Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  223/S

Business name: 
ELBA, a.s.
  (from: 10/01/1994)
Registered seat: 
Československej armády 264/58
Kremnica 967 01
  (from: 10/01/1994)
Identification number (IČO): 
31 615 651
  (from: 10/01/1994)
Date of entry: 
10/01/1994
  (from: 10/01/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/01/1994)
Objects of the company: 
výroba a odbyt elektrotechnických výrobkov, silových kondenzátorov a montážneho náradia
  (from: 10/01/1994)
výroba a prevádzka špeciálnych pomocných zariadení pre hlavnú účelovú výrobu
  (from: 10/01/1994)
výroba a odbyt jednoúčelových strojov pre diagnostiku a údržbu zariadení jadrových elektrární
  (from: 10/01/1994)
výskum, vývoj a skúšobníctvo vo výrobných oblastiach podľa predmetu činnosti
  (from: 10/01/1994)
časti a prefabrikáty v odbora 553, stavebné kovové a kombinované z kovov a z iných materiálov
  (from: 10/01/1994)
práce výrobnej povahy v kovoobrábacom priemysle v odbore 560
  (from: 10/01/1994)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov mimo riadnej predajne, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
  (from: 10/01/1994)
montáž bránových systémov a jednoduchých stavieb z termopanelov, rámových konštrukcií a lamiel
  (from: 10/01/1994)
vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo
  (from: 09/27/2001)
výroba nástrojov
  (from: 01/01/2005)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre bytové, občianske a priemyselné stavby
  (from: 01/01/2005)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 01/01/2005)
výroba montážneho náradia pre spájanie a určovanie lán a káblov elektrických vedení
  (from: 01/01/2005)
kovoobrábanie, kováčstvo
  (from: 01/01/2005)
zámočníctvo
  (from: 01/01/2005)
výuka, výchova a odborný výcvik učňovského dorastu a dospelých
  (from: 10/01/1994 until: 04/01/2005)
prevádzka zariadení pre výuku a výchovu mládeže na robotnícke povolanie, vrátane ubytovania a stravovania
  (from: 10/01/1994 until: 04/01/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/01/1994)
Ing. Peter Hric - predseda
Banská cesta 23A/1229
Kremnica 967 01
From: 05/02/2018
  (from: 05/30/2018)
Mgr. Peter Kostík - Member of the Board of Directors
Kresánkova 3597/12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022)
Ing. Anna Považanová
44
Horná Ves
From: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022)
Ing. Peter Jurančík
Štefánikovo námestie 29/32
Kremnica 967 01
From: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022)
Ing. Pavol Bilický - člen
Bagarova 24
Bratislava
  (from: 10/01/1994 until: 01/12/1998)
Ing. Pavol Bilický - člen
Bagarova 24
Bratislava
  (from: 01/13/1998 until: 05/05/1999)
Ing. Miroslav Dominik - člen
Jesenského 863/32
Žiar nad Hronom
From: 09/23/2002
  (from: 02/27/2003 until: 04/01/2005)
Ing. Miroslav Dominik - člen
Jesenského 863/32
Žiar nad Hronom
From: 09/23/2002 Until: 03/15/2005
  (from: 04/02/2005 until: 04/01/2005)
Ing. Peter Hric - člen
S. Chalupku 298/49
Kremnica
  (from: 10/01/1994 until: 01/12/1998)
Ing. Peter Hric - člen
S. Chalupku 298/49
Kremnica
  (from: 01/13/1998 until: 08/06/2000)
Ing. Peter Hric - podpredseda
S. Chalupku 298/49
Kremnica
  (from: 08/07/2000 until: 09/26/2001)
Ing. Peter Hric - predseda
Banská cesta 1229/23A
Kremnica
From: 12/02/1998 Until: 10/22/2003
  (from: 10/10/2003 until: 01/08/2004)
Ing. Peter Hric - predseda
S. Chalupku 298/49
Kremnica
  (from: 09/27/2001 until: 10/09/2003)
Ing. Peter Hric - predseda
Banská cesta 1229/23A
Kremnica
From: 10/22/2003
  (from: 01/09/2004 until: 11/04/2008)
Ing. Peter Hric - predseda
Banská cesta 1229/23A
Kremnica
