Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  79/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Bátovce
  (from: 02/27/1992)
Registered seat: 
Bátovce 935 03
  (from: 02/27/1992)
Identification number (IČO): 
00 194 590
  (from: 02/27/1992)
Date of entry: 
01/01/1976
  (from: 02/27/1992)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/27/1992)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 07/21/1993)
závodné stravovanie
  (from: 11/02/2000)
autobusová doprava
  (from: 11/02/2000)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/02/2000)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/31/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/05/2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/24/2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 06/22/2022)
1/Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde. Zabezpečuje tiež kooperačný pastevný odchov jalovíc. Okrem hlavného predmetu činnosti vykonáva aj iné činnosti, pokiaľ prispievajú k zvyšovaniu intenzity a efektívnosti celkovej poľnohospodárskej výroby, zabezpečujú plynulosť prevádzky a plné využitie výrobných síl družstva.
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
2/Družstvo
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
a/spracováva poľnohospodárske suroviny
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
b/vykonáva činnosť úpravy a uskladnenia obilia a osív pre poľnohospodárske podniky
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
c/poskytuje práce a služby pre občanov-doprava, poľnohospodárske práce
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
d/predáva vlastný spotrebný tovar-obilie, odstavčatá, jahňatá, lahôdkovú kukuricu, jatočné ošípané, včelý med a jablká
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
e/vykonáva nákup poľnohospodárskych výrobkov.
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
3/Predmetom inej hospodárskej činnosti družstva na základe povolenia a registrácie je výkon tejto činnosti:
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
a/pálenie ovocných kvasov
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
b/pílenie dreva na gátri
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
c/kovovýroba
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
d/stavebno-údržbárska výroba
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
e/ťažba lomového kameňa
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
f/čistenie kanalizácie
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
g/ťažba piesku
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
h/drevovýroba
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
ch/zváračské a potrubárske práce pre nerezové plechy, obklady.
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
Iná hospodárska činnosť:
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
opravy, údržby a revízie bleskozvodových zariadení.
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/21/1993)
Managing board
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
Ing. Lýdia Chrastinová - Member of the Board of Directors
M.R. Štefánika 21
Levice 934 01
From: 05/27/2022
  (from: 06/22/2022)
Ing. Tomáš Peškovič - Chairman of the Board of Directors
604
Klátová Nová Ves 958 44
From: 05/27/2022
  (from: 06/22/2022)
Ing. Vladimír Tamaškovič - Vice-chairman of the Board of Directors
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 05/27/2022
  (from: 06/22/2022)
Ing. Ľuboš Baláž - Member of the Board of Directors
30
Drženice 935 03
From: 05/27/2022
  (from: 06/22/2022)
Ing. Petr Mušinský - Member of the Board of Directors
11
Podlužany 935 27
From: 05/27/2022
  (from: 06/22/2022)
Ivan Struhačka - Member of the Board of Directors
82
Ľutov 957 03
From: 05/27/2022
  (from: 06/22/2022)
Jozef Bajnok - člen
80
Pečenice
  (from: 05/21/1997 until: 04/18/2005)
Jozef Bajnok - člen
80
Pečenice
Until: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Ing. Ondrej Baláž - podpredseda
Drženice
  (from: 02/27/1992 until: 01/25/1995)
Ing. Ondrej Baláž - podpredseda
26
Drženice
  (from: 05/21/1997 until: 10/30/2002)
Ing. Ondrej Baláž - predseda
26
Drženice
  (from: 01/26/1995 until: 05/20/1997)
Ing. Ľuboš Baláž - člen
30
Drženice
From: 03/02/2001
  (from: 10/31/2002 until: 05/29/2008)
