors
Popradská 2/52
Žilina 010 08
From: 11/01/2016
  (from: 04/13/2017)
Ing. Daniel Divinec - podpredseda predstavenstva
Limbová 11/21
Žilina 010 07
From: 04/11/2018
  (from: 08/08/2018)
Ing. Pavol Salaj - člen predstavenstva
Gabajova 2595/30
Žilina 010 01
From: 06/07/2018
  (from: 08/08/2018)
Jaroslav Žák - Member of the Board of Directors
Javorová 185/2
Rajec 015 01
From: 05/18/2023
  (from: 06/17/2023)
Miloš Babka - Člen
Nanterská 19/28
Žilina
  (from: 11/30/1998 until: 07/25/1999)
Miloš Babka - člen
Nanterská 19/28
Žilina
  (from: 07/26/1999 until: 02/11/2003)
Miloš Babka - člen
Nanterská 19/28
Žilina
From: 09/27/2001
  (from: 02/12/2003 until: 11/06/2006)
Miloš Babka - člen
Nanterská 19/28
Žilina
From: 09/27/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Jaroslav Balocký - Člen
Berlínska 5/52
Žilina
  (from: 02/14/1994 until: 07/25/1999)
Ing. Jaroslav Balocký - člen
Berlínska 5/52
Žilina
  (from: 07/26/1999 until: 01/14/2002)
RNDr. Ivan Bellan - člen
Javorová 2/28
Žilina
  (from: 01/15/2002 until: 02/11/2003)
RNDr. Ivan Bellan - člen
Javorová 2/28
Žilina
From: 09/27/2001
  (from: 02/12/2003 until: 11/06/2006)
RNDr. Ivan Bellan - člen
Javorová 2/28
Žilina
From: 09/27/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
RNDr. Ivan Bellan - člen
Javorová 2/28
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
RNDr. Ivan Bellan - člen
Javorová 2/28
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 10/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Ivan Beracko - člen predstavenstva
Javorová 10/55
Žilina 010 07
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 12/29/2016)
Ivan Beracko - člen predstavenstva
Javorová 10/55
Žilina 010 07
From: 10/25/2011 Until: 10/31/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/29/2016)
RNDr. Dalibor Blažek - člen predstavenstva
Borová 35/30
Žilina 010 07
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 08/08/2014)
RNDr. Dalibor Blažek - člen predstavenstva
Borová 35/30
Žilina 010 07
From: 10/25/2011 Until: 01/27/2014
  (from: 08/09/2014 until: 08/08/2014)
Anna Bónová - Člen
Rajecká cesta 7
Žilina
  (from: 11/30/1998 until: 07/25/1999)
Anna Bónová - člen
Rajecká cesta 7
Žilina
  (from: 07/26/1999 until: 01/14/2002)
Ing. Jaroslav Brezovský - člen
Komenského 2187/65,č.b.24
Žilina
From: 05/14/2007
  (from: 06/21/2007 until: 11/11/2011)
Ing. Jaroslav Brezovský - člen
Komenského 2187/65,č.b.24
Žilina
From: 05/14/2007 Until: 10/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Mgr. Július Buchel - člen
Lichardova 3/30
Žilina
  (from: 01/15/2002 until: 02/11/2003)
Mgr. Július Buchel - člen
Lichardova 3/30
Žilina
From: 09/27/2001
  (from: 02/12/2003 until: 11/06/2006)
Mgr. Július Buchel - člen
Lichardova 3/30
Žilina
From: 09/27/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Mgr. Július Buchel - člen
Lichardova 3/30
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
Mgr. Július Buchel - člen
Lichardova 3/30
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 10/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Ľudovít Čulák - Člen
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
Ing. Daniel Divinec - Member of the Board of Directors
Limbová 11/21
Žilina 010 07
From: 11/01/2016
  (from: 12/30/2016 until: 08/07/2018)
Ing. Daniel Divinec - Member of the Board of Directors
Limbová 11/21
Žilina 010 07
From: 11/01/2016 Until: 04/10/2018
  (from: 08/08/2018 until: 08/07/2018)
Ing. Róbert Ferner - člen predstavenstva
Hlinská 20/19
Žilina 010 01
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 06/27/2017)
Emil Fraštia - Člen
Novomeského 7
Žilina