From: 10/22/2003 Until: 10/09/2008
  (from: 11/05/2008 until: 11/04/2008)
Ing. Peter Hric - predseda
Banská cesta 23A/1229
Kremnica 967 01
From: 10/09/2008
  (from: 11/05/2008 until: 05/28/2013)
Ing. Peter Hric - predseda
Banská cesta 23A/1229
Kremnica 967 01
From: 10/09/2008 Until: 04/25/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/28/2013)
Ing. Peter Hric - predseda
Banská cesta 23A/1229
Kremnica 967 01
From: 04/25/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/29/2018)
Ing. Peter Hric - predseda
Banská cesta 23A/1229
Kremnica 967 01
From: 04/25/2013 Until: 05/02/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Ing. Peter Jurančík - člen
J. Horvátha 904/38
Kremnica
  (from: 10/01/1994 until: 01/12/1998)
Ing. Peter Jurančík - člen
J. Horvátha 904/38
Kremnica
  (from: 01/13/1998 until: 05/05/1999)
Ing. Peter Jurančík - člen
J. Horvátha 904/38
Kremnica
  (from: 09/27/2001 until: 10/09/2003)
Ing. Peter Jurančík - člen
J. Horvátha 904/38
Kremnica
From: 06/29/2001
  (from: 10/10/2003 until: 06/21/2007)
Ing. Peter Jurančík - člen
J. Horvátha 904/38
Kremnica
From: 06/29/2001 Until: 06/29/2006
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Peter Jurančík - člen
Štefánikovo nám. 32/29
Kremnica 967 01
From: 05/09/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/04/2012)
Ing. Peter Jurančík - člen
Štefánikovo nám. 32/29
Kremnica 967 01
From: 05/09/2007 Until: 05/02/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Peter Jurančík - člen
Štefánikovo nám. 32/29
Kremnica 967 01
From: 05/02/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/13/2017)
Ing. Peter Jurančík - člen
Štefánikovo nám. 32/29
Kremnica 967 01
From: 05/02/2012 Until: 05/04/2017
  (from: 06/14/2017 until: 06/13/2017)
Ing. Peter Jurančík - člen
Štefánikovo nám. 32/29
Kremnica 967 01
From: 05/04/2017
  (from: 06/14/2017 until: 03/24/2022)
Ing. Vladimír Kostík - člen
S. Chalupku 269/43
Kremnica
  (from: 10/01/1994 until: 01/12/1998)
Ing. Vladimír Kostík - člen
S. Chalupku 269/43
Kremnica
  (from: 01/13/1998 until: 09/26/2001)
Ing. Vladimír Kostík - podpredseda
S. Chalupku 269/43
Kremnica
  (from: 09/27/2001 until: 10/09/2003)
Ing. Vladimír Kostík - podpredseda
S. Chalupku 269/43
Kremnica
From: 12/02/1998 Until: 10/22/2003
  (from: 10/10/2003 until: 01/08/2004)
Ing. Vladimír Kostík - podpredseda
141
Krahule 967 01
From: 10/09/2008
  (from: 11/05/2008 until: 05/28/2013)
Ing. Vladimír Kostík - podpredseda
141
Krahule 967 01
From: 10/09/2008 Until: 04/25/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/28/2013)
Ing. Vladimír Kostík - podpredseda
141
Krahule 967 01
From: 04/25/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/29/2018)
Ing. Vladimír Kostík - podpredseda
141
Krahule 967 01
From: 04/25/2013 Until: 05/02/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Ing. Vladimír Kostík - podpredseda
141
Krahule 967 01
From: 05/02/2018
  (from: 05/30/2018 until: 03/07/2022)
Ing. Vladimír Kostík - podpredseda
141
Krahule 967 01
From: 05/02/2018 Until: 02/22/2022
  (from: 03/08/2022 until: 03/07/2022)
Ing. Vladimír Kostík - podpredseda
Sama Chalupku 43/296
Kremnica 967 01
From: 10/22/2003
  (from: 01/09/2004 until: 11/04/2008)
Ing. Vladimír Kostík - podpredseda
Sama Chalupku 43/296
Kremnica 967 01
From: 10/22/2003 Until: 10/09/2008
  (from: 11/05/2008 until: 11/04/2008)
Ing. Dominik Miroslav - člen
A. Dubčeka 377/39
Žiar nad Hronom
  (from: 10/01/1994 until: 01/12/1998)
Ing. Dominik Miroslav - člen
Jesenského 863/32
Žiar nad Hronom
  (from: 01/13/1998 until: 08/06/2000)
Ing. Dominik Miroslav - predseda
Jesenského 863/32
Žiar nad Hronom
  (from: 08/07/2000 until: 09/26/2001)
