Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10971/R

Business name: 
JURISPOL, spol. s r.o.
  (from: 09/28/1992 until: 06/15/2009)
Registered seat: 
Rozmarínova 8
Trenčín 911 01
  (from: 03/04/1998 until: 06/15/2009)
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (from: 07/01/1993 until: 03/03/1998)
Kopčianska 6
Bratislava 851 01
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
Identification number (IČO): 
31 332 951
  (from: 09/28/1992)
Date of entry: 
09/28/1992
  (from: 09/28/1992)
Person dissolved from: 
27.5.2009
  (from: 06/16/2009)
Date of deletion: 
06/16/2009
  (from: 06/16/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/16/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/28/1992)
Objects of the company: 
ochrana majetku fyzických a právnických osôb
  (from: 09/28/1992 until: 07/10/1995)
fyzická ochrana osôb
  (from: 09/28/1992 until: 07/10/1995)
strážna a poriadková služba vo verejných objektoch a na verejných priestranstvách
  (from: 09/28/1992 until: 07/10/1995)
ozbrojená ochrana prepráv finančných prostriedkov, cenín a drahých kovov
  (from: 09/28/1992 until: 07/10/1995)
detektívna služba
  (from: 09/28/1992 until: 07/10/1995)
veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/28/1992 until: 07/10/1995)
konzultačno-poradenská činnosť v oblasti obchodu, marketingu, reklamy a služieb
  (from: 09/28/1992 until: 07/10/1995)
inžiniersko-investičná činnosť v stavebníctve
  (from: 09/28/1992 until: 07/10/1995)
poskytovanie softwaru a know-how na základe zmlúv s autormi
  (from: 09/28/1992 until: 07/10/1995)
sprostredkúvanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 09/28/1992 until: 07/10/1995)
zastupovanie zahraničných firiem v oblasti obchodno-technických služieb
  (from: 09/28/1992 until: 07/10/1995)
požiarna ochrana
  (from: 07/01/1993 until: 06/15/2009)
ochrana majetku fyzických a právnických osôb
  (from: 07/11/1995 until: 08/18/1996)
fyzická ochrana osôb
  (from: 07/11/1995 until: 08/18/1996)
strážna a poriadková služba vo verejných objektoch a na verejných priestranstvách
  (from: 07/11/1995 until: 08/18/1996)
ozbrojená ochrana prepráv finančných prostriedkov, cenín a drahých kovov
  (from: 07/11/1995 until: 08/18/1996)
detektívna služba
  (from: 07/11/1995 until: 08/18/1996)
veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/11/1995 until: 08/18/1996)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 07/11/1995 until: 08/18/1996)
poskytovanie softwaru a kow-how na základe zmlúv s autormi
  (from: 07/11/1995 until: 08/18/1996)
zastupovanie zahraničných firiem v oblasti obchodno-technických služieb
  (from: 07/11/1995 until: 08/18/1996)
veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/1996 until: 06/15/2009)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 08/19/1996 until: 06/15/2009)
poskytovanie softwaru a know-how na základe zmlúv s autormi
  (from: 08/19/1996 until: 06/15/2009)
zastupovanie zahraničných firiem v oblasti obchodno-technických služieb
  (from: 08/19/1996 until: 06/15/2009)
Partners: 
JUDr. Ján Javorčík
Novobanská 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/1993 until: 01/29/1995)
JUDr. Ján Javorčík
Novobanská 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Ján Pečo
Röntgenova 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Jozef Potisk
Šintavská 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
Ján Szurik
Cyprichova 66
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/1993 until: 03/03/1998)
Ing. Milan Šári
Kežmarská 12/4
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/01/1993 until: 03/03/1998)
Ing. Milan Šári
Kežmarská 12/4
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Vladimír Vereš
Martákovej 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/30/1995 until: 03/03/1998)
Ing. Vladimír Vereš
Martákovej 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/1993 until: 01/29/1995)
Ing. Vladimír Vereš
Martákovej 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
JUDr. Milan Ziman
Závadská 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
Ján Tiso
Šafárikova 10
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 03/04/1998 until: 06/15/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Potisk
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Ján Pečo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Vladimír Vereš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
JUDr. Ján Javorčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
JUDr. Milan Ziman
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Milan Šári
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Vladimír Vereš
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 01/29/1995)
JUDr. Ján Javorčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 01/29/1995)
Ing. Milan Šári
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 03/03/1998)
Ján Szurik
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 03/03/1998)
Ing. Vladimír Vereš
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 01/30/1995 until: 03/03/1998)
Ján Tiso
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 03/04/1998 until: 06/15/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/19/1996 until: 06/15/2009)
konatelia
  (from: 07/11/1995 until: 08/18/1996)
Individual managing director
  (from: 01/30/1995 until: 07/10/1995)
konatelia
  (from: 09/28/1992 until: 01/29/1995)
Ing. Jozef Potisk
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
Ján Szurik
Cyprichova 66
Bratislava
  (from: 07/01/1993 until: 01/29/1995)
Ing. Milan Šári
Kežmarská 12/4
Košice
  (from: 07/11/1995 until: 08/18/1996)
Ing. Milan Šári
Kežmarská 12/4
Košice 040 15
  (from: 08/19/1996 until: 03/03/1998)
Ing. Vladimír Vereš
  (from: 09/28/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Vladimír Vereš
Martákovej 3
Bratislava
  (from: 07/01/1993 until: 08/18/1996)
Ján Tiso
Šafárikova 10
Trenčín
  (from: 03/04/1998 until: 06/15/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 08/19/1996 until: 06/15/2009)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 07/11/1995 until: 08/18/1996)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 01/30/1995 until: 07/10/1995)
konatelia
  (from: 09/28/1992 until: 01/29/1995)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 09/28/1992 until: 06/15/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 36CbR/151/2006-23 zo dňa 8. apríla 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.05.2009 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť JURISPOL, spol. s r. o., so sídlom Rozmarínova 8, Trenčín, IČO 31 332 951 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 10971/R.
  (from: 06/16/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.8.1992 podľa §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 09/28/1992 until: 06/15/2009)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.4.1993.
  (from: 07/01/1993 until: 06/15/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.1993.
  (from: 01/30/1995 until: 06/15/2009)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 4.7.1995.
  (from: 07/11/1995 until: 06/15/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.1996.
  (from: 08/19/1996 until: 06/15/2009)
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 30.1.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 53/97, Nz 54/98 zo dňa 30.1.1998.
  (from: 03/04/1998 until: 06/15/2009)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person