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
JUDr. Ján Gaňa - Člen
Gabajova 6
Žilina
  (from: 02/14/1994 until: 07/25/1999)
JUDr. Ján Gaňa - člen
Gabajova 6
Žilina
  (from: 07/26/1999 until: 01/14/2002)
JUDr. Ján Gaňa - Podpredseda
Gabajova 6
Žilina
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
Ing. Ján Grešo - Člen
Smrekova 24/19
Žilina
  (from: 02/14/1994 until: 07/25/1999)
Ing. Ján Grešo - člen
Smreková 24/19
Žilina
  (from: 07/26/1999 until: 03/21/2001)
Ing. Ján Grešo - podpredseda
Smreková 24/19
Žilina
  (from: 03/22/2001 until: 01/14/2002)
Ing. Ján Grešo - člen
Smreková 24/19
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
Ing. Ján Grešo - člen
Smreková 24/19
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 10/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Mgr. Peter Hanus - Member of the Board of Directors
Smreková 190/6
Rajec 015 01
From: 05/29/2014
  (from: 08/09/2014 until: 02/08/2023)
Mgr. Peter Hanus - Member of the Board of Directors
Smreková 190/6
Rajec 015 01
From: 05/29/2014 Until: 12/14/2022
  (from: 02/09/2023 until: 02/08/2023)
Ing. Jozef Jančúch - Člen
K. Kmeťku 9/23
Žilina
  (from: 02/14/1994 until: 07/25/1999)
Ing. Jozef Jančúch - člen
K. Kmeťku 9/23
Žilina
  (from: 07/26/1999 until: 01/14/2002)
Karol Juríček - Člen
A. Bernoláka 70/60
Žilina
  (from: 02/14/1994 until: 11/29/1998)
Igor Kaliský - člen
Hlinská 6/19
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 06/20/2007)
Igor Kaliský - člen
Hlinská 6/19
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 05/14/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/20/2007)
Ing. Dušan Kaluža - predseda
Oravská 13
Žilina
  (from: 07/26/1999 until: 02/11/2003)
Ing. Dušan Kaluža - Predseda
Platanova 11
Žilina
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
Ing. Dušan Kaluža - Predseda
Platanova 11
Žilina
  (from: 02/14/1994 until: 07/25/1999)
Ing. Dušan Kaluža - predseda
Oravská 13
Žilina
From: 09/27/2001
  (from: 02/12/2003 until: 11/06/2006)
Ing. Dušan Kaluža - predseda
Oravská 13
Žilina
From: 09/27/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Dušan Kaluža - predseda
Oravská 13
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
Ing. Dušan Kaluža - predseda
Oravská 13
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 10/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Ing. Karol Kostoláni - Člen
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
Ing. Karol Kostoláni - Člen
  (from: 02/14/1994 until: 07/25/1999)
Ing. Karol Kostoláni - člen
Limbová 8/20
Žilina
  (from: 07/26/1999 until: 01/14/2002)
JUDr. Anton Kováčik - I. podpredseda
V. Tvrdého 6
Žilina
  (from: 02/14/1994 until: 07/25/1999)
JUDr. Anton Kováčik - podpredseda
V. Tvrdého 6
Žilina
  (from: 07/26/1999 until: 01/14/2002)
Ing. Marián Králik
Popradská 2/52
Žilina 010 08
From: 11/01/2016
  (from: 12/30/2016 until: 04/12/2017)
František Kršák - Člen
Borova 9/33
Žilina
  (from: 02/14/1994 until: 07/25/1999)
František Kršák - člen
Borová 9/33
Žilina
  (from: 07/26/1999 until: 02/11/2003)
František Kršák - člen
Borová 9/33
Žilina
From: 09/27/2001
  (from: 02/12/2003 until: 11/06/2006)
František Kršák - člen
Borová 9/33
Žilina
From: 09/27/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Ján Lecák - člen
Minčolská 4/1
Žilina
  (from: 01/15/2002 until: 02/11/2003)
Ing. Ján Lecák - člen
Minčolská 4/1
Žilina
From: 09/27/2001
  (from: 02/12/2003 until: 11/06/2006)
Ing. Ján Lecák - člen
Minčolská 4/1
Žilina
From: 09/27/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Ján Lecák - člen
Minčolská 4/1
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 06/30/2010)