Ing. Anna Považanová
Horná Ves 44
Horná Ves 967 01
From: 05/04/2017
  (from: 06/14/2017 until: 03/24/2022)
Ing. Anna Považanová - člen
44
Horná Ves 967 01
From: 10/12/2007
  (from: 11/16/2007 until: 06/04/2012)
Ing. Anna Považanová - člen
44
Horná Ves 967 01
From: 10/12/2007 Until: 05/02/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Anna Považanová - člen
44
Horná Ves 967 01
From: 05/02/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/13/2017)
Ing. Anna Považanová - člen
44
Horná Ves 967 01
From: 05/02/2012 Until: 05/04/2017
  (from: 06/14/2017 until: 06/13/2017)
Ing. Anna Považanová - člen
Horná Ves 44/A
Kremnica
From: 09/23/2002
  (from: 02/27/2003 until: 11/15/2007)
Ing. Anna Považanová - člen
Horná Ves 44/A
Kremnica
From: 09/23/2002 Until: 09/23/2007
  (from: 11/16/2007 until: 11/15/2007)
Ing. Peter Jurančík - člen
Štefánikovo nám. 32/29
Kremnica 967 01
From: 05/04/2017 Until: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022 until: 06/06/2022)
Ing. Anna Považanová
Horná Ves 44
Horná Ves 967 01
From: 05/04/2017 Until: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022 until: 06/06/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/01/1994)
Procuration: 
Ing. Peter Baláž
Matunákova ulica 379/6
Kremnica 967 01
From: 07/28/2021
  (from: 07/28/2021)
Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok prokurista a svoj podpis.
  (from: 07/28/2021)
Capital: 
5 600 542 EUR Paid up: 5 600 542 EUR
  (from: 04/07/2009)
168 720 000 Sk Paid up: 168 720 000 Sk
  (from: 06/30/2005 until: 04/06/2009)
228 000 000 Sk Paid up: 228 000 000 Sk
  (from: 01/01/2005 until: 06/29/2005)
227 000 000 Sk Paid up: 227 000 000 Sk
  (from: 10/10/2003 until: 12/31/2004)
227 000 000 Sk
  (from: 09/27/2001 until: 10/09/2003)
226 102 000 Sk
  (from: 10/01/1994 until: 09/26/2001)
Shares: 
Number of shares: 74
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 75 683 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné iba so súhlasom spoločnosti. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu spoločnosti na prevod akcií je neumožnenie vykonať predkupné právo akcionárom spoločnosti za podmienok stanovených stanovami.
  (from: 04/07/2009)
Number of shares: 74
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 280 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné iba so súhlasom spoločnosti. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu spoločnosti na prevod akcií je neumožnenie vykonať predkupné právo akcionárom spoločnosti za podmienok stanovených stanovami.
  (from: 06/30/2005 until: 04/06/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 280 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné iba so súhlasom spoločnosti. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu spoločnosti na prevod akcií je neumožnenie vykonať predkupné právo akcionárom spoločnosti za podmienok stanovených stanovami.
  (from: 01/01/2005 until: 06/29/2005)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 270 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné iba so súhlasom spoločnosti. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu spoločnosti na prevod akcií je neumožnenie vykonať predkupné právo akcionárom spoločnosti za podmienok stanovených stanovami.
  (from: 10/10/2003 until: 12/31/2004)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 270 000 Sk
  (from: 09/27/2001 until: 10/09/2003)
Number of shares: 226102
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/20/2000 until: 09/26/2001)
Number of shares: 226102
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/01/1994 until: 03/19/2000)
Stockholder: 
ELBAK, a.s.
