Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  71/T

Business name: 
Štátny majetok Dunajský Klátov, štátny podnik
  (from: 07/01/1988 until: 02/24/1997)
Registered seat: 
Dunajský Klátov
  (from: 07/01/1988 until: 02/24/1997)
Identification number (IČO): 
00 191 264
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
02/25/1997
  (from: 02/25/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 02/25/1997)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Objects of the company: 
a/ základná-povinná činnosť:
  (from: 07/01/1988 until: 02/24/1997)
V súlade so zameraním a úlohami štátneho plánu zabezpečuje prednostný rozvoj poľnohospodárskej výroby, chráni a využíva všetku pôdu a ostatné výrobné prostriedky a zdroje na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby, pričom jej efektívnosť a intenzitu zvyšuje uplatňovaním vedecko-technických poznatkov a pokrokových spôsobov a foriem organizácie práce a riadenia. V daných podmienkach sa v rastlinnej výrobe popri výrobe obilovín a krmovín zameriava na výrobu technických plodín, ovocia, hrozna, zeleniny a v živočíšnej výrobe na chov HD a hydiny.
  (from: 07/01/1988 until: 02/24/1997)
b/ ostatná hospodárska činnosť:
  (from: 07/01/1988 until: 02/24/1997)
vykonáva-kovovýrobu
  (from: 07/01/1988 until: 02/24/1997)
stavebnú činnosť
  (from: 07/01/1988 until: 02/24/1997)
výrobu granulovaného krmiva
  (from: 07/01/1988 until: 02/24/1997)
výrobu vaječných cestovín, ovocnej múčky a medového konfektu.
  (from: 07/01/1988 until: 02/24/1997)
opravy a údržba elektrických motorov
  (from: 10/02/1990 until: 02/24/1997)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 11/25/1988 until: 02/24/1997)
riaditeľ
  (from: 07/01/1988 until: 11/24/1988)
Igor Cserge
59
Dunajský Klátov
  (from: 03/25/1996 until: 02/24/1997)
Ing. Štefan Hajtman
Agátova ul. 1469/9
Dunajská Streda
  (from: 07/01/1988 until: 11/24/1988)
Ing. Ján Németh - riaditeľ
Jantárová 45
Dunajská Streda
  (from: 11/25/1988 until: 03/24/1996)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 11/25/1988 until: 02/24/1997)
Za štátny podnik podpisuje doterajší riaditeľ Ing. Štefan Hajtman.
  (from: 07/01/1988 until: 11/24/1988)
Ordinary capital: 
111 677 000 Sk
  (from: 03/25/1996 until: 02/24/1997)
145 496 000 Kčs
  (from: 11/25/1988 until: 03/24/1996)
Other legal facts: 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR na základe žiadosti Fondu národného majetku SR č. 1404/1996-Pau zo dňa 19.11.1996 v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 11/1990 Zb. o štátnom podniku z r u š u j e dňom 30. novembra 1996 bez likvidácie štátny podnik: Štátny majetok Dunajský Klátov štátny majetok sídlo: Dunajský Klátov Podľa ustanovení § 11 a § 12 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov: 1. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 9842/1996-420 zo dňa 21.11.1996 v súlade s rozhodnutím Prezídia FNM SR č. 675/1996, prechádzajú dňom 1. decembra 1996 majetok štátneho podniku, všetky jeho práva, povinnosti a záväzky okrem práv podľa § 16 zák. 92/1991 Zb. na Fond národného majetku SR. 2. FNM SR dňom 1.12.1996 naloží s majetkom, právami a záväzkami nasledovne. A. Časť majetku v účtovnej hodnote 24.000,- Sk k 31.12.1995 na základe rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku č. 493 zo dňa 3.5.1995 FNM SR prevedie dňom 1. decembra 1996 na Slovenský pozemkový fond (ostatný hmotný majetok na vysporiadanie reštitučných nárokov). B. Zostávajúcu časť majetku podniku v účtovnej hodnote 96.084.000,- Sk p r e d á a prevedie práva a záväzky i neznáme, vrátane záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov kupujúcemu, vopred určenému záujemcovi-spoločnosti: DUNAJ-GLOBUS spol. s r.o. sídlo: Závadská 20, 813 06 Bratislava IČO: 35 681 781, ktorá sa stáva právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku. So súhlasom správcu dane sa dňom 25.02.1997 v obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd. Pš vložka č. 71/T pri Obchodné meno: Štátny majetok Dunajský Klátov, š.p. Sídlo: Dunajský Klátov IČO: 00 191 264 v y m a z á v a celý zápis.
  (from: 02/25/1997)
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 5150/1988/2-ORP zo dňa 30. júna 1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 07/01/1988 until: 02/24/1997)
Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva SR č. 18521/N/1995-420 zo dňa 11.01.1996, ktorým sa dopĺňa zakladacia listina Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 51580/1988/2-ORP zo dňa 30.06.1988.
  (from: 03/25/1996 until: 02/24/1997)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person