Ing. Ján Lecák - člen
Minčolská 4/1
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 05/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
RNDr. Bohdan Linda - Člen
Gaštanova 18/3080
Žilina
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
Ing. Jozef Lukáček - člen
Černovská 5/5
Žilina 010 08
From: 05/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 11/11/2011)
Ing. Jozef Lukáček - člen
Černovská 5/5
Žilina 010 08
From: 05/17/2010 Until: 10/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Jozef Majerčák - Člen
Trnavská 4/60
Žilina
  (from: 11/30/1998 until: 07/25/1999)
Jozef Majerčák - člen
Trnavská 4/60
Žilina
  (from: 07/26/1999 until: 01/14/2002)
Doc.Ing. Jozef Majerčák , PhD. - člen
Trnavská 4/60
Žilina
  (from: 01/15/2002 until: 02/11/2003)
Doc.Ing. Jozef Majerčák , PhD. - člen
Trnavská 4/60
Žilina
From: 09/27/2001
  (from: 02/12/2003 until: 11/06/2006)
Doc.Ing. Jozef Majerčák , PhD. - člen
Trnavská 4/60
Žilina
From: 09/27/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
prof. Ing. Jozef Majerčák , PhD. - člen
Trnavská 4/60
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
prof. Ing. Jozef Majerčák , PhD. - člen
Trnavská 4/60
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 10/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Jaroslav Málik - Člen
569
Rosina
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
Jaroslav Málik - Člen
569
Rosina
  (from: 02/14/1994 until: 11/29/1998)
Ing. Marián Mazák - Člen
Tulská 16
Žilina
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
Ing. Marián Mazák - Člen
Tulská 16
Žilina
  (from: 02/14/1994 until: 11/29/1998)
Ing. Svätopluk Mika - člen predstavenstva
Ružová 28/55
Žilina 010 01
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 08/22/2013)
Ing. Svätopluk Mika - člen predstavenstva
Ružová 28/55
Žilina 010 01
From: 10/25/2011 Until: 06/22/2013
  (from: 08/23/2013 until: 08/22/2013)
František Papala - Člen
130
Gbeľany
  (from: 11/30/1998 until: 07/25/1999)
František Papala - člen
130
Gbeľany
  (from: 07/26/1999 until: 02/11/2003)
František Papala - člen
130/3
Gbeľany
From: 09/27/2001
  (from: 02/12/2003 until: 11/06/2006)
František Papala - člen
130/3
Gbeľany
From: 09/27/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. František Papala - člen
130
Gbeľany
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
Ing. František Papala - člen
130
Gbeľany
From: 09/28/2006 Until: 10/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Ján Potecký - člen
Karpatská 2/25
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
Ján Potecký - člen
Karpatská 2/25
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 10/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Ing. Imrich Požoni - Člen
Murgašova 4
Žilina
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
Viliam Rojko - Člen
Gaštanova 5
Žilina
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
Mária Siládiová - Člen
Alexyho 931/1
Rajec
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
Mária Siládiová - Člen
Alexyho 931/1
Rajec
  (from: 02/14/1994 until: 07/25/1999)
Mária Siládiová - člen
Alexyho 931/1
Rajec
  (from: 07/26/1999 until: 01/14/2002)
Mária Siládiová - podpredseda
Alexyho 931/1
Rajec
  (from: 01/15/2002 until: 02/11/2003)
Mária Siládiová - člen
Alexyho 931/1
Rajec
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 01/12/2007)
Mária Siládiová - podpredseda
Alexyho 1/4
Rajec
From: 09/27/2001
  (from: 02/12/2003 until: 11/06/2006)
Mária Siládiová - podpredseda
Alexyho 1/4
Rajec
From: 09/27/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Mária Siládiová - podpredseda