ČSA 264/58
Kremnica
  (from: 08/07/2002 until: 12/31/2004)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Ceplák
Veternícka 49/132
Kremnica 967 01
From: 05/02/2018
  (from: 05/30/2018)
Mgr. Kristína Holá
Hviezdoslavova 279/55
Žiar nad Hronom 965 01
From: 08/16/2021
  (from: 08/31/2021)
Ing. Jaroslav Kán
Pavla Križku 403/30
Kremnica 967 01
From: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022)
Vojtech Baláž
Zechenterova 329/7
Kremnica
From: 03/10/2022
  (from: 06/07/2022)
Zdenko Baláž - člen
Hurbanova 1/47
Žiar nad Hronom
Until: 10/29/2002
  (from: 01/13/1998 until: 04/23/2003)
Vojtech Baláž
Zechenterova 7/329
Kremnica 967 01
From: 05/02/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/13/2017)
Vojtech Baláž
Zechenterova 7/329
Kremnica 967 01
From: 05/02/2012 Until: 05/04/2017
  (from: 06/14/2017 until: 06/13/2017)
Vojtech Baláž
Zechenterova 7/329
Kremnica 967 01
From: 05/04/2017
  (from: 06/14/2017 until: 03/24/2022)
Vojtech Baláž - člen
Zachenterova 7/329
Kremnica 967 01
From: 05/09/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/04/2012)
Vojtech Baláž - člen
Zachenterova 7/329
Kremnica 967 01
From: 05/09/2007 Until: 05/02/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Zdenko Baláž - člen
Hurbanova 1/47
Žiar nad Hronom
From: 10/29/2002
  (from: 04/24/2003 until: 11/04/2008)
Zdenko Baláž - člen
Hurbanova 1/47
Žiar nad Hronom
From: 10/29/2002 Until: 10/29/2007
  (from: 11/05/2008 until: 11/04/2008)
RNDr. Zuzana Balážová - člen
Zechenterova 329/7
Kremnica
  (from: 08/14/1995 until: 01/12/1998)
RNDr. Zuzana Balážová - člen
Zechenterova 329/7
Kremnica
  (from: 01/13/1998 until: 09/26/2001)
RNDr. Zuzana Balážová - člen
Zechenterova 329/7
Kremnica
From: 12/05/2002
  (from: 10/10/2003 until: 03/05/2007)
RNDr. Zuzana Balážová - člen
Zechenterova 329/7
Kremnica
From: 12/05/2002 Until: 01/10/2007
  (from: 03/06/2007 until: 03/05/2007)
Ing. Jozef Ceplák
Veternícka 49/132
Kremnica 967 01
From: 01/25/2008
  (from: 02/26/2008 until: 05/28/2013)
Ing. Jozef Ceplák
Veternícka 49/132
Kremnica 967 01
From: 01/25/2008 Until: 04/25/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/28/2013)
Ing. Jozef Ceplák
Veternícka 49/132
Kremnica 967 01
From: 04/25/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/29/2018)
Ing. Jozef Ceplák
Veternícka 49/132
Kremnica 967 01
From: 04/25/2013 Until: 05/02/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Ing. Jozef Ceplák - člen
Veternícka 132/49
Kremnica
From: 12/05/2002
  (from: 10/10/2003 until: 02/25/2008)
Ing. Jozef Ceplák - člen
Veternícka 132/49
Kremnica
From: 12/05/2002 Until: 12/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ing. Ivan Doletina - člen
Janského 23/3
Žiar nad Hronom
  (from: 03/31/1995 until: 08/13/1995)
Ing. Miroslav Dominik - predseda
Jesenského 863/32
Žiar nad Hronom
Until: 09/23/2002
  (from: 09/27/2001 until: 02/26/2003)
Ing. Stanislav Glezgo - člen
Priehradka 392/21
Bratislava
  (from: 10/01/1994 until: 03/30/1995)
Ing. Peter Hanák - člen
Rozvodná 3189/17
Bratislava
  (from: 10/01/1994 until: 03/30/1995)
Miroslav Hollý - člen
Hviezdoslavova 55/36
Žiar nad Hronom
  (from: 08/14/1995 until: 01/12/1998)
Miroslav Hollý - člen
Hviezdoslavova 55/36
Žiar nad Hronom
  (from: 01/13/1998 until: 10/09/2003)
Miroslav Holý - podpredseda
Hviezdoslavova 55/36
Žiar nad Hronom
From: 12/02/1998 Until: 10/22/2003
  (from: 10/10/2003 until: 01/08/2004)
Miroslav Holý
Hviezdoslavova 55/36
Žiar nad Hronom 965 01
From: 10/09/2008
  (from: 11/05/2008 until: 05/28/2013)
Miroslav Holý
Hviezdoslavova 55/36
Žiar nad Hronom 965 01
From: 10/09/2008 Until: 04/25/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/28/2013)
Miroslav Holý
Hviezdoslavova 55/36
Žiar nad Hronom 965 01
From: 04/25/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/29/2018)
Miroslav Holý
Hviezdoslavova 55/36
Žiar nad Hronom 965 01
From: 04/25/2013 Until: 05/02/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Miroslav Holý
Hviezdoslavova 55/36
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/02/2018
  (from: 05/30/2018 until: 08/30/2021)
Miroslav Holý
Hviezdoslavova 55/36