Ing. Ľuboš Baláž - člen
30
Drženice
From: 03/02/2001 Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Ing. Ľuboš Baláž - podpredseda
30
Drženice 935 03
From: 04/19/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/07/2014)
Ing. Ľuboš Baláž - podpredseda
30
Drženice 935 03
From: 04/19/2008 Until: 03/28/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Ing. Ľuboš Baláž - podpredseda predstavenstva
30
Drženice 935 03
From: 03/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 07/04/2017)
Ing. Ľuboš Baláž - podpredseda predstavenstva
30
Drženice 935 03
From: 03/29/2014 Until: 06/02/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Ing. Slavomír Baláž - člen
26
Drženice 935 03
From: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 05/29/2008)
Ing. Slavomír Baláž - člen
26
Drženice 935 03
From: 03/04/2005 Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Ing. Mikuláš Balint - člen
Fr. Hečku 22
Levice 934 01
From: 04/19/2008
  (from: 05/30/2008 until: 06/15/2010)
Ing. Mikuláš Balint - člen
Fr. Hečku 22
Levice 934 01
From: 04/19/2008 Until: 05/28/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Miroslav Beňo - člen
68
Jabloňovce 935 06
From: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 05/29/2008)
Miroslav Beňo - člen
68
Jabloňovce 935 06
From: 03/04/2005 Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Božena Bieliková - členka
Východná 8
Levice
  (from: 07/21/1993 until: 05/20/1997)
Pavel Bíro - člen
176
Jabloňovce
From: 03/02/2001
  (from: 10/31/2002 until: 04/18/2005)
Pavel Bíro - člen
176
Jabloňovce
From: 03/02/2001 Until: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Ladislav Bóna - člen
29
Drženice, Kmeťovce
  (from: 05/21/1997 until: 04/18/2005)
Ladislav Bóna - člen
29
Drženice, Kmeťovce
Until: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Emília Bónová - člen
20
Pukanec 935 05
From: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 05/07/2014)
Emília Bónová - člen
20
Pukanec 935 05
From: 03/04/2005 Until: 03/28/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Emília Bónová - člen predstavenstva
Záhradná 20
Pukanec 935 05
From: 03/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 07/04/2017)
Emília Bónová - člen predstavenstva
Záhradná 20
Pukanec 935 05
From: 03/29/2014 Until: 06/02/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Tomáš Bonta - člen
43
Pečenice
  (from: 07/21/1993 until: 05/20/1997)
Ing. Roman Buchel - člen
Vajanského 10
Levice 934 03
From: 04/19/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/07/2014)
Ing. Roman Buchel - člen
Vajanského 10
Levice 934 03
From: 04/19/2008 Until: 03/28/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Ing. Roman Buchel - člen predstavenstva
Vajanského 10
Levice 934 01
From: 03/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 07/04/2017)
Ing. Roman Buchel - člen predstavenstva
Vajanského 10
Levice 934 01
From: 03/29/2014 Until: 06/02/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Jozef Demeter - člen
Záhradná 18
Pukanec
From: 03/02/2001
  (from: 10/31/2002 until: 05/29/2008)
Jozef Demeter - člen
Záhradná 18
Pukanec
From: 03/02/2001 Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Ing. Milan Ďurč - člen
5
Zajačia Dolina
  (from: 07/21/1993 until: 05/20/1997)
Ing. Milan Ďurč - člen
5
Zajačia Dolina
  (from: 05/21/1997 until: 10/30/2002)
Ing. Anna Frtúsová - člen
Viničná 8
Pukanec
  (from: 05/21/1997 until: 10/30/2002)
Ing. Anna Frtúsová - členka
Viničná 8
Pukanec
  (from: 07/21/1993 until: 05/20/1997)
Ing. Anna Frtúsová - podpredseda
Viničná cesta 8
Pukanec
  (from: 10/31/2002 until: 04/30/2004)
Ing. Anna Frtúsová - podpredseda
Viničná cesta 8
Pukanec
Until: 04/01/2004
  (from: 05/01/2004 until: 04/30/2004)
Ing. Anna Frtúsová - člen
Viničná cesta 8
Pukanec 935 05
From: 04/01/2004
  (from: 05/01/2004 until: 04/18/2005)
Ing. Anna Frtúsová - člen
Viničná cesta 8
Pukanec 935 05
From: 04/01/2004 Until: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Danica Gábršová - člen
72
Bohunice
  (from: 05/21/1997 until: 05/29/2008)
Danica Gábršová - člen
72
Bohunice
Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Renata Gunárová - člen
78
Drženice
  (from: 05/21/1997 until: 10/30/2002)
Ján Híc - člen
162
Devičany
From: 03/02/2001