Alexyho 931/1
Rajec
From: 09/28/2006
  (from: 01/13/2007 until: 11/11/2011)
Mária Siládiová - podpredseda
Alexyho 931/1
Rajec
From: 09/28/2006 Until: 10/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Pavel Smrž - člen
Gaštanová 29/37
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
Pavel Smrž - člen
Gaštanová 29/37
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 10/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
JUDr. Mária Stalmašková - člen
Gabajova 20/70
Žilina
  (from: 01/15/2002 until: 02/11/2003)
JUDr. Mária Stalmašková - člen
Gabajova 20/70
Žilina
From: 09/27/2001
  (from: 02/12/2003 until: 11/06/2006)
JUDr. Mária Stalmašková - člen
Gabajova 20/70
Žilina
From: 09/27/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Igor Strážovec
Platanová 3226/49
Žilina 010 07
From: 05/29/2014
  (from: 08/09/2014 until: 12/29/2016)
Ing. Igor Strážovec
Platanová 3226/49
Žilina 010 07
From: 05/29/2014 Until: 10/31/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/29/2016)
Ing. Igor Strážovec - Vice-chairman of the Board of Directors
Platanová 3226/49
Žilina 010 07
From: 11/01/2016
  (from: 12/30/2016 until: 04/12/2017)
Ing. Igor Strážovec - Vice-chairman of the Board of Directors
Platanová 3226/6
Žilina 010 07
From: 11/01/2016
  (from: 04/13/2017 until: 08/07/2018)
Ing. Igor Strážovec - Vice-chairman of the Board of Directors
Platanová 3226/6
Žilina 010 07
From: 11/01/2016 Until: 03/03/2018
  (from: 08/08/2018 until: 08/07/2018)
Ing. Vladimír Stromček - podpredseda
E.Nécseya 3/16
Žilina
  (from: 01/15/2002 until: 02/11/2003)
Ing. Vladimír Stromček - podpredseda
E.Nécseya 3/16
Žilina
From: 09/27/2001
  (from: 02/12/2003 until: 11/06/2006)
Ing. Vladimír Stromček - podpredseda
E.Nécseya 3/16
Žilina
From: 09/27/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Doc.Ing. Jozef Štubňa , CSc. - člen
Predmestská 28/63
Žilina
  (from: 01/15/2002 until: 02/11/2003)
Doc.Ing. Jozef Štubňa , CSc. - člen
Predmestská 28/63
Žilina
From: 09/27/2001 Until: 05/12/2003
  (from: 02/12/2003 until: 06/25/2003)
Ing. Eva Šuleková - člen predstavenstva
Predmestská 30/32
Žilina 010 01
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 08/08/2014)
Ing. Eva Šuleková - člen predstavenstva
Predmestská 30/32
Žilina 010 01
From: 10/25/2011 Until: 04/28/2014
  (from: 08/09/2014 until: 08/08/2014)
Ing. Milan Valach - II. podpredseda
Trnavská 12/46
Žilina
  (from: 02/14/1994 until: 11/29/1998)
Ing. František Vavro - Člen
TOM 31
Žilina
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
Ladislav Vdovičík - člen
Predmestská 58/33
Žilina
From: 05/12/2003
  (from: 06/26/2003 until: 11/06/2006)
Ladislav Vdovičík - člen
Predmestská 58/33
Žilina
From: 05/12/2003 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Otto Wiesler - člen
Javorová 4/36
Žilina
  (from: 01/15/2002 until: 02/11/2003)
Otto Wiesler - člen
Javorová 4/36
Žilina
From: 09/27/2001
  (from: 02/12/2003 until: 11/06/2006)
Otto Wiesler - člen
Javorová 4/36
Žilina
From: 09/27/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Karol Záborský - Podpredseda
Predmestská 40
Žilina
  (from: 04/11/1991 until: 02/13/1994)
Mária Zelná - podpredseda predstavenstva
J. Vojtaššáka 8/18
Žilina 010 08
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 12/29/2016)
Mária Zelná - podpredseda predstavenstva
J. Vojtaššáka 8/18
Žilina 010 08
From: 10/25/2011 Until: 10/31/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/29/2016)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného člena predstavenstva. Predsedu predstavenstva zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva.