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/02/2018 Until: 08/16/2021
  (from: 08/31/2021 until: 08/30/2021)
Miroslav Holý - podpredseda
Hviezdoslavova 55/36
Žiar nad Hronom
From: 10/22/2003
  (from: 01/09/2004 until: 11/04/2008)
Miroslav Holý - podpredseda
Hviezdoslavova 55/36
Žiar nad Hronom
From: 10/22/2003 Until: 10/09/2008
  (from: 11/05/2008 until: 11/04/2008)
Ing. Vladimír Hrmo - člen
38
Lovča
  (from: 10/01/1994 until: 01/12/1998)
Ing. Vladimír Hrmo - člen
Veternicka 169/99
Kremnica
  (from: 01/13/1998 until: 08/06/2000)
Ing. Jaroslav Kán - člen
P. Križku 403/30
Kremnica
  (from: 10/01/1994 until: 01/12/1998)
Ing. Jaroslav Kán - člen
P.Križku 403/30
Kremnica
Until: 09/23/2002
  (from: 08/07/2000 until: 02/26/2003)
Ing. Jaroslav Kán
Pavla Križku 30/403
Kremnica 967 01
From: 05/04/2017
  (from: 06/14/2017 until: 03/24/2022)
Ing. Jaroslav Kán
Pavla Križku 403/30
Kremnica 967 01
From: 10/12/2007
  (from: 11/16/2007 until: 06/04/2012)
Ing. Jaroslav Kán
Pavla Križku 403/30
Kremnica 967 01
From: 10/12/2007 Until: 05/02/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Jaroslav Kán
Pavla Križku 403/30
Kremnica 967 01
From: 05/02/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/13/2017)
Ing. Jaroslav Kán
Pavla Križku 403/30
Kremnica 967 01
From: 05/02/2012 Until: 05/04/2017
  (from: 06/14/2017 until: 06/13/2017)
Ing. Jaroslav Kán - predseda
P. Križku 403/30
Kremnica
From: 09/23/2002
  (from: 02/27/2003 until: 11/15/2007)
Ing. Jaroslav Kán - predseda
P. Križku 403/30
Kremnica
From: 09/23/2002 Until: 09/23/2007
  (from: 11/16/2007 until: 11/15/2007)
Ing. Branislav Kuzma - člen
Komenského 654/33
Zvolenská Slatina
Until: 04/03/2002
  (from: 09/27/2001 until: 02/25/2003)
Ing. Slavomír Mihálik - člen
Záhonok 873/15
Zvolen
  (from: 03/31/1995 until: 08/13/1995)
Milan Páleš - člen
J. Horvátha 904/38
Kremnica
  (from: 10/01/1994 until: 01/12/1998)
Ing. Anna Považanová - člen
Horná Ves 44/A
Kremnica
Until: 09/23/2002
  (from: 09/27/2001 until: 02/26/2003)
Pavol Tatár - člen
Zechenterova 374/60
Kremnica
Until: 10/29/2002
  (from: 01/13/1998 until: 04/23/2003)
Ing. Ferdinand Turanský - člen
Mickiewiczová 5
Bratislava
  (from: 10/01/1994 until: 03/30/1995)
Ing. Ivan Vazan - člen
Holičská 12
Bratislava
  (from: 03/31/1995 until: 01/12/1998)
Ing. Ivan Vazan - člen
Holičská 12
Bratislava
  (from: 01/13/1998 until: 05/05/1999)
Vojtech Baláž
Zechenterova 7/329
Kremnica 967 01
From: 05/04/2017 Until: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022 until: 06/06/2022)
Ing. Jaroslav Kán
Pavla Križku 30/403
Kremnica 967 01
From: 05/04/2017 Until: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022 until: 06/06/2022)
Vjtech Baláž
Zechenterova 329/7
Kremnica
From: 03/10/2022
  (from: 03/25/2022 until: 06/06/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo) a prijatím stanov v súlade s rozhodnutím MPSaPNM SR č. 59 zo dňa 28.6.1994 bolo podľa ust. § 10 odst. 2 a 8 zák. č. 92/1991 Zb. rozhodnuté o privatizácii š.p. ELBA a založení a.s. ELBA. Stary spis: Sa 726
  (from: 10/01/1994)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.12.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/06/1999)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.4.2000 schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/20/2000)
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo 23.6.2000 bolo schválené nové znenie stanov.
  (from: 08/07/2000)
. Valné zhromaždenie konané dňa 29.6.2001 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/27/2001)
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.09.2002, bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/27/2003)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 03.04.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/26/2003)
. Zapisuje sa zmena v dozornej rade.
  (from: 04/24/2003)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 05.12.2002 bolo schválené úplné znenie stanov.
  (from: 10/10/2003)
Legal successor: 
ELBAK, a.s.
ČSA 264/58
Kremnica 967 01
  (from: 01/01/2005)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person