  (from: 10/31/2002 until: 04/18/2005)
Ján Híc - člen
162
Devičany
From: 03/02/2001 Until: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Ing. Lýdia Chrastinová - člen
M.R.Štefánika 21
Levice 934 01
From: 04/19/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/07/2014)
Ing. Lýdia Chrastinová - člen
M.R.Štefánika 21
Levice 934 01
From: 04/19/2008 Until: 03/28/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Ing. Lýdia Chrastinová - člen predstavenstva
M.R.Štefánika 21
Levice 934 01
From: 03/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 07/04/2017)
Ing. Lýdia Chrastinová - člen predstavenstva
M.R.Štefánika 21
Levice 934 01
From: 03/29/2014 Until: 06/02/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Peter Kozač - člen
123
Jabloňovce
  (from: 07/21/1993 until: 05/20/1997)
Ján Krajč - člen
Hlboká 32
Levice
  (from: 05/21/1997 until: 10/30/2002)
Ján Krajč - člen
19
Drženice
From: 03/07/1997
  (from: 10/31/2002 until: 05/29/2008)
Ján Krajč - člen
19
Drženice
From: 03/07/1997 Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Ladislav Kraus - člen
371
Bátovce
  (from: 07/21/1993 until: 05/20/1997)
Ladislav Kraus - člen
371
Bátovce
From: 03/02/2001
  (from: 10/31/2002 until: 04/18/2005)
Ladislav Kraus - člen
371
Bátovce
From: 03/02/2001 Until: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Ing. Zdenek Kúdela - predseda
Saratovská 73
Levice
  (from: 02/27/1992 until: 01/25/1995)
Daniel Kuriačka - člen
51
Bohunice
  (from: 07/21/1993 until: 05/20/1997)
Ing. Daniel Kyseľ - člen
Hviezdoslavova 29
Levice
  (from: 07/21/1993 until: 05/20/1997)
Ing. Daniel Kyseľ - člen
Hviezdoslavova 29
Levice
  (from: 05/21/1997 until: 10/30/2002)
Miroslav Lajprík - člen
3
Pečenice 935 03
From: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 05/29/2008)
Miroslav Lajprík - člen
3
Pečenice 935 03
From: 03/04/2005 Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Ing. Dana Lančaričová - člen
184
Devičany
From: 03/02/2001
  (from: 10/31/2002 until: 04/30/2004)
Ing. Dana Lančaričová - člen
184
Devičany
From: 03/02/2001 Until: 04/01/2004
  (from: 05/01/2004 until: 04/30/2004)
Ing. Dana Lančaričová - podpredseda
184
Devičany 935 04
From: 04/01/2004
  (from: 05/01/2004 until: 05/29/2008)
Ing. Dana Lančaričová - podpredseda
184
Devičany 935 04
From: 04/01/2004 Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Ondrej Lešták - člen
1
Zajačia Dolina
  (from: 07/21/1993 until: 05/20/1997)
Ján Loiš - člen
24
Drženice
  (from: 07/21/1993 until: 05/20/1997)
Renáta Matiašovicová - člen
205
Devičany 935 04
From: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 05/29/2008)
Renáta Matiašovicová - člen
205
Devičany 935 04
From: 03/04/2005 Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Ladislav Morvay - člen
č.27
Horša
  (from: 07/21/1993 until: 05/20/1997)
Ladislav Morvay - člen
27
Horša
  (from: 05/21/1997 until: 04/18/2005)
Ladislav Morvay - člen
27
Horša
Until: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Ing. Petr Mušinský
11
Podlužany 935 27
From: 05/04/2013
  (from: 05/31/2013 until: 05/07/2014)
Ing. Petr Mušinský
11
Podlužany 935 27
From: 05/04/2013 Until: 03/28/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Ing. Petr Mušinský - člen predstavenstva
11
Podlužany 935 27
From: 03/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 07/04/2017)
Ing. Petr Mušinský - člen predstavenstva
11
Podlužany 935 27
From: 03/29/2014 Until: 06/02/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Ing. Daniel Novák - člen
81
Bátovce
  (from: 07/21/1993 until: 01/25/1995)
Ing. Daniel Novák - člen
81
Bátovce
  (from: 05/21/1997 until: 10/30/2002)
Ing. Daniel Novák - podpredseda
81
Bátovce
  (from: 01/26/1995 until: 05/20/1997)
Ing. Maroš Novák - člen
81
Bátovce
From: 03/02/2001
  (from: 10/31/2002 until: 05/29/2008)
Ing. Maroš Novák - člen
81
Bátovce
From: 03/02/2001 Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Daniel Pomothy - člen
40
Horša 934 01
From: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 04/05/2006)
Daniel Pomothy - člen
40
Horša 934 01
From: 03/04/2005 Until: 03/17/2006
  (from: 04/06/2006 until: 04/05/2006)
Ján Ratuľovský - člen
10
Bátovce 935 03
From: 03/04/2005
  (from: 04/19/2005 until: 05/29/2008)
Ján Ratuľovský - člen
10
Bátovce 935 03