  (from: 02/12/2003)
K názvu družstva pripojí svoj podpis predseda družstva a podpredseda alebo ďalší člen predstavenstva. Družstvo zastupuje predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda družstva alebo ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/11/1991 until: 02/11/2003)
Supervisory board: 
Monika Hrabovská
Karola Kmeťku 1/7
Žilina 010 08
From: 07/11/2013
  (from: 08/23/2013)
Ing. Katarína Záborská
Bajzova 15
Žilina 010 01
From: 07/11/2013
  (from: 08/23/2013)
Anna Šuteková
Jaseňová 3217/29
Žilina 010 07
From: 07/11/2013
  (from: 08/23/2013)
Terézia Berzáková
Trnavská 2998/2
Žilina 010 08
From: 07/11/2018
  (from: 08/08/2018)
Veronika Pálfyová
Tulská 1683/9
Žilina 010 08
From: 05/19/2022
  (from: 10/27/2022)
Ing. Milada Kodajová
Platanová 19
Žilina 010 07
From: 11/01/2021
  (from: 10/27/2022)
Ing. Róbert Ferner
Hlinská 20/19
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
Ing. Róbert Ferner
Hlinská 20/19
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 08/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Ing. Róbert Ferner
Hlinská 20/19
Žilina 010 01
From: 05/10/2004
  (from: 07/13/2004 until: 11/06/2006)
Ing. Róbert Ferner
Hlinská 20/19
Žilina 010 01
From: 05/10/2004 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Anna Fodorová
A. Bernoláka 33/44
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
Anna Fodorová
A. Bernoláka 33/44
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 08/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Martina Furtáková
Tulská 9
Žilina 010 08
From: 05/10/2001
  (from: 07/13/2004 until: 11/06/2006)
Martina Furtáková
Tulská 9
Žilina 010 08
From: 05/10/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Martina Furtáková
Tulská 9/66
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 06/27/2008)
Martina Furtáková
Tulská 9/66
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 05/12/2008
  (from: 06/28/2008 until: 06/27/2008)
Mgr. Peter Hanus
Smreková 190/6
Rajec
From: 05/12/2008
  (from: 06/28/2008 until: 11/11/2011)
Mgr. Peter Hanus
Smreková 190/6
Rajec
From: 05/12/2008 Until: 08/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Mgr. Peter Hanus
Smreková 190/6
Rajec 015 01
From: 08/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 05/13/2013)
Mgr. Peter Hanus
Smreková 190/6
Rajec 015 01
From: 08/25/2011 Until: 02/04/2013
  (from: 05/14/2013 until: 05/13/2013)
Oľga Hunčíková
Bajzova 39
Žilina 010 01
From: 05/10/2004
  (from: 07/13/2004 until: 11/06/2006)
Oľga Hunčíková
Bajzova 39
Žilina 010 01
From: 05/10/2004 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Oľga Hunčíková
Bajzova 39/170
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
Oľga Hunčíková
Bajzova 39/170
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 08/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Oľga Hunčíková
Bajzova 39/170
Žilina 010 01
From: 08/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 08/22/2013)
Oľga Hunčíková
Bajzova 39/170
Žilina 010 01
From: 08/25/2011 Until: 05/29/2013
  (from: 08/23/2013 until: 08/22/2013)
Stanislav Janík
Platanová 14
Žilina 010 07
From: 05/10/2001
  (from: 07/13/2004 until: 11/06/2006)
Stanislav Janík
Platanová 14
Žilina 010 07
From: 05/10/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Marián Janík
Trnavská 2/52
Žilina 010 08
From: 08/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 08/22/2013)
Ing. Marián Janík
Trnavská 2/52
Žilina 010 08
From: 08/25/2011 Until: 05/29/2013
  (from: 08/23/2013 until: 08/22/2013)
Dagmar Jurková
Gaštanová 20/31
Žilina 010 07
From: 08/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 08/22/2013)
Dagmar Jurková
Gaštanová 20/31
Žilina 010 07
From: 08/25/2011 Until: 05/29/2013
  (from: 08/23/2013 until: 08/22/2013)
Ing. Milada Kodajová
Platanová 3228/19
Žilina 010 07
From: 07/11/2013
  (from: 08/23/2013 until: 08/07/2018)
Ing. Milada Kodajová
Platanová 3228/19
