Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  273/S

Business name: 
CARION SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 10/21/2016)
Registered seat: 
Rudlovská cesta 53
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/25/2014)
Identification number (IČO): 
31 629 091
  (from: 05/18/1995)
Date of entry: 
05/18/1995
  (from: 05/18/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/21/2016)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/1995)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/1995)
nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných
  (from: 05/18/1995)
akvizičná činnosť
  (from: 05/18/1995)
poskytovanie leasingových služieb
  (from: 12/23/1998)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/21/2016)
Erika Čendulová
Podlavická cesta 23
Banská Bystrica 974 01
From: 10/21/2016
  (from: 10/21/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku, a označenie "konateľ" podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 10/21/2016)
Capital: 
50 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 10/21/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 5.5.1995 podľa § 154 a v súlade s §§ 24,172 a 175 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 855
  (from: 05/18/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.11.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/22/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.9.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/23/1998)
. Zapisuje sa zmena v dozornej rade na základe rozhodnu- tia valného zhromaždenia.
  (from: 07/21/1999)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.10.1999 bola schválená zmena stanov v súlade s ust. zák.č. 127/1999 Z.z.
  (from: 11/23/1999)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2000 v NZ č. 137/2000 napísaneju v NÚ Mgr. Zory Belkovej, Banská Bystrica, Skuteckého 19.
  (from: 05/23/2000)
. Zapisuje sa zmena stanov a orgánov spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2000 napísanej v NÚ JUDr. Ivana Macáka, dňa 31.7.2001 v Bratislave, Plynárenská ul. 1.
  (from: 10/24/2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 24.04.2002. Forma akcií: na meno.
  (from: 06/25/2002)
. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 23.4.2003 prijalo zmeny v dozornej rade spoločnosti.
  (from: 07/24/2003)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.05.2003 prijalo zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 08/05/2003)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person