From: 03/04/2005 Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Ján Seneši - člen
18
Kmeťovce
  (from: 07/21/1993 until: 05/20/1997)
Ján Seneši - člen
18
Kmeťovce
  (from: 05/21/1997 until: 10/30/2002)
Ing. Ján Seneši - člen predstavenstva
Kmeťovce 31
Drženice 935 03
From: 06/03/2017
  (from: 07/05/2017 until: 04/07/2020)
Ing. Ján Seneši - člen predstavenstva
Kmeťovce 31
Drženice 935 03
From: 06/03/2017 Until: 02/21/2020
  (from: 04/08/2020 until: 04/07/2020)
Ing. Ján Seneši - predseda
31
Drženice, Kmeťovce
  (from: 05/21/1997 until: 05/07/2014)
Ing. Ján Seneši - predseda
31
Drženice, Kmeťovce
Until: 03/28/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Ing. Ján Seneši - predseda predstavenstva
Kmeťovce 31
Drženice 935 03
From: 03/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 07/04/2017)
Ing. Ján Seneši - predseda predstavenstva
Kmeťovce 31
Drženice 935 03
From: 03/29/2014 Until: 06/02/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Ivan Struhačka - člen predstavenstva
328
Podlužany 956 52
From: 03/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 07/04/2017)
Ivan Struhačka - člen predstavenstva
328
Podlužany 956 52
From: 03/29/2014 Until: 06/02/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Ing. Miroslav Svetík - člen
Severná 2/3
Levice
  (from: 05/21/1997 until: 10/30/2002)
Ing. Igor Štarke - člen
kpt. Jaroša 3
Levice
  (from: 01/26/1995 until: 05/20/1997)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 04/19/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/07/2014)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 04/19/2008 Until: 03/28/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 03/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 07/04/2017)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 03/29/2014 Until: 06/02/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Ing. Ján Tunák - člen
96
Brhlovce
From: 03/02/2001
  (from: 10/31/2002 until: 05/29/2008)
Ing. Ján Tunák - člen
96
Brhlovce
From: 03/02/2001 Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Dušan Udvardy - člen
38
Horša 934 01
From: 03/17/2006
  (from: 04/06/2006 until: 05/29/2008)
Dušan Udvardy - člen
38
Horša 934 01
From: 03/17/2006 Until: 04/18/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Ing. Kamil Vén - člen
L. Kossutha 2060/26
Dunajská Streda 929 01
From: 05/28/2010
  (from: 06/16/2010 until: 05/30/2013)
Ing. Kamil Vén - člen
L. Kossutha 2060/26
Dunajská Streda 929 01
From: 05/28/2010 Until: 05/03/2013
  (from: 05/31/2013 until: 05/30/2013)
Ján Zachar - člen
3
Devičany
  (from: 05/21/1997 until: 10/30/2002)
Ing. Lýdia Chrastinová - predseda predstavenstva
M.R. Štefánika 21
Levice 934 01
From: 06/03/2017 Until: 05/26/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
Ing. Vladimír Tamaškovič - podpredseda predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 06/03/2017 Until: 05/26/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
Ing. Ľuboš Baláž - člen predstavenstva
Drženice 30
Drženice 935 03
From: 06/03/2017 Until: 05/26/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
Ing. Petr Mušinský - člen predstavenstva
Podlužany 11
Podlužany 935 27
From: 06/03/2017 Until: 05/26/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
Ivan Struhačka - člen predstavenstva
82
Ľutov 957 03
From: 06/03/2017 Until: 05/26/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
Ing. Lýdia Chrastinová - predseda predstavenstva
M.R. Štefánika 21
Levice 934 01
From: 06/03/2017
  (from: 07/05/2017 until: 06/21/2022)
Ing. Vladimír Tamaškovič - podpredseda predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 06/03/2017
  (from: 07/05/2017 until: 06/21/2022)
Ing. Ľuboš Baláž - člen predstavenstva
Drženice 30
Drženice 935 03
From: 06/03/2017
  (from: 07/05/2017 until: 06/21/2022)
Ing. Petr Mušinský - člen predstavenstva
Podlužany 11
Podlužany 935 27
From: 06/03/2017
  (from: 07/05/2017 until: 06/21/2022)
Ivan Struhačka - člen predstavenstva
82
Ľutov 957 03
From: 06/03/2017
  (from: 07/05/2017 until: 06/21/2022)
Acting: 
V mene družstva konajú navonok najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť buď predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, a to vrátane právneho úkonu, pre ktorý je predpísaná písomná forma.