Žilina 010 07
From: 07/11/2013 Until: 05/28/2018
  (from: 08/08/2018 until: 08/07/2018)
Iveta Komorovská
Smreková 5/31
Žilina 010 07
From: 08/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 05/13/2013)
Iveta Komorovská
Smreková 5/31
Žilina 010 07
From: 08/25/2011 Until: 02/11/2013
  (from: 05/14/2013 until: 05/13/2013)
Juraj Konečný
Lichardova 4/43
Žilina 010 01
From: 08/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 08/22/2013)
Juraj Konečný
Lichardova 4/43
Žilina 010 01
From: 08/25/2011 Until: 05/29/2013
  (from: 08/23/2013 until: 08/22/2013)
Ing. Michal Novák
Piešťanská 3/90
Žilina 010 08
From: 10/25/2011
  (from: 11/12/2011 until: 05/13/2013)
Ing. Michal Novák
Piešťanská 3/90
Žilina 010 08
From: 10/25/2011 Until: 04/03/2013
  (from: 05/14/2013 until: 05/13/2013)
Veronika Pálfyová
Tulská 1683/9
Žilina 010 08
From: 07/11/2013
  (from: 08/23/2013 until: 10/26/2022)
Veronika Pálfyová
Tulská 1683/9
Žilina 010 08
From: 07/11/2013 Until: 10/31/2021
  (from: 10/27/2022 until: 10/26/2022)
Ing. Pavol Salaj
Gabajova 30
Žilina 010 01
From: 10/10/2001
  (from: 07/13/2004 until: 11/06/2006)
Ing. Pavol Salaj
Gabajova 30
Žilina 010 01
From: 10/10/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Pavol Salaj
Gabajova 30/29
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
Ing. Pavol Salaj
Gabajova 30/29
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 08/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Ing. Adalbert Uherkovich
Černovská 8
Žilina 010 08
From: 05/10/2004
  (from: 07/13/2004 until: 11/06/2006)
Ing. Adalbert Uherkovich
Černovská 8
Žilina 010 08
From: 05/10/2004 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Mgr. Otto Wiesler
Javorová 4
Žilina 010 07
From: 07/11/2013
  (from: 08/23/2013 until: 10/10/2022)
Mgr. Otto Wiesler
Javorová 4
Žilina 010 07
From: 07/11/2013 Until: 04/08/2022
  (from: 10/11/2022 until: 10/10/2022)
Jarolím Závadský
T. Rúžičku 5/2
Žilina
From: 09/28/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/11/2011)
Jarolím Závadský
T. Rúžičku 5/2
Žilina
From: 09/28/2006 Until: 08/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Mgr. Jarolím Závadský
T.Rúžičku 5
Žilina 010 01
From: 05/10/2001
  (from: 07/13/2004 until: 11/06/2006)
Mgr. Jarolím Závadský
T.Rúžičku 5
Žilina 010 01
From: 05/10/2001 Until: 09/27/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Mária Zelná
J. Vojtaššáka 8/18
Žilina
From: 11/20/2006
  (from: 01/13/2007 until: 11/11/2011)
Mária Zelná
J. Vojtaššáka 8/18
Žilina
From: 11/20/2006 Until: 08/24/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Iveta Burešová
Borová 3179/24
Žilina 010 07
From: 07/11/2013 Until: 05/30/2024
  (from: 06/21/2024 until: 06/20/2024)
Iveta Burešová
Borová 3179/24
Žilina 010 07
From: 07/11/2013
  (from: 08/23/2013 until: 06/20/2024)
Registered capital: 
108 280 EUR
  (from: 08/22/2012)
107 827,126071 EUR
  (from: 02/07/2009 until: 08/21/2012)
3 248 400 Sk
  (from: 09/27/1993 until: 02/06/2009)
Basic member contribution: 
17 EUR
  (from: 10/28/2014)
500 Sk
  (from: 09/27/1993 until: 02/06/2009)
16,59696 EUR
  (from: 02/07/2009 until: 08/21/2012)
16,6 EUR
  (from: 08/22/2012 until: 10/27/2014)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na základe vlastných stanov, ako i ustanovujúcou členskou shôdzou družstva konanou dňa 1.3.1964.
  (from: 04/11/1991)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 21.11.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so zák. č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 468
  (from: 09/27/1993)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 31.10.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/22/2001)
Na zhromaždení delegátov dňa 27.9.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/15/2002)
Na zhromaždení delegátov dňa 8.11.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/12/2003)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person