Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  223/S

Business name: 
ELBA, a.s.
  (from: 10/01/1994)
Registered seat: 
Československej armády 264/58
Kremnica 967 01
  (from: 10/01/1994)
Identification number (IČO): 
31 615 651
  (from: 10/01/1994)
Date of entry: 
10/01/1994
  (from: 10/01/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/01/1994)
Objects of the company: 
výroba a odbyt elektrotechnických výrobkov, silových kondenzátorov a montážneho náradia
  (from: 10/01/1994)
výroba a prevádzka špeciálnych pomocných zariadení pre hlavnú účelovú výrobu
  (from: 10/01/1994)
výroba a odbyt jednoúčelových strojov pre diagnostiku a údržbu zariadení jadrových elektrární
  (from: 10/01/1994)
výskum, vývoj a skúšobníctvo vo výrobných oblastiach podľa predmetu činnosti
  (from: 10/01/1994)
časti a prefabrikáty v odbora 553, stavebné kovové a kombinované z kovov a z iných materiálov
  (from: 10/01/1994)
práce výrobnej povahy v kovoobrábacom priemysle v odbore 560
  (from: 10/01/1994)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov mimo riadnej predajne, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
  (from: 10/01/1994)
montáž bránových systémov a jednoduchých stavieb z termopanelov, rámových konštrukcií a lamiel
  (from: 10/01/1994)
vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo
  (from: 09/27/2001)
výroba nástrojov
  (from: 01/01/2005)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre bytové, občianske a priemyselné stavby
  (from: 01/01/2005)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 01/01/2005)
výroba montážneho náradia pre spájanie a určovanie lán a káblov elektrických vedení
  (from: 01/01/2005)
kovoobrábanie, kováčstvo
  (from: 01/01/2005)
zámočníctvo
  (from: 01/01/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/01/1994)
Ing. Peter Hric - predseda
Banská cesta 23A/1229
Kremnica 967 01
From: 05/02/2018
  (from: 05/30/2018)
Mgr. Peter Kostík - Member of the Board of Directors
Kresánkova 3597/12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022)
Ing. Anna Považanová
44
Horná Ves
From: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022)
Ing. Peter Jurančík
Štefánikovo námestie 29/32
Kremnica 967 01
From: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/01/1994)
Procuration: 
Ing. Peter Baláž
Matunákova ulica 379/6
Kremnica 967 01
From: 07/28/2021
  (from: 07/28/2021)
Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok prokurista a svoj podpis.
  (from: 07/28/2021)
Capital: 
5 600 542 EUR Paid up: 5 600 542 EUR
  (from: 04/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 74
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 75 683 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné iba so súhlasom spoločnosti. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu spoločnosti na prevod akcií je neumožnenie vykonať predkupné právo akcionárom spoločnosti za podmienok stanovených stanovami.
  (from: 04/07/2009)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Ceplák
Veternícka 49/132
Kremnica 967 01
From: 05/02/2018
  (from: 05/30/2018)
Mgr. Kristína Holá
Hviezdoslavova 279/55
Žiar nad Hronom 965 01
From: 08/16/2021
  (from: 08/31/2021)
Ing. Jaroslav Kán
Pavla Križku 403/30
Kremnica 967 01
From: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022)
Vojtech Baláž
Zechenterova 329/7
Kremnica
From: 03/10/2022
  (from: 06/07/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo) a prijatím stanov v súlade s rozhodnutím MPSaPNM SR č. 59 zo dňa 28.6.1994 bolo podľa ust. § 10 odst. 2 a 8 zák. č. 92/1991 Zb. rozhodnuté o privatizácii š.p. ELBA a založení a.s. ELBA. Stary spis: Sa 726
  (from: 10/01/1994)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.12.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/06/1999)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.4.2000 schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/20/2000)
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo 23.6.2000 bolo schválené nové znenie stanov.
  (from: 08/07/2000)
. Valné zhromaždenie konané dňa 29.6.2001 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/27/2001)
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.09.2002, bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/27/2003)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 03.04.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/26/2003)
. Zapisuje sa zmena v dozornej rade.
  (from: 04/24/2003)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 05.12.2002 bolo schválené úplné znenie stanov.
  (from: 10/10/2003)
Legal successor: 
ELBAK, a.s.
ČSA 264/58
Kremnica 967 01
  (from: 01/01/2005)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person