  (from: 07/05/2017)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnoti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/21/1993 until: 07/04/2017)
Za družstvo podpisuje predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
Supervisory board: 
Emília Bónová
Záhradná 20
Pukanec 935 05
From: 05/27/2022
  (from: 06/22/2022)
Jana Boráková
Záhradná 20
Pukanec 935 05
From: 05/27/2022
  (from: 06/22/2022)
Danica Halbavá
73
Bohunice 935 03
From: 05/27/2022
  (from: 06/22/2022)
Jana Boráková
Záhradná 20
Pukanec 935 05
From: 03/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 07/04/2017)
Jana Boráková
Záhradná 20
Pukanec 935 05
From: 03/29/2014 Until: 06/02/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Milan Borbuliak
Záhradná 1
Pukanec 935 05
From: 03/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 07/04/2017)
Milan Borbuliak
Záhradná 1
Pukanec 935 05
From: 03/29/2014 Until: 06/02/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Danica Halbavá
73
Bohunice 935 05
From: 05/21/2016
  (from: 06/01/2016 until: 07/04/2017)
Danica Halbavá
73
Bohunice 935 05
From: 05/21/2016 Until: 06/02/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Zuzana Kňazovicová
196
Devičany 935 04
From: 03/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/31/2016)
Zuzana Kňazovicová
196
Devičany 935 04
From: 03/29/2014 Until: 05/20/2016
  (from: 06/01/2016 until: 05/31/2016)
Emília Bónová
Záhradná 20
Pukanec 935 05
From: 06/03/2017 Until: 05/26/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
Emília Bónová
Záhradná 20
Pukanec 935 05
From: 06/03/2017
  (from: 07/05/2017 until: 06/21/2022)
Jana Boráková
Záhradná 20
Pukanec 935 05
From: 06/03/2017 Until: 05/26/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
Jana Boráková
Záhradná 20
Pukanec 935 05
From: 06/03/2017
  (from: 07/05/2017 until: 06/21/2022)
Danica Halbavá
Bohunice 73
Bohunice 935 05
From: 06/03/2017 Until: 05/26/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
Danica Halbavá
Bohunice 73
Bohunice 935 05
From: 06/03/2017
  (from: 07/05/2017 until: 06/21/2022)
Registered capital: 
780 390,94 EUR
  (from: 11/17/2009)
514 505,74 EUR
  (from: 10/30/2009 until: 11/16/2009)
15 500 000 Sk
  (from: 05/30/2008 until: 10/29/2009)
17 534 000 Sk
  (from: 08/21/2000 until: 05/29/2008)
19 800 000 Sk
  (from: 07/21/1993 until: 08/20/2000)
Basic member contribution: 
995,82 EUR
  (from: 07/24/2018)
30 000 Sk
  (from: 07/21/1993 until: 08/20/2000)
30 000 Sk fyzické osoby
  (from: 08/21/2000 until: 10/29/2009)
995,82 EUR fyzické osoby
  (from: 10/30/2009 until: 07/23/2018)
1 659,7 EUR právnické osoby
  (from: 10/30/2009 until: 07/23/2018)
50 000 Sk právnické osoby
  (from: 08/21/2000 until: 10/29/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na spoločnej zlučovacej členskej schôdzi dňa 25.novembra 1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Pod Sitnom v Bánovciach, ZČSP v Drženiciach a v Devičanoch, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Leviciach uznesením č.302/75-R zo dňa 23.12.1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zák. č.49/59 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 9.2.1976 /§ 1 zák.č.72/70 Zb./. Družstvo bolo premenené v súlade s ust. Zák. čís.513/1991 Zb. spôsobom, ktorý ustanovuje Zákon č.42/1991 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 18.12.1992. Stary spis: Dr 166
  (from: 07/21/1993)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva dňa 07.03.1997.
  (from: 05/21/1997)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 03.03.2000.
  (from: 08/21/2000)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 2.3.2001.
  (from: 10/31/2002)
Členovia zodpovedajú za prípadnú stratu družstva jedným percentom mesačnej odmeny. Družstvo vzniklo na spoločnej zlučovacej členskej schôdzi dňa 25.novembra 1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Pod Sitnom v Bánovciach, ZČSP v Drženiciach a v Devičanoch, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Leviciach uznesením č.302/75-R zo dňa 23.12.1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zák. č.49/59 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 9.2.1976 /§ 1 zák.č.72/70 Zb./. Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 22.2.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle zákona č.162/1991 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 166
  (from: 02/27/1992 until: 07/20/1993)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person