Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  262/S

Business name: 
BIOGENA, a.s. "v likvidácii"
  (from: 05/30/1997 until: 08/23/1999)
BIOGENA, a.s.
  (from: 03/23/1995 until: 05/29/1997)
Registered seat: 
Príboj
Slovenská Ľupča 976 13
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
Identification number (IČO): 
31 626 343
  (from: 03/23/1995)
Date of entry: 
03/23/1995
  (from: 03/23/1995)
Date of deletion: 
08/24/1999
  (from: 08/24/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/23/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/30/1997 until: 08/23/1999)
Managing board
  (from: 03/23/1995 until: 05/29/1997)
JUDr. Tamara Greemanová - člen
Ďatelinová 5
Bratislava
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
Ing. Andrea Nemčoková - člen
Okružná 5
Banská Bystrica
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
Ing. Juraj Šišmiš - člen
Lesnická 2/A
Slovenská Ľupča
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 05/30/1997 until: 08/23/1999)
Ktoríkoľvek dvaja členovia Predstavenstva spoločne, alebo jeden člen Predstavenstva spolu s prokuristom, pokiaľ tento bude ustanovený.
  (from: 03/23/1995 until: 05/29/1997)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
Supervisory board: 
Dušan Somora - člen
Nám. Ľ. Štúra 20
Banská Bystrica
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
Charles Dumas - člen
Dorset Sq., NWI 6QB
London
Veľká Británia
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
Jiři Lhotský - člen
V jamě 10
PRAHA 1
Česká republika
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
Peter F. Strauss - člen
154 Friern Barnet Lane, N20, ONL
London
Veľká Británia
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/30/1997
  (from: 05/30/1997 until: 08/23/1999)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/30/1997
  (from: 08/24/1999 until: 08/23/1999)
 Liquidators:
JUDr. Ján Ambróz
Poľná 19
Banská Bystrica
  (from: 05/30/1997 until: 08/23/1999)
Other legal facts: 
Na základe predloženej účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie, schválených valným zhromaždením dňa 29.4.1999 a pripojeného súhlasu správcu dane v zmysle § 33, odst. 2 zák.č. 511/92 Zb. sa spoločnosť BIOCHEMA, a.s. "v likvidácii" so sídlom Príboj, Slovenská ľupča z obchodného registra dňom 24.8.1999 v y m a z á v a .
  (from: 08/24/1999)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmlu- vou zo dňa 13.3.1995 - rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 828
  (from: 03/23/1995 until: 08/23/1999)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 18.04.1997 zrušilo spoločnosť ku dňu 30.04.1997 s likvidáciou v súlade s ust. § 70 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/30/1997 until: 08/23/